gore

 • Baner Optina Alibunar
 • Насловна
 • Lokalna samouprava
 • Službeni list
 • СЛ 2013/14
 • Одлука о покретању иницијативе ради номинације за проглашење дела Делиблатске пешчаре заштићеном од стране UNESCO-а у оквиру пројекта БИОСФЕРА

Службени лист општине Алибунар

Одлука о покретању иницијативе ради номинације за проглашење дела Делиблатске пешчаре заштићеном од стране UNESCO-а у оквиру пројекта БИОСФЕРА

На основу члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', брoj 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Одборничке групе Српске напредне странке, на 14. седници одржаној дана 19. априла2013. године доноси

 

О  Д  Л У  К  У
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ РАДИ НОМИНАЦИЈЕ
ЗА ПРОГЛАШЕЊЕ ДЕЛА ДЕЛИБЛАТСКЕ ПЕШЧАРЕ ЗАШТИЋЕНОМ
ОД СТРАНЕ  UNESCO-a  У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА БИОСФЕРА
Члан 1.

Покреће се иницијатива ради номинације  за проглашење дела Делиблатске пешчаре заштићеном од стране UNESCO-a  у оквиру пројекта БИОСФЕРА, ради реализације следећих циљева:

 • економски одрживи развој,
 • очување природних ресурса и контролисано располагање,
 • смањење незаполсености кроз ангажовање незапослених на очувању природног окружења и контролисане употребе ресурса,
 • покретање зелених компанија кроз партнерства и као породична зелена предузећа,
 • глобална присутност региона и брендирање региона – туристички потенцијал и алат његовог остваривања

Члан 2.

Обавезују се органи општине: општинска управа, општинско веће и председник општине да предузму све потребне радње ради реализације ове иницијативе.

Члан 3.

Овлашћује се председник општине да, ради реализацијие иницијативе, може доносити одговарајуће одлуке и склапати уговоре у име општине Алибунар

Члан 4.

За реализацију ове Одлуке задужује се општинска управа општине Алибунар.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибуар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:501-26/2013-06-01
Датум: 19. април 2013.
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81