gore

 • Baner Optina Alibunar

Opštinska uprava

Za vršenje upravnih poslova u okviru prava i dužnosti Opštine i određenih stručnih poslova za potrebe Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća, obrazuje se Opštinska uprava.

Opštinska uprava:

 1. priprema propise i druge akte koje donosi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;
 2. izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća;
 3. rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
 4. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
 5. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;
 6. obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;
 7. dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova iz nadležnosti Opštine i poverenih poslova, predsedniku Opštine, Opštinskom veću i Skupštini opštine po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Pored poslova iz nadležnosti Opštine, Opštinska uprava obavlja i poslove državne uprave u određenoj oblasti koje Republika ili Pokrajina poveri Opštini, zakonom ili drugim propisom.

Opštinska uprava obavlja poslove na osnovu i u okviru Ustava, zakona, Statuta opštine i drugih akata Opštine.

Rad Opštinske uprave dostupan je javnosti i podložan kritici i javnoj kontroli građana na način utvrđen zakonom i Statutom opštine.

Zaposleni u Opštinskoj upravi dužni su da svoje poslove obavljaju stručno, ne rukovodeći se pri tome svojim političkim ubeđenjima, niti ih u obavljanju poslova mogu izražavati i zastupati.

 • Sanja Žebeljan načelnik opštinske uprave
  Telefon: +381 13 641 544
 • Anita Mitrović načelnik za finansije
  Telefon: +381 13 641 153
 • Ivica Rosić načelnik za privredu, javne službe i razvoj
  Telefon: +381 13 641 355
 • Dejan Starčević načelnik za inspekcijske poslove, građevinarstvo, urbanizam i imovinsko pravne poslove
  Telefon: +381 13 641 245
 • Telefon: +381 13 642 103
 • Ilija Penca načelnik za poslove Skupštine opštine, predsednika opštine, Opštinskog veća i pomoćne poslove
  Telefon: +381 13 641 255

Baner Pecat 211x81