gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар за 2015. годину

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар, на 42. седници од 18. марта 2016. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1.МАРТ''  АЛИБУНАР

 ЗА 2015. ГОДИНУ

  1. Усваја се Извештај о раду и Финансијски извештај за права по одлуци општине Алибунар за период 01.01.-31.12.2015. год., који је поднео Управни одбор Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар.
  2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 022-8/2016-06

Датум: 18. март 2015. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81