gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2017/28
  • Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''1.мај'' Владимировац

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни финансијског плана коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе ''1.мај'' Владимировац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“,број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Основне школе „1. мај“ Владимировац, на 16. седници од 23. октобра 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „1. МАЈ“ ВЛАДИМИРОВАЦ

  1. Даје се сагласност на Финансијски план коришћења средстава из буџета општине Алибунар за 2017. годину Основне школе „1. мај“ Владимировац, који је донео Школски одбор Основне школе „1. мај“ Владимировац.
  2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-122/2017-04

Алибунар, 23. октобра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81