gore

  • Baner Optina Alibunar

IZVEŠTAJ SA 71. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

DSC06112Sedamdeset prva sednica Opštinskog veća Opštine Alibunar održana je u petak 12. oktobra 2018. godine, u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode 4 (mala sala). Sednicom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar gospodin Dušan Dakić. Na ovoj sednici Opštinsko veće donelo je sledeće odluke:

1. Opštinsko veće utvrdilo je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Alibunar za 2018. godinu i uputilo Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.

2. Opštinsko veće usvojilo je izveštaj o izvršenju odluke o budžetu Opštine Alibunar za 2018. godinu za period januar-jun 2018. godine. U periodu januar-jun 2018. godine budžet Opštine Alibunar ostvario je ukupne prihode i primanja u ukupnom iznosu od 260 915 379 dinara što u odnosu na ukupno planiranje prihoda od 710 961 673 dinara iznosi 37,65 %. U periodu januar-jun 2018. godine budžet Opštine Alibunar ostvario je ukupne rashode i izdatke u ukupnom iznosu od 257 995 685 dinara od ukupno planiranih 710 961 673 dinara, što iznosi 36,22 %.

3. Opštinsko veće usvojilo je izveštaj o izvršenju odluke o budžetu Opštine Alibunar za 2018. godinu za period januar-septembar 2018. godine. U periodu januar-septembar 2018. godine budžet Opštine Alibunar ostvario ukupne prihode i primanja u ukupnom iznosu od 375 042 467 dinara, što od ukupno planiranih prihoda od 764 635 195 dinara iznosi 50,86%. U periodu januar-septembar 2018. godine budžet Opštine Alibunar ostvario je ukupne rashode i izdatke u iznosu od 391 360 981 dinar, što od ukupno planirnih 764 635 195 dinara iznosi 51,18%.

4. Opštinsko veće utvrdilo je predlog odluke o davanju saglasnosti na konverziju duga poreskog obveznika „JAT Tehnika“ d.o.o. Beograd u udeo Opštine Alibunar u kapitalu subjekta privatizacije i uputilo Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje.

5. Opštinsko veće utvrdilo je predlog odluke o stavljanju van snage odluke o davanju zemljišta u zakup. Odluka je doneta zbog toga što zakupac parcela Holding kompanija „Interspeed“ Beograd nije u predviđenom roku realizovala projekat a na bazi toga doneta je presuda od strane Privrednog suda Beograd o raskidu ugovora o zakupu. Predmetna presuda je postala pravosnažna 03.08.2018. godine. Radi upisa u katastar nepokretnosti predmetnih parcela iz ugovora, potrebno je pored pravosnažne sudske presude doneti i odluku o stavljanju van snage prethodno donete odluke o davanju zemljišta u zakup.

6. Opštinsko veće utvrdilo je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o komunalnom redu i uređenju i uputila SO Alibunar na razmatranje i usvajanje.

7. Opštinsko veće utvrdilo je predlog odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji opštine Alibunar. Saglasno zakonu o stanovanju, opština ima obavezu propisivanja kućnog reda u stambeno-poslovnim zgradama, njihovo održavanje kao i bezbednost njihovog korišćenja od strane vlasnika.

8. Opštinsko veće donelo je izmenu i dopunu programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u 2018. godini. Predloženom izmenom vrši se preraspodela sredstava u okviru programa u iznosu od 500 000 dinara za namenu tehničkog opremanja saobraćajne policije.

9. Opštinsko veće donelo je rešenje o davanju saglasnosti za angažovanje pedagoškog asistenta u OŠ „Dušan Jerković“ iz Banatskog Karlovca. Predložena odluka doneta je sa ciljem unapređenja vaspitno-obrazovnog procesa sa posebnim kategorijama učenika, odnosno sa učenicima koji imaju probleme u savladavanju nastave.

10. Opštinsko veće prihvatilo je pismo o namerama humanitarne organizacije „Srbi za Srbe“ sa Novog Beograda. Prihvatanjem pisma o namerama Opština Alibunar zaključuje sporazum sa humanitarnom organizacijom „Srbi za Srbe“, a radi uspostavljanja saradnje u projektu rekonstrukcije kuće za socijalno ugroženu porodicu Lujanov iz Dobrice. U skladu sa zakonskim propisima i budžetskim mogućnostima, Opština Alibunar će dati pun doprinos realizaciji pomenutog projekta.

Opštinsko veće razmatralo je i pojedinačne zahteve građana, organizacija i ustanova sa teritorije Opštine Alibunar.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81