Načelnik Opštinske uprave

Opštinskom upravom rukovodi načelnik. Za svoj i rad Opštinske uprave odgovara Skupštini opštine i Opštinskom veću, u skladu sa Statutom i Odlukom o Opštinskoj upravi.

Načelnika Opštinske uprave postavlja Opštinsko veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina. Za načelnika Opštinske uprave može biti postavljeno lice koje ima završen pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Opis poslova

Štampa

FaLang translation system by Faboba