ZAVRŠENA IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U SELEUŠU

staza u seleusuU okviru uređenja parka u Selešu završeni su radovi na izgradnji pešačke staze. Nakon uklanjanja stare staze, postavljeni su novi tampon i podloga. Izbetonirana je staza u dužini od 140 metara, širine 1,5 metara.

Nastavi sa čitanjem

ONI SU PONOS NAŠE OPŠTINE!

DSCN5959 1600x1200Predrag Belić, predsednik opštine Alibunar, ugostio je najbolje učenike osnovnih škola sa teritorije naše opštine, kao i najbolje učenike srednje Ekonomsko-trgovinske škole „Dositej Obradović“.

Nastavi sa čitanjem

IZVEŠTAJ SA 62. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana 22. juna 2018. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala), kojom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Predrag Belić.

Nastavi sa čitanjem

61. SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana u pondeljak, 18. juna, u zgradi Opštine Alibunar. Sednicom je predsedavao predsednik opštine, Predrag Belić.    

Nastavi sa čitanjem

Radovi na distributivnoj mreži u Banatskom Karlovcu

JP „Srbijagas“, Novi Sad obaveštava kupce prirodnog gasa u naseljenom mestu Banatski Karlovac, da će zbog radova na izradi novog priključka i izmeštanja postojećeg gasnog priključka na čeličnoj distributivnoj mreži u tom mestu doći do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa u sredu, 20.06.2018. godine u periodu od 9:00 do 14:00 časova.
Bez gasa će ostati svi potrošači priključeni na distributivnu mrežu u Banatskom Karlovcu.
JP Srbijagas-ODS je o novonastaloj situaciji u vezi sa prekidom isporuke prirodnog gasa obavestio korisnika distributivnog sistema koji će usled poremećaja ostati bez isporuke prirodnog gasa.
Po završetku radova JP „Srbijagas“ će otpočeti sa redovnom isporukom gasa. Molimo potrošače u Banatskom Karlovcu da imaju razumevanja za navedene radove.

PČELARSTVO - POTENCIJALNA ŠANSA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U OPŠTINI ALIBUNAR

DSCN5672 1600x1200Na nedavno održanom Saboru pčelara u Alibunaru okupilo se preko 30 izlagača. Na osnovu razgovora sa njima, rezimirali smo da su pčelari ovim poslom počeli da se bave kako bi očuvali porodičnu tradiciju ili dopunili kućni budžet. Izvodi se i zaključak da je ovo potencijalna šansa za samozapošljavanje, a naročito zanimljiva mlađim ljudima.

Nastavi sa čitanjem

ОДЛОЖЕНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

IMG 4251 1600x120023. седница Скупштине Општине Алибунар на којој је требало да буде усвојена Одлука о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2017. годину и Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету Општине за 2018. годину данас није одржана услед недостатка кворума. 

Nastavi sa čitanjem

IZVEŠTAJ SA 60. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana 05. juna 2018. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala) kojom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Predrag Belić.

Nastavi sa čitanjem

“SABOR PČELARA 2018.” U DELIBLATSKOJ PEŠČARI

DSCN5788 1600x1200U organizaciji Turističke organizacije opštine Alibunar, proteklog vikenda je na izletištu Devojačkog bunar održan peti po redu Sabor pčelara. Manifestacija, koja je pod pokroviteljstvom Opštine Alibunar, okupila je veliki broj izlagača pčelinjih proizvoda i prateće opreme za pčelarstvo iz naše opštine i širom Srbije.

Nastavi sa čitanjem

TRETIRANJE I PRSKANJE KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE

Na teritoriji opštine Alibunar će se 30. juna i 01. jula 2017. godine (petak i subota) u večernjim časovima - od 19 časova, vršiti tretiranje i prskanje komaraca u svim građevinskim reonima naselja opštine kao i deo izletišta Devojački bunar. Prskanje komaraca će se vršiti i uz pojaseve prilaznih puteva ka svim naseljima.

Nastavi sa čitanjem

Решење о именовању Савета за запошљавање општине Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/08, 13/09,13/11, 15/2014и 3/2015) и члана 3. став 1. Одлуке о образовању Савета за запошљавање општине Алибунар, (Службени лист општине Алибунар“, број 13/2010), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВЊУ

САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Именују се председник и чланови Савета за запошљавање општине Алибунар и то:

 1. Саша Цветковић – председник
 2. Пуниша Џелебџић – члан,
 3. Живана Петровић – члан,
 4. Вишња Стефановић Диклић – члан,
 5. Александар Винћилов – члан,
 6. Весна Пурић - члан
 7. Снежана Степановић - члан

Члан 2.

            Мандат председника и чланова Савета траје четири године.

            Председник и чланови Савета могу бити разрешењни и пре истека времена на који су именовани.

            Мандат председника и чланова Савета почиње да тече од дана именовања, односно од 15. јуна 2017. године.

Члан 3.

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алиубнар“.

Број: 020-76/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Одлука о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2016. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2016. годину - Овде можете преузети ПДФ фајл

Opština Alibunar nagradila najbolje đake

DSCN8369 1600x1200Predsednik opštine Alibunar, gospodin Predrag Belić, ugostio je najbolje učenike srednje ekonomsko-trgovinske škole "Dositej Obradović" i učenike osnovnih škola sa teritorije opštine Alibunar. Učenici su đaci generacije i nosioci Vukove diplome za školsku 2016./2017. godinu. 

Nastavi sa čitanjem

IZVEŠTAJ SA 13. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN8232 1600x1200Dana 15.06.2017. godine održana je 13. sednica Skupštine opštine Alibunar, kojom je predsedavao predsednik Skupštine Siniša Gavrančić. Na dnevnom redu ove sednice našla su se sledeća akta:
Doneta je Odluka o završnom računu budžeta opštine Alibunar za 2016. godinu. Ovo je svakako najvažnija odluka koja je usvojena na sednici, a predložena je od strane Opštinskog veća. Ovom odlukom utvrđeno je da je periodu januar-decembar 2016. godine budžet Opštine Alibunar ostvario ukupne prihode i primanja u ukupnom iznosu od 546.082.332,70 dinara, što u odnosu na ukupno planirane prihode i primanja u iznosu od 715.872.701.67 dinara iznosi 76.28 %, sa napomenom da je u pomenutom iznosu planirano i kreditno zaduženje opštine Alibunar u iznosu od 115.780,00 dinara.

Nastavi sa čitanjem

Решење о разрешењу и именовању председнице и чланова Комисије за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 32.седници одржаној дана 13. јуна 2017.г. доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ И ЧЛАНОВА

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2018. ГОДИНЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2013. ДО 2018. ГОДИНЕ ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

 1. Разрешавају се чланства у Комисији за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године и Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године за Општину Алибунар (у даљем тексту: Комисија) следећа лица:
 1. Данијела Лончар – функције председнице Комисије;
 2. Оливер Филиповић – функције члана Комисије;
 3. Предраг Ковачев – функције члана Комисије.
 4. Биљана Враговић – на функцију председнице Комисије;
 5. Тамара Радојичић – на функцију чланице Комисије;
 6. Војислав Диклић – на функцију члана Комисије.
 1. У Комисију се именују следећа лица:
 1. Мандат разрешених чланова Комисије престаје даном разрешења, а мандат новоизабраних чланова почиње наредног дана од дана именовања и траје до истека мандата Комисије.
 2. Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:020-75/2017-04

Датум. 13. јун 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2017. годину

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 4. Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки (''Сл.гласник РС'', бр. 29/13) и члана 55. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15) и члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 127/09 и 83/14-др.закон), председник општине Алибунар доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНАЈАВНИХНАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Председник општине Алибунар, у својству одговорног лица Наручиоца, доноси Одлуку о измени и допуни Плана набавки општине Алибунар за 2017. годину,бр. 404-5/17-04 од 08.02.2017. године.

Члан 2.

Изменом и допуном Плана набавки општине Алибунар за 2017. годину, бр. 404-28/17-04 од01.06.2017. године, бришу се следеће набавке:

-      Набавка добара –набавка компјутерских софтвера, 916.666,00 без ПДВ-а, односно 2.040.000,00  са ПДВ-ом,

-      Набавка услуга

     услуге израде социјалне заштите,1.700.000,00 без ПДВ-а, односно 2.000.000,00 са ПДВ-ом,

     услуге израде пројектне документације за капеле у Владимировцу, 666.666,00 дин. без ПДВ-а, односно 800.000,00 дин. са ПДВ-ом

-      Набавка радова –изградња отресишта,4.166.666,00без ПДВ-а, односно 5.000.000,00 са ПДВ-ом.

Набавке се бришу због мера штедње.

Додају се следеће набавке:

-      Набавка добара –набавка електричне енергије, 20.000.000,00 дин. без ПДВ-а, односно 24.000.000,00 дин. са ПДВ-ом,

-      Набавка услуга – израда стратегије руралног развоја, 1.700.000,00 дин. без ПДВ-а, односно 2.040.000,00 дин. са ПДВ-ом,

-      Набавка радова – санација уличне расвете (фазаII), 18.890.911,00 дин. без ПДВ-а, односно 22.670.000,00 дин. са ПДВ-ом.

                                                                                    

МЕЊА СЕ СЛЕДЕЋА НАБАВКА

Набавка услуга –увођење ГИС система у ОА, са 2.083.325,00 дин. без ПДВ-а, односно 2.500.000,00 дин. са ПДВ-ом., на 833.333,00 дин. без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 дин. са ПДВ-ом,

Набавка радова – изградња две капеле у Владимировцу, са 7.500.000,00 без ПДВ-а, односно 9.000.000,00 са ПДВ-ом, на 8.333.333,00 дин. без ПДВ-а, односно 10.000.000,00 дин. са ПДВ-ом.

Члан 3.

Измена и допуна Плана јавних набавки општине Алибунар урађена је у складу за одредбама Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017.г. (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 37/2016 и 11/17).

Члан 4.

Саставним делом ове Одлуке сматра се Табела Измене и допуне Плана јавних набавки, бр. 404-28/17-04 од 01.06.2017. године.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Све измене и допуне на основу ове Одлуке евидентирају се и достављају Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у електронском облику у року од 10 дана по извршеној измени, у складу са Законом.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

ПРЕДСЕДНИК

Број: 404-28/17-04

Дана:01.06.2017.

Одговорно лице наручиоца:

Председник општине Алибунар

Предраг Белић, с.р.

Исправка Решења о именовању чланова Радног тела за праћење ефеката општинских одлука

Приликом израде изворника Решења о именовању чланова Радног тела за праћење ефеката општинских одлука, дошло је до техничке грешке у тексту, која је уочена и по службеној дужности исправљена, те се даје

ИСПРАВКА РЕШЕЊА

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ОПШТИНСКИХ ОДЛУКА

Даје се исправка Решења о именовању чланова Радног тела за праћење ефеката општинских одлука, број: 020-65/2017-04 од 29.04.2017. године, тако да наведено Решење сада гласи:

На основучлана40. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09,15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 12.седници одржаној дана 29. априла 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ОПШТИНСКИХ ОДЛУКА

 1. У Радно тело за праћење ефеката општинских одлука, на функцију чланова, именују се:

-         Персида Глигоријев,

-         Весна Стојиљковић,

-         Биљана Грбић,

-         Драган Ратковић,

-         Корнелија Берлован,

-         Бојана Станковић,

-         Јована Рошу,

-         Зорица Вујновић.

 1. Мандат новименованих чланова почиње да тече од дана именовања, односно до 29.04.2017.године.
 2. Решења објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-65/2017-04

Алибунар, 29. април 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.''

Број: 020-65-1/2017-04

Алибунар, 29.маја 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Биљана Враговић, с.р.

Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте цркава и верских организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 2. седници одржаној дана 25. маја 2016. године доноси следеће

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕЦРКАВА И ВЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте цркава и верских организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним конкурсом за финансирање програма и пројеката цркава и верских организација из буџета општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 4/2016) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар за суфинансирање следећих пројеката:

 1. за пројекат: ''Обнова унутрашње и спољне фасаде при храму Св.Благовести СПЦ у Алибунару'', подносиоца пројекта: СПЦО Алибунар из Алибунара, ул. Ж. Зрењанина бр. 40, укупан износ од 600.000 динара;
 2. за пројекат: ''Инвестиционо одржавање кровног покривача на парохијском дому у Иланџи'', подносиоца пројекта: СПЦО Иланџа из Иланџе, Трг светог Саве бр. 10., укупан износ од 200.000 динара;
 3. за пројекат: ''Реконструкција и реновација црквених зграда'', подносиоца пројекта: Словачка евангелистичка а.в. црквена општина Јаношик из Јаношика, ул. Чмеликова бр. 66, укупан износ од 250.000 динара;
 4. за пројекат: ''Бетонирање стаза'', подносиоца пројекта: Хришћанска баптистичка црква из Алибунара, ул. С. Мунћана бр. 49, укупан износ од 50.000 динара;
 5. за пројекат: ''Обнова црквеног објекта – сале'', подносиоца пројекта: РПЦО Локве из Локава, Трг ослобођења бр. 3, укупан износ од 350.000 динара;
 6. за пројекат: ''Постављање новог крста на храму'', подносиоца пројекта: СПЦО Добрица из Добрице, ул. Светог Саве бр. 64, укупан износ од 200.000 динара;
 7. за пројекат: ''Постављање столарије на Светосавском дому'', подносиоца пројекта: СПЦО Нови Козјак из Новог Козјака, ул. Светог Саве бб, укупан износ од 150.000 динара;
 8. за пројекат: ''Адаптација просторија за децу'', подносиоца пројекта: Хришћанска баптистичка црква из Владимировца, ул. Кориолана Добана бр. 23, укупан износ од 100.000 динара;
 9. за пројекат: ''Санација црквене зграде'', подносиоца пројекта: РПЦО Николинци из Николинаца, ул. Виноградарска бр. 34, укупан износ од 400.000 динара;
 10. за пројекат: ''Обнова крова и кровне конструкције и манифестација 120 година од зидања цркве'', подносиоца пројекта: РПЦО Алибунар из Алибунара, ул. С. Мунћана бр.2, укупан износ од 200.000 динара.

II

За предлог пројекта: ''Завршетак Светосавског дома у Селеушу'', подносиоца пројекта: СПЦО Селеуш из Селеуша, ул. С. Ковачевића бр. 17, Општинско веће општине Алибунар прихвата предлог Комисије да се не одобри суфинансирање.

III

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2016. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015).

IV

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. Правилника о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2013 и 1/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

V

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-38/2016-06

Датум: 25. мај 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Решење о престанку мандата одборника Скупштине општине Алибунар (Адријана Сфера)

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 54. став 1. и члана 117. Статута општне Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на Конститутивној седници, одржаној 16. маја 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Адријани Сфера, одборнику Скупштине општине Алибунар, изабраној на изборној листи ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ'' престао мандат одборника Скупштине општине Алибунар избором на функцију члана Општинског већа општине Алибунар.
 2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 Број: 013-26/2016-06

Алибунар, 16. маја 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

POTPISANI UGOVORI OPŠTINE ALIBUNAR SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

IMG 0425 CopyPredsednik opštine Predrag Belić i korisnici sredstava potpisali su 22. juna ugovore o dodeli sredstava nevladinim organizacijama iz budžeta opštine Alibunar. Činu potpisivanja ugovora, pored predstavnika NVO, prisustvovao je i Ilija Penca, načelnik odeljenja za poslove Skupštine opštine, predsednika opštine, Opštinskog veća i pomoćne poslove.

Nastavi sa čitanjem

Трећи поновљени јавни позив за вршење услуге скидања усева и транспорт пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'',  бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр.  320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник  општине Алибунар, расписује

TРЕЋИ ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СКИДАЊА УСЕВА И ТРАНСПОРТ ПОЖЊЕВЕНЕ- ОБРАНЕ РОБЕ СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

Позивају се заинтересована лица за вршење услуге скидања усева и транспорта пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини које се налазе на територији општине Алибунар, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима за вршење ове услуге

II

Заитересована лица морају испуњавати следеће услове:

-       на захтев Радног тела са спровођење Одлуке о скидању  усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар ( у даљем тексту – Радно тело), изврши жетву-бербу  пољопривредног усева и транспорт пожњевене- обране робе  у зависности од потреба општине Алибунар, а на површинама, према динамици и диспозицији коју одреди Радно тело.

-       да спроведе све потребне мере безбедности и здравља на раду и против пожарне заштите у складу са Законом о заштити од пожара („ Сл. Гласник РС бр. 111/09 и 20/15). Сви трошкови који настану у току реализације овог посла, а односе се на евентуалне кварове, поправке, редовно одржавање механизације, као и сви остали овде поменути трошкови везани за функционисање механизације, падају на терет пружаоца услуга.

-       да обезбеди гориво за жетву-бербу и превоз пожењвене робе до складишта  пољопривредних  производа са којим општина Алибунар закључи  уговор о пословно-техничкој сарадњи .

III

Право учешћа по овом позиву имају лица која

           1. имају регистровану  механизацију (комбајне,  тракторе са приколицама, камионе и слично) у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима ( „Сл.гласник РС“ број: 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 96/15-др Закон и 9/16);

            2. доставе понуду у складу са овим јавним позивом.

IV

Општина Алибунар ће извршити уплату накнаде на име извршене услуге жетве-брања према ценовнику задружног савеза Војводине (цена дата по 1 хектару  пожњевене-обране површине), а за услуге трансорта најповољнија понуђена цена исказана по 1км превоза са максималним капацитетом носивости транспортних средстава, које је лице навело у понуди.

V

Општина Алибунар задржава право одабира лица за вршење услуга по овом јавном позиву са којим ће закључити уговор о пословној-техничкој сарадњи.

VI

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде се подносе искључиво у згради Општинске управе општине Алибунар, Трг Слободе бр.4, у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком „ОПШТИНА АЛИБУНАР  - ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА“.

Рок за достављање понуде је 25.06.2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број:320-250/18-04

Алибунар, 18.06.2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

           

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

            Предраг Белић, с.р.

Одлука о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину

Република Србија-АП Војводина                                                                          

Општина Алибунар

ПРЕДСЕДНИК

Број: 404-50/18-04

Дана 05.06.2018. године

На основу члана 51. став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 4. Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки (''Сл.гласник РС'', бр. 29/13) и члана 55. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15) и члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 127/09 и 83/14-др.закон), Председник општине Алибунар доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНАЈАВНИХНАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ

Члан 1.

Председник општине Алибунар, у својству одговорног лица Наручиоца, доноси Одлуку о измени и допуни Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину.

Члан 2.

Изменом и допуном Плана набавки општине Алибунар за 2018. годину, бр. 404-50/18-04 од 05.06.2018 . године,

Додаје се следећа набавка

Набавка услугехватање напуштених животиња на територији општине Алибунар, процењеневредности 833.333,00 динара , без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 динара,са ПДВ-ом.

Члан 3.

Измена и допуна Плана јавних набавки општине Алибунар урађена је у складу за одредбама Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о буџету општине Алибунар за 2018.г. (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 39/17 ).

Члан 4.

Саставним делом ове Одлуке сматра се Табела Измене и допуне Плана јавних набавки, бр. 404-50/18-04 од  05.06.2018.године.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Све измене и допуне на основу ове Одлуке евидентирају се и достављају Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у електронском облику у року од 10 дана по извршеној измени, у складу са Законом.

Одговорно лице наручиоца:

Председник општине Алибунар

Предраг Белић, с.р.

Dom zdravlja u Alibunaru bogatiji za novo sanitetsko vozilo

DSCN5813 1600x1200Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodina ustupila je na korišćenje, bez naknade, novo sanitetsko vozilo sa kompletnom pratećom medicinskom opremom Opštini Alibunar, odnosno Domu zdravlja „Alibunar“ iz Alibunara.

Nastavi sa čitanjem

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 40. Статута Општине Алибунар („Службени лист Општине Алибунар“ број 12/08, 13/09,13/11, 15/2014и 3/2015) Скупштина општине Алибунар, на предлог Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар, на13. седници од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  АЛИБУНАР

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени статута Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар, коју је донео Управни одбор Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број:022-8/17-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Rezultati skeniranja stanja disbalansa u držanju tela dece sa teritorije opština Alibunar

DSCN8255 1600x1200U okviru programa zaštite i brige o stanovništvu, a naročito o njegovoj najranjivijoj populaciji najmlađih, rukovodstvo opštine Alibunar, na čelu sa predsednikom opštine Predragom Belićem donelo je odluku o realizaciji programa Skeniranja stanja disbalansa u držanju tela dece mlađeg školskog uzrasta, jer činjenica da su negativni uticaji novog životnog stila primećeni u značajnoj meri kod pripadnika mlađe populacije, predstavlja alarm za čitavu zajednicu. 

Nastavi sa čitanjem

Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи ''Полетарац'' Алибунар за календарску 2017. годину

На основу члана 50. став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник РС'', бр. 18/2010), члана 11. Правилника о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама (''Службени гласник РС'', бр. 146/2014) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на својој 31. седници одржаној дана 05. јуна 2017. година доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР

ЗА КАЛЕНДАРСКУ 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

Економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи ''Полетарац'' из Алибунара за ЦЕЛОДНЕВНИ ОБЛИК РАДА у трајању од 10 часова дневно утврђује се за календарску 2017. годину у износу од 15.000,00 динара месечно по детету.

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету из става 1. овог члана са бројем радних дана у месецу.

Економска цена услуге припремног предшколског програма (који се остварује са децом у години пред полазак у школу) утврђује се за календарску 2017. годину у износу од 5.000,00 динара месечно по детету.

Учешће корисника услуга (родитеља, односно старатеља детета) у економској цени по детету из става 1. овог члана износи 20% и утврђује се у износу од 3.000,00 динара месечно по детету.

Учешће корисника услуга припремног предшколског програма  у економској цени по детету из става 3. овог члана утврђује се у износу од 1.000,00 динара месечно по детету.

Члан 2.

Економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи ''Полетарац'' из Алибунара за ПОЛУДНЕВНИ ОБЛИК РАДА у трајању од 5 часова дневно утврђује се за календарску 2017. годину у износу од 5.000,00 динара месечно по детету.

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по детету из става 1. овог члана са бројем радних дана у месецу.

Учешће корисника услуга (родитеља, односно старатеља детета) у економској цени по детету из става 1. овог члана износи 20% и утврђује се у износу од 1.000,00 динара месечно по детету.

Члан 3.

Од обавезе плаћања учешћа ослобађају се корисници услуга из чланова 1. и 2. овог Решења у случају да су програмима васпитања и образовања, односно припремног предшколског програма, обухваћена: деца без родитељског старања, деца са сметњама у развоју и деца из материјално угрожених породица.

Ослобађање од обавезе плаћања својим актом утврђује Предшколска установа на основу доказа који корисник услуге достави, или Предшколска установа сама прибави, од Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар, односно од Одељења за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар.

Члан 4.

Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењиваће се од 01. јануара 2017. године.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:38-1/2017-04

Датум: 05. јун 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 2. седници одржаној дана 25. маја 2016. године доноси следеће

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним конкурсом за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 4/2016) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар за суфинансирање следећих пројеката:

 1. за пројекат: ''Културна (ре)активација'', подносиоца Пројекта: ''Центар народне уметности'' из Николинаца, ул. Главна бр. 74, укупан износ од 80.000 динара;
 2. за пројекат: ''Уредимо природу око нас'', подносиоца Пројекта: Удружење спортских риболоваца Пешчара из Банатског Карловца, ул. Ж. Зрењанина бб, укупан износ од 250.000 динара;
 3. за пројекат: ''Активан живот 2016'', подносиоца Пројекта: Општинска организација инвалида рада Алибунар, Трг слободе 15, укупан износ од 100.000 динара;
 4. за пројекат: ''Дани рома'', подносиоца Пројекта: Удружење Ромска снага Иланџа – Роменђи зор, ул. Ослобођења бр. 13 Иланџа., укупан износ од 100.000 динара;
 5. за пројекат: ''44. позоришни дани Румуна 2016'', подносиоца пројекта: Савез аматерских позоришта румуна из АП Војводине, Република Србија, из Алибунара, Трг слободе бр.5., укупан износ од 100.000 динара;
 6. за пројекат: ''Годишњи програм рада за 2016.'' подносиоца пројекта: Удружење жена ''Вредне руке Баната'' из Владимировца, ул. М. Георгице бр.2, укупан износ од 120.000 динара;
 7. за пројекат: ''Редовне програмске активности МОСС Панчево за 2016.г.'' подносиоца пројекта: Међуопштинска организација Савеза слепих Србије – Панчево из Панчева, ул. Ж. Зрењанина бр.5, укупан износ од 100.000 динара;
 8. за пројекат: ''Реновирање и обнова објекта у склопу Дома културе у Јаношику'' подносиоца пројекта: СКУД ''Јаношик'' из Јаношика, ул. М. Тита бр. 5-7, укупан износ од 150.000 динара;
 9. за пројекат: ''Програмске активности 2016'', подносиоца пројекта: Удружење избеглица и колониста општине Алибунар из Владимировца, ул. Личка бр. 65, укупан износ од 250.000 динара;
 10. за пројекат: ''Општинско такмичење у кувању зечијег паприкаша у оквиру Летњих дана Алибунара и организација 14. Међународне изложбе голубова, живине, кунића и птица'', подносиоца пројекта: Удружење узгајивача голубова, живине, кунића и птица ''ГОЛУБ 1985'' из Алибунара, ул. Ж. Зрењанина бр. 83, укупан износ од 100.000 динара;
 11. за пројекат: ''Програмске активности 2016'', подносиоца пројекта: Црквено-градски хор ''Света три јерарха'' из Алибунара, Трг слободе бр. 7/2, укупан износ од 100.000 динара;
 12. за пројекат: ''Будимо равноправни'', подносиоца пројекта: Удружење грађана ''Деца Баната'' из Алибунара, ул. Ж. Зрењанина бр. 51, укупан износ од 80.000 динара;
 13. за пројекат: ''Сачувајмо традицију'', подносиоца пројекта: КУД ''Свети Никола'' из Иланџе, Трг светог Саве бб, укупан износ од 150.000 динара;
 14. за пројекат: ''Активности удружења за 2016'', подносиоца пројекта: Удружење повртара и прерађивача ''Владимировац'' из Владимировца, ул. Ц. Лазара бр. 1 з., укупан износ од 100.000 динара;
 15. за пројекат: ''60 година постојања'', подносиоца пројекта: Међуопштинска организација глувих и наглувих Панчево из Панчева, ул. Ц. Лазара бр. 23, укупан износ од 100.000 динара;
 16. за пројекат: ''План годишњих активности'', подносиоца пројекта: Удружење жена ''Добричанке'' из Добрице, ул. Ж. Зрењанина бр. 47, укупан износ од 120.000 динара.

II

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2016. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015).

III

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-37/2016-06

Датум: 25. мај 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Решење о престанку мандата одборника Скупштине општине Алибунар (Предраг Белић)

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 54. став 1. и члана 117. Статута општне Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на Конститутивној седници, одржаној 16. маја 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Белић Предрагу, одборнику Скупштине општине Алибунар, изабраном на изборној листи ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ'' престао мандат одборника Скупштине општине Алибунар избором на функцију председника Општине Алибунар.
 2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 Број: 013-25/2016-06

Алибунар, 16. маја 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Програм пословања Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар за 2015. годину

 ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ,,УНИВЕРЗАЛ”

  ЗА  2015. ГОДИНУ

 

пословно име: ЈКП ,,УНИВЕРЗАЛ“

седиште: АЛИБУНАР, НЕМАЊИНА 14

претежна делатност: 36.00

матични број: 08137838

ПИБ: 101086600

надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министраство пољопривреде и заштите животне средине /Скупштина општине

 

 [Алибунар, јун 2015. године]

 

 

1.  МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

 

Мисија и визија

 

            Модерно, развијено и кадровски оспособљено предузеће спремно да перманентно, квалитетно, флексибилно и транспарентно пружа услуге у области водоснадбевања, одвођења отпадних вода, јавне чистоће, зеленила  и хигијене, пољочуварске службе као и погребних услуга на подручју територије Општине Алибунар, да осигура развој водоводног и канализационог система, унапређује заштиту животне средине као и односе са корисницима ЈКП „Универзал“.

 

Циљеви

 

            Узимајући  у обзир све елементе анализе стања, посебно посматрајући слабости и могућности  укључујући и визију, циљеви предузећа су:

·        Рационално коришћење и заштита водних ресурса

ЈКП „Универзал“ има за циљ очување водних ресурса тј. подземних вода адекватним мерама заштите и спречавања њиховог загађења ( зоне санитарне заштите);

·        Доступност пијаће воде свим грађанима

Изграђеном водном мрежом и повезивањем постојеће у систем и  контролу ЈКП „Универзал“, на целој територији општине Алибунар, те одржавањем исте, сва места у општини Алибунар би имала организовани облик водоснадбевања, а самим тим била би омогућена испорука здраве пијаће воде контолисане од стране Завода за јавно здравље Панчево;

·        Смањење губитака у водоводној мрежи

Санација и реконструкција већег дела водоводног система довели би до смањења кварова, трошкова одржавања и губитка воде у водоводној мрежи, што би омогућило управљање системом на целисходан и економичан начин и подизање нивоа ефикасности и ефикасности предузећа;

·        Осигурање квалитета пијаће воде

Постојећи квалитет пијаће воде могуће је побољшати увођењем нових технологија у процес прераде воде, редовним испирањем цевовода, реконструкцојама дистрибутивне мреже, континуираним праћењем параметара којима се одређује здравствена исправност пијаће воде, као и набавком савремене опреме за ту делатност;

·        Квалитетно одвођење отпадних вода

Константним прикључивањем нових корисника и проширењем постојеће канализационе мреже, решио би се проблем изливања отпадних вода у Општини Алибунар. То би довело до стварања неопходних услова за адекватну заштиту животне средине;

·        Повећања задовољства корисника добром услугом

Елиминисањем свих досадашњих слабости у системима водоснадбевања и одвођења отпадних вода постићи ћемо овај циљ – задовољство корисника. Наши задаци су: развој и унапређење свих сегмената рада, увођење и примена нових технологија, санације дистрибутивне мреже, брзе интервенције, стабилно снадбевање 24-сата дневно, као и одговарајућ квалитет пијаће воде;

·        Унапређење информисања и едукација корисника

Наша је обавеза да у складу са законским прописима учинимо доступним све информације од јавног значаја пре свега путем друштвених мрежа и осталих средстава за оглашавање. Организовање едукације потрошача о значају водних ресурса, коришћењу канализације, одржавања и приступа мерном месту, легализације прикључака, сређивању водоводних шахти; све то путем флајера, радија, писаних медија, друштвених мрежа.

·        Побољшавање наплате услуга

Стварањем услова, пре свега доношењем и применом законских прописа и одговарајуће казнене политике;

·        Одржавање зелених површина

Циљ нам је успостављање  редовног и организованог одржавања јавних површина  кошењем, чишћењем и другим видовима  одржавања. Одржавање зелених површина обухвата: проређивање и орезивање шибља, орезивање живе ограде, формирање и орезивање крошњи дрворедних садница, уклањање поломљених грана и оборених стабала по решењима надлежне инспекције,одржавање фонтана, управљање пијацама, комунално опремање, органузација и одржавање делатности на отвореними затвореним просторима као и обављање услуга према трећим лицима;

·        Чишћење јавних површина и одношење смећа

У наредном периоду желимо обезбедити редовно и периодично сакупљање и третман комуналног отпада и у местима у којима до сада није било организоване службе јавне чистоће (Нови Козјак, Јаношик)  као и унапређење услуга уосталим местима општине Алибунар. Набавка камиона аутосмећара, као и канти за одалагање смећа, знатно ће олакшати и убрзати остваривање овог циља.

Желимо унапредити управљање и одржавање постојећих депонија као и смањивање њиховог укупног броја одређивањем централне депоније.Припрема се ограђивање и  садња садница око депоније у Алибунару као и одређивање прилазних путева.Један део дивљих депонија треба уконити односно прекрити земљом.

·        Димњичарске услуге

Циљ нам је до краја године обучити, опремити и оспособити једног радника за обављање послова димњичарске службе да би поред постојећег радника који има потребно звање и лиценцу,били способни за обављање ове делатности

·        Служба „Зоохигијена“

Циљ ЈКП „Универзал“ по питању ове службе у 2015. години, је формирање њених основа, организације и структуре. Са активнијим  радом служба ће почети након материјално-техничког опремања, изградњом прихватилишта са а до тада ће покушати да пружи основне услуге, обуку и саветодавну политику мештанима;

·        Услуге пољочуварске службе

У оквиру ЈКП „Универзал“формирана је пољочуварска служба чији ће задаци у наредномпериоду бити:послови непосредне заштите усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете и заштите пољских путева и канала, спречавање спаљивања органских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту, спречавање испаше стоке на обрадивом пољопривредном земљишту, за сваку пољску штету утврђиваће се  ближа обележја радње, прикупљање податке о пољопривредном зељишту на којем је штета учињена и његовом власнику, односно кориснику, прикупљање податке о извршиоцу и сведоцима и о свему сачињавање записника, обавештавање власника односно пољопривредног инспектора, односно корисника пољопривредног зељишта о штети која је причињена, запримање захтева оштећеног лица за процену пољске штете ,вршење администритивно техничких послова за потребе Комисије за процену пољске штете ,спречавање свих  радње којима се наноси штета на пољским путевима и засадима, штета на пољским путевима и каналима, као и на рибњацима, спречавање наношење штете механизацији на пољопривредним имањима, проналажење учиниоце пољске штете, одвођење стоке откривене у штети, без чувара или чији је власник непознат на место за чување. Поред наведеног пољочуварска служба у сарадњи са Комисијом за лицитацију државнеземље,учествује у раду на   спречавању узурпације државног неизлицитираног земљишта.

·        Организација и одржавање гробља

Редовна делатност сектора задуженог за гробља спроводи се у извршавању радова на припреми за сахрањивање, есхумацији, издавању у закуп уређених гробних места, продаји гробница и продаји погребне опреме. Циљ нам је  да се од гробља која су тренутно запуштена или ван контроле комуналног предузећа,начинити пристојно, организовано и сређено место, на ком ће се на достојанствен начин одржавати сахране и помени. Како би то обезбедили, радници Предузећа радиће на  одржавању  зелених површина на гробљу, уређењу стаза, чишћењу гробља од ђубрета и организованом изношењу отпада са гробља.

·        Продаја погребне опреме

Набавка погребне опреме ће се обављати у складу са потребама, динамику је немогуће предвидети, а тежиште ће бити на смањењу залиха и правовременој набавци робе. Сектор за погребну опрему при ЈКП „Универзал“, биће задужен за израду ценовника, набавку опреме, услугу и вођење књига у погледу  набавке и продаје саме опреме. У договору са руководством предузећа излазиће у сусрет свим корисницима својих услуга. Тесно ће сарађивати са центром за социјални рад у општини Алибунар;

·        Грађевински сектор

У оквиру делатности ЈКП „Универзал“ формира се сектор грађевине чији ће задаци бити грађевинске услуге за потребе самог предузећа и то израда стаза, постављања парковских клупа и  металне галантерије, израда шахтова, гробних оквира, и осталих грађевинских радова. Набавком грађевинске механизације желимо проширити делатност и на самостално одржавање депонија, формирање зимске службе, одржавања пољских путева и вршење услуга трећим лицима.

У оквиру ове службе радиће сектор логистике који ће се бавити одржавањем и поправком свих техничких средстава, машина опреме , алата и инсталација у ЈКП „Универзал“.

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

У ЈКП „Универзал“ запослено је 64 радника различитог профила истручне спреме у оквиру шест радних јединица и три сектора:

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

·         црпљење,транспорт и прерада сирове воде

·         дистибуција воде

·         праћење потрошње

·         одржавање и ремонт мреже

·         контрола и замена водомера

·         привремена искључења

·         одвођење отпадних вода и пречишћавање отпадних вода

 

 

 

 

 

ЧИСТОЋА

·         редовно и периодично сакупљање

·         комуналног отпада са јавних површина, из  домаћинстава и пословних објеката,

·         одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, 

·         селекција секундарних сировина 

·         радна јединици Чистоћа обавља и послове димњичарске службе

ЗЕЛЕНИЛО

·         одржавању зелених површина, кошење

·         орезивање шибља и украсних живица,

·         одржавање фонтана,  

·         садња и одржавање украсног биља и дрвећа  

·         управљање  пијацама,              

·         комунално опремање,  

·         одржавање и организација делатности на отвореним и затвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољоприврено – прехрамбених и других производа,

·         наплата пијачнине и уплата  пазара надлежној благајни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЉОЧУВАРИ

 

·         непосредна заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете и заштите пољских путева и канала,

·         спречавање спаљивања органских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту,

·         спречавање испаше стоке на обрадивом пољопривредном земљишту,

·         утврђивање  ближих  обележја радње,

·         прикупљање податке о пољопривредном зељишту на којем је штета учињена и његовом власнику, односно кориснику,

·         прикупљање податке о извршиоцу и сведоцима и о свему сачињавање записника, обавештавање власника односно пољопривредног инспектора, односно корисника пољопривредног зељишта о штети која је причињена,

·         запримање захтева оштећеног лица за процену пољске штете ,

·         вршење администритивно техничких послова за потребе Комисије за процену пољске штете ,

·         спречавање свих  радње којима се наноси штета на пољским путевима и засадима,

·         штета на пољским путевима и каналима, као и на рибњацима,

·         спречавање наношење штете механизацији на пољопривредним имањима,

·         проналажење учиниоце пољске штете,

·         одвођење стоке откривене у штети, без чувара или чији је власник непознат на место за чување.

·         учествује у раду на   спречавању узурпације државног неизлицитираног земљишта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ЗООХИГИЈЕНА

·         хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишту за животиње,

·         лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене, напуштене и изгубљене животиње,

·         контрола и смањење популације напуштених паса и мачака,

·         нешкодљиво уклањање лешева са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или  уништавање отпада животињског порекла,

·         спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене,

·         спречавање и сузбијање зооноза,

 

 

ГРАЂЕВИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Служба логистике

·         послови на одржавању каналске мреже,

·         израде оквира на гробљима  ,

·         израда водомерних склоништа,

·         израда бетонских стаза,

·         постављање парковских клупа,

·         чишћшење снега током зимских месеци

·         други грађевински радови из делокруга рада Предузећа.

·         старање о техничкој исправности возила, радних машина, уређаја,

·         поправка контејнера и алата ,

·         израда поклопаца за шахтове и друге металне галантерије,

·         поправке уређаја за хлорисање,

·         вентила, хидраната и других делова водовода ,

·         поравка електричних инсталација  у Предузећу

 

 

 

 

 

                   ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

·         управља гробљима, одржава гробље и објекте који се налазе у склопу гробља( капеле, мртвачнице),

·         сахрањивање,

·         превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу,

·         врши продају погребне опреме, обрачун и наплату погребних услуга, продају цвећа, и остале погребне опреме ( умрлица, свећа, плочица, одеће, венаца),

·         превоз по налогу тужилаштва до одељења патологије,

·         води евиденцију о закупу гробних места, наплаћује таксе за радове на гробљу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ

·         обављање финансијских, рачуноводствених и комерцијалних послова у предузећу;

·         спровођење одредаба материјално финансијских прописа;

·         израда планова, инвестиционих програма, извештаја и обрачуна за потребе Предузећа и оснивача;

·         израда периодичних обрачуна и финансијских извештаја;

·         књижење, уношење и обрада података кроз аутоматску обраду података;

·         обрачун, фактурисање и наплата испоручене воде и отпадне воде потрошачима;

·         руковање рачунарским системом; обрачун и исплата зарада запослених;

·         послови осигурања имовине и лица

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВНИ КАДРОВСКИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ

·         правне послове на изради општих аката Предузећа;

·         правне послове у вези статусних промена и промене делатности Предузећа

·         упис свих насталих промена у одговарајући регистар привредних друштава;

·         сарадња са органима оснивача;

·         имовинско правне послове везане за делатност Предузећа;

·         послове правне заштите;

·         израда свих врста уговора, решења и одлука;

·         обављање послова у вези са радним односима,

·         чување и архивирање кадровске документације;

·         обављање послова опште администрације у Предузећу; послове противпожарне заштите и послове безбедности и здравља на раду;

·         послови у вези са физичким обезбеђењем објеката и постројења; чување;

·         послове из области јавних набавки,

Директор предузећа је Власто Марић.

Председник Надзорног одбора је Зоран Пребирачевић, члан Ђукић Радомир и члан Иван Листмајер.

 

3.  ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.1      Процењени физички обим активности у 2014. години

 

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ –УСЛУГА

 

Дистрибуција питке воде

Р.бр.

Назив производа - услуге

Јединица мере

Процена

1

2

3

4

 

Домаћинства

м3

1.300.000

 

Привреда

м3

100.000

 

 

 

 

 

Одвођење отпадних вода

Р.бр.

Назив производа - услуге

Јединица мере

Процена

1

2

3

4

 

Домаћинства

м3

800.000

 

Привреда

м3

87.000

 

Количина однешеног смећа: 4.950 тона

Површине за кошење: око 135.000 m².

 

 

3.2   Процена финансијских показатеља за 2014.годину и текстуално образложење позиција

 

Структура прихода

 

Ред.бр.

Позиција

Укупно

 

Приходи:

 

1.

Дистрибуција воде

56.675.591

2.

Отпадне воде

3.936.705

3.

Изношење смећа

14.430.064

4.

Димњичарске услуге

850.000

5.

Пијаца

900.000

6.

Тезге

265.000

7.

Одржавање гробља

1.376.387

8.

Продаја погребне опреме и превоз

4.623.382

9.

Издавање пословног простора у закуп

360.000

10.

Приходи од премија и осигурање

600.000

11.

Приходи од грађевинских и др. радова

1.400.000

12.

Услуге сахране (закуп)

540.000

13.

Пражњење с.јама

115.000

14.

Замена водомера

300.000

15.

Ванредни приходи

4.721.374

16.

Одржавање зелених површина

1.878.935

17.

Субвенција оснивача за одржавање рачуна трезор

235.000

18.

Субвенција оснивача за ел.енергију

12.215.000

19.

Субвенција оснивача за анализу воде

3.020.000

20.

Субвенције оснивача

200.000

21.

Субвенција за рачуне за Н.Козјак

70.000

22.

Субвенција за депонију

400.000

23.

Субвенција за учешће суфинансирање пројектне документације

8.153.000

24.

Субвенција за зоохигијену

1.210.000

25.

Субвенција општине за набавку основног средства

1.000.000

 

Укупно:

119.475.43

 

Структура расхода

 

Ред.бр.

Позиција

Укупно

 

Расходи:

 

1.

Утрошак ел.енергије

12.215.000

2.

Анализа воде

2.980.000

3.

Трошкови грејања

570.000

4.

Бруто зараде

46.892.873

5.

Одржавање бунара

720.000

6.

ПТТ трошкови

1.422.000

7.

Сервисирање водомера

650.000

8.

Трошкови хлора

400.000

9.

Ситни инвентар

150.000

10.

Одржавање косачица

300.000

11.

Канцеларијски материјал

760.000

12.

Гориво за путничка возила

320.000

13.

Гориво радна возила

1.080.000

14.

Гориво закошење

260.000

15.

Гориво

4.800.000

16.

Путни трошкови

1.140.000

17.

Сервис ПП апарата

25.000

18.

Службени пут и трошкови стручног усавршавања

360.017

19.

Трошкови репрезентације

590.000

20.

Одржавање и поправка механизације

3.476.130

21.

Одржавање наменског рачуна

55.000

22.

Трошкови осигурања

2.040.000

23.

Водни допринос

3.523.418

24.

Трошкови накнаде коришћења отпадних вода ХМО

1.880.000

25.

Ограђивање гробља

300.000

26.

Израда санитарног чвора и ограде на пијаци

1.000.000

27.

Санација водоторња

800.000

28.

Отпремнине и јубиларне награде

1.090.000

29.

Доприноси на бруто зараде (на терет послодавца)

3.133.634

30.

Уговори о делу, повремени, привремени послови

3.990.000

31.

Надзорни одбор

350.000

32.

Трошкови чишћења депоније

1.680.000

33.

Одржавање гробља

650.000

34.

Судски трошкови, таксе, провизије банке и камате

1.100.000

35.

Трошкови платног промета

300.000

36.

Обавезе према банци (кредит)

250.000

37.

Амортизација

1.550.000

38.

Адвокатски трошкови, извршитељи

1.330.000

39.

Израда пројектне документације

800.000

40.

Камате (електрична енергија)

240.000

41.

Ванредни расходи

2.500.000

42.

Трошкови зоохигијене

1.210.000

43.

Израда ободног прстена за одвод атмосферских вода у Банатском Карловцу

3.000.000

44.

Санација и завршни радови на управној згради и капели Б.Кар.

750.000

45.

Адаптација црпне станице на изворишту Алибунар

2.433.000

46.

Ревитализација бунара Б-4

3.840.000

47.

Израда главног пројекта за пречишћавање отпадних вода

1.080.000

48.

Наббавна вредност продате робе

1.500.000

49.

Разношење рачуна Н.Козјак

93.000

50.

Набавка основног средства

93.000

51.

ХТЗ опрема

3.800.000

 

Укупно:

119.475.438

 

 

4.   ПЛАНИРАНИ  ФИЗИЧКИ  ОБИМ АКТИВНОСТИ  ЗА 2015.ГОДИНУ

 

Решењем о припајању –одлуком СО Алибунар и уговором о статусној промени припајање дошло је у току маја месеца 2015. године до припајања ЈКП „Услуга“, ЈКП „Бунар“  и ЈКП „Север“ –Јавном комуналном предузћу „Универзал“ из Алибунара.

Бивши ЈКП „Бунар“ вршио је водоснадбевање као основну делатност и све регистроване делатности на територији насељеног места Владимировац, бивша ЈКП „Услуга“  вршила је услуге водонадбевања као основну делатност и све регистроване делатности на територији насењеног места Банатски Карловац, Николинци и у туристичком  насељу Девојачки Бунар а бивши ЈКП „Север“ из Иланџе,вршио је водоснадбевање као основну делатност и све регистроване делатности на територији насељеног места Иланџа  и Добрица.

Водоснадбевање и остале комуналне делатности на територији насељених  места Локве и Јаношик нису биле поверене комуналним предузећима.

Одлуком о комуналним делатностима на територији општине Алибунар број :   020-67/15-06  од  29.05.2015. године коју је донела Скупштина општине Алибунар, поверено је ЈКП „Универзал“  следеће комуналне делатности:

1.    снадбевање водом за пиће ,

2.    пречићавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,

3.    управљање комуналним отпадом,

4.    управљање гробљима и погребне услуге ,

5.    управљање пијацама,

6.    одржавање чистоће на површинама јавне намене ,

7.    одржавање јавних зелених површина,

8.    димњичарске услуге ,

9.    делатности зоохигијене.

Сагласно  члану 20. Одлуке, ЈКП „Универзал“ вршиће наведене комуналне делатности на читавој  територији  општине Алибунар.

Ради обављања поверених комуналних делатности , ЈКП „Универзал“ ,након окончања поступка статусне промене припајања , предузеће мере у два правца :

1.    У местима где је комунална делатност вршило јавно комунално предузеће, радиће  се на побољшању и унификацији нивоа услуга потрошачима у циљу остваривања благовремености и квалитета пружања комуналних услуга.

2.    У местима где комуналне услуге до доношења Одлуке нису вршила комунална предузећа , потребно је извршити комплетну анализу објеката и свих других сегмената значајних за пружање комуналних услуга, успоставити систем пружања и наплате услуга који у тим местима не постоји, систем контроле квалитета и нивоа пружених услуга и успостаљање услуга на нивоу услуга на читавој територији општине.

Окончањем статусне промене припајања комуналних предузећа у општини  Алибунар , наслеђују се  и пребацују на ново предузеће   и проблеми  појединих предузећа , пре свега лоша наплата потраживања услед слабе куповне моћи становништва  и предузећа и смањивања укупног  броја предузећа. Суочавамо се са замором инсталација  и пумпи ,услед непрекидног рада што проузрокује честе хаварије и прекиде у снадбевању. Ипак и поред свих наведених проблема , предузећа су успевала да одрже снадбевање својих потрошача –корисника ,квалитетном пијаћом водом 24 часа дневно 365 дана у години.

 

Планиран следећи физички обим производње у 2015.години:

 

Вода м3

Канализација м3

2

3

4

Домаћинства

1.596.000

972.000

Привреда

100.200

87.000

 

 

 

 

Количина однешеног смећа : 5.625 тона

Површине за кошење : око 165.000 м2

 

5.ПЛАНИРАНИ  ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015.ГОДИНУ

 

Финансијски план и програм рада ЈКП „Универзал“ за 2015.годину представља процењивање будућих прихода и расхода , финансијских потреба и извора њиховог финансирања како би се остварила што већа рентабилност , очувао задовољавајући ниво ликвидности и здрава финансијска структура.

Прилив средстава неопходних за остварење планираних активности у току 2015. године биће обезбеђен  из :

·        сопствених прихода

·        субвенција оснивача

Издаци за остварење планираних  активности у току  2015.године:

1.    Набавка хлоринатора

2.    Набавка ХТЗ опреме за све раднике

3.    Набавка тримера

4.    Набавка рачунарске опреме

5.    Набавка савременог и јединственог програма за праћење параметара рада предузећа, обрачун , евиденције.

ПРИХОДИ :

Укупни планирани приходи у 2015.години износе 119.475.438 динара, од чега на највеће учешће у укупном приходу од сопствене делетности имају приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода од 60.612.296,00 динара а приходи од изношења смећа планирани су у износу од 14.430.064,00 динара.Остали приходи исказани су у табели :

 

1.

Дистрибуција воде

56.675.591

2.

Отпадне воде

3.936.705

3.

Изношење смећа

14.430.064

4.

Димњичарске услуге

850.000

5.

Пијаца

900.000

6.

Тезге

265.000

7.

Одржавање гробља

1.376.387

8.

Продаја погребне опреме и превоз

4.623.382

9.

Издавање пословног простора у закуп

360.000

10.

Приходи од премија и осигурање

600.000

11.

Приходи од грађевинских и др. радова

1.400.000

12.

Услуге сахране (закуп)

540.000

13.

Пражњење с.јама

115.000

14.

Замена водомера

300.000

15.

Ванредни приходи

4.721.374

16.

Одржавање зелених површина

1.878.935

17.

Субвенција оснивача за одржавање рачуна трезор

235.000

18.

Субвенција оснивача за ел.енергију

12.215.000

19.

Субвенција оснивача за анализу воде

3.020.000

20.

Субвенције оснивача

200.000

21.

Субвенција за рачуне за Н.Козјак

70.000

22.

Субвенција за депонију

400.000

23.

Субвенција за учешће суфинансирање пројектне документације

8.153.000

24.

Субвенција за зоохигијену

1.210.000

25.

Субвенција општине за набавку основног средства

1.000.000

 

Укупно:

119.475.43

 

Структура расхода:

 

1.

Утрошак ел.енергије

12.215.000,00

2.

Анализа воде

2.980.000,00

3.

Трошкови грејања

570.000,00

4.

Бруто зараде

43.759.239,01

5.

Одржавање бунара

720.000,00

6.

ПТТ трошкови

1.422.000,00

7.

Сервисирање водомера

650.000,00

8.

Трошкови хлора

400.000,00

9.

Ситни инвентар

150.000,00

10.

Одржавање косачица

300.000,00

11.

Канцеларијски материјал

760.000,00

12.

Гориво за путничка возила

320.000,00

13.

Гориво радна возила

1.080.000,00

14.

Гориво закошење

260.000,00

15.

Гориво

4.800.000,00

16.

Путни трошкови

1.140.000,00

17.

Сервис ПП апарата

25.000,00

18.

Службени пут и трошкови стручног усавршавања

300.000,00

19.

Трошкови репрезентације

590.000,00

20.

Одржавање и поправка механизације

3.476.130,21

21.

Одржавање наменског рачуна

55.000,00

22.

Трошкови осигурања

2.040.000,00

23.

Водни допринос

3.523.418,00

24.

Трошкови накнаде коришћења отпадних вода ХМО

1.880.000,00

25.

Ограђивање гробља

300.000,00

26.

Израда санитарног чвора и ограде на пијаци

1.000.000,00

27.

Санација водоторња

800.000,00

28.

Отпремнине и јубиларне награде

1.090.000,00

29.

Доприноси на бруто зараде (на терет послодавца)

3.133.634,63

30.

Уговори о делу, повремени, привремени послови

3.990.000,00

31.

Надзорни одбор

350.000,00

32.

Трошкови чишћења депоније

1.680.000,00

33.

Одржавање гробља

650.000,00

34.

Судски трошкови, таксе, провизије банке и камате

1.100.000,00

35.

Трошкови платног промета

300.000,00

36.

Обавезе према банци (кредит)

250.000,00

37.

Амортизација

1.550.000,00

38.

Адвокатски трошкови, извршитељи

1.330.000,00

39.

Израда пројектне документације

800.000,00

40.

Камате (електрична енергија)

240.000,00

41.

Ванредни расходи

2.500.000,00

42.

Остали трошкови, сервисне и др.услуге

1.720.000,00

43.

Трошкови зоохигијене

1.210.000,00

44.

Израда ободног прстена за одвод атмосферских вода у Банатском Карловцу

3.000.000,000

45.

Санација и завршни радови на управној згради и капели Б.Кар.

750.000,00

46.

Адаптација црпне станице на изворишту Алибунар

2.433.000,00

47.

Ревитализација бунара Б-4

3.840.000,00

48.

Израда главног пројекта за пречишћавање отпадних вода

1.080.000,00

49.

Наббавна вредност продате робе

1.500.000,00

50.

Разношење рачуна Н.Козјак

93.000,00

51.

Набавка основног средства

93.000,00

 

ХТЗ опрема

3.800.000,00

 

Укупно:

119.475.438,00

 

 

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

 

Окончањем стстусне промене припајања, у складу са уговором о статусној промени припајања, на коју је сагласност дала Скупштина општине као оснивач,ЈКП „Универзал“ као друштво стицалац преузело је запослене друштва преносиоца и то :

1.    Из друштва преносиоца ЈКП „Услуга“  22 запослених.

2.    Из друштва преносиоца ЈКП „Бунар“    9  запослених

3.    Из друштва преносиоца ЈКП „Север“     8 запослених

Укупан број запослених у ЈКП „Универзал“ је  64 запослених

     I.       Радна јединица:ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА......запошљава 12 радника

    II.       Радна јединица:   ЗЕЛЕНИЛО.....................................запошљава 4 радника

   III.       Радна јединица:  ЧИСТОЋА........................................запошљава 9 радника

  IV.       Радна јединица: ГРАЂЕВИНСКИ СЕКТОР............... запошљава 7 радника

   V.       Радна јединица: ЗООХИГИЈЕНА...............................запошљава 1 радника

  VI.       Радна јединица:ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА.........запошљава 2 радника

 VII.       Сектор:   СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ И НАПЛАТУ      ПОТРАЖИВАЊА......................... запошљава 18 радника

 VIII.       Сектор:СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ,КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ.......................................................................................запошљава 1 радника

  IX.       Сектор:  ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ...................................запошљава 9 радника

 

Менаџмент предузећа чини директор.

Трошкови зарада планирани су у износу од 46.892.873 динара за постојеће раднике. У 2015. години планирано је запошљавање још четри радника у Пољочуварској служби и 2 радника за кошење, сви на одређено време.

Зарада пословодства , односно директора  ( коефицијент за обрачун зараде 5.5),утврђује се у складу са Правилником о систематизацији радних места ЈКП „Универзал“, Правилником о раду  и уговором о раду и улази у укупну планирану масу зарада.

 

7.   ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Инвестициони план садржи пројекте који због недостатка сопствених средстава могу бити реализоване једино из других извора финансирања  ( средстава АП и слично):

·        Проширење водоводне мреже у улици Љубљанској,у Селеушу у дужини од 780 метара

 

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има краткорочно кредитно задужење у износу од 3.250.000 динара.

 

9.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ,ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

 

Да би се што више приближили корисницима наших услуга , велику пажњу посветићемо односима са јавношћу и решавању друштвених проблема кроз све облике друштвено одговорног понашања.

Као друштвено одговорно предузеће ,ЈКП „Универзал“ и даље ће пружати помоћ опремом и механизацијом или на други начин школама, меснимзаједницама, црквама и другим установама у решавању проблема суграђана и заједнице уопште.

Рекламе ,пропаганда и спонзорство ( донације)- планираноје обавештавање корисника путем друштвених мрежа , радио Фар-а, и других медија , по потреби. Новчана спонзорства и донације нису планиране осим помоћи у радовима.

Репрезентација је планирана у износу 590.000 и  не може бити већа од 1% од укупног прихода предузећа.

Солидарна помоћ ће бити исплаћена само у складу  одредбама  Правилника о раду ЈКП „Универзал“.

 

10. ЦЕНЕ

 

У току 2015.године предузеће не намерава повећавати цене комуналних услуга осим нужних корекције у односу на ценовнике предузећа која су се припојила ЈКП „Универзал“-у, односно важења постојећег ценовника предузећа на територији целе општине .

 

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословни ризици

 

1.    Стална опасност од загађења животне средине

Низак степен еколошке свести код великог броја наших грађана резултира намерним или случајним загађењем животне средине. Примена пестицида и хемијских препарата у пољопривреди у близини воде , стварање депонија смећа ван предвиђених зона , могли би у будућности да угрозе квалитет подземних вода .  Проблем додатно увеђава непостојање зона санитарне заштите око изворишта, локација бунара у самим насељима или близина гасних постојења и гробља  као и неограђеност свих бунар на територији општине.

 

2.    Отежана наплата потраживања и нестабилна  економска ситације

Немогућност наплате потраживања од предузећа која су у процесу стечаја, од грађана због застарелости настале услед мењања територије деловања комуналних поредузећа у предходном периоду.

 

3.    Пад животног стандарда грађана

Услед велике незапослености грађана и лоше економске климе знатно је нарушен проценат наплате посебно у стамбеним зградама где грађани користе немогућност предузећа да привремено искључи потрошача ,тако што неуредно плаћају рачуне и чекају застарелост .

 

 Директор ЈКП „Универзал“

 Власто Марић дипл.инг., с.р.

Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине

 На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09), члана 15. став 1. тачка 5. и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15), на предлог Општинског већа општине Алибунар, а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, бр. 401-00-431/2015-09 од 17.03.2015.г., Скупштина општине Алибунар на 32. седници, одржаној дана 12. јуна 2015. године донела је

 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Члан 1.

         Доноси се Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као посебног евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар, за наредни период до 31.12.2015. године - (у даљем тексту: Програм).

 

Члан 2.

         Програмом је предвиђен наставак реализације програма и пројеката започетих у претходном периоду, ради решавања приоритетних проблема заштите животне средине и стварања услова за решавање и других проблема у наредном периоду, а све у односу на законе из области заштите животне средине и друге посебне законе.

         Очекивани приход Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као посебног евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар – (у даљем тексту: Фонд), се остварује од посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, која је утврђена Одлуком о утврђивању накнаде за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист општине Алибунар“, бр. 1/2010 и 1/2011), као и од накнаде за загађивање, на основу Уредбе Владе Републике Србије о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (''Сл.гласник РС'', бр. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 и 91/2012), и осталих извора средстава у складу са законом. Наведена средства чине приход Фонда.

         Планирана финансијска средства Фонда су усмерена на реализацију активности предвиђених локалним развојним плановима и плановима у области заштите животне средине, као и активности које су установљене као обавеза локалне самоуправе законима из области заштите животне средине и других приоритетних активности које се реализују у јавним комуналним предузећима и месним заједницама насељених места.

 

Члан 3.

         Финансијска средства Фонда се планирају за:

1.    Опремање локације санитарне депоније на локацији утврђеној у Просторном плану општине Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“ бр. 12/12), са израдом потребне урбанистичке документације;

2.    Израда Плана управљања заштићеним подручјем – парк у насељу Алибунар;

3.    Израда одговарајућа пројектне документације  хортикултурног уређења парка у насељу Алибунар;

4.    Извођење радова хортикултурног уређења парка у насељу Алибунар – једне или две фазе у зависности одпотребних радова по пројектној документацији или расположивих средстава;  

5.    Израда пројектне документације енергетске санације термичког омотача зграде Основне школе у Алибунару;

6.    Израда пројектне документације енергетске санације термичког омотача зграде Основне школе у Банатском Карловцу; 

7.    Израда пројектне документације енергетске санације термичког омотача зграде Основне школе у Владимировцу;

8.    Пројектно-техничка документација енергетске санације осветљења зграде ЕТШ „Доситеј Обрадовић“ у Алибунару:

9.    Пројектно-техничка документација енергетске санације осветљења зграде Основне школе у Алибунару;

10. Пројектно-техничка документација енергетске санације осветљења зграде фискултурне сале Основне школе у Банатском Карловцу;

11. Подизање ветрозаштитних појасева на просторима свих катастарских општина на подручју општине, у сарадњи са републичким и покрајинским органима, а све у складу са решењима из пројектне документације и са циљемпотпомагања природне обнове и успостављање састојина аутохтоних лишћара;

12. планирање и организовање радова на допуни садница и одржавању паркова и осталих јавних зелених површина по свим насељеним местима у општини;

13. Организовање и учествовање у разним манифестацијама у акцијама и то:

а) Организовати манифестације на нивоу општине у сарадњи са Основним школама и обележити значајне датуме утврђене у међународном еколошком календару кроз организовање амбијетално едукативних радионица;

б) Подизање нивоа еколошке свести грађана у очувању животне средине и упознавање са природним богатствима Делиблатске пешчаре путем масовних медија, предавања, еколошких тема, издавања – публикације радова, организација амбијетално едукативних радионица у природи ( локални паркови, излетиште Девојачки бунар), покретање акције „Како расте дрво“, обележавање међународног дана паркова 24. мај акцијом чишћења и уређења локалних паркова у сарадњи са Предшколском установом, Основним школама, Економском школом и комуналним предузећима по свим насељеним местима општине Алибунар;

г) оснивање Покрета горана општине Алибунар у сарадњи са Покретом горана Србије;

14. Праћење стања животне средине, тј. мониторинг животне средине, у односу на чиниоце животне средине за којима се укаже потреба, а посебно:

- коришћења природних ресурса и добара,

- квалитета ваздуха,

- комуналне буке,

- квалитета воде и муља у мелиоративним каналима.

15. Израду локалног регистра загађивача животне средине на простору општине.

16. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине.

 

Члан 4.

         Финансијска средства за реализацију Програма се обезбеђују из буџета општине Алибунар – Фонда, а на основу извора средстава из члана 2. став 2. овог Програма.

         Поред пројеката и активности планираних овим Програмом, у зависности од прилива средстава, финансираће се и други програми везани за област заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, који су од посебног значаја за заштиту и унапређивање живота и здравља људи и осталих чинилаца животне средине, на основу Одлуке Општинског већа.

         Сви корисници средстава добијених за програме и пројекте у области заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, по овом Програму, дужни су да Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за финансије, доставе извештај о предузетим активностима, са посебно истакнутим утрошком средстава.

 

Члан 5.

                   Сва финансијска средства Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар прикупљена у претходној 2014. години а нису утрошена за реализацију активности предвиђених у Програму за 2014. годину, пренеће се у финансијским средствима Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар за реализацију Програма за 2015. годину и утрошиће се за израду Главних пројеката енергетске санације термичких омотача школских зграда Основних школа у Алибунару, Банатском Карловцу и Владимировцу, Пројектно-техничке документације енергетске санације осветљења зграде ЕТШ „Доситеј Обрадовић“ у Алибунару, Пројектно-техничке документације енергетске санације осветљења зграде Основне школе у Алибунару, Пројектно-техничка документација енергетске санације осветљења зграде фискултурне сале Основне школе у Банатском Карловцу и за израду Плана управљања заштићеним подручјем – парк у насељу Алибунар.

 

Члан 6.

         Овај Програм ће бити објављен у ''Службеном листу општине Алибунар''и важи до доношења новог, односно евентуално измена и допуна истог.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број:025-8/15-06

Датум: 12. јун 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Први мај'' Владимировац

 На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Алибунар, на 32. седници од 29. маја 2015. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ПРВИ МАЈ'' ВЛАДИМИРОВАЦ

 

1.    Разрешава се Ђорђета Јерина функције члана Школског одбора Основне школе ''Први мај'' Владимировац, именована из реда представника оснивача.

2.    Именује се Марчел Рошу на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Први мај'' Владимировац, из реда представника оснивача.

3.    Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће до истека мандата Школског одбора, а почиње да тече од дана именовања, односно од 29. маја 2015. године.

4.    Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 022-9/15-06

Датум: 29. мај 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (нова апропријација)

 На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, … 142/2014), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2015. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 31/2014 и 10/2015), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 72. седници одржаној дана 11. маја 2015. године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

(НОВА АПРОПРИЈАЦИЈА)

 

Члан 1.

         Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о буџету општине Алибунар за 2015. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 31/2014 и 10/2015), Раздео 2 – Председник општине, програмска активност 0602, функција 111, позиција 42, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 28.500,00(словима: тристопедесетхиљада) динараза донацију Основној школи ''Други октобар'' Николинци за плаћање једног оброка у СУР ''Крушедолка'' у Крушедолу социјално угроженим ученицима школе у току једнодневног излета.

 

Члан 2.

         Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, глава 7.7, програмска активност 2002-0001, функција 912, позиција 414 (нова апропријација), економска класификација  4631 (472) – накнада за социјалну заштиту из буџета.

 

Члан 3.

         Средства из члана 1. Ове Одлуке уплатити на рачун ОШ ''2. октобар'' Николинци, бр. рачуна840-404660-06, који се води код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије.

         Корисник из члана 1. ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.

 

Члан 4.

         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

Општинско веће

Број: 400-24/15-06

Датум: 11. мај 2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста,с.р.

Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта

На основу члана 5. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (''Сл.лист општине Алибунар'', број 19/2009), члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 129/2007), члана 58. став 1. алинеја 1. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Општинско веће општине Алибунар на 29. седници одржаној дана 26. августа 2010. године доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

У Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (''Сл.лист општине Алибунар'', број 4/01, 6/01, 8/04, 8/05, 2/10 и 7/10), члан 11. се допуњује за насељена места Алибунар и Владимировац.

Члан 2.

За насељено место Алибунар. Локациј ана јавној површини ознаке ''Пошта'', у Улици братства и јединства на којој се налази постојећи објекат површине 6 m², повећава се за 7,5 m², односно до укупне површине под објектом највише до 13,5 m². Дозвољава се проширење објекта у делу јавне површине између постојећег објекта и постојећег паркиралишта, у свему према графичком прилогу бр. 1. Постојећи објекат и дозвољено проширење објекта треба користити као јединствен пословни простор, са наменом за потребе обављања услужне делатности (продаја штампе и цигарета, мењачница, продаја хране и пића у амбалажи).

Члан 3.

За насељено место Владимировац, иза утврђених локација се додаје нова локација за постављање привремених објеката, ознаке ''Центар 2'', намене за обављање услужних делатности. На предметној локацији се налази постојећи објекат који се користио као чекаоница,к у површини од приближно 38 m². Дозвољава се промена намене постојећег објекта за потребе обављања услужних делатности и проширење локације иза постојећег објекта за површину до максимално 32 m², што чини укупну површину одређене локације до максимално 70 m², а све према графичком прилогу бр. 2.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 350-48/10-04
Датум: 26. август 2010. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Данијел Кишмартон, с.р.

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Алибунар за 2009 годину

На основу Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ број 62/2006, 65/2008 и 41/2009), члана 14. став 4. и члана 15. тачка 21. Статута општине Алибунар („Сл. лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, број 320-11-1350/2010-15 од 24. маја 2010. године, Скупштина општине Алибунар на Двадесетој седници одржаној дана 14. јуна 2010. године доноси

П Р О Г Р А М
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2010. ГОДИНУ

Овим Програмом даје се преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама, класама и културама, анализа стања заштите и уређења пољопривредног земљишта, програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и План коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Србије

I ОПШТИ ДЕО

Анализа стања уређености

Територија општине Алибунар има 601 km2, односно 60.178 hа (пољопривредно и грађевинско земљиште). Пољопривредно земљиште обухвата 54.699 hа, од чега 46.493 hа је обрадиво пољопривредно земљиште.

Територија општине Алибунар – пољопривредно земљиште обухваћено је премером до 1914. године и то: к.о. Алибунар, к.о. Владимировац, к.о. Банатски Карловац, к.о. Николинци, к.о. Селеуш, к.о. Нови Козјак, к.о. Добрица и к.о. Јаношик. Премер к.о. Иланџа је из 1936. године, а к.о. Локве из 1975. године.

Што се тиче укрупњавања и уређивања пољопривредног земљишта у к.о. Локве извршена је комасација пољопривредног земљишта са новим премером на површини од 5.947 hа. Пре комасације просечна уситњеност пољопривредног земљишта у овој к.о. била је од 0,47 ха по парцели, а после извршене комасације просечна површина парцеле је од 1,19 hа.

Пољопривредног земљиштa у државној својини на територији општине Алибунар има 14.903,2393 hа од чега обрадивог 6.307,1744 hа.

На доњој тераси општине Алибунар (рит) које обухвата 28.450 hа постоји каналска мрежа за одводњавање и наводњавање.

На територији општине постоје и системи за наводњавање који покривају површину од 2.675 hа.

Земљиште општине Алибунар се одликује присуством великог броја типова земљишта условљених пре свега великом разликом у надморској висини (од 75-150m нв). На вишим теренима доминира чернозем, а на преосталом делу површине који се налази на нижем терену доминирају земљишта неповољнијих физичко-хемијских особина.

У подножју падине (греде), дуж пута Добрица – Николинци заступљена су заслањена земљишта чија је производна способност лимитирана.

Под дренажом на територији општине Алибунар има 2.675 hа.

Програм у PDF формату

Решење о разрешењу Октавијана Брошћанца функције начелника Општинске управе општине Алибунар

На основу члана 46. став 1. алинеја 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. став 1. алинеја 7. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Општинско веће на Двадесетшестој седници од 19. маја 2010. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

I

РАЗРЕШАВА СЕ Октавијан Брошћанц, дипломирани правник из Алибунара, функције начелника Општинске управе због престанка радног односа по сили закона.

II

До избора начелника Општинске управе општине Алибунар на основу јавног конкурса послове начелника Општинске управе обављаће Јон Скумпија, дипломирани правник из Вршца, секретар Секретаријата за општу управу и имовинскоправне послове у Општинској управи општине Алибунар.

III

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

IV

Решење објавити у Службеном листу општине Алибунар.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 112-7/10-04
Датум: 19. мај 2010. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Данијел Кишмартон, с.р.

II 01. Opšti opis

II 01.01. Geografske karakteristike Srbije

Ukupna površina Republike Srbije pokriva 77508 km². Nalazi se u jugoistočnom delu Evrope i karakteriše je centralna pozicija u regionu, što predstavlja prednost. Graniči se sa tri zemlje članice EU, sa Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom i sa zemljama zapadnog Balkana: Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Albanijom i Makedonijom. Severnim delom Srbije dominira reka Dunav, što Srbiji omogućava pristup unutrašnjosti Evrope i Crnom moru (Mapa II 01.).

Geografija Srbije je raznolika, od bogate i plodne ravnice Vojvodine na severu do planinskih i brdskih oblasti jugoistočne Srbije. Na osnovu raznolikosti reljefa, u Srbiji razlikujemo tri glavne geografske oblasti: ravničarska oblast Vojvodine, planinska i brdska jugoistočna oblast i centralna oblast sa rečnim dolinama i brdovitim zemljištem.

Geografsku oblast Vojvodine karakteriše veoma plodno poljoprivredno zemljište, zbog čega sektor poljoprivrede i prehrambene industrije zauzima centralnu poziciju u ekonomiji ove oblasti. Zbog blizine i uticaja Beograda, Centralna Srbija je najraznolikija i veoma gusto naseljena oblast, što privredu i usluge ove oblasti čini glavnim komponentama privrede. Jugoistočna geografska oblast Srbije je najveća oblast, većim delom je planinska sa malo obradivih površina. Najizolovanija je, ali sa obiljem zemljišta pod šumama i prirodnim bogatstvima.

Klima, sa četiri izražena godišnja doba, je umereno kontinentalna, sa izuzetkom planinskih oblasti gde su klimatski uslovi oštriji. Ovakvi klimatski uslovi zajedno sa geofizičkim osobinama zemlje, su presudni faktori za poljoprivredni i turistički potencijal kao i za razvoj multifunkcionalne lokalne ekonomije u ruralnim oblastima zemlje.

Mapa II 01. Mapa Republike Srbije

 

II 01.02. Stanovništvo i administrativne strukture

Broj stanovnika u Srbiji iznosi 7,5 miliona, a prosečna gustina naseljenosti iznosi 97 stanovnika po km², što je ispod vrednosti gustine naseljenosti EU-25 (115,6 stanovnika po km²). Uprkos oštrim promenama i konfliktima tokom 90-ih godina prošlog veka, ukupan broj stanovnika je ostao prilično stabilan, sa manjim opadanjem od oko 1% tokom perioda između 1991. i 2002. godine.

U pogledu same administrativne podele Srbije, ona se sastoji od dve autonomne pokrajine, Vojvodine i Kosova i Metohije, i Centralne Srbije (koja nema izvršnu vlast). Republika Srbija (bez Kosova i Metohije i grada Beograda) je podeljena na 24 oblasti (okruga), koji funkcionišu kao decentralizovane službe centralne vlasti (N. Bogdanov, 2006), iako su njihovi administrativni kapaciteti i nadležnosti prilično ograničeni. Svaki okrug se sastoji od nekoliko opština.

II 01.03. Situacija na makroekonomskom planu

Od 1990. godine, Republika Srbija je prošla kroz period oštrih konflikata i promena koje su uticale na njenu privredu i društvo. Kao posledica prekida privrednih aktivnosti i oštećenja velikog dela društveno-ekonomske infrastrukture zemlje, vrednost BDP je dramatično pao, za više od 60% tokom 90-ih godina. Od 2001. godine Srbija je započela sa sprovođenjem snažnog reformskog programa u cilju brzog prelaska na tržišnu ekonomiju i integracije sa regionalnim, evropskim i svetskim tržištem.

Približavanje Srbije EU je započeto 1999. godine, kada je EU predložila novi Proces stabilizacije i pridruživanja (PSP) za pet zemalja jugoistočne Evrope, koji su takođe podržale i interesne strane.

Zbog propadanja i prekida ekonomskih aktivnosti tokom 90-ih godina i stabilizacionog programa, stopa nezaposlenosti je dostigla visok nivo i još uvek je visoka (20,8% u 2007. godini) u poređenju sa 9,0% u EU-25. Stopa nezaposlenosti je viša kod žena. Prema statističkim podacima popisa stanovništva (2002), stopa nezaposlenosti žena iznosi 24,2%, u odnosu na stopu nezaposlenosti muškaraca - 20,6%.

II 01.04. Glavne karakteristike ruralnih oblasti

Ruralne oblasti u Srbiji su definisane kao prostor čija je glavna fizička i geografska karakteristika uglavnom korišćenje zemljišta u cilju poljoprivredne i šumarske proizvodnje. Prema ovoj definiciji, u proseku 70% teritorije Srbije se može klasifikovati kao ruralna sa brojem stanovnika koji iznosi 43% ukupne populacije

Za potrebe Strateškog plana ruralnog razvoja, a i kako bi se omogućilo poređenje sa statističkim podacima EU, ruralne oblasti u Srbiji su definisane prema kriterijumima OECD-a, kao one opštine koje imaju gustinu naseljenosti ispod 150 stanovnika po km². Prema ovoj definiciji 130 opština od ukupno 165 se karakterišu kao ruralne (Mapa I 2.), sa 3.904 naselja.

 

Mapa II 2. Ruralne oblasti u Srbiji po OESR definiciji (gustina naseljenosti <150 stanovnika)

alt

Po definiciji OECD, ruralne oblasti u Srbiji pokrivaju 85% teritorije zemlje sa više od polovine od ukupnog broja stanovnika (55%) i gustinom naseljenosti 63 stanovnika po km2. U ruralnim oblastima koncentrisan je i najveći deo prirodnih bogatstava (poljoprivrednog zemljišta, šuma, voda) sa bogatim ekosistemima i biološkom raznovrsnošću, kao i značajni ljudski resursi, privredne delatnosti i važno kulturno nasleđe.

II 01.04.01. Glavne karakteristike i trendovi u ruralnim oblastima

Demografske trendove u ruralnim oblastima u Srbiji, do početka 90-ih godina prošlog veka, karakterisala je emigracija kao rezultat agrarnog egzodusa prouzrokovanog procesom modernizacije u poljoprivredi i trendom urbanizacije. Tokom 90-ih godina prošlog veka, a zbog oštrih konflikata i ratova, migracije stanovništva u ruralnim oblastima su bile veoma raznolike. Nastavljen je gubitak stanovništva u ruralnim oblastima, većinom u planinskim, ali je došlo i do suprotnih kretanja stanovništva - u ruralne oblasti, uglavnom od strane izbeglica, ali i starijeg gradskog stanovništva, koje se preselilo u ruralne oblasti zbog obezbeđivanja sredstava za život nakon propasti državnih i drugih preduzeća. Tokom perioda od 1991. do 2002. godine broj stanovnika u ruralnim oblastima u Srbiji se smanjio za 3,6% u odnosu na 1% smanjenja u ukupnom broju stanovnika u Srbiji.

Sektor poljoprivrede i dalje ima visok udeo u zaposlenosti u ruralnim oblastima. Oko 1/3 aktivnog stanovništva u ruralnim oblastima je zaposleno u poljoprivredi, dok tercijalni i sekundarni sektor imaju približno isto učešće u zaposlenosti. Učešće poljoprivrede u zaposlenosti je među najvišim u EU i odražava nizak nivo diversifikacije privrednih delatnosti u ruralnim oblastima Srbije kao i nedostatak mogućnosti zapošljavanja.

Poljoprivreda ostaje preovlađujuća delatnost u većini ruralnih oblasti, koje karakterišu manja gazdinstva, niska stopa produktivnosti i niski prihodi gazdinstava. Veliki broj gazdinstava su gazdinstva koja proizvode za sopstvene potrebe sa veoma niskim tržišnim viškovima. Međutim, broj gazdinstava koja proizvode za tržište se povećava.

Stopa nezaposlenosti zabeležena u ruralnim oblastima je takođe visoka (21%). Uzimajući u obzir i preovlađujući broj manjih gazdinstava i visoke stope učešća radne snage u poljoprivredi, mali broj zaposlenih (prikrivena nezaposlenost) izgleda da predstavlja još jedan strukturalni problem srpske poljoprivrede i ruralne ekonomije.

Kapacitet poljoprivredno-prehrambenog sektora (grane industrije koje se bave proizvodnjom proizvodnih sredstava, preradom i plasiranjem robe na tržište, kao što su proizvodnja đubriva, pesticida i mehanizacije kao i prehrambena industrija) je snažno opadao tokom devedesetih godina. Veći deo preostalih industrijskih kapaciteta, uglavnom u granama industrije koje proizvode proizvodna sredstva za poljoprivredu, se malo koristi i neophodno ga je modernizovati i tehnički poboljšati.

Infrastruktura u ruralnim oblastima, kako ekonomska (putevi, vodosnabdevanje, komunikacije) tako i društvena (škole, zdravstvene usluge) je slaba i nerazvijena i negativno utiče na konkurentnost i društvenu strukturu ruralnih oblasti.

BDP po stanovniku u ruralnim oblastima iznosi 74% od nacionalnog proseka i prilično je ispod BDP po stanovniku u urbanim oblastima.

U pogledu životne sredine, ruralne oblasti Srbije poseduju bogatstvo ekosistema i biološke raznovrsnosti, koje su označene kao zaštićene oblasti (nacionalni parkovi, zaštićene oblasti). Ekološki pritisak od poljoprivrede nije veoma visok zbog slabog korišćenja inputa do sada. Međutim, promene u intenzitetu i strukturi poljoprivredne proizvodnje bi mogli ubrzano pogoršati situaciju.

II 01.04.02. Razlike između ruralnih oblasti u Srbiji i EU

Ruralne oblasti u Srbiji zaostaju u razvoju, ali i poseduju bitan razvojni potencijal.

 
Ruralne oblasti EU-25
Srbija
1. Osnovne karakteristike
Društveno-ekonomska struktura
17% ukupnog stanovništva EU živi u prevashodno ruralnim oblastima
13% stanovništva je zaposleno u primarnom sektoru
Oko 55% stanovništva u Srbiji živi u ruralnim oblastima
Oko 33% zaposlenih radi u primarnom sektoru
Stanje u poljoprivredi
Visoka stopa produktivnosti
Dobro opremljena gazdinstva prosečne veličine od 20ha
Podrška poljoprivredi od 60-ih godina prošlog veka
Niska stopa produktivnosti, mala gazdinstva (3,5 ha), slabo opremljena sa niskom stopom korišćenja inputa
Slaba i neizvesna podrška vlasti
Infrastruktura ruralnih oblasti
Dobro razvijena
Loša infrastruktura (ekonomska i socijalna)
Ekonomska struktura
Raznovrsne privredne delatnosti
Stvoreni novi ruralni poslovi
Slabo diversifikovane privredne delatnosti
Nedovoljno razvijeno ruralno preduzetništvo,
Nizak nivo socijalnih usluga
2. Razvojni potencijal
LJudski resursi
Stepen lokalnih resursa visok
Stepen lokalnih kapaciteta, obrazovanja i inicijative je nizak
Obrazovanje, profesionalna obuka
Od početka 70-ih godina podržavani iz ZPP (CAP)
Dobro razvijene savetodavne usluge
Fokusirano na tehničke sposobnosti poljoprivrednika
Nedostatk materijala za treninge u menadžmentu i marketingu
Od nedavno nova forma edukacije (specifične teme)
Udruženja, saradnje
Formiranje partnerstava
Mreža projekata
Nema partnerstava, samo individualni projekti
Mali napredak u formiranju grupa proizvođača i udruživanju
Lokalna zajednica
Razvijene profitne organizacije i Lokalne akcione grupe
Inovativni i efikasni lokalni preduzetnici i lokalne vlasti
Mali uticaj i nadležnosti lokalne zajednice i neformalnih grupa
Neefikasan proces donošenja odluka (odozgo na dole), slab kapacitet preduzetništva
3. Programi i finansijska podrška
Fondovi, izvori finansiranja
Strukturalni fondovi i LEADER I, II, LEADER+
Nacionalni programi
Donacije, pilot projekti
Mali iznosi novca iz budžeta zajednice (opštine) (uglavnom za infrastrukturu zajednice)
Akteri
Vladine institucije
Nauka /istraživanje
Snažan nevladin sektor
Lokalne akcione grupe
U MPŠV je od 2005. godine formirano odeljenje za ruralni razvoj
Nevladine organizacije (mali uticaj i malo sredstava)
Lokalni preduzetnici i lokalne vlasti (samo u onim zajednicama koje imaju inovativne lokalne vlasti)
4. Prioriteti u razvoju
Glavni ciljevi ruralnog razvoja
Konkurentnost poljoprivrede
Zaštita životne sredine putem reforme poljoprivrednih mera
Multifunkcionalnost
Produktivnost u porastu
Trgovina, prerada, mala i srednja preduzeća
Srednjoročni cilj
Diversifikacija privrednih delatnosti
Razvoj infrastrukture
Jačanje institucija i organizacija svih aktera
Sastavni delovi strategija i njihovi pojedinačni činioci
Fokus na održivosti lokalne zajednice, putem mobilizacije lokalnih potencijala
Razvoj lokalnog sektora usluga, privatno-javnih parterstava i mreže
Fokus na MSP i seoskom turizmu
Malo sredstava i finansijske podrške
Niska stopa zaposlenosti i mogućnosti za nove poslovne prilike
Lokalni akteri bez inicijative

Tabela Izvor: Evropska Komisija (2006): “Studija o stanju poljoprivrede u pet zemalja podnosilaca zahteva za pristupanje EU. Izveštaj o zemlji - Srbija i Crna Gora. Deo A: Srbija ” DG Poljoprivreda, Maj 2006.

II 01.04.03. Diverzitet ruralnih oblasti

Ruralne oblasti u Srbiji su veoma raznolike u ekonomskom, socijalnom i demografskom smislu kao posledica razlika u njihovim geomorfološkim karakteristikama (planinske, brdovite i ravničarske oblasti), promenama u broju stanovnika, ekonomske strukture, infrastrukture, prirodnih uslova, pristupa putevima itd. Kako bi se identifikovale sličnosti i razlike između ruralnih oblasti u Srbiji, kao i njihove prednosti i slabosti, u okviru projekta finansiranog od strane EU, a putem klaster analize razvijena je jedna tipologija ruralnih oblasti. (Detaljan opis svih navedenih tipova ruralnih oblasti videti u dokumentu Nacionalni strateški plan ruralnog razvoja 2008 – 2013, nacrt).

Tip 1: Visoko produktivna poljoprivreda i integrisana ekonomija - ova grupa ruralnih opština obuhvata opštine u Vojvodini i severne delove Centralne Srbije do reka Save i Dunava.

Tip 2: Male urbane ekonomije sa intenzivnom poljoprivredom – ovaj klaster region geografski obuhvata opštine u ruralnim oblastima koje se nalaze duž dolina reka i glavnih magistralnih puteva u Centralnoj Srbiji (koji kreću od Beograda ka granicama sa Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i BJR Makedonijom).

Tip 3: Ekonomije orijentisane ka prirodnim resursima, uglavnom planinske oblasti – ovaj klaster region obuhvata opštine u planinskim ruralnim oblastima jugoistočnog dela Srbije.

Tip 4: Veliki turistički kapaciteti i loše poljoprivredne strukture - klaster opština u ruralnoj oblasti lociranih u zapadnom delu Srbije sa velikim turističkim kapacitetima (indeks hotelskih ležajeva/1000 osoba u ovom klasteru opština je tri puta veći od nacionalnog proseka). Međutim, poljoprivredne strukture su najslabije u poređenju sa svim gore opisanim tipovima ruralnih oblasti.

I 01. Uvodna reč predsednika opštine

У припреми

III 01. Regionalna dimenzija Ruralnog razvoja

Na osnovu studije koju je 2006. sproveo tim za izradu Nacrta Strategije ruralnog razvoja Srbije 2008 – 2013, 130 ruralnih opština u Srbiji je klasifikovano u odgovarajuće homogene tipove ruralnih oblasti. Četiri glavna tipa ruralnih oblasti, za koje se smatra da su dovoljno homogene da predstavljaju specifičnosti i osobenosti određenog tipa “ruralne oblasti”, su sledeći:

Region 1 – Visoko produktivna poljoprivreda i integrisana privreda – ovaj region ima povoljne zemljišne i klimatske uslove i prilično odgovarajuću strukturu poljoprivredne proizvodnje kojom dominiraju delatnosti sa intenzivnijim korišćenjem kapitala u odnosu na druge ruralne oblasti Srbije. U poređenju sa ostalim delovima Srbije, ovaj region poseduje adekvatno razvijen ljudski potencijal, izraženo preduzetništvo, dovoljno diversifikovan sektor industrije i dobro razvijenu fizičku i ekonomsku infrastrukturu. Kao posledica toga, ovaj region ima povoljnije društveno-ekonomske pokazatelje ukupnog ekonomskog razvoja i integrisaniju i naprednu privredu.

Region 2 – Sektori privrede tipični za manja urbana područja sa poljoprivredom u kojoj se intenzivno koristi radna snaga – ovaj region obuhvata okolinu urbanih centara i većih gradova i njihovu okolinu. Opšta ekonomska struktura i stopa produktivnosti određenih sektora su povoljniji u ovom regionu u poređenju sa drugim delovima centralne Srbije. Uzimajući u obzir blizinu ovog regiona tržištu sa velikim brojem potrošača, struktura poljoprivredne proizvodnje u ovom regionu je usmerena ka intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji voća, povrća i proizvoda životinjskog porekla.

Region 3 – Privredne grane usmerene ka korišćenju prirodnih resursa, uglavnom planinske oblasti – prema svojim geografskim karakteristikama ovaj region je veoma heterogen. NJegova ekonomska struktura se zasniva na eksploataciji bogatih prirodnih resursa – rudarstvu i poljoprivredi. Nepovoljni demografski trendovi su posebna karakteristika ove oblasti. Ovaj region obuhvata teritoriju Srbije koja ima najvišu stopu ruralnog siromaštva i ukupne nezaposlenosti.

Region 4 – Veliki turistički kapaciteti i loše poljoprivredne strukture – ovaj region predstavlja onaj deo Srbije koji ima najveći turistički potencijal i najveću stopu učešća tercijarnog sektora u ekonomskoj strukturi. Struktura poljoprivrede je prilično nerazvijena i uglavnom je zasnovana na korišćenju prirodnih resursa stočne hrane.

Mapa III 01.01. Teritorija Srbije prema identifikovanim tipovima ruralnih oblasti

alt

Opština Alibunar, prema ovoj tipologiji, pripada Regionu 1- Visoko produktivna poljoprivreda i integrisana privreda. 

IV 01. Opšte karakteristike opštine Alibunar

IV 01.01. Geografske karakteristike opštine Alibunar

Opština Alibunar zauzima jugoistočni deo Vojvodine. Nalazi se u južnom i  jugoistočnom delu Banata. Geografski položaj određen je koordinatama:

 • 20º45´ - 21º10´ istočne geografske dužine,
 • 39º50´ - 40º15´ severne geografske širine.

Osnovna karakteristika je njen periferni položaj u odnosu na teritoriju Vojvodine. Prostor čine značajni prirodni elementi kao što su: Alibunarsko-Vršačka ravan, Ilandžanski rit, SZ Deliblatske Peščare i deonica kanala DTD.

Teritorija opštine Alibunar  obuhvata površinu od 602 km². Nepravilnog je oblika i izdužena je od SZ ka JI. Duža osa ima dužinu od 30km, a kraća 20km. Najviša tačka dostiže 168m nadmorske visine. Predstavlja tzv. Gornji teren sa nešto izraženijom konfiguracijom u vidu blagih talasa, greda i depresija koje se pružaju pravcem S-J, dok je najniža tačka na 76m.n.v., na tzv. Donjem terenu koji je nekada predstavljao veliku vodenu površinu, a danas teren bogat florom i faunom.

Na teritoriji opštine Alibunar formirano je deset naselja od kojih je Alibunar središte opštine. Sam geografski položaj diktirao je i formiranje naselja koja zbog toga odstupaju od klasičnog Panonskog tipa. U njima živi stanovništvo heterogenog etničkog sastava.

151px-serbia_alibunar.pngTuristickaMapaAlibunarm.jpg

Turistički položaj

mapalibunarsmcir(2).png

Međunarodnim putem E-94, kao i prugom međunarodnog karaktera  na relaciji Beograd - Alibunar - Vršac - Temišvar, omogućena je dobra komunikacija između naše zemlje i susedne Rumunije, što podrazumeva mogućnost prometa domaćih i stranih turista.

Kao deo međunarodnog puta, opština Alibunar je povezana sa Beogradom 56km, Pančevom 35km, i Vršcem 33km. Put je detaljno rekonstruisan 2007. godine i u odličnom je stanju.

Ovakav  položaj i blizina aeredroma (60km), Dunava (40km) i gradskih centara daje mogućnost različite ponude, kao što su rekreativni, izletnički i wellness turizam na lokalitetu Devojački bunar, kao i lovni i ribolovni turizam na celokupnoj teritoriji opštine. Ovakva ponuda  pruža mogućnost povratka prirodi i odmoru, van zagađenih i bučnih gradskih centara.

IV 01.02. Stanovništvo i administrativna struktura

Opština Alibunar se sastoji od 10 naselja. Po podacima iz 2002. godine u opštini je živelo 22.954 stanovnika.

Naselja u opštini Alibunar

 • Alibunar
 • Banatski Karlovac
 • Vladimirovac
 • Dobrica
 • Ilandža
 • Janošik (slov. Janošík)
 • Lokve
 • Nikolinci (rumunski: Nicolinţ)
 • Novi Kozjak
 • Seleuš (rumunski: Seleuş)

i vikend naselje

 • Devojački Bunar

Alibunar, Banatski Karlovac, Vladimirovac, Dobrica, Ilandža i Novi Kozjak imaju većinsko srpsko stanovništvo, Janošik ima većinsko slovačko, Lokve i Nikolinci imaju rumunsko, a Seleuš ima relativnu rumunsku većinu.

Etnički sastav prema popisu iz 2002. godine
Srbi
2.052
59,80%
Rumuni
960
27,98%
Romi
87
2,53%
Mađari
61
1,77%
Slovaci
46
1,34%
Makedonci
43
1,25%
Jugosloveni
42
1,22%
Crnogorci
11
0,32%
Hrvati
11
0,32%
Muslimani
11
0,32%
Nemci
7
0,20%
Albanci
3
0,08%
Slovenci
2
0,05%
Bugari
2
0,05%
nepoznato
11
0,32%

IV 01.03. Glavne karakteristike Alibunara kao ruralne oblasti

Opština Alibunar po svojim karakteristikama spada u grupu nerazvijenih, retko naseljenih, razuđenih i nacionalno heterogenih Opština. Prema kriterijumima OESR, spada u opštine koje imaju gustinu naseljenosti ispod 150 stanovnika po km², tj. u ruralne opštine. Naime, gustina naseljenosti opštine Alibunar, prema poslednjim podacima, iznosi 21.608 stanovnika / 602 km2 = 36 stanovnika po km².

IV 01.04.01. Glavne karakteristike i trendovi u Alibunaru

Demografski trendovi: Broj stanovnika opštine Alibunar je u stalnom opadanju, tako da je broj stanovnika prema popisu iz 2002. godine (22.954 stanovnika) manji za oko 14% u odnosu na broj stanovnika registrovanih 1991. godine (26.550 stanovnika), a prema statistici čak 22% manje nego prema popisu iz 1981. godine. Poslednja procena Republičkog zavoda za statistiku je da je u 2007. godini broj stanovnika 21.608.

Mehanički priliv stanovništva ostvaren je dolaskom izbeglih i prognanih lica u periodu od 1991. do 1995. godine, kada je registrovano 1.100 lica, dok je u tom statusu u 2004. godini registrovano 400 izbeglih i 100 raseljenih lica. Izgradnjom stanova u naselju Seleuš (iz opštinskog budžeta) i stanova u Vladimirovcu i Banatskom Karlovcu kroz samoizgradnju (materijal za izgradnju dobijen od UNHCR-a) 80 porodica je trajno integrisano u lokalnu zajednicu.

Prema podacima iz popisne dokumentacije, veoma mali broj lica, sa mestom boravka na teritoriji opštine Alibunar, se nalazi na privremenom radu (boravku) u inostranstvu, što je jedan od resursa u drugim nerazvijenim sredinama.

Tabela IV 1.1. Opadanje broja stanovnika u periodu 1991-2002, po naseljima u opštini

Naselja
1991
2002
- %
Alibunar
3740
3431
- 8,3%
Banatski Karlovac
6291
5820
- 7.5%
Vladimirovac
4539
4111
- 9,5%
Dobrica
1622
1344
- 17,2%
Ilandža
2034
1727
- 15,1%
Janošik
1222
1171
- 4.2%
Lokve
2973
2002
- 32,7%
Nikolinci
1630
1240
- 24,0%
Novi Kozjak
998
768
- 23.9%
Seleuš
1501
1340
- 10.8
 (izvor: Republički zavod za statistiku, Opštine u Srbiji, 2006.)

Izuzetno negativna stopa prirodnog priraštaja, uz dugogodišnji trend odliva mlađeg stanovništva ka okolnim gradovima, dovela je do drastičnog smanjenja seoskog stanovništva, tako da u nekim selima (Dobrica, Novi Kozjak) po poslednjem popisu ima za polovinu manje stanovnika u odnosu na 1981. godinu. Ukupno, stanovništvo u opštini Alibunar smanjilo se za oko 35% za poslednje dve decenije.

Prirodni priraštaj na teritoriji opštine Alibunar je negativan i iznosi -206 (rodilo se 207 novorođenčadi, a umrlo 413 lica), dok je natalitet u skladu sa podacima takođe veoma nizak. Prvi pozitivni pomaci su zabeleženi u 2004. godini kada je rođeno najviše dece u odnosu na prethodni desetogodišnji period.

U ukupnom udelu stanovništva deca i omladina su zastupljeni sa sa oko 26 % stanovništva, ali zbog loših ekonomskih uslova i neprestanog iseljavanja radno sposobnih lica, u opštini je povećan broj starih, tako da on trenutno iznosi oko 1/3 ukupnog broja stanovništva. Odraslih lica (radno sposobnih) ima oko 46%.

Tabela IV 1.2. Starosna struktura i broj dece

Podaci/popis 2002
Broj dece predškolskog uzrasta 1563
Udeo dece predškolskog uzrasta % 6,96%
Broj dece školskog uzrasta 2170
Udeo dece školskog uzrasta % 9,66%
Radni kontigent (15 – 64) 14 367
Udeo starijih od 65 i više godina % 19,35
(izvor: Republički zavod za statistiku, Opštine u Srbiji, 2006.)

Tabela IV 1.3.Starosna struktura prema polnoj strukturi

 

Starost/pol
0-14g.
15-24g.
25-49g.
50-64g.
65-79.g.
80-94g.
95-
Muško
1899
1405
3923
2116
1611
202
4
Žensko
1839
1318
3611
2288
2270
347
7

(izvor: Republički zavod za statistiku, Opštine u Srbiji, 2006.)

 

Udeo sektora poljoprivrede u zaposlenosti: U opštini Alibunar poljoprivreda je osnovna privredna grana. Strukturu privrede čini poljoprivreda 70%, a ostatak industrija, preduzetništvo i ostalo. Individualnim poljoprivrednim proizvođačima jedini je izvor prihoda poljoprivreda, a ima ih oko 5.200.

Poništenjem privatizacije koja je u opštini Alibunar sprovedena većinski od strane sistema „Agroživ“ (njegovih zavisnih preduzeća i fizičkih lica), ionako ruiniran dugogodišnjim izostankom ulaganja u osnovna sredstva, sistem nekadašnjih PD-ova sada je u potpunosti uništen.

Trenutno firma posluje kao „Agroživ u rekonstrukciji“, a poverioci vrlo lako mogu da odvedu firmu u stečaj i da se promeni vlasnička struktura.U državnom delu trenutno privatnici rade zasade, uz odobrenje Ministarstva poljoprivrede, tako da zemljište nije zapušteno ove godine.

Od svih privatizovanih bivših PD-ova najbolje posluje AD Nikolinci.

Tabela IV 1.4. Zaposleni po sektorima delatnosti

Ukupno
2.630
Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda
687
Vađenja ruda i kamena
125
Prerađivačka industrija
686
Proizvodnja el. energije, gasa i vode
79
Građevinarstvo
36
Trgovina na veliko i malo, opravka
162
Hoteli i restorani
14
Saobraćaj, skladištenje i veze
80
Finansijsko posredovanje
25
Poslovi s nekretninama, iznajmljivanje
10
Državna uprava i socijalno osiguranje
168
Obrazovanje
373
Zdravstveni i socijalni rad
185
Druge komunalne, društvene i lične usluge
3
(izvor: Republički zavod za statistiku, OpštineuSrbiji, 2006.)

Tabela IV 1.5. Stanovništvo prema aktivnosti, po popisu 2002.

Podaci/popis
2002
Aktivno: obavlja zanimanje
8.132
Aktivno: ne obavlja zanimanje
6.541
Radni kontigent
14.673
Lica s ličnim prihodom
4.124
Izdržavano stanovništvo
8.463
(izvor: Republički zavod za statistiku, Opštine u Srbiji, 2008.)

Tabela IV 1.6. Zaposleni, 2007. godišnji prosek

 

Zaposleni
Zaposleni u privrednim društvima, ustanovama, zadrugama i organizacijama
Preduzetnici, lica koja samostalno obavljaju delatnost i zaposleni kod njih
Broj zaposlenih na 1000 stanovnika
ukupno
od toga žene %
ukupno
zaposleni u pd, ustanovama...
3.129
40,4
2.630
499
145
122

(izvor: Republički zavod za statistiku, Opštine u Srbiji, 2008.)

 

Tabela IV 1.7. Nezaposlena lica, Stanje 31.12.2007.

Ukupno
Prvi put traže zaposlenje
Bez kvalifikacija
Žene
Na 1000 stanovnika
svega
%
svega
%
svega
%
2.992
1.732
57,9
1.523
50,9
1.599
53,4
138
(izvor: Republički zavod za statistiku, Opštine u Srbiji, 2008.)

Kapacitet poljoprivredno-prehrambenog sektora povezanog sa poljoprivredom (grane industrije koje se bave proizvodnjom proizvodnih sredstava, preradom i plasiranjem robe na tržište, kao što su proizvodnja đubriva, pesticida i mehanizacije kao i prehrambena industrija):  

Ovaj sektor je u odnosu na potencijale primarne proizvodnje skromno razvijen i obuhvata sledeće:

 • Meso: AD Banat industrija mesa i konzervi
 • Mleko: mlekara manjeg kapaciteta u Lokvama
 • Žitarice: mlinovi Banatski Karlovac, Alibunar i Vladimirovac, Soja - Lokve
 • Testenina: pogon manjeg kapaciteta u Lokvama
 • Hleb i peciva: veći broj pekara u Banatskom Karlovcu i Alibunaru, pogoni biskvita u Seleušu i Lokvama
 • Stočna hrana: proizvodnja lucerkine smeše: Banatski Karlovac

Infrastruktura u opštini Alibunar

Putevi: u 2007. godini, Opština je imala 82 km savremenih puteva, od čega 24 km magistralnog kolovoza, 48 km regionalnog i 10 km lokalnog kolovoza.

Javni vodovod i kanalizacija: prema podacima iz 2007. godine, na vodovodnu mrežu priključeno je 10.924 domaćinstava, a sa kanalizacionom mrežom najbolje stanje je u Banatskom Karlovcu i Alibunaru (preko 95% domaćinstava), dok se u Janošiku situacija popravila u protekloj godini.

Ipak, potrebna je rekonstrukcija vodovodne mreže u svim naseljima. Vodovodne mreže su negde stare preko 30-40 godina, i sačinjene od azbestnih cevi, malih prečnika. U letnjim danima, zbog zalivanja bašti, vodosnadbevanje je loše, pa je potrebno izgraditi više bunara. Banatski Karlovac ima vodotoranj i Agrokop-farma u Vladimirovcu ima vodotoranj za svoje potrebe.

Komunikacija:Ukupno 11 pošta opsluživalo je u 2007. potrebe stanovništva za telefonskom komunikacijom i pošiljkama. Broj telefonskih pretplatnika je 8.168 i sva nasilja imaju telefonsku komunikaciju. Celokupna teritorije opštine Alibunar kvalitetno je pokrivena signalom mobilne telefonije sva tri operatera. Sva naselja su pokrivena wireless Internetom velike brzine. Postoji i mogućnost povezivanja Mesnih kancelarija.

Telekom je omogućio ADSL Internet pristup, prvo u najvećim naseljenim mestima, a zatim će to obezbediti i u ostalim. U Banatskom Karlovcu, Vladimirovcu i Alibunaru funkcioniše i Kablovski distributivni sistem, kroz koji je za sada pušten samo analogni TV signal, ali su obezbeđena sredstva za puštanje i Internet signala. Nakon dovođenja kvalitetnog linka do naselja, Internet signal biće pušten i kroz KDS.

Stambena izgradnja: Na 1.000 stanovnika opštine Alibunar, do 2007. godine izgrađeno je 0,6 stanova. U privatnoj svojini ima 12 završenih (što je i ukupan broj završenih stanova) i 17 nezavršenih stanova, dok je ukupan broj nezavršenih stanova 30.

Školstvo i obrazovanje:Na teritoriji opštine Alibunar postoji 11 osnovnih škola sa 2.041 učenikom i jedna srednja (ekonomska) škola, sa 666 učenika. Ukupan broj odeljenja 2007. godine u osnovnim školama bio je 127, a srednja škola imala je 21 odeljenje. Za decu predškolskog uzrasta postoji predškolska ustanova “Poletarac”. Opština nema nijednu specijalnu školu, ni školu za odrasle.

Studenti iz opštine Alibunar pohađaju studije (više i visoke) u Beogradu, Novom Sadu, Vršcu i Pančevu.

Tabela IV 1.8. Stanovništvo staro 15 i više godina, prema polu i školskoj spremi, po popisu 2002.

Pol
Ukupno
Bez školske spreme
1-3 razreda OŠ
4-7 razreda OŠ
Osnovno
Srednje
Više
Visoko
Nepoznato
Svi
19.210
1.237
616
4.268
5.623
6.035
577
642
392
Ženski
9.900
932
412
2.411
2.854
2.625
291
188
187
(izvor: Republički zavod za statistiku, Opštine u Srbiji, 2008.)
 
Zdravstvene usluge: prema podacima Instituta za javno zdravlje, na jednog lekara u Opštini ima 745 stanovnika. Ukupan broj lekara koji pomažu građanima Alibunara je 29, 7 specijalista, 7 stomatologa i 5 farmaceuta. Zdravstveni centar ima i jednog pravnika, 1 biohemičara i 70 medicinskih sestara.

U svakom naseljenom mestu opštine radi zdravstvena ambulanta. U Alibunaru postoji služba hitne pomoći i noćna dežurna služba, koja radi od 20č do 6č, pa je građanima dostupna pomoć 24č.

Socijalna zaštita: U toku 2005. godine, ukupan broj građana koji su se obratili CSR, radi pružanja različitih oblika socijalne zaštite, povećan je u odnosu na predhodnu 2004. godinu za oko 22%.

Povećanje se odnosi na oblike i mere socijalne zaštite, naročito ostvarenih prava na TPN i materijalno obezbeđenje porodice (MOP), kao i porodični smeštaj dece, jednokratne pomoći i savetodavnog rada sa članovima disfunkcionalnih porodica.

Najveći procenat povećanja pruženih oblika zaštite u odnosu na predhodne godine, odnosi se na materijalnu pomoć građanima, koji su se našli u teškoj materijalnoj situaciji (MOP i jednokratne pomoći). Kada je u pitanju jednokratna pomoć, prosečno po jednom korisniku (porodici) jednokratna pomoć iznosila je 4.262,00 dinara. Broj korisnika DPN-a je povećan za oko 25%, u odnosu na prethodnu godinu.

Na drugom mestu je zbrinjavanje dece i mladih bez roditeljskog staranja, pomoć u rešavanju pravno-porodičnih problema i smeštaj u ustanove socijalne zaštite i posredovanje kod drugih organa.

Tabela IV 1.9. Korisnici socijalne zaštite: novi podaci

 
Oblik zaštite
BROJ KORISNIKA
2006
2007
2008
2009
Usvajanje
-
-
1
-
Starateljstvo ukupno
45
52
68
70
Smeštaj u ustanovama
69
60
68
53
Porodica
18
25
36
37
D.P.N.
189
170
220
260
MOP
1023
1023
1158
1250
Isxrana klub
-
25
25
25
Natura pomoć
10
11
19
18
Jednokratna novčana pomoć
403
452
543
458
Pomoć u kući
-
-
-
-
Dnevni boravak
-
-
-
-
Rehablitacija
-
-
3
3
 
UKUPNO:
1.757
1.818
2.138
2.174

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prema Akcionom planu, uspostavljene su usluge narodne kuhinje, sistemsko-plansko bavljenje socijalnom politikom na međuopštinskom nivou za opštine Plandište, Vršac, Bela Crkva i Alibunar.

Realizovan je projekat Hitne intervencije - Centar za psihosocijalnu podršku žrtvama nasilja u porodici opštine Alibunar. Realizovan je projekat narodne kuhinje i trajno nastavljen za 50 obroka sa tendencijom porasta.

U okviru ovog projekta postoji više usluga koje se realizuju: savetovalište za brak i porodicu, SOS telefon, prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja u Beloj Crkvi, prihvatilište za stara lica u Starom Lecu opština Plandište, Mobilni tim klastera, obučene gerontodomaćice.

Formirano je JATP preduzeće za besplatni i subvencioniran prevoz dece u škole na teritoriji opštine, Vršca i Pančeva.

U toku 2009. godine, 7% ukupnog broja stanovnika opštine obratili su se CSR, radi pružanja različitih oblika socijalne zaštite. Za 2009. godinu, podaci su prikazani zaključno sa mesecom septembrom, tako da će do kraja godine broj biti nešto veći. Savetodavno, zbog porodičnih problema, CSR se obratilo preko 70 porodica.

Povećanje se odnosi na oblike i mere socijalne zaštite, naročito ostvarenih prava na TPN i materijalno obezbeđenje porodice (MOP), kao i porodični smeštaj dece, jednokratne pomoći i savetodavnog rada sa članovima disfunkcionalnih porodica.

Najveći procenat povećanja pruženih oblika zaštite u odnosu na predhodne godine, odnosi se na materijalnu pomoć građanima, koji su se našli u teškoj materijalnoj situaciji (MOP i jednokratne pomoći). Kada je u pitanju jednokratna pomoć, prosečno po jednom korisniku (porodici) jednokratna pomoć iznosila je 4.262,00 dinara. Broj korisnika DPN-a je povećan za oko 18%, u odnosu na prethodnu godinu.

Na drugom mestu je zbrinjavanje dece i mladih bez roditeljskog staranja, pomoć u rešavanju pravno-porodičnih problema i smeštaj u ustanove socijalne zaštite i posredovanje kod drugih organa.
 
Grafik: Pregled ukupnog broja korisnika CSR po godinama

IV 01.04.02 Razlike između ruralnih oblasti u Srbiji i EU i Alibunaru

 Oblast
Ruralne oblasti EU-25
Srbija
Alibunar
1. Osnovne karakteristike
 
Društveno-ekonomska struktura
 • 17% ukupnog stanovništva EU živi u prevashodno ruralnim oblastima
 • 13% stanovništva je zaposleno u primarnom sektoru
 • Oko 55% stanovništva u Srbiji živi u ruralnim oblastima
 • Oko 33% zaposlenih radi u primarnom sektoru
 • Sva naselja opštine Alibunar su ruralnog tipa
Stanje u poljoprivredi
 • Visoka stopa produktivnosti
 • Dobro opremljena gazdinstva prosečne veličine od 20ha
 • Podrška poljoprivredi od 60-ih godina prošlog veka
 • Niska stopa produktivnosti, mala gazdinstva (3,5 ha), slabo opremljena sa niskom stopom korišćenja inputa
 • Slaba i neizvesna podrška vlasti
 • Niska stopa produktivnosti, mala gazdinstva
 • Izvesna podrška lokalnih, pokrajinskih i republičkih vlasti
Infrastruktura ruralnih oblasti
 • Dobro razvijena
 • Loša infrastruktura (ekonomska i socijalna)
 • Dobra tvrda infrastruktura
 • Nedovoljno dobra socijalna infrastruktura
Ekonomska struktura
 • Raznovrsne privredne delatnosti
 • Stvoreni novi ruralni poslovi
 • Slabo diversifikovane privredne delatnosti
 • Nedovoljno razvijeno ruralno preduzetništvo,
 • Nizak nivo socijalnih usluga
 • Slabo diversifikovane privredne delatnosti
 • Nedovoljno razvijeno ruralno preduzetništvo
 • Socijalne usluge na zadovoljavajućem nivou: Centar za socijalni rad i Crveni krst
2. Razvojni potencijal
 
LJudski resursi
 • Stepen lokalnih resursa visok
 • Stepen lokalnih kapaciteta, obrazovanja i inicijative je nizak
 • Stepen kapaciteta i inicijative veoma nizak uprkos činjenici da nivo formalnog obrazovanja zadovoljava
Obrazovanje, profesionalna obuka
 • Od početka 70-ih godina podržavani iz ZPP (CAP)
 • Dobro razvijene savetodavne usluge
 • Fokusirano na tehničke sposobnosti poljoprivrednika
 • Nedostatak materijala za treninge u menadžmentu i marketingu
 • Od nedavno nova forma edukacije (specifične teme)
 • Najvećim delom usmereno na tehničke sposobnosti poljoprivrednika
 • Slab pristup treninzima u menadžmentu i marketingu
 • Nizak procenat ulaže u dalju edukaciju i praćenje savremenih trendova
Udruženja, saradnja
 • Formiranje partnerstava
 • Mreža projekata
 • Nema partnerstava, samo individualni projekti
 • Mali napredak u formiranju grupa proizvođača i udruživanju
 • Dva lokalna udruženja poljoprivrednika
 • Dva udruženja preduzetnika
 • Desetina loklanih NVO i društava
 • Lokalna Akciona Grupa u višoj fazi formiranja i edukacije
Lokalna zajednica
 • Razvijene profitne organizacije i Lokalne akcione grupe
 • Inovativni i efikasni lokalni preduzetnici i lokalne vlasti
 • Mali uticaj i nadležnosti lokalne zajednice i neformalnih grupa
 • Neefikasan proces donošenja odluka (odozgo na dole), slab kapacitet preduzetništva
 • Lokalna Akciona Grupa u višoj fazi formiranja i edukacije
 • Nerazvijen preduzetnički duh
 • Nepoverenje u mali biznis, težnja ka zaposlenju u velikim preduzećima
3. Programi i finansijska podrška
 
Fondovi, izvori finansiranja
 • Strukturalni fondovi i LEADER I, II, LEADER+
 • Nacionalni programi
 • Donacije, pilot projekti
 • Mali iznosi novca iz budžeta zajednice (opštine) (uglavnom za infrastrukturu zajednice)
 • Simbolična finansijska podrška Opštine
 • Pomoć Opštine u vidu organizovanih službi za pomoć građanima i preduzećima u pribavljanju finanasijskih sredstava (krediti, bespovratna sredstva)
 • Direktan pristup pokrajinskim i republičkim izvorima finansiranja
Akteri
 • Vladine institucije
 • Nauka/istraživanje
 • Snažan nevladin sektor
 • Lokalne akcione grupe
 • U MPŠV je od 2008. godine formiran Sektor za ruralni razvoj
 • Nevladine organizacije (mali uticaj i malo sredstava)
 • Lokalni preduzetnici i lokalne vlasti (samo u zajednicama koje imaju inovativne lokalne vlasti)
 • Fond za razvoj opštine Alibunar
 • Sekretarijat za privredu, javne službe i razvoj
 • Fond za razvoj poljoprivrede (osnovan 2009.)
 • Lokalni preduzetnici
 • Udruženja građana
 • Područna kancelarija mreže za ruralni razvoj
4. Prioriteti u razvoju
 
Glavni ciljevi ruralnog razvoja
 • Konkurentnost poljoprivrede
 • Zaštita životne sredine putem reforme poljoprivrednih mera
 • Multifunkcionalnost
 • Produktivnost u porastu
 • Trgovina, prerada, mala i srednja preduzeća
 • Konkurentnost poljoprivrede i MSP
 • Očuvanje i optimalno korišćenje prirodnih i kulutrnih resursa
 • Kvalitet života loklanog stanovništva
Srednjoročni ciljevi
 • Diversifikacija privrednih delatnosti
 • Razvoj infrastrukture
 • Jačanje institucija i organizacija svih aktera
 • Optimalno korišćenje prirodnih i kulturnih resursa, njihovo očuvanje i povećanje vrednosti
 • Poboljšanje kvaliteta života u ruralnim oblastima
 • Dodavanje vrednosti lokalnim proizvodima i uslugama, posebno kroz olakšan pristup tržištima putem kolektivnih akcija
 • Primena novih znanja, veština i tehnologija u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga ruralnih područja
Sastavni delovi strategija i njihovi pojedinačni činioci
 • Fokus na održivosti lokalne zajednice, putem mobilizacije lokalnih potencijala
 • Razvoj lokalnog sektora usluga, privatno-javnih parterstava i mreže
 • Fokus na MSP i seoskom turizmu
 • Malo sredstava i finansijske podrške
 • Niska stopa zaposlenosti i mogućnosti za nove poslovne prilike
 • Lokalni akteri bez inicijative
 • Fokus na održivosti lokalne zajednice, putem mobilizacije lokalnih potencijala
 • Razvoj MSP i ruralnog turizma
 • Razvoj lokalnog sektora usluga, privatno-javnih partnerstava i mreže, zasnovano na novim veštinama i znanjima

 

PRSKANJE KOMARACA NA TERITORIJI OPŠTINE ALIBUNAR

Komarci alibunarNa teritoriji opštine Alibunar je 20. i 21. juna 2018. godine (sreda i četvrtak) u večernjim časovima - od 19 časova, izvršeno prskanje odraslih formi komaraca u svim građevinskim reonima naselja, kao i u delu izletišta Devojački bunar. Prskanje komaraca je izvršeno i uz pojaseve prilaznih puteva ka svim naseljima.

Nastavi sa čitanjem

Поновљени јавни позив складиштарима пољопривредних производа

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'',бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању  усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар, на предлог Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар,  расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

СКЛАДИШТАРИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДИМА

I

Позивају се заинтересовани складиштари за пољопривредних производа, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима складиштења.

II

Заинтересовани складиштари морају испуњавати следеће услове:

1.да поседују Решење о упису у Регистар привредних субјеката  за делатност складиштења пољопривредних  производа.

2.да испуњавају техничке карактеристике које обезбеђују извршење следећих обавеза:

-  да пољопривредне производе које за рачун општина Алибунар,  приме, кондиционирају, складиште и чувају у складишту, у складу са техничко – технолошким условима за адекватно чување којим се обезбеђује очувања квалитета и количине.

- да  у сваком тренутку мора на стању да има количину пољопривредних производа производа која одговара књиговодственој евидинцији општине Алибунар;

- да у процесу складиштења, од пријема до испоруке пољопривредног производа о свом трошку предузме све техничко  технолошке и организационе мере,  као и мере заштите рада сузбијања складишњих штеточина дезинсекција-фумугација, дезинфекције и дератизације, како би се очувао квалитет и здравствена исправност зрна, а уз што мање губитка, као и да у потпуности одговара за све промене у количини и квалитету пољопривредних производа као и губитак, мањак, квар и друге штете;

- да о извршеном складиштењу сачињава записник који потписују представник испоручиоца и овлашћено лице складиштара. Квантитативни пријем се врши мерењем на баждареној колској ваги складиштара, а квалитативни пријем се врши по основу сертификата о извршеној анализи пољопривредних производа издат од стране акредитоване контролне куће који обезбеђује складиштар. По извршеном пријему робе  складиштар је дужан да у року од три дана достави општини Алибунар потврду о складиштењу, магацински улаз  и сертификат о квантитету и кавлитету, овлашћене контролне куће;

- да врши изскладиштење и отпрему пољопривредних производа по писменом налогу  општине Алибунар, најкасније у року од три дана од дана пријема налога. Складиштар мора да заврши испоруку роба у року који је прописала општина Алибунар, уз достављање потребне документације (потврда о изскладиштењу робе,  потписана и оверена, магацински излаз).

 Приликом складиштења и отпреме робе складиштар је дужан да позове примаоца робе и са њим сачини записник о отпреми и преузимању и да примерак достави општини Алибунар;

Складиштар ускладиштене пољопривредне производе у својим пословним књигама води на ванбиланској евиденцији као власништво општина Алибунар.

У случају настанка евентуалне штете на ускладиштеним пољопривредним производима складиштар је обавезан да у име општине Алибунар пријави и доказује околности и чињенице при  којима је штета настала.

3. Складиштар мора да располаже складиштем које испуњава следеће минималне услове:

-       складишни простор за чување пољопривредних производа;

-       складишни простор капацитета од најмање 300 тона зрнасте робе;

-       да има одговарајућу опрему којом се обзебеђује пријем и ускладиштење зрнастих пољопривредних производа;

-       да поседује одговарајућу опрему којом се обезбеђује искладиштење пољопривредних производа;

-       опрема за мерење количине и утврђивање квалитета пољопривредних производа мора да има:

а.  колску вагу за важећим уверењем којом се верификује њена техничка исправност и исправност мерења;

б.  опрему за узорковање зрнастих из транспортних средстава-ручне сонде које омогућују узорковање у складу са прописима којима се уређује начин узимања;

в. акредитовану лабораторију или закључен уговора са акредитованом лабораторијом или контролном кућом за контролу квалитета и кантитета пољопривредних производа;

III

Право учешћа по овом јавном позиву имају привредни субјкети који су:

 1. уписани у регистар привредних субјекта за делатност  складиштења пољопривредних производа;
 2. доставили понуду у складу са овим јавним позивом.

IV

Општина Алибунар задржава право одабира складиштара за складиштење пољопривредних производа са којим ће закључити уговор о пословно  техничкој сарадњи, по критеријуму понуђених финансијских и техничких услова складиштења и удаљености складишног простора.

V

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде се поднесе искључиво у  згради Општинске управе општине Алибунар, Трг Слободе бр.4 у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком: “ОПШТИНА АЛИБУНАР-ПОНУДА ЗА ЈАВНА СКЛАДИШТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ“.

Рок за достављање понуда је  25. 06.2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број: 320-249/18-04

Алибунар, 18.06.2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), и члана58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015),Општинско веће општине Алибунар,на60. седници одржаној дана05. јуна 2018. годинедоноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ

I

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2018. годину, број 404-50/18-04 од 05.06.2018.г., коју је донео председник општине Алибунар.

II

           Решење ступа на снагу даном доношења.

III

          Решење доставити организационој јединици Општинске управе општине Алибунар надлежној за послове јавних набавки.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:404-52/2018-04

Датум: 05. јун 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2017. годину Месне заједнице Јаношик

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Јаношик, на13. седнци од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског планаМесне заједице Јаношик за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједницеЈаношик.
 2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-75/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2017. годину

На основу члана 46. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007 и 83/2014-др.закон), и члана58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015),Општинско веће општине Алибунар,на31. седници одржаној дана 05. јуна 2017. годинедоноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

I

           ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки општине Алибунар за 2017. годину, број 404-28/17-04 од 01.06.2017.г., коју је донео председник општине Алибунар.

II

           Решење ступа на снагу даном доношења.

III

          Решење доставити организационој јединици Општинске управе општине Алибунар надлежној за послове опште управе и имовинскоправне послове.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:404-29/2017-04

Датум: 05. јун 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

IZVEŠTAJ SA 31. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN8147 1600x1200Sednica je održana dana 05.06.2017. godine u Alibunaru, Trg slobode br. 4. Sednicom je predsedavao predsednik opštine Predrag Belić. Na sednici su razmatrana i usvojena sledeća akta:
Doneto je Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi ''Poletarac'' Alibunar za kalendarsku 2017. godinu. Opštinsko veće je na predlog Upravnog odbora Predškolske ustanove ''Poletarac'' Alibunar donelo Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi ''Poletarac'' Alibunar za kalendarsku 2017. godinu.

Nastavi sa čitanjem

Решење о разрешењу члана Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар (Јарослав Оргован)

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08, 41/09 и 14/2016), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/2014-др.закон), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09, 13/11, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, наДругојседници одржаној дана 25. маја 2016. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТАУ ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

 1. РАЗРЕШАВА СЕ Оргован Јарослав са фунцкије члана Комисје за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар.
 2. Мандат разрешеног члана престаје даном разрешења, односно од 25. маја 2016. године.
 3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-40/2016-06

Алибунар, 25. маја 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Правилник о раду Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

 Na osnovu člana 3. stav 6. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) (dalje: Zakon) i člana  57. stav 1. tačka 1) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl.glasnik RS“, br. 72/09,52/11 i 55/13), Upravni odbor Predškolske ustanove “Poletarac” Alibunar,  na sednici održanoj dana 30.03.2015.g., donosi

 

PRAVILNIK O RADU

PREDŠKOLSKE USTANOVE „POLETARAC“ ALIBUNAR

 

I.Osnovne odredbe

 

Član 1

    Pravilnikom o radu  (dalje: Pravilnik), u skladu sa zakonom, uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u Predškolskoj ustanovi "Poletarac" Alibunar (dalje: Ustanova), postupak izmene i dopune ovog Pravilnika, kao i sva druga pitanja od značaja za ostvarivanje i obezbeđivanje prava zaposlenih.

 

Član 2

Pravilnik ne može da sadrži odredbe kojima se zaposlenom daju manja prava ili utvrđuju nepovoljniji uslovi rada od prava i uslova koji su utvrđeni pozitivnim propisima.

 

Član 3

Na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Ustanovi koje nisu uređene ovim Pravilnikom, neposredno se primenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o radu, Zakona i važećih podzakonskih akata donetih na osnovu ovog i posebnih zakona, kao i drugih propisa kojima se uređuje oblast rada i zapošljavanja, finansijsko poslovanje ustanove i obračun i isplata plata zaposlenih u ustanovi.

 

Član 4

Direktor Ustanove rešenjem ili odlukom odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih, ako zakonom  nije drugačije određeno.

 

Član 5

Direktor ustanove dužan je da zaposlenog pre stupanja na rad upozna sa uslovima i organizacijom rada, pravima i obavezama koje proističu iz propisa o radu i bezbednosti i zaštite zdravlja na radu.

 

II.Radni odnosi

 

1. Zasnivanje radnog odnosa

 

Član 6

Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa donosi direktor Ustanove, a nakon dobijene saglasnosti osnivača.

 

Član 7

Postupak zasnivanja radnog odnosa vrši se u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,Zakonom o radu i drugim propisima i opštim aktima koji regulišu ovu oblast.

 

Član 8

Zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa danom stupanja na rad.

Ako zaposleni ne stupi na rad u roku koji mu je odlukom direktora ustanove određen, smatra se da je odustao od zaposlenja, sem u slučaju da je iz opravdanih razloga sprečen da stupi na rad, ili ukoliko se direktor i zaposleni drugačije ne dogovore.

Ukoliko kandidat koji je izabran odlukom direktora ne stupi na rad i odustane od zaposlenja, direktor može odlučiti da izabere drugog kandidata sa liste prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove radnog mesta.

 

Član 9

Zaposleni u toku radnog odnosa ostvaruje prava propisana zakonom i u obavezi je da savesno i odgovorno obavlja poslove na kojima radi, poštuje organizaciju rada i poslovanja u ustanovi i zahteve i pravila ustanove u vezi sa ispunjavanjem radnih obaveza. Statutom ustanove i aktom kojim se uređuje disciplinska odgovornost zaposlenih, utvrđene su lakše povrede radnih obaveza, disciplinski postupak i mere koje se mogu izreći za lakše i teže povrede radnih obaveza i povrede zabrana propisanih zakonom, kao i materijalna odgovornost zaposlenog za štetu koju nanese ustanovi, namerno ili krajnjom nepažnjom, u skladu sa zakonom.

 

Član 10

Ustanova  može da zasnuje radni odnos sa licem koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu  vaspitača, medicinske sestre-vaspitača i stručnog saradnika - pripravnika, na neodređeno ili određeno vreme, u skladu sa zakonom.

Pripravniku u radnom odnosu na neodređeno vreme, koji u roku od dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa ne položi ispit za licencu - prestaje radni odnos. Pripravniku u radnom odnosu na određeno vreme svojstvo pripravnika prestaje nakon položenog ispita za licencu, a radni odnos istekom vremena na koje je primljen u radni odnos.

Aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova određuju se radna mesta, odnosno poslovi koje može obavljati pripravnik.

 

Član 11

Sekretar - pripravnik polaže ispit za sekretara ustanove, ukoliko nema položen pravosudni ispit ili stručni ispit za zaposlene u organima državne uprave ili državni stručni ispit.

Zaposlenima koji obavljaju finansijske i računovodstvene poslove eventualna obaveza polaganja stručnog ispita određuje se u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijsko poslovanje ustanova.

Ostali zaposleni iz reda vannastavnog osoblja ne polažu stručne ispite i ne mogu imati svojstvo pripravnika, ali mogu imati svojstvo volontera.

 

Član 12

Poslove vaspitača, stručnog saradnika i medicinske sestre-vaspitača, u ustanovi može da obavlja i pripravnik - stažista, sa kojim se ne zasniva radni odnos, već se zaključuje ugovor o stažiranju u trajanju od najmanje godinu, a najduže dve godine, u skladu sa zakonom.

 

Član 13

Puno radno vreme zaposlenog iznosi 40 časova sedmično.

Godišnjim planom rada ustanove utvrđuje se raspored radnog vremena zaposlenih i rasporedjivanje po grupama i objektima.

 Vaspitaču, medicinskoj sestri-vaspitaču  i stručnom saradniku na početku svake radne godine direktor rešenjem određuje u kom će naseljenom mestu raditi i u kojoj vaspitnoj grupi, nedeljno zaduženje aktivnosti i utvrđuje status u pogledu rada sa punim ili nepunim radnim vremenom, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktom kojim je propisana norma svih oblika neposrednog rada sa decom  i drugih oblika rada  vaspitača, medicinske sestre-vaspitača i stručnog saradnika.

Vaspitač, medicinska sestra-vaspitač i stručni saradnik koji je raspoređen za deo propisane norme svih oblika neposrednog rada sa decom, ima status zaposlenog sa nepunim radnim vremenom, a ukoliko je vaspitač, medicinska sestra-vaspitač i stručni saradnik koji je ostao neraspoređen, ostvaruje prava zaposlenog za čijim je radom prestala potreba, u skladu sa zakonom.

Glavnom vaspitaču u objektu, na početku svake radne godine direktor rešenjem određuje svojstvo glavnog vaspitača za celu radnu godinu.

Svojstvo glavnog vaspitača može prestati samo na zahtev glavnog vaspitača. Ukoliko direktor smatra da glavni vaspitač ne ispunjava poslove koji su predviđeni aktom o sistematizaciji, može ga smeniti, ali uz prethodnu saglasnost vaspitnog osoblja iz tog objekta.

 

Član 14

Zaposlenom koji radi sa nepunim radnim vremenom ima prava i obaveze kao da radi sa punim radnim vremenom, osim prava na platu, koja mu pripada srazmerno radnom vremenu.

Zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom može za ostatak do punog radnog vremena da zasnuje radni odnos u drugoj ustanovi, ili kod drugog poslodavca i da na taj način ostvari puno radno vreme.

 

Član 15

Zbog potreba procesa i organizacije rada, poslodavac može ponuditi zaposlenom izmenu ugovorenih uslova rada i premeštaj u drugo mesto rada, u skladu sa Zakonom o radu.

 

Član 16

U toku radnog vremena, administrativna služba i uprava Ustanove, radi sa strankama i zaposlenima u Ustanovi, od 8 do 13 časova.

 

2.Stručno usavršavanje

 

Član 17

Pravo je i obaveza zaposlenog  da se u toku radnog odnosa stalno stručno osposobljava i

usavršava.

 

Član 18

Ustanova je obavezna da obezbedi sredstva i utvrdi način stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenog, u skladu sa  programima Ministarstva prosvete.

Ukoliko poslodavac ne obezbedi upućivanje zaposlenog na stručno osposobljavanje i usavršavanje, zaposleni ne može snositi posledice po ovom osnovu.

 

III. Odmori i odsustva

 

1.Odmori

 

Član 19

Zaposleni koji radi najmanje šest časova dnevno ima pravo na odmor u toku dnevnog rada u trajanju od najmanje 30 minuta. Zaposleni koji radi duže od četiri, a kraće od šest časova dnevno ima pravo na odmor u toku rada u trajanju od najmanje 15 minuta.

Za vreme trajanja dnevnog odmora, za nastavno osoblje, ne sme se prekidati neposredni obrazovno-vaspitni rad i obavezno je prisustvo jednog vaspitača u grupi.

Direktor utvrđuje raspored korišćenja odmora u toku dnevnog rada zaposlenih, a ukoliko ga ne utvrdi, onda raspored utvrđuje glavni vaspitač u dogovoru sa ostalim vaspitačima.

 

Član 20

Zaposleni u Predškolskoj ustanovi, po pravilu, koriste godišnji odmor za vreme školskog raspusta.

Kolektivni godišnji odmor za sve zaposlene je u julu mesecu, a ostatak-deo godišnjeg odmora koji preostaje, koriste zaposleni po svojoj želji.

 

Član 21

Dužina godišnjeg odmora za svakog zaposlenog utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava odgovarajućim brojem radnih dana po osnovu:

-         doprinosa na radu,

-         uslova rada,

-         radnog iskustva,

-         stručne spreme i

-         socijalnih uslova.

-          

     Na osnovu doprinosa na radu,

-         za ostvarene izuzetne rezultate-4 radna dana,

-         za vrlo uspešne rezultate-3 radna dana,

-         za uspešne rezultate-2 radna dana.

 

     Na osnovu uslova rada,

-         rad sa otežanim uslovima rada (rad u vešeraju, kuhinji)- 3 radna dana,

 

     Na osnovu radnog iskustva,  

-         jedan radni dan za svake tri godine radnog staža.

 

      Na osnovu stručne spreme,

-         VIIstepen stručne spreme- 4 radna dana,

-         VI  stepen stručne spreme-3 radna dana,

-         V i IV   stepen stručne spreme-2 radna dana,

-         III, II i I  stepen stručne spreme-1 radni dan.

 

     Na osnovu socijalnih uslova,

-         roditelju, usvojitelju, staratelju ili hranitelju-sa jednim maloletnim detetom- 2 radna dana,

-         roditelju, usvojitelju, staratelju ili hranitelju-za svako naredno maloletno dete po-1 radni dan,

-         roditelju, usvojitelju, staratelju ili hranitelju sa detetom koje ima poteškoće u razvoju- 3 radna dana,

-         invalidu-3 radna dana.

 

Član22

Zaposleni ima pravo na godišnji odmor najviše do 30 radnih dana  za godinu dana rada.

 

2.Plaćeno i neplaćeno odsustvo

 

Član 23

Zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo u ukupnom trajanju do sedam radnih dana u kalendarskoj godini u slučaju:

1. sklapanja braka                                                                                    7 radnih dana

2. rođenja deteta                                                                                     5 radnih dana

3. teže bolesti člana uže porodice                                                             5 radnih dana

4. stručnog usavršavanja                                                                        3 radna dana

5. porođaja ćerke ili snahe                                                                       2 radna dana

6. smrti srodnika koji se po zakonu ne smatraju članom uže porodice.......1 radni dan

7. selidbe zaposlenog: na području istog mesta………………………......... 2 radna dana

                                      na području drugog mesta  …………………....... 3 radna dana

8. zaštite i otklanjanja štetnih posledica u domaćinstvu prouzrokovanih

elementarnim nepogodama………………………………………………….....5 radnih dana

9. korišćenje organizovanog rekreativnog odmora i

učestvovanje na sportskom takmičenju organizovanom od

strane sindikata……………………………………………………………….....7 radnih dana

10. nege obolelog člana uže porodice od teških oblika šećernebolesti,

svih oblika karcinoma, paralize i drugih oboljenja za koje je neophodna

posebna nega i pomoć, a lice nije smešteno uzdravstvenu  ustanovu...... 7 radnih dana

11. sklapanje braka sina, ćerke ili usvojenika……………………………….. 3 radna dana

12. polaganje ispita na doškolovavanju, ……………………………………... 1 radni dan

13. polaganje ispita za licencu…………………………………………………. 2 radna dana

14. za odbranu magistarskog rada, doktorske disertacije i

    pravosudnog ispita……………………………………………………………3 radna dana

15. u slučaju poziva  suda ili drugog državnog organa, na sam dan poziva

16. u slučaju obavljanja lekarskog pregleda o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa decom….2 radna dana

17.  u slučaju organizovanog odlaska vaspitača  na zimovanje ili ekskurziju dece……za vreme trajanja zimovanja ili ekskurzije.

 U slučaju smrti člana uže porodice zaposleni može da koristi još pet radnih dana, kao i za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi, računajući i dan davanja krvi,  dva radna dana.

Članovima uže porodice smatraju se bračni drug, deca, braća, sestre, roditelji, usvojilac, usvojenik, staratelj i druga lica koja žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu sa zaposlenim.

Direktor može zaposlenom da odobri plaćeno odsustvo  i u dužem trajanju, kada to ne remeti proces rada.

Direktor može da odobri zaposlenom plaćeno odsustvo i u drugim slučajevima za koje smatra da su opravdani.

 

Član 24

Plaćeno odsustvo se odobrava na pisani zahtev zaposlenog, pod uslovom da je zaposleni priložio odgovarajuću dokumentaciju, a u izuzetnim slučajevima ona može biti dostavljena u roku od 5 dana od dana korišćenja plaćenog odsustva.

 

Član 25

Zaposleni ima pravo da koristi neplaćeno odsustvo  do 30 dana u  sledećim slučajevima:

-         doškolovavanja  

-         negovanja teško obolelog člana uže porodice

-         lečenja zaposlenog u inostranstvu

-         banjskog lečenja koje se ne vrši po nalogu lekara

-         posete srodnicima i drugim licima koja žive u inostranstvu

-         obavljanja neophodnih privatnih poslova u zemlji i inostranstvu

-         u drugim slučajevima uz uslov da se ne remeti proces rada u ustanovi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Direktor može, na zahtev zaposlenog, da mu omogući korišćenje neplaćenog odsustva u trajanju  dužem od 30 dana,  a najduže 6 meseci, ukoliko to ne remeti proces rada, i u slučajevima:

-         izrade magistarskog rada ili doktorske disertacije

-         lečenje zaposlenog ili člana uže porodice u zemlji ili inostranstvu

-         iz drugih porodičnih razloga zaposlenog.

U izuzetnih slučajevima direktor može odobriti i duže neplaćeno odsustvo.

Neplaćeno odsustvo odobrava direktor, na osnovu pisanog zahteva zaposlenog i odgovarajuće dokumentacije.

Za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa.

 

IV. Zaštita zaposlenih

 

Član 26

Direktor je dužan da organizuje rad na način kojim se obezbeđuje zaštita života i zdravlja zaposlenih, u skladu sa zakonom.

Zaštitu žena, omladine, invalida i materinstva, kao i porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege i posebne nege deteta, direktor je dužan da obezbedi u skladu sa zakonom.

Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege i posebne nege deteta, direktor ne može zaposlenom dati otkaz, osim ako su se stekli zakonom propisani uslovi.

 

Član 27

Zaposleni ima pravo na bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa zakonom.

Direktor je dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu, radi sprečavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, imajući u vidu posebnu zaštitu omladine, invalida, zaštitu zaposlenih sa zdravstvenim smetnjama i zaštitu materinstva.

 

Član 28

Direktor je dužan da zaposlenom pruži obaveštenja o uslovima rada, o pravima i obavezama koje proizilaze iz propisa o bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu, da utvrdi program osposobljavanja zaposlenih i obezbedi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, kao i da obezbedi zaposlenima korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.

Direktor je dužan da prilikom organizovanja rada i radnog procesa obezbedi preventivne mere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih i da zaustavi svaku vrstu rada koji predstavlja neposrednu opasnost za njihov život i zdravlje.

Direktor je dužan da zaposlenom obezbedi obavljanje periodičnih lekarskih pregleda, u cilju zaštite zdravlja zaposlenog i dece sa kojima dolazi u kontakt, u skladu sa važećim propisima iz oblasti zdravstvene zaštite i bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Član 29

Zaposleni ima pravo i obavezu da se pre početka rada upozna sa merama bezbednosti i zdravlja na radu na poslovima na kojima radi, kao i da se osposobljava za njihovo sprovođenje.

Zaposleni je dužan da obavesti poslodavca o svakoj vrsti potencijalne opasnosti koja bi mogla da utiče na bezbednost i zdravlje na radu.

Zaposleni ima pravo da odbije da radi ako mu preti neposredna opasnost po život i zdravlje zbog toga što nisu primenjene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radnom mestu na kome radi, kao i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

 

Član 30

Zaposleni je dužan da, najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju, dostavi ustanovi potvrdu lekara o sprečenosti za rad koja sadrži i vreme očekivane sprečenosti za rad.

Ako direktor posumnja u opravdanost razloga za odsustvovanje sa rada u smislu ovog člana, može da podnese zahtev nadležnom zdravstvenom organu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zaposlenog, u skladu sa zakonom.

 

Zabrana pušenja

 

Član 31

Pušenje je zabranjeno u svakom zatvorenom radnom i javnom prostoru (unutrašnjost objekta i dvorište).

U cilju sprovodjenja zakona na svim ulaznim vratima ustanove istaći će se znak ZABRANE PUŠENJA.

Lice zaduženo za kontrolu zabrane pušenja u objektima je glavni vaspitač, a u drugim radnim jedinicama, vaspitač koji je rasporedjen u toj radnoj godini, u toj radnoj jedinici.

 

Član 32

Poslodavac može osigurati zaposlenog od posledica nesrećnog slučaja za vreme obavljanja rada.

 

V.Plata, naknade plate i druga primanja .

 

1. Elementi za utvrđivanje plate

 

Član 33

Plata se utvrđuje na osnovu: osnovice za obračun plata, koeficijenta sa kojim se množi osnovica, dodataka na platu i obaveza koje poslodavac i zaposleni plaća po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje iz plata u skladu sa zakonom.

Plata ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene  u skladu sa Zakonom o radu.

 

2.Visina osnovice

 

Član 34

Visina osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih ne može biti niža od osnovice za obračun i isplatu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, ali može biti uvećana iz sredstava koje ostvari ustanova ili jedinica lokalne samouprave.

 

3. Plata za obavljeni rad i vreme provedeno na radu

 

Član 35

Plata se isplaćuje za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, u skladu sa Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS“, broj 34/2001, 62/2006, 63/2006, 116/2008, 92/2011 i 99/2011), ( u daljem tekstu: Zakon) i čl.1. stav1. tačka 1), čl.2. tačka 1), čl. 3. tačka 1) i čl. 3a Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Službeni glasnik RS“, broj 44/2001, 15/2002-dr.uredba, 30/2002, 32/2002-ispr., 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/09, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/12, 8/13, 4/14 i 58/14), ( u daljem tekstu: Uredba).

U slučaju izmene Zakona ili Uredbe iz stava 1. ovog člana, koeficijenti će se usklađivati i Uredba primenjivati u skladu sa  tom izmenjenom Uredbom, bez posebne saglasnosti organa upravljanja koji donosi ovaj Pravilnik, odnosno bez izmene ovog Pravilnika, a odmah po stupanju na snagu izmenjene Uredbe.

 

4. Koeficijenti za obračun plata

 

Član 36

Koeficijenti za obračun plata usklađeni su sa Uredbom:

Vaspitač, stručni saradnik, saradnik, sekretar, službenik za bezbednost i zdravlje na radu, šef računovodstva, diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista (VII stepen stručne spreme)

 

17,32

Vaspitač (VI stepen stručne spreme)

14,88

 

 

Saradnik, sekretar, šef računovodstva, komercijalista, administrativno-finansijski radnik, službenik za bezbednost i zdravlje na radu (VI stepen stručne spreme)

 

13,73

Vaspitač, medicinska sestra (vaspitačkog, pedijatrijskog i opšteg smera) (IV stepen stručne spreme)

 

13,42

Šef računovodstva, službenik za javne nabavke i kontista (IV stepen stručne spreme)

11,15

 

 

Administrativno-finansijski radnik, pedagoški asistent (IV stepen stručne spreme)

11,15

 

 

Radnik na poslovima tehničkog i investicionog održavanja, pekar i kuvar (V stepen stručne spreme, VKV radnik)

10,68

Službenik za bezbednost i zdravlje na radu, radnik na poslovima tehničkog, transportnog i investicionog održavanja, kuvar, pekar, ekonom, nabavljač i magacioner (IV stepen stručne spreme)

 

9,06

Kuvar, ekonom, nabavljač (III stepen stručne spreme, KV radnik)

 8,72

Radnik na poslovima tehničkog i investicionog održavanja, transporta i loženja bravar, magacioner, stolar, vozač, daktilograf, (III stepen stručne spreme, KV radnik)

 

                                                8,23

 

Pomoćni radnik u kuhinji i tehničkoj službi, servirka (II stepen stručne spreme)

 

   7,27

 

Administrativni radnik, kurir, ložač (II stepen stručne spreme)

6,83

 

 

 

 

Spremačica, vešerka i pomoćni radnik (I stepen stručne spreme)

6,30

 

 

 

 

Fizički radnik (nekvalifikovani radnik)

                         5,99

 

  

 

Član 37

Koeficijenti iz člana 36. uvećavaju se i to za:

1. Za poslove rukovodjenja ustanovom:

-direktor ustanove -20%

-pomoćnik direktora– 10%

-šef računovodstva 4%

-glavni vaspitač- rukovodilac radni jedinice -1% po grupi, a najviše do 10%

- vaspitaču u vaspitnoj grupi u kojoj ima dece sa smetnjama u razvoju 3% po detetu

-jednom zaposlenom vaspitaču sa završenim specijalističkim strukovnim studijama drugog stepena Visokog obrazovanja-specijalista za pripremni predškolski program uvećava se koeficijent sa 14,88 na 17,32 za poslove obavljanja koordinatora pripremnog predškolskog programa.

2.  Vaspitaču, stručnom saradniku, direktoru, pomoćniku direktora, sekretaru i šefu računovodstva za:

-jednogodišnju specijalizaciju 2%

-dvogodišnju specijalizaciju 3%

-magistraturu 4% i

-doktorat 6%.

Pod specijalizacijom i magistraturom se podrazumeva završena specijalizacija i magistratura po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005.g.

 

5. Dodatak na platu

 

Član38

Zaposleni ima pravo na uvećanu platu:

1) za rad na dan praznika koji je neradan dan - 110% od osnovice;

2) za rad noću - 26% od osnovice;

3) za prekovremeni rad - 26% od osnovice;

4) po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada, ostvarenu u radnom odnosu u sektoru obrazovanja, tačnije u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim ustanovama i ustanovama učeničkog i studentskog standarda na teritoriji Republike Srbije - 0,4% od osnovice.

 

6. Naknada plate

 

Član39

Zaposleni ima pravo na naknadu plate, koja se obračunava i isplaćuje u istom iznosu kao da je radio, za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa.

Zaposleni ima pravo na naknadu plate u visini koja se obračunava i isplaćuje u istom iznosu kao da je radio, u slučaju:

1) stručnog usavršavanja;

2) prisustvovanja sednicama državnih organa, organa uprave i lokalne samouprave,  organa upravljanja kod poslodavca, organa sindikata u svojstvu člana;

3) učešća na  takmičenjima i izložbama.

 

Član 40

Zaposleni ima pravo na naknadu plate za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana, i to:

1) u visini od 65% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa Zakonom o radu, ako je sprečenost za rad prouzrokovana bolešću ili povredom van rada, ako zakonom nije drukčije određeno;

2) u visini 100% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa Zakonom o radu, ako je sprečenost za rad prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću, ako zakonom nije drukčije određeno;

3) u visini 100% prosečne zarade u  prethodnih 12 meseci pre meseca u kome je nastupila privremena sprečenost za rad, ukoliko je zaposlena sprečena da radi zbog  trudničkog bolovanja.

 

7. Naknada troškova

 

Član 41

Zaposleni ima pravo  na naknadu za dolazak i odlazak sa rada, u visini pune cene prevozne karte u javnom saobraćaju na odgovarajućoj relaciji, u novcu ili na kupovinu mesečne karte, po izboru zaposlenog.

Kada je zaposleni upućen na službeno putovanje u zemlji,  ima pravo na naknadu troškova prevoza u punom iznosu, dnevnice i naknade punog iznosa hotelskog računa za spavanje.

Za vreme provedeno na putu u trajanju:

1) od 8 do 12 sati - isplaćuje se 50% dnevnice;

2) duže od 12 sati - isplaćuje se pun iznos dnevnice.

Ako je zaposleni upućen na službeno putovanje sa decom-(ekskurzija, izlet), koje traje najmanje osam sati, isplaćuje mu se pun iznos dnevnice.

Dnevnica iznosi 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike Srbije prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

 

8. Otpremnina

 

Član 42

Poslodavac je dužan da isplati zaposlenom otpremninu pri prestanku radnog odnosa radi korišćenja prava na penziju, u visini trostrukogiznosa poslednje isplaćene plate zaposlenog, s tim da tako isplaćena otpremnina ne može biti niža odtri prosečne plate po zaposlenom kod poslodavca u momentu isplate, odnosno tri prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije.

Isplata otpremnine vrši se u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

 

9. Posebno primanje radi poboljšanja materijalnog i socijalnog položaja

 

Član 43

Zaposlenom se može isplatiti pomoć radi poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja.

Odluku o dodeli i o visini pomoći donosi osnivač.

Pomoć se prema potrebi može isplatiti više puta u toku kalendarske godine.

Član 44

Ukoliko osnivač ima mogućnosti i sredstava, pomoć se može isplatiti svim zaposlenima   jednom mesečno, najmanje 10% a najviše do 30% od osnovne plate, i to bez odbitaka za bolovanje i drugo odsustvovanje sa posla u tom mesecu. Ova pomoć se isplaćuje u celosti  zaposlenom koji radi ali mu  tokom meseca prestane radni odnos.

Ova vrsta pomoći uračunava se u zaradu porodilji  radi obračuna zarade dok je na porodiljskom odsustvu ili odsustvu radi nege deteta, a isplaćuje se zaposlenom koji koristi godišnji odmor, plaćeno odsustvo i kada mu se isplaćuje naknada plate.

 10. Godišnja nagrada svim zaposlenima

Član 45

Zaposlenom se može isplatiti godišnja nagrada jednokratno u mesecu januaru, ili da se ista isplaćuje u više delova, uz mogućnost isplate svakog meseca, ukoliko sindikat postigne takav sporazum sa osnivačem.

O visini godišnje nagrade, odlučuje osnivač, iz čijih sredstava se ova nagrada isplaćuje.

 

11. Minimalna zarada

 

Član 46

Zaposleni ima pravo na minimalnu zaradu za standardni učinak i puno radno vreme, odnosno radno vreme koje se izjednačava sa punim radnim vremenom.

 Odredbom iz stava 1. ovog člana smatra se da je poslodavac ugovorio minimalnu cenu rada sa svim zaposlenima.

 

12. Solidarna pomoć

 

Član47

Poslodavac je dužan,  iz sredstava osnivača, da zaposlenom, po osnovu solidarnosti, isplati pomoć u slučaju:

1) smrti bračnog druga ili deteta - u visini troškova sahrane prema priloženim računima do neoporezivog iznosa;

2) nastanka trajne teške invalidnosti - u visini dve prosečne mesečne plate;

3) bolovanja dužeg od tri meseca - u visini jedne prosečne mesečne plate;

4) u slučaju nabavke medicinskih pomagala ili lekova – prema priloženim računima, a najviše do neoporezivog iznosa;

5) jednokratna pomoć  u slučaju teže bolesti maloletnog deteta ili deteta do završetka redovnog školovanja (26 godina), ili supružnika zaposlenog-u visini jedne prosečne plate;

6) jednokratna pomoć maloletnoj deci ili deci do završetka redovnog školovanja (26 godina), za slučaj smrti zaposlenog roditelja- u visini jedne prosečne plate po detetu:

7) jednokratna pomoć u slučaju štete od elementarnih nepogoda do jedne prosečne plate.

U slučaju smrti zaposlenog, porodica ima pravo na naknadu troškova sahrane prema prilo