gore

  • Baner Optina Alibunar

Sastav i organizacija

 
Opštinska uprava Alibunar
Višnja Stefanović Diklić
zamenik načelnika
 
Anita Mitrović
pomoćnici predsednika opštine
Ivica Rosić
mesne kancelarije
Saša Cvetković
Odeljenje za inspekcijske poslove
 
 

 

Osnovne organizacione jedinice u Opštinskoj upravi su sekretarijati, koji se obrazuju prema vrsti, međusobnoj povezanosti i obimu poslova. U okviru osnovnih organizacionih jedinica, obrazuju se uže unutrašnje organizacione  jedinice kao što su odsek i grupa.

 

U Opštinskoj upravi, Predsednik opštine može postaviti svoje pomoćnike koji obavljaju poslove iz pojedinih oblasti (ekonomski razvoj, razvoj Opštinske uprave, urbanizam, komunalne delatnosti i dr.). Pomoćnici pokreću inicijative, predlažu projekte i daju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj Opštine u oblastima za koje su postavljeni i vrše i druge poslove po nalogu Predsednika opštine.

Za izvršavanje poverenih poslova i poslova iz izvorne nadležnosti Opštine, kao organizacioni oblik Opštinske uprave na području naseljenih mesta obrazuju se mesne kancelarije.

Opštinskom upravom rukovodi načelnik. Načelnik za svoj i rad Opštinske uprave odgovara Skupštini opštine i Opštinskom veću, u skladu sa Statutom i Odlukom o Opštinskoj upravi.

Ovde možete preuzeti kompletan Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi Alibunar:

Pravilnik

Obrazloženje

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81