Mesne kancelarije

Za izvršavanje poverenih poslova i poslova iz izvorne nadležnosti Opštine, kao organizacioni oblik Opštinske uprave na području naseljenih mesta obrazovane su mesne kancelarije.

Mesne kancelarije su obrazovane za područja sledećih naseljenih mesta: Banatski Karlovac, Vladimirovac, Lokve, Ilandža, Nikolinci, Dobrica, Seleuš, Janošik, Novi Kozjak.

Mesne kancelarije obavljaju poslove koji se odnose na:

Mesne kancelarije mogu da vrše i druge poslove koje im iz svoje nadležnosti poveri Opštinska uprava.

U mesnim kancelarijama se mogu obavljati i drugi poslovi za druge organe, organizacije i ustanove na osnovu ugovora koji zaključuje načelnik Opštinske uprave odnosno lice koje on ovlasti sa predstavnicima organa, organizacije i ustanove za koje obavljaju poslove.

Nadzor nad izvršavanjem poslova u mesnim kancelarijama vrši organ čije poslove ona obavlja ili koji joj je poverio poslove.

Mesne kancelarije su u sastavu Sekretarijata za opštu upravu i imovinsko-pravne poslove.   

Štampa

FaLang translation system by Faboba