gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2018/33
  • Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар за календарску 2018. годину

Службени лист општине Алибунар

Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар за календарску 2018. годину

На основу члана 50. Закона о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник РС'', бр.18/2010), Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама (''Службени гласник РС'', бр.146/2014) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011,15/2014 и 3/2015), а по захтеву Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар,Општинско веће општине Алибунар на својој 70. седници одржаној дана 18. септембра 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ

ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Овим решењем утврђују се мерила на основу којих Општинско веће утврђује економску цену програма васпитања и образовања у Предшколској установи ''Полетарац''  Алибунар, чији је оснивач Општина Алибунар.

Члан 2.

Утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи ''Полетарац''  Алибунар и то:

-        за ЦЕЛОДНЕВНИ ОБЛИК рада у трајању од 10 часова дневно утврђује се износ од 15.000,00 динара месечно по детету;

-        за ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ у трајању од 4 часа дневно (који се остварује са децом у години пред полазак у школу) утврђује се износ од 5.000,00 динара месечно по детету;

-        за ПОЛУДНЕВНИ ОБЛИК РАДА у трајању од 5 часова дневно утврђује се износ од 5.000,00 динара месечно по детету.

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету из става 1. овог члана са бројем радних дана у месецу.

Члан 3.

Учешће корисника услуга (родитеља,односно старатеља детета) у економској цени по детету износи 20% од утврђене економске цене и износи:

-        за ЦЕЛОДНЕВНИ ОБЛИК  рада у износу од 3.000,00 динара по детету;

-        за ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ у износу од 1.000,00 динара по детету;

-        за ПОЛУДНЕВНИ ОБЛИК РАДА у износу од 1.000,00 динара по детету.

Члан 4.

Одобавеза плаћања учешћа ослобађају се корисници услуга из члана 3. овог Решења  у случају да су Програмима васпитања и образовања, односно припремног предшколског програма обухваћена: деца без родитељског старања, деца са сметњама у развоју и деца из материјално угрожених породица. 

Члан 5.

Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењиваће се од 01.октобра 2018. године.

Република Србија-АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 38-1/2018-04

Алибунар, 18. септембра 2018. године

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Дакић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81