gore

  • Baner Optina Alibunar

Јавне набавке

Poziv za podnošenje ponuda za nabavku računarske opreme

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik RS“ br.124/2012,14/15 i 68/15),
Opština Alibunar
26310 Alibunar, Trg Slobode br. 4
Objavljuje
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
u postupku javne nabavke male vrednosti
br. 404-107/18-04
Predmet javne nabavke je Nabavka dobara- računari i računarska oprema
Dana 28.11.2018. godine
1.Naručilac: Opština Alibunar, Trg Slobode br. 4, Alibunar, internet stranica naručioca: www.alibunar.org.rs;
2. Vrsta Naručioca: Organ lokalne samouprave;
3. Vrsta postupka javne nabavke: Javna nabavka male vrednosti;
4. Opis predmeta nabavke: Nabavka dobara- računari i računarska oprema

 

Preuzmite ceo tekst Poziva u ".pdf" formatu

Konkursna dokumentacija u ".pdf" formatu.

Oznake: javne nabavke, рачунарска опрема, општина алибунар

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81