gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 40. Статута Општине Алибунар („Службени лист Општине Алибунар“ број 12/08, 13/09, 13/11, 15/2014 и 3/2015) Скупштина општине Алибунар, на предлог Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар, на 13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  АЛИБУНАР

  1. Даје се сагласност на Одлуку о измени статута Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар, коју је донео Управни одбор Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар.
  2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број:022-8/17-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81