gore

  • Baner Optina Alibunar

IZVEŠTAJ SA 67 SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

DSC04254Sednica je održana 27.avgusta 2018. godine u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode 4 (mala sala). Sednici je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Dušan Dakić. Na ovoj sednici opštinsko veće donelo je sledeća Rešenja:

1. Razmatrano je i doneto Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti načelnika opštinske uprave Opštine Alibunar. Postavljena je Višnja Stefanović Diklić, diplominari pravnik iz Alibunara. U skladu sa odgovarajućim zakonom mandat postavljenog lica traje najduže do tri meseca

Nastavi sa čitanjem

Javni poziv za uvid u poseban Birački spisak nacionalnih manjina

Javni poziv za uvid u poseban Birački spisak nacionalnih manjina - Preuzmite PDF fajl

Javni poziv za uvid u poseban Birački spisak nacionalnih manjina - Slovački - Preuzmite PDF fajl

Javni poziv za uvid u poseban Birački spisak nacionalnih manjina - Rumunski - Preuzmite PDF fajl

IZVEŠTAJ SA 66. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

DSC04260Sednica je održana 13 avgusta 2018. godine u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode 4 (mala sala).

Sednicom je predsedavao predsednik opštine Alibunar Dušan Dakić. Na ovoj sednici Opštinsko veće donelo je sledeća akta:

1. Razmatran je i usvojen Pravilnik o proceni vrednosti imovine, obaveza i kapitala javnih preduzeća čiji je osnivač Opština Alibunar. Inače procenu vrednosti imovine obavljaju licencirani procenitelji čije se usluge procene kapitala pribavljaju u postupku javne nabavke. Cilj procene imovine i kapitala javnih preduzeća je usklađivanje registrovanog kapitala kod agencije za privredne registre sa kapitalom iskazanim u poslovnim knjigama javnih preduzeća.

Nastavi sa čitanjem

Службени лист број 25 ПДФ

Службени лист број 25 ПДФ

IZVEŠTAJ SA 15. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN9684 1600x1200Dana 31.08.2017. godine održana je 15. sednica Skupštine opštine Alibunar, kojom je predsedavao predsednik Skupštine, Siniša Gavrančić. Pored 13 odbornika, na skupštini su prisustvovali i predsednik opštine Alibunar, zamenik predsednika, članovi Veća opštine Alibunar i predstavnici Opštinske uprave opštine Alibunar.

Nastavi sa čitanjem

IZVEŠTAJ SA 37. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

sednica ov 37 2017Sednica je održana dana 25. avgusta  2017. godine  u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode broj 4. Sednicom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Predrag Belić.

Nastavi sa čitanjem

Završeni “Letnji dani Alibunara 2017.”

zavrseni letnji dani alibunara 2017Od 25. do 28. avgusta Alibunar je povodom proslave slave Velika Gospojina bio mesto održavanja brojnih sportsko-rekreativnih aktivnosti i bogatog kulturno-umetničkog programa. 

Nastavi sa čitanjem

LETNJE NOTE DELIBLATSKE PEŠČARE 2017.

pobednici 1600x1200U srcu najveće peščare u Evropi, na popalurnom izletištu Devojački bunar, održano je peto po redu takmičenje tamburaških orkestara Letnje note Deliblatske peščare.
Organizatori takmičenja Skupština opština Alibunar i Turističke organizacije opštine Alibunar, u želji da sačuvaju tradiciju i vrate staru slavu pomalo zaboravljenoj tamburici kao instrumentu koji je jedno od obeležja južnog Banata, okupili su tamburaške bande koje su se na najbolji način, spletom numera predstavili mnogobrojnoj publici. 

Nastavi sa čitanjem

U OPŠTINI ALIBUNAR POSTAVLJEN PRVI VETROGENERATOR

IMAG02491 1600x1200Danas su predsednik opštine Alibunar, Predrag Belić i zamenik predsednika opštine, Boško Tijanić, sa predstavnicima kompanije "Elicio" posetili gradilište vetroparka "Malibunar", kako bi ispratili podizanje prvog vetrogeneratora. 

Nastavi sa čitanjem

Решење о измени Решења о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2017. години бр. 403-52/2017-04 од 22.02.2017.г.

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 11. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области организације, развоја и унапређења спорта у општини Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015) и чланова 20, 30. и 31. Правилника о одобравању и финансирању програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2017), а на основу извештајаСтручне комисије за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, Општинско веће општине Алибунар на својој 37. седници одржаној дана 25. августа 2017. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2017. ГОДИНИ

Бр. 403-52/2017-04 од 22.02.2017.г.

  1. У Решењу о одобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2017. години, бр. 403-52/2017-04 од 22.02.2017.г., које је донело Општинско веће општине Алибунар, тачка 1. Решења мења се и гласи: ''ОДОБРАВАЈУ СЕ средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2017. години подносиоца програмаФудбалски клуб ''Будућност'' из Алибунара (у даљем тексту: Корисник средстава) у износу од500.000,00 (словима: петстохиљада) динара.''

  2. Смањење раније одобрених средстава врши се због преласка клуба у нижи ранг такмичења у другој половини 2017. године

  3. На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника о одобравању и финансирању програма односно пројекат којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Алибунар у области спорта, председник општине Алибунар у својству овлашћеног лица Општине Алибунар закључиће са Корисником средстава Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета општине Алибунар за 2017. годину, бр. уговора 400-32/2017-04 од 10.03.2017.г.

  4. Корисник средстава дужан је да се одазове позиву за закључење Анекса уговора у року од осам дана од дана пријема позива. Уколико то не учини, сматраће се да је одустао од предлога програма, а исплата преосталог дела средстава биће обустављена.

  5. Решење ступа на снагу осам дана од дана достављања Кориснику средстава и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско веће општине Алибунар је на својој24. седници одржаној дана22. фебруара 2017. године, а након спроведеног поступка по Јавном конкурсу за финансирање програма или пројеката у области спорта из буџета општине Алибунар за 2017. годину (у даљем тексту: Конкурс), донело Решење оодобравању средстава из буџета општине Алибунар за финансирање програма у области спорта у 2017. години, бр. 403-52/2017-04, којим су за финансирање програма у области спорта у 2017. години подносиоца програма Фудбалског клуба ''Будућност'' из Алибунара одобрена средства у износу од 550.000,00 динара.

Стручна комисија за оцену програма односно пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини алибунар у области спорта одржала је своју седницу дана 19.07.2017. године и том приликом размотрила Извештај Спортског савеза општине Алибунар о томе које су такмичарске екипе завршиле такмичарску 2016/2017. годину преласком у виши, односно нижи ранг такмичења, а притом су корисници средстава из буџета општине Алибунар по основу Конкурса. Према наведеном Извештају, Фудбалски клуб ''Будућност'' из Алибунара прешао је у Другу јужнобанатску фудбалску лигу ''Исток'', тј. нижи ранг такмичења, због чега је према Правилнику потребно извршити сразмерно умањење одобрених средстава по Конкурсу.

На основу овог Решења, а сагласно одредби члана 31. став 6. Правилника, закључиће се Анекс Уговора о финансирању програма односно пројеката у области спорта из средстава буџета општине Алибунар за 2017. годину, бр. уговора 400-32/2017-04 од 10.03.2017.г.

Због свега наведеног, донето је Решење као у диспозитиву

Поука о правном средству: ово Решење је коначно и против њега се може водити управни спор.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 403-147/2017-04

Датум: 25. август 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Baner Pecat 211x81