gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању Савета за миграције у општини Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), а на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на 29. седници одржаној дана 23. јануара 2015. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
 
I
Образује се Савет за миграције у општини Алибунар у саставу:
  1. Ђурица Глигоријев, председник општине Алибунар – председник,
  2. Вишња Стефановић Диклић, начелница Општинске управе општине Алибунар – члан,
  3. Јован Томић, повереник за избеглице и миграције – члан и координатор Савета,
  4. Зоран Пребирачевић, директор Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар – члан,
  5. Слободан Ђоковић, представник МУП РС – члан,
  6. Мерима Ника, педагошки асистент за рад са децом ромске националности – члан,
  7. др Динка Кожокар Даждеа, директор Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар – члан,
  8. Даница Чанчаревић, представник Црвеног крста Србије - члан.
 
II
Савет ће се бавити питањима миграција и свим питањима од значаја за миграционе токове у општини Алибунар.
 
III
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-8/15-06-01
Датум: 23. јануар 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИННЕ
Предраг Белић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81