gore

  • Baner Optina Alibunar

Registracija udruženja

Udruženja građana registruju se u Agenciji za privredne registre.

Udruženja građana koja su bila registrovana pre nego što je stupio na snagu propis kojim se udruženja registruju u Agenciji za privredne registre, imaju obavezu da izvrše doregistraciju u APR.

 
Naziv usluge

 
Registracija udruženja
 
 
Organ zadužen za sprovođenje

 
 
 
Nadzorni organ

 
 
 
Opis

 

Udruženje je dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.

 

Zabranjena su tajna i paravojna udruženja.

 

Udruženje se može udruživati u saveze i u druge asocijacije u zemlji i inostranstvu (u daljem tekstu: savezi).

 

Deo udruženja/saveza udruženja nema svojstvo pravnog lica.

 

Rad udruženja/saveza udruženja je javan.

 

Ostvarivanje javnosti rada uređuje se statutom udruženja/saveza udruženja

 

Upis udruženja/saveza udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije u Registar je doborovoljan.

 

Udruženje/savez udruženja stiče status pravnog lica danom upisa u Registar.

 

Registar udruženja sadrži podatke o udruženju/savezu udruženja i to: redni broj upisa; oblik organizovanja (udruženje ili savez); naziv udruženja, odnosno saveza;  skraćeni naziv udruženja, odnosno saveza; sedište i adresa udruženja, odnosno saveza; oblast ostvarivanja ciljeva udruženja, odnosno saveza; datum osnivanja udruženja, odnosno saveza; privredna i druge delatnosti koje udruženje, odnosno savez neposredno obavlja; lično ime, prebivalište, odnosno boravište i jedinstveni matični broj građana, odnosno broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave zastupnika udruženja, odnosno saveza; predviđeno vreme za koje se udruženje, odnosno savez osniva; matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB) udruženja, odnosno saveza; članstvo u savezu ili drugoj asocijaciji u zemlji i inostranstvu;  datum donošenja, odnosno izmena i dopuna statuta; podaci o statusnoj promeni; podaci vezani za likvidaciju udruženja, odnosno saveza; podaci vezani za stečaj udruženja, odnosno saveza; zabeleška o pokretanju postupka za zabranu rada udruženja, odnosno saveza;  zabrana rada udruženja, odnosno saveza i prestanak udruženja, odnosno saveza; broj i datum donošenja rešenja o upisu u Registar;   broj i datum donošenja rešenja o promeni podataka u Registru; broj i datum donošenja rešenja o brisanju iz Registra; napomena.

 

 
Gde i kako

 

Postupak upisa u Registar udruženja/saveza udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, pokreće se  podnošenjem uredno popunjene prijave za upis (upis usklađivanja, osnivanja, promena i brisanja podataka), predloženih dodataka uz prijave, propisane dokumentacije i dokaza o uplati naknade Agenciji za privredne registre (APR).

 

 
Korisni linkovi

 
 
Pravna podloga

 
 

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81