gore

 • slika 3
 • Насловна
 • Lokalna samouprava
 • Službeni list
 • СЛ 2015/03
 • Програм рада и финансијски план Општинске организације Црвеног крста општине Алибунар за 2015. годину са Извештајем о раду за 2014. годину

Службени лист општине Алибунар

Програм рада и финансијски план Општинске организације Црвеног крста општине Алибунар за 2015. годину са Извештајем о раду за 2014. годину

ЦРВЕНИ КРСТ АЛИБУНАР
 
ПРОГРАМ РАДА
ЦРВЕНОГ КРСТА АЛИБУНАР
ЗА 2015. ГОДИНУ
 
Алибунар, децембар 2014. године
 
 
 
 
МИСИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА
Без обзира да ли људи живе у градовима или селима, без бозира којим језиком говоре, они желе све најбоље за своју децу и породицу и желе да живе у миру и складу, уз економску и физичку безбедност, лично достојанство, у заједници која ће им пружити подршку.
Међутим, 21. век је у наслеђе добио превише људи који живе испод или на граници социо-економске безбедности и људског достојанства, болести чије сузбијање тражи широку превентивну активност, и прородне катастрофе као резултат глобалних климатских промена, које угрожавају људе и њихово стваралаштво.
Све ове појаве прати растућа дехуманизација односа, посебно у урбаним срединама, чије су жртве све старосне категорије становништва, а посебно млади.
Преко своје мреже Црвени крст има за циљ да побољша живот угроженим људима испуњавајући своју помоћну функцију јавним властима у хуманитарној области и заступајући потребу заједништва у хуманости...
План рада Црвеног крста Алибунар обухвата активности које ће се реализовати на нивоу Националног дтруштва, као и основне активности које ће се спроводити у Црвеном крсту Алибунар.
Црвени крст Алибунар и његови саставни делови (месне организације) биће ангажовани на редовним активностима и традиционалним акцијама, а центар активности биће људи у невољи и њихове потребе.
Области кроз које ће Црвени крст Алибунар реализовати активности су:
 • Организација и развој,
 • Социјална делатност,
 • Промоција и омасовљавање давалаштва крви,
 • Подмладак и омладина,
 • Дифузија,
 • Здравствено васпитна делатност,
 • Служба тражења,
 • Деловање у несрећама,
 • Прва помоћ за возаче.
 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА И РАЗВОЈ
 
Активности у овој области биће усмерене на функционисање организације на основу Статута и Закона о Црвеном крсту.
Реализација активнсоти у овој области биће усмерена на мотивацију грађана да буду чланови Црвеног крста, уређењу питања чланства и чланарине. Учествовати на стручним саветовањима, поготову млади, радити на јачању волонтерске базе.
Традиционалне активности и акције реализовати по утврђеном календару и то:
 • 7. април – Светски дан здравља,
 • Недеља Црвеног крста 8-15. маја,
 • 11. мај Дан добровољних давалаца крви (спортски дан за даваоце),
 • 14. јун Светски дан добровољних давалаца крви,
 • 9. септембар Светски дан прве помоћи,
 • Недеља солидарности од 14. до 21. септембра,
 • Трка за срећније детињство у октобру,
 • За сунчану јесен живота,
 • 17. октобар Међународни дан борбе против глади,
 • 1. децембар Светски дан борбе против АИДС-а,
 • ''Један пакетић-много љубави''.
 
СЛУЖБА ТРАЖЕЊА
 
Рад Службе тражења Црвеног крста Алибунар у 2015. години ће се одвијати у складу са Основним принципима покрета и принципима рада Службе тражења и представљаће сталну активност која ће се спроводити кроз рад организација и институција са којима је и до сада сарађивала у реализацији својих хуманитарних задатака из ове области.
На овај начин ће се омогућити свим грађанима да остваре своја права и да на најбржи начин дођу до поузданих података о члановима својих породица са којима су изгубили контакт, а што може бити последица ратних сукоба, елементарних и других катастрофа, и друга догађања.
 
СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ
 
Кроз ове активности Црвени крст Алибунар има за циљ да олакша људску патњу пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи.
Активности по питању социјалне делатности су:
 • сагледавање стања потреба угрожених категорија и група,
 • упућивање апела за прикупљање помоћи,
 • прикупљање помоћи,
 • дистрибуција помоћи,
 • организовање традиционалних акција Пакет за новођену бебу,
 • Трка за срећније детињство,
 • ангажовање на обезбеђењу средстава за опоравак социјално угрожене деце на Вршачком брегу,
 • кухиња Црвеног крста.
 
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНА ДЕЛАТНОСТ
 
Општи циљ ове активности је подизање свести код грађана о важности усвајања и примене здравих стилова живота.
Истраживања говоре да рестриктивнији закони, смањење доступности свих психоактивних супстанци, повећање цена легалних дрога, укључивање већег броја младих у едукативне програме и програме развоја социјалних вештина, организовање превентивних активности у школама и локалној заједници за младе, родитеље и просветне раднике и остале одрасле као и повећање могућности за креативно провођење слободног времена, доприносе смањењу броја младих који почињу са ризиком да угрозе своје здравље.
Кроз мрежу едукованих волонтера укључити се у:
 • превенцију болести зависности
 • превенцију ХИВ/АИДС,
 • превенцију туберкулозе,
 • организовати такмичење ''Шта знаш о здрављу''.
Ангажовати промотере добровољног давалаштва крви за рад на мотивацији и анимацији добровољних давалаца.
Обележити Дан добровољних давалаца крви.
Доделити признања добровољним даваоцима крви.
Организовати учешће на литерарном и ликовном конкурсу ''Крв живот значи''.
 
ПРОГРАМ ПОДМЛАДКА И ОМЛАДИНЕ
 
Програм подмлатка и омладине базираће се на мотивацији деце и младих да се укључе у акције и програмске активности Црвеног крста, и да кроз волонтерски рад дају свој допринос у реализацији програма и пројеката које спроводи Црвени крст. Општи циљ овог Програма је:
 • развијање здравих стилова живота међу младима,
 • промоција хуманих вредности и значаја хуманитарног рада,
 • повећање броја младих волонтера Црвеног крста,
 • поштовање различитости, културног идентитета,
 • развијање ''вршњачке едукације''.
 
ПРОГРАМ БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
Општи циљ овог Програма је да се смањи ризик од трговине људима и ублажи људска патња изазвана овом појавом. Искористити обученост младих и организовати предавања на ову тему ради ширења знања из области борбе против трговине људима.
 
ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА
 
Црвени крст Алибунар има формирану Општинску вишенаменску теренску јединицу за деловање у несрећама. У овом периоду допунити теренску јединицу са новим кадром, извршити дообуку чланова јединице како би се достигао висок степен опреративности да се може на ефикасан начин одговорити на несрећу ако до ње дође. Опремање Организације Црвеног крста за деловање у ванредним ситуацијама преко виших виоа организованости.
Поред наведених програмских активности Црвени крст Алибунар радиће све друге задатке које буду наметале потребе локалне заједнице.
 
ЦРВЕНИ КРСТ АЛИБУНАР
Секретар,
Даница Чанчаревић, с.р.
 
 
ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ
ЦРВЕНИ КРСТ ВОЈВОДИНЕ
ЦРВЕНИ КРСТ АЛИБУНАР
БРОЈ: 01-47
Датум: 20.11.2014.
А л и б у н а р
 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА 2015. ГОДИНУ
 
Конто 481 – Дотације из буџета Општине
(Потраживања од стране Црвеног крста) конто – 204
 
Средства од Општине – 3.000.000,00
 
Предпоствљени трошкови:
 
 • Трошкови зарада и накнада Бруто – за 2 радника редовне активности и за рад у народној кухињи 2 (уговор о делу за куварицу и возача – дистрибуција на 5 пунктова територија општине) = 2.141.556,00
 • Трошкови ел.енергије 241.758,00
 • Трошкови ПТТ 67.272,00
 • Трошкови горива 175.230,00
 • Трошкови одржавања 84.942,00
 • Трошкови осталог материјала 265.242,00
 • Трошкови амортизације 24.000,00
Укупни расходи: 3.000.000,00
 
Овај Финансиски план је саставни део Предлога Плана рада за 2015.годину Црвеног крста Алибунар. Годишњи финансијски план за 2015. је оквирни план који је састављен на основу показатеља из претходне године, и увећања обима посла.
 
Прилог: Калкулација оброка у оквиру програма народне кухиње Црвеног крста
 • Количина хране опредељене за Алибунар
 
За Црвени крст Алибунар
Даница Чанчаревић, с.р.
 
 
МИСИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА
Без обзира да ли људи живе у градовима или селима, без бозира којим језиком говоре, они желе све најбоље за своју децу и породицу и желе да живе у миру и складу, уз економску и физичку безбедност, лично достојанство, у заједници која ће им пружити подршку.
Међутим, на преласку између ова два миленијума превише људи живи испод или на граници социо-економске безбедности и људског достојанства. Преко своје мреже Црвени крст има за циљ
да побољша живот угроженим људима ангажовањем снага човечности.
 
Извештајна 2014година обележена је функционисањем и радом Општинске организације Црвеног крста Алибунар у настојању спровођења активности предвиђеним Статутом ЦКС и ДКВ и постављеним програмским садржајима:
 • Рад органа Општинске организације ЦК,
 • Служба тражења,
 • Здравствено васпитна делатност,
 • Социјална делатност,
 • Традиционални програми
 • Информативно пропагандни рад.
 
Општински одбор ООЦК
У току 2014.године, одржане су четири седнице Општинског одбора. Поред праћења и кооринирања редовних активности Општински одбор је током 2014.године посебну пажњу посветио решавању конкретних питања везаних за финансирање организације, самим тим и регулисање питања реавања статуса и деловања Црвеног крста као помоћног органа државе у хуманитарним пословима. У том циљу кроз непосредне контакте и информације остваривана је сарадња са СО-е Алибунар. у 2014 години Општински одбор је остваривао сарадњу са другим органзацијама и институцијама у чијој су надлежности посебни сегменти друштвеног живота и у чијој су надлежности сегменти друштвеног живота у које се и организација Црвеног крста програмски укључује /здравство, социјална заштита, образовање/.
 
Рад комисија ООЦК-а
Почетком 2014 године одржане су седнице појединих комисија ЦК Алибунар, на којима су разматране програмске активности за наредни период. Чланови комисија упознати су са проблемом финансирања Организације у целини и са чињеницом да ће реализација програмских активности зависити од финансијских средстава.
 
Служба тражења
У 2014години одвијали су се редовни послови Службе тражења који су јој поверени по закону о поверавању јавних овлашћења ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ, и сагласно упутству о раду Службе тражења.
 
Здравствена делатност
Здравствено васпитни програми, реаизовани су у смањеном обиму у склауд са финансијским могућностима Организације Црвеног крста Алибунар. У птореклом извештајном периоду ООЦК Алибунар је хуманитарне задатке на плану здравствене делатности остварила кроз облик рада и то:
 
 • Добровољно давалаштво крви.
ООЦК Алибунар у сарадњи са Заводом за ТРФ крви Србије, и одељењем за ТРФ опште болнице Панчево реализовала планом за 2014.г. предвиђених 17 акција ДДК где је прикупљено 451 јединица крви или 2.30% на укупан број становника у општини. Организован је и одлазак ДДК у Скупштину града Београда, у организацији Завода за ТРФ Србије и Црвеног крста Алибунар. У Недељи Црвеног крста од 8-15 маја подељени су пакети за бебе, деци рођеној у нецељи црвеног крста. У извештајном периоду ЦК Алибунар обележила је и 1.децембар светски дан борбе против сиде (предавања у школама).
 
 • Дистрибутивни систем.
У току 2014године подељено је 300 пакета хране и хигијене социјално угроженом становништву општине, као и 2 тоне половне одеће и обуће, Вредност пакета је 686.340,00 динара, обухваћено је 1250 лица у 10 насељеним места општине.
 
 • Социјална делатност
У области ове делатности Црвени крст Алибунар реализује програм Народних кухиња. Кухиња тренутно има 250 корисника. Свакодневно 22 дана у месецу кува се (250х22=5500) месечно што на годишњем нивоу износи (5500х10=55000 оброка). Извршене припреме за кување и дистрибуцију оброка за 5 насељеним места, што у новцу износи 55000х100 дин=5.500.000 дин.
Опоравак социјално угрожене деце корисника кухиње у Одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићу (Црна Гора – Море) 10 дана 20-еторо деце од 10-14 година. цЕна по детету 220 евра што укупно износи4400 евра. Такође је 4 деце послато на опоравак у одмаралиште на Вршачки Брег.
Прикупљено и дистрибуирано 9 тона хране, хигијене, одеће и обуће за поплављена подручја у мајским поплавама.
 
Средства јавног информисања (радио и новине) пратили су активности у области хуманитарне помоћи, добровољног давалаштва крви, здравствено васпитног рада, као и све активности везане за рад Црвеног крста Алибунар.
 
КАЛКУЛАЦИЈА ОБРОКА У ОКВИРУ ПРОГРАМА КУХИЊА ЦРВЕНОГ КРСТА
 
 
Ставка
јединица
Учешће у %
Цена у динарима
300*22 радна дана (6.600)
Годишње за 300 корисника број оброка (6.600*9=59.400)
1.
намирнице
оброк
73,91
66,52
439032
3.951.288,00
2.
материјал за одржавање хигијене
оброк
1,92
1,73
11.418
102.762,00
3.
енергија
оброк
4,52
4,07
26.862
241.758,00
4.
вода
оброк
0,81
0,73
4.818
43.362,00
5.
зараде радника ангажованих на припреми дистрибуције
оброк
12,72
11,44
75.504
679.536,00
6.
заштитна одећа и обућа
оброк
0,84
0,75
4.950
44.550,00
7.
трошкови горива набавка и дистрибуција оброка
оброк
3,28
2,95
19.470
175.230,00
8.
трошкови горива опреме и апарата
оброк
1,05
0,95
6.270
56.430,00
9.
трошкови одржавања аутомобила
оброк
0,,53
0,48
3.168
28.512,00
10.
амортизација
оброк
0,42
0,38
2.508
22.572,00
11.
хлеб
0,5 векне
 
15
99.000
891.000,00
 
УКУПНИ ТРОШКОВИ
 
100%
 
693.000,00
6.237.000,00
 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81