gore

 • Baner Optina Alibunar
 • Насловна
 • Lokalna samouprava
 • Službeni list
 • СЛ 2017/15
 • Решење о разрешењу и именовању председнице и чланова Комисије за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председнице и чланова Комисије за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 32. седници одржаној дана 13. јуна 2017.г. доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ И ЧЛАНОВА

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2018. ГОДИНЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2018. ГОДИНЕ ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

 1. Разрешавају се чланства у Комисији за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године за Општину Алибунар (у даљем тексту: Комисија) следећа лица:
 1. Данијела Лончар – функције председнице Комисије;
 2. Оливер Филиповић – функције члана Комисије;
 3. Предраг Ковачев – функције члана Комисије.
 4. Биљана Враговић – на функцију председнице Комисије;
 5. Тамара Радојичић – на функцију чланице Комисије;
 6. Војислав Диклић – на функцију члана Комисије.
 1. У Комисију се именују следећа лица:
 1. Мандат разрешених чланова Комисије престаје даном разрешења, а мандат новоизабраних чланова почиње наредног дана од дана именовања и траје до истека мандата Комисије.
 2. Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-75/2017-04

Датум. 13. јун 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81