gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Измену и допуну Финансијског плана Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар за 2016. годину

На основу члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Управног  одбора Центра за социјални рад „1. Март“ Алибунар, Скупштина општине Алибунар, Скупштина општине Алибнар, на 4. седници од 31. августа 2016. године доноси

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ  ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „1. МАРТ“ АЛИБУНАР ЗА 2016. ГОДИНУ

  1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Центра за социјални рад „1. Март“ Алибунар о изменама и допунама Финансијског плана за 2016. годину.
  2. Решње објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-64/16-03-02

Алибунар, 31. августа 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81