gore

  • Baner Optina Alibunar

Mesne kancelarije

Za izvršavanje poverenih poslova i poslova iz izvorne nadležnosti Opštine, kao organizacioni oblik Opštinske uprave na području naseljenih mesta obrazovane su mesne kancelarije.

Mesne kancelarije su obrazovane za područja sledećih naseljenih mesta: Banatski Karlovac, Vladimirovac, Lokve, Ilandža, Nikolinci, Dobrica, Seleuš, Janošik, Novi Kozjak.

Mesne kancelarije obavljaju poslove koji se odnose na:

  • lična stanja građana (vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica, vršenje popisa imovine i dr);
  • vođenje biračkih spiskova;
  • overu rukopisa, prepisa i potpisa;
  • izdavanje uverenja o činjenicama kada je to određeno zakonom;
  • vršenje poslova prijemne kancelarije za Opštinsku upravu;
  • vršenje administrativno-tehničkih i drugih poslova zborova građana;
  • čuvanje nađenih stvari do predaje ekonomatu ili drugom nadležnom organu;
  • vođenje drugih evidencija kada je to predviđeno zakonom i drugim propisima (o deci dorasloj za osnovnu školu, o obveznicima mesnog samodoprinosa i sl.);
  • pružanje stručne pomoći u postupku izjašnjavanja građana za mesni samodoprinos i pružanje stručne pomoći mesnim zajednicama.

Mesne kancelarije mogu da vrše i druge poslove koje im iz svoje nadležnosti poveri Opštinska uprava.

U mesnim kancelarijama se mogu obavljati i drugi poslovi za druge organe, organizacije i ustanove na osnovu ugovora koji zaključuje načelnik Opštinske uprave odnosno lice koje on ovlasti sa predstavnicima organa, organizacije i ustanove za koje obavljaju poslove.

Nadzor nad izvršavanjem poslova u mesnim kancelarijama vrši organ čije poslove ona obavlja ili koji joj je poverio poslove.

Mesne kancelarije su u sastavu Sekretarijata za opštu upravu i imovinsko-pravne poslove.   

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81