gore

  • Baner Optina Alibunar

Održana 5. sednica Skupštine opštine Alibunar

DSCN2739 CopyNa 5. sednici Skupštine opštine Alibunar, koja je održana u četvrtak, 22. avgusta, doneta je Odluka o građevinskom zemljištu, na predlog Opštinskog veća. Ovom odlukom se uređuju uslovi, postupak i način otuđenja i davanja u zakup neizgrađenog i izgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Alibunar i drugih rešenja koja se donose na osnovu ove odluke.

Takođe, Doneta je i Odluka o davanju saglasnosti na investiranje i izvođenje radova na nepokretnoj imovini u svojini opštine Alibunar kojom se daje saglasnost investitoru kompleksa Vetroelektrane Alibunar 1WindVision Windfarm A“ i komleksa „Vetroelektrane Alibunar 2“WindVision Windfarm „ doo Alibunar. Odlukom o promeni poslovnog imena, Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju i uređenje opštine Alibunar“ dobija naziv Javno preduzeće za puteve i izgradnju „Inženjering opštine Alibunar“.

Radi usklađivanja sa Zakonom o javnim preduzećima, donete su i odluke o promeni osnivačkih akata javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Alibunar, među kojima su JKP „Univerzal“ Alibunar, Javnog autotransportnog preduzeća „Alibunar“ i JP za puteve i izgradnju „Inženjering opštine Alibunar“.  

 

DSCN2742 Copy

 

DSCN2756 Copy

Baner Pecat 211x81