gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Исправка Решења о именовању чланова Радног тела за праћење ефеката општинских одлука

Приликом израде изворника Решења о именовању чланова Радног тела за праћење ефеката општинских одлука, дошло је до техничке грешке у тексту, која је уочена и по службеној дужности исправљена, те се даје

ИСПРАВКА РЕШЕЊА

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ОПШТИНСКИХ ОДЛУКА

Даје се исправка Решења о именовању чланова Радног тела за праћење ефеката општинских одлука, број: 020-65/2017-04 од 29.04.2017. године, тако да наведено Решење сада гласи:

На основу члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12. седници одржаној дана 29. априла 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ОПШТИНСКИХ ОДЛУКА

  1. У Радно тело за праћење ефеката општинских одлука, на функцију чланова, именују се:

-          Персида Глигоријев,

-          Весна Стојиљковић,

-          Биљана Грбић,

-          Драган Ратковић,

-          Корнелија Берлован,

-          Бојана Станковић,

-          Јована Рошу,

-          Зорица Вујновић.

  1. Мандат новименованих чланова почиње да тече од дана именовања, односно до 29.04.2017. године.
  2. Решења објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-65/2017-04

Алибунар, 29. април 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.''

Број: 020-65-1/2017-04

Алибунар, 29. маја 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Биљана Враговић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81