gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Општинске изборне комисије (Андонов-Цветковић)

На онову члана 14. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 127/2007) и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08), Скупштина општине Алибунар на Тринаестој седници од 28. 08. 2009. доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

I

Разрешава се Томислав Андонов из Банатског Карловца функције члана Општинске изборне комисије општине Алибунар.

У Општинску изборну комисију именује се Саша Цветковић из Банатског Карловца

II

Мандат новоименованог члана траје до истека мандата Општинске изборне комисије.

III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-30/09-04
Датум: 28. 08. 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81