gore

  • slika 3

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU 2. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

Dana 07.10.2020.g. Opštinsko veće opštine Alibunar održalo je svoju 2. sednicu. Sednici je predsedavala Zorana Bratić, predsednica Opštine.

Na dnevnom redu ove sednice razmotreno je i usvojeno više akata.

Donet je Poslovnik Opštinskog veća opštine Alibunar. Poslovnikom su sistematično uređena pitanja organizacije i rada Opštinskog veća opštine Alibunar, prava i dužnosti članova Opštinskog veća i druga pitanja od značaja za rad Opštinskog veća

Na inicijativu Odeljenja za inspekcijske poslove, građevinarstvo, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Opštinske uprave, Opštinsko veće je utvrdilo predlog Odluke o pravcu pružanja državnih puteva koji prolaze kroz naselja na teritoriji Opštine Alibunar. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima nalaže obavezu jedinica lokalne samouprave da za ulice u naseljima kroz koje prolaze državni putevi izradi saobraćajne projekte, što je Opština Alibunar i učinila. Na osnovu ovih projekata formiran je predlog ove Odluke, na koji je pre razmatranja i usvajanja odluke od strane Skupštine opštine potrebno pribaviti saglasnost ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja.

Na inicijativu iste organizacione jedinice Opštinske uprave, Opštinsko veće utvrdilo je predlog Odluke o davanju saglasnosti na investiranje i izvođenje radova na nepokretnoj imovini u svojini Opštine Alibunar. Predloženom odlukom, izvestitorima izgradnje vetroparka, preduzećima ''VETROELEKTRANA BANAT'' d.o.o. i ''VETROELEKTRANA BANAT-3'' d.o.o. iz Alibunara, daje se saglasnost da za potrebe izgradnje priključno-razvodnih postrojenja 400 kV Vladimirovac 2 i Vladimirovac 3 (trafostanica 400/100 kV), u cilju priključenja planirana dva vetroparka na prenosni elektroenergetski sistem Srbije, vrše investiranje i izvođenje radova na izgradnji, odnosno rekonstrukciji nekategorisanih puteva koji se nalaze u svojini Opštine Alibunar, i to na sledećim parcelama u katastarskoj opštini Vladimirovac. Naime, investitor će finansirati ojačavanje konstrukcije atarskih puteva kamenim agregatom, čime se putna površina čini kvalitetnijom, a što će omogućiti lakše kretanje ne samo izvođačima radova na izgradnji vetroparkova, već i poljoprivrednicima kada koriste svoju poljoprivrednu mehanizaciju.

Na predlog Odeljenja za finansije Opštinske uprave, Opštinsko veće je donelo set akata, kojima se vrši preraspodela finansijskih sredstava u ranije utvrđenim okvirima opštinskog budžeta, a za potrebe servisiranja obaveza Opštine kao poslodavca prema zaposlenima.

Opštinsko veće je u skladu sa odgovarajućim propisima ukinulo sledeća radna tela: Komisiju za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine za Opštinu Alibunar, Komisiju za razmatranje zahteva za naknadu štete građanima nastalu od ujeda od strane napuštenih životinja u Opštini Alibunar i Komisiju za procenu poljske štete.

Na predlog načelnice Opštinske uprave, Opštinsko veće je donelo izmenu i dopunu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi. Ova izmena izvršena je u skladu sa Kadrovskim planom Opštinske uprave i Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih za svaki organizacioni oblik u sistemu lokalne samouprave Opštine Alibunar.

Doneto je i Rešenje o osnivanju Opštinskog saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Alibunar. Na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Opštinsko veće kao nadležni organ jedinice lokalne samouprave, ima obavezu da obrazuje ovo telo kao telo za koordinaciju, sa trajnim zadatkom podsticanja, organizovanja i usklađivanja poslova bezbednosti saobraćaja na putevima iz nadležnosti Opštine. Opštinski savet neprekidno prati stanje bezbednosti saobraćaja na putevima i na osnovu toga pokreće inicijative za preduzimanje odgovarajućih mera i aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima i iste predlaže Opštinskom veću, a posebno inicijative za donošenje strateških akata, programa i planova.

Na predlog predsednice Opštine, Opštinsko veće donelo je Rešenje o poništenju Zaključka u vezi potpisivanja Ugovora o donaciji i pratećoj dokumentaciji za Projekat ''U pravcu pametnijeg, održivog i inkluzivnog upravljanja otpadom u Južnom Banatu i Timišu'' RORS 400. Ocenjeno je da ovaj Zaključak, koji je od strane Opštinskog veća donet u julu 2020.g., a nakon temeljne analize finansijskih mogućnosti Opštine, kao i složene situacije izazvane problemom pandemije izazvane virusom COVID-19, nije moguće u ovom trenutku izvršiti.

Na samom kraju, Opštinsko veće donelo je i Rešenje o ustupanju prava na privremeno korišćenje pokretne stvari u javnoj svojini Opštine Alibunar Turističkoj organizaciji opštine Alibunar. Naime, za potrebe rada Turističke organizacije, Opština će ustupiti jedno putničko vozilo. Na osnovu ovog Rešenja biće zaključen ugovor, kojim će biti utvrđeni svi bitni detalji vezani za davanje na korišćenje vozila.

Oznake: opština alibunar, sednica skupštine opštine, predsednik opštine alibunar

Baner Pecat 211x81