gore

  • Baner Optina Alibunar

Sekretarijati

Radom sekretarijata rukovode sekretari. Sekretare sekretarijata raspoređuje načelnik Opštinske uprave.     

Sekretari sekretarijata organizuju i obezbeđuju zakonit i efikasan rad sekretarijata, staraju se o pravilnom rasporedu poslova na unutrašnje organizacione jedinice u okviru sekretarijata i ispunjavanju radnih dužnosti zaposlenih.

Sekretar sekretarijata je u izvršavanju poslova iz prethodnog stava dužan da se pridržava naloga i uputstava načelnika Opštinske uprave.

Sekretari sekretarijata odgovorni su načelniku Opštinske uprave za svoj rad i za zakonit i blagovremen rad sekretarijata kojim rukovode. 

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81