IZVEŠTAJ SA 65 SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

stvoriti tim koji ce davati rezultateSednica je održana 30.jula 2018.godine u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode broj 4 (mala sala).         

Sednicom je predsedavao predsednik opštine Alibunar Dušan Dakić. Na ovoj sednici Opštinsko veće Opštine Alibunar donelo je sledeća akta:

-       Utvrdilo je predlog Odluke o  pristupanju promeni Statuta Opštine Alibunar i uputilo predlog Skupštini Opštine Alibunar na razmatranje i usvajanje. Inače razlog donošenja Odluke o promeni Statuta Opštine Alibunar je usklađenost sa novim izmenama i dopunama Zakona o lolalnoj samoupravi.

Nastavi sa čitanjem

Izveštaj sa 64 sednice Opštinskog veća Opštine Alibunar

SEDNICA OV OPSTINE ALIBUNARSednica je održana 24.jula 2018.godine u zgradi Opštine Alibunar, Trg slobode broj 4 (mala sala).

Sednicom je predsedavao predsednik opštine Alibunar Dušan Dakić. Opštinsko veće razmatralo je i jednoglasno donelo sledeće:

-   Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni plana javnih nabavki Opštine Alibunar za 2018.godinu. Odlukom predsednika Opštine Alibunar o izmeni i dopuni plana javnih nabavki Opštine Alibunar za 2018.godinu predlaže se sprovođenje javne nabavke male vrednosti za nabavku goriva za potrebe organa Opštine Alibunar. Procenjena vrednost javne nabavke je 3.000.000,00 dinara sa PDV-om sa periodom važenja zaključenog Ugovora od 12 meseci.

GRAĐEVINSKI PAKETI ZA 16 PORODICA

Dusan Dakic predsednik opstine AlibunarDana 30. jula u Alibunaru je svečano uručeno 16 ugovora za dodelu paketa pomoći u vidu građevinskog materijala namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Alibunar. Ovom prilikom korisnici su dobili po paket vredan od 4500 do 9000 eura. Dobilo ga je osam porodica u Banatskom Karlovcu, tri u Alibunaru, po dve porodice u Vladimirovcu i Novom Kozjaku i jedna u Nikolincima.

Nastavi sa čitanjem

Imenovano novo opštinsko rukovodstvo

DUSAN DAKIC Predsednik opstine AlibunarNa 23. sednici Skupštine opštine Alibunar održanoj 13. jula 2018. godine, na predlog odborničke grupe SNS za predsednika opštine Alibunar izabran je inženjer poljoprivrede Dušan Dakić. Na funkciju zamenika predsednika opštine izabran je Milan Ćuruvija dok će funkciju predsednika Skupštine Opštine Alibunar ubuduće vršiti Neđeljko Konjokrad.

SAOPŠTENJE - Kratkoročni poremećaj u isporuci prirodnog gasa u Vladimirovcu

JP „Srbijagas“, Novi Sad obaveštava kupce prirodnog gasa u Vladimirovcu, da će zbog radova na povezivanju novoizgrađenog dela gasovoda sa postojećom instalacijom magistralnog gasovoda MG-01 , doći do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa u ponedeljak i utorak, 30.07.2018. i 31.07.2018. godine u periodu od 07:00 do 19:00 časova.

Ukoliko se radovi završe ranije, isporuka gasa u pomenutim naseljima može biti nastavljena i pre predviđenog termina.

Po završetku radova JP „Srbijagas“ će otpočeti sa redovnom isporukom gasa. Molimo potrošače u Vladimirovcu, da imaju razumevanja za navedene radove.

Novi Sad, 27. jul 2018. Godine

Služba za odnose s javnošću i marketing

IZVEŠTAJ SA 63. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

alibunar grbSednica je održana 05. jula  2018. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala) kojom je predsedavao predsednik Opštine Alibunar Predrag Belić.

Nastavi sa čitanjem

Dani Novog Kozjaka 2017

dani novog kozjaka 2017Na teritoriji opštine Alibunar tokom letnje sezone organizuju se mnogobrojne manifestacije, kako za ljubitelje ovakvih dešavanja iz našeg kraja, tako i za sve brojnije goste naše opštine. Jedna od posećenijih manifestacija je i tradicionalna manifestacija Dani Novog Kozjaka.

Nastavi sa čitanjem

Karlovački dani i proslava Petrovdana 2017.

karlovacki dani i proslava petrovdana 2017Petrovdan je crkveni i narodni praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, koji se slavi 12. jula po gregorijanskom kalendaru. Poštujući tradiciju našeg naroda, tim povodom se na teritoriji opštine Alibunar obeležava ovaj praznik, a cnetralna proslava Petrovdana održana je u Banatskom Karlovcu. 

Nastavi sa čitanjem

Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног аутотранспоргног предузећа ''Алибунар'' Алибунар за период 2017-2026. године

ЈАВНО АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ

''АЛИБУНАР''

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

Број: 185/17

Датум: 27. фебруар 2017. године

А Л И Б У Н А Р

На основу члана 45. став 1. тачка1.)Пречишћеног текст  одлуке о промени оснивачког акта Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунарради усклађивања са Законом о јавним предузећимаброј023-21/16-02-03 од 31. августа 2016. године,члана19. став 1.тачка1.)Пречишћеног текстаСтатута Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар број876/16 од 29. новембра 2016. године,Исправке решења о именовању Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар број 023-13-1/2016-06 од27.децембра 2016. године, а на основу Записника са седнице Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар одржане дана27. фебруара 2017. године, Надзорни одбор Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар доноси следећу

О Д Л У К У

Члан 1.

Надзорни одбор Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар, у својству одговорног лица наручиоца, доноси Одлуку о усвајању дугорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар за период 2017.-2026. годинa.

Члан 2.

План се доставља оснивачу – општини Алибунар ради давања коначне сагласности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ивица Росић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА

ЈАВНО АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

ТРГ СЛОБОДЕ БРОЈ 15

26310 АЛИБУНАР

ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

ЗАПЕРИОД2017. - 2026. ГОДИНЕ

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПОСЛОВНА БАНКА: SOCIETE GENERALE BEOGRAD

ДЕЛАТНОСТ: 4931- Градски и приградски копнени превоз путника

МАТИЧНИ БРОЈ: 20567252

ПИБ: 106270260

Алибунар,фебруар 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
 2. ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР
 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
 4. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
 5. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА
 6. СТАЊЕ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
 7. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ
 8. СЛОБОДНА И УПРАЖЊЕНА РАДНА МЕСТА
 9. ОСНОВ, ДИНАМИКА И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 10. РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ
 11. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ  И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
 12. СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, СПОНЗОРСТВА, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И РЕКЛАМЕ
 13. ТРОШКОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ ЋЕ СЕ УПЛАТИТИ У БУЏЕТ РС
 14. НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
 15. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар са седиштем у Алибунару у улици Трг слободе број 15, основано је Одлуком о оснивању Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 11/2009) 03. септембра 2009. године.

СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАТП „Алибунар“

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

МАТИЧНИ БРОЈ: 20567252

ПИБ: 106270260

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 49.31 - Градски и приградски копнени превоз путника

       Осим наведене претежне делатности, Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар ће се бавити и другим делатностима утврђене Оснивачки актом и то:

4932– Такси превоз

4939– Остали превоз путника у копненом саобраћају

5210 – Складиштење

5221– Услужне делатности у копненом саобраћају

5229 - Остале пратеће делатности у саобраћају

46.70 – Трговина на велика и мало осталим полупроизводима

4520 – Одржавање и поправка моторних возила

70.10 – Управљање економским субјектима

      

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА: Звонко Завишић, именован на функцију решењем Скупштине општине Алибунар број 023-023-64/13-06-01 од 12. новембра 2013. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА: Ивица Росић, именованиРешењем о именовању Надзорног одбора ЈАТП – а , број 023-13/2016-16 од 15. јуна 2016. године.

 1. ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР

Закони који се примењују у Јавном аутотранспортном предузећу „Алибунар“ Алибунар су:

 1. Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06);
 2. Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16);
 3. Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011 и 68/2015 – др. закони);
 4. Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11, 99/2011 и 83/2014 – др.закон и 5/2015);
 5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
 6. Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);
 7. Закон о облигационим односима („Службени лист  СФРЈ“, број 29/78, 39/85,45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, број 31/93 и „Службени лист СЦГ“, број 1/2003 – Уставна повеља);
 8. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, 36/2010),
 9. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005 и 91/2015);
 10. Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/2014);
 11. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13);
 12. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
 13. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн. , 68/2014 – др.закон,  142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 – усклађени дин. изн.);
 14. Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09, 92/11, 93/12);
 15. Одлука о промени Оснивачког актаЈавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“изАлибунара ради усклађивања са Законом о јавним предузећима („Службени лист Општине Алибунар“, број22/16);
 16. Статут Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број38/2016);
 17. Правилник о организацији и систематизацији радних местаброј 52/16 од 25. јануара 2016.године;
 18. Правилнико о рачуноводству број 349/16 од 11. маја 2016. године;
 19. Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања  са стварним стањем број 401/16 од 31. маја 2016. године;
 20. Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки („Службени глансик РС“, број 83/2015);
 21. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца број 771/15 од 01. септембра 2015. године;
 22. Уредба о начину и контроли обрачунаи исплатезарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број27/2014).
 1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организациону структуру предузећа чине следеће организационе јединице:

 1. Руководилац предузећа
 2. Одсек за заједничке послове
 3. Радна јединица за возаче

Делокруг Руководиоца предузећа је:

-         Директор представља и заступа Предузеће, организује и руководи процесом рада одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, доноси Правилник о организацији и систематизацији послова.

Делокруг Одсека за заједничке послове је:

-         врши послове радних односа, стручне и административно – техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки,

-         организује и координира поступак израде финансијског плана и прати његово извршење, прати реализацију уговора по јавним набавкама, као и послове архиве и доставне послове,

-         обавља и послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта и запослених,

-         врши и друге послове по налогу Директора.

Делокруг Радне јединице за возаче је:

-         врши управљање и одржавање возила за потребе Предузећа, води евиденцију о пређеним километрима, утрошку горива, мазива, аутогума и резервних делова,

-         обавља и послове које се односе на исправност возног парка, примања позива и организовања возача, као и изради редова вожње,

-         врше и друге послове по налогу Директора.

Унутрашња организација ЈАТП – а „Алибунар“ Алибунар сачињена је на основу Одлуке о оснивању Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 11/2009, 8/13 и 4/14 и 22/16), Статута Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 26/2013) и Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном аутотранспортном предузећу „Алибунар“ Алибунар број 52/16 од 25. јануара 2016. године на који је дата сагласност Општинског већа Решењем број 023-5/16-06 од 04. фебруара 2016. године.  

Систематизацијом радних места систематизују се укупно 7 радних места са предвиђених 16 извршиоца и то:

 1. Директор.......................................................................................................................ссс
 2. Послови радних односа и послови јавних набавки..................................................всс
 3. Шеф рачуноводства....................................................................................................всс
 4. Административни радник............................................................................................ссс
 5. Портир............................................................................................................................нк
 6. Возач (D и Bкатегорије)..........................................................................................ссс/нк
 7. Диспечер......................................................................................................................ссс
Редни број Опис Број запослених
 

По организационим јединицама:

-         Руководилац предузећа

-         Одсек за заједничке послове

-         Радна јединица за возаче

1

3

9

2. Број систематизованих радних места 7
3. Број запослених по кадровској евиденцији 13
4.

По школској спреми и занимању:

-         НК

-         ССС

-         ВСС

 
5.

По броју попуњених/ упражњених радних места:

-         Руководилац предузећа

-         Одсек за заједничке послове

-         Радна јединица за возаче

1/0

3/1

9/0

 1. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Основ за израду плана пословне стратегије и развоја у предстојећем периоду полази од постојећег стања, искуства и планова развоја предузећа, од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, као и анализе пословања за 2016. годину, како би пословање било планирано на реалним основама.

Програм пословања израђујемо на бази тренутног броја запослених уз очекивања да ће у наредном периоду, а најкасније током 2018. године доћи до престанка дејства прописа о забрани запошљавања, а уз примену прописа о максималном броју запослених у јавном сектору.

Нацртом општинског буџета за 2017. годину предвиђено је потпуно укидање субвенција од стране локалне самоуправе, што ће довести до смањења прихода предузећа, а самим тим и проналаску додатних извора финансирања.

 1. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Свој рад у наредном периоду предузеће ће заснивати на Одлуци о промени оснивачког акта Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар ради усклађивања са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Алибунар“, број 22/16) и Одлуке оповеравању послова превоза ученика основних и средњих школа са територије општине Алибунари превоза одређених категорија становништва сатериторије општине Алибунар Јавном аутотранспортном предузећу „Алибунару“ Алибунар, број020-124/2013-06-01 од 12. септембра 2013. године.

У погледу техничке опремљености располажемо возним парком просечне старости 15 година, што захтева повећане трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања.

Располажемо следећим возним парком:

Ред. број Регистарски број Назив произвођач возила Тип возила Фабрички број мотора/шасија
1.

PA 059-FA

FIAT

370 12 25

Аутобус ZCF702L1001007740
2. PA 067-ĐC

NEOPLAN

N 216 SH

Аутобус 8915673
3. PA 071-SJ

NEOPLAN

N 216 SH

Аутобус 8915672
4. PA 071-ŠČ

NEOPLAN

N 216 SH

Аутобус 8915671
5. PA 088-ZJ MERCEDES BENZ INTEGO Аутобус WEB62700013500126
6. PA 081-HG SETRA S 215 H Аутобус LO/1791339
7. PA 087-OA SETRA S 215 UL Аутобус WKK17900001018443
8. PA 090-WA SETRA S 315 NF Аутобус WKK35300001000642
9. PA 075-ŽS FIAT DUCATO MAXI L4H2 2.3 JTD Аутобус ZFA25000002122661
10. PA 070-OH FIAT DUCATO Путничко ZFA24400007217569
11. PA 073-CH VOLKSWAGEN CADDY Теретно возило WV1ZZZ2KZ5X016486

Планиране инвестиције предузећа у периоду 2017. – 2026. године:

-         Замена комплетног возног парка (8 аутобуса и 1 минибус).

 1. СТАЊЕ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Смерницама Владе за израду годишњих и трогодишњих програма пословања, тачком 7. Предвиђено је да се у програме пословања унесу активности везане за унапређење корпоративног управљања и опише тренутно стање.

Возни парк ЈАТП – а чини 8 (осам) аутобуса и  1 (један) минибус, циљ оснивача је побољшање ученичког стандарда у циљу ефикаснијег превоза ученика, нижим ценама месечних карата, чиме се растерећује буџет становништва недовољно развијене општине.

Пословном етиком и друштвеном одговорношћу корпоративног односа према заједници сматра се и испуњавање захтева појединих органа и организација чији је оснивач локална самоуправа, као и захтева грађанских удружења за пружањем услуга у виду економски најповољнијих услова, а све у циљу развоја друштвене одговорности. Посебна пажња посветиће се побољшању пословне етике са циљем да наше услуге буду доступне свима како би се на тај начин обезбедио део профита и економска оправданост оснивања ЈАТП – а.

У наредном периоду потребно је да се пронађе начин за обезбеђењем адекватног простора за рад помоћних служби ЈАТП – а, првенствено се мисли на обезбеђење гаражног простора са помоћном радионицом.

 1. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ

Средства за зараде биће планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, 116/14).

 1. СЛОБОДНА И УПРАЖЊЕНА РАДНА МЕСТА

Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање биће попуњавања у склaду са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15 и 814/16 – одлука УС), Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон и 103/15) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).

Радна јединица за возаче тренутно запошљава 7 (седам) возача аутобуса. Постоји потреба за још 1 (једним) због повећаног обима и проширења возног парка који ће уследити у предстојећем периоду.       

Предузеће ће у 2017. години настојати да издејствује сагласност за нова запошљавања и додатно радно ангажовање на поменутом радном месту.

 1. ОСНОВ, ДИНАМИКА И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

У 2017. години очекује се потпуно укидање средства из буџета општине Алибунар - субвенције за гориво.

 1. РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ

Уколико предузеће на крају пословне године оствари добит, дужно је да део остварене добити уплати у буџет општине по завршном рачуну за претходну годину.

Висина и рок за уплату утврђује се у складу са законом и одлуком о буџету за наредну годину.

 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Уколико будемо у могућности (није предвиђено Финансијским планом за 2017. годину) да издвојимо средства за помоћ спортских активности, иста ће бити додељена у ту сврху.

Средства за пропаганду и репрезентацију планирана су Финансијским планом за 2017. годину.

 1. СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, СПОНЗОРСТВА, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И РЕКЛАМЕ

Службена путовања, као ни спозорство нисмо предвидели Финансијским планом, док  су средства за репрезентације и рекламе предвиђена Финансијким планом.

 1. ТРОШКОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ ЋЕ СЕ УПЛАТИТИ У БУЏЕТ РС

Накнада члановима Надзорног одбора износи 396.000,00 динара на годишњем нивоу. Накнаде примају чланови Надзорног одбора из редова оснивача.

Износ средстава који ће се уплатиту у буџет РС у 2017. години износи 981.060,00 динара, док за период до 2026. године исти износ биће промењен у складу са законом.

 1. НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Предузеће планирана да у периоду од 2017. - 2026. године обогати возни парк следећим возилима:

Редни број Основне карактеристике возила 2019. година 2021. година 2022. година 2024. година 2026. година Образложење
1. Аутобус 1 1 2 2 2 Замена старих возила
2. Минибус / 1 / 1 / Замена старих возила
 1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Као релативно младо предузеће са поприлично старим и дотрајалим возним парком успели смо да обновимо и обогатимо возни парк који служи за превоз најпре ученика са територије општине, а потом и свих њених грађана. Како бисмо унапредили квалитет живота наших грађана основни предуслов за то је побољшање и модернизација возног парка. Свакодневно се превозе ученици са територије наше општине до њихових образовних установа, основних школа у нашим насељеним местима и средњих школа у Панчеву и Вршцу. Такође, излазимо у сусрет када је потребан превоз спортским и културно - уметничким друштвима. Ту су и сви наши остали грађани, као и осетљиве категорије, међу којима су пензионери и социјално угрожена лица. Сви се превозе бесплатно, трошкове сноси општина Алибунар, као оснивач.

План нам је да у предстојећем периоду заменимо комплетан возни парк путем донације из иностранства чиме бисмо га подмладили и уједно обезбедили квалитетнији и безбеднији превоз корисницима наших услуга.

Д И Р Е К Т О Р

Звонко Завишић, с.р.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. годину - Преузмите ПДФ фајл

Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016),  као и члана 10. Одлуке о организацији Општинске управе општине Aлибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 33/2016), Кадровског плана општинске управе општине Алибунар, а на предлог начелника Општинске управе општине Алибунар, Општинско веће општине Алибунар на 35.  седници одржаној дана 30.06.2017. године, донело је 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА

О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи у члану 6. иза  става 1. додаје се став 2. који гласи: „Ради стручног оспособљавања у Општинској управи могу се примити лица која су завршила високу, вишу и средњу школу као и приправници. Одлуку о пријему приправника доноси и распоређивање врши начелник Општинске управе.''

Члан 2.

У члану 10. иза става 2. тачке 17. додаје се тачка 18. „врши послове безбедности и здравља на раду запослених; тачка 19. „обавља послове у вези одбране и заштите, организује активности у условима ратног и ванредног стања као и планове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама органа управе и локалне самоуправе.''

Члан 3.

У оквиру Главе II  у Одељку 6.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И РАЗВОЈ врше се измене за следећа радна места:

Радно место 5:Послови одбране и припреме за одбрану, организације активности у ванредним ситуацијама и заштите од пожара у ставу Опис послова алинејe 16-21 бришу се. Алинеја 16 сада гласи  „прати прописе и припрема акта из области безбедности здравља на раду запослених“, а постојећа алинеја 22 постаје алинеја 17.

Радно место 6:  У називу радног места иза речи породиљских права брише се „и послови борачко- инвалидске заштите“. Иза речи Звање уместо  „млађи саветник“ треба да гласи „сарадник“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до три године, односно шести степен школске спреме , најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Опис послова: Алинеја 11 брише се, а алинеја 12 постаје алинеја 11.

Радно место 10: Послови економског развоја и европских интеграција у делу Посебни услови иза речи „пакет и интернет“ додаје се „познавање енглеског језика“.

Радно место 14: Нормативно-правни послови и послови заштите пацијентових права у делу Опис послова иза алинеје 11 додаје се алинеја 12 „води поступак по захтевима или по службеној дужности на остваривању свих права бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица.“ Алинеја 12 постаје 13.

У Одељку 6.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ врше се измене за следећа радна места:

Радно место  19: Послови финансија за јавне службе, директне кориснике и остале кориснике буџета, послове промета, општинских робних резерви и снабдевања грађана - иза речи Звање уместо „млађи саветник треба да гласи „сарадник“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање из научне области економских или техничких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до три године, односно шести степен школске спреме, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

    У Одељку 6.3.А ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ГРАЂАНСКА СТАЊА врше се измене за следећа радна места:

Радно место  30: Мења се назив радног места тако да сада гласи „Послови управљања људским ресурсима, послови радних односа и послови Интерресорне комисије“ У ставу опис послова испред Алинеје 1 додаје се „обавља послове из области управљања људским ресурсима“ а Алинеја 1  постаје Алинеја 2.

Звање уместо „млађи саветник'' треба да гласи „сарадник“.

Услови: Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180ЕСПБ, односно на основним студијама у трајању до три године, односно шести степен школске спреме (правник), најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно место 31: Мења се назив радног места тако да сада уместо Главни матичар назив радног места гласи „Матичар Матичног подручја Алибунар“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно  место 32: Мења се назив радног места тако да сада уместо Заменик матичара назив радног места гласи „Заменик матичара Матичног подручја Алибунар“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно  место 33: Мења се назив радног места тако да сада уместо Матичар у Месној канцеларији Банатски Карловац назив радног места гласи „Матичар Матичног подручја Банатски Карловац“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно  место 34: Мења се назив радног места тако да сада уместо Матичар у Месној канцеларији Владимировац назив радног места гласи „Матичар Матичног подручја Владимировац“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно  место 35: Мења се назив радног места тако да сада уместо Матичар у Месној канцеларији Локве  назив радног места гласи „Матичар Матичног подручја Локве“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно  место 36: Мења се назив радног места тако да сада уместо Матичар у Месној канцеларији (Селеуш и Николинци) назив радног места гласи „Заменик матичара Матичног подручја Банатски Карловац“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Радно  место 37: Мења се назив радног места тако да сада уместо Матичар у Месној канцеларији (Јаношик) назив радног места гласи „Заменик матичара Матичног подручја Локве“

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180ESPB бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У Одељку 6.4.А ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ПОМОЋНЕ ПОСЛОВЕ врше се измене за следећа радна места:

Радно место: 43: Мења се назив радног места тако да сада уместо Шеф Одсека за послове Скупштине општине, председника општине и Општинског већа и помоћне послове назив радног места гласи „Нормативноправни и административни послови Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа општине Алибунар“

Звање уместо „млађи саветник'' треба да гласи „сарадник“.

Мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање из научне области друштвених наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180ESPB, односно на основним студијама у трајању до три године, односно шести степен школске спреме (правник), најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Мења се опис послова тако да се бришу алинеје 1- 4.

У Одељку 6.5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, УРБАНИЗАМ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ врше се измене, односно допуне посебних услова за следећа радна места:

Радно место 48: Начелник Одељења за инспекцијске послове, грађевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове - мењају се услови, тако да се поред постојећих услова додаје и:“положен испит за инспектора“ .

Радно место 50: Грађевинско-комунални инспектор - мењају се услови, тако да се поред постојећих услова додаје и :“положен испит за инспектора“.

Радно место 51: Просветни инспектор - мењају се услови, тако да се поред постојећих услова додаје и :“положен испит за инспектора“.

Радно место 52: Инспектор заштите животне средине - мењају се услови, тако да се поред постојећих услова додаје и :“положен испит за инспектора“.

Радно место 53: Порески инспектор - мењају се услови, тако да се поред постојећих услова додаје и :“положен испит за инспектора“.

Радно место55: „Послови просторног и урбанистичког планирања и послови предвиђени у поступку обједињене процедуре“, мења се звање тако да уместо „млађи саветник'' треба да гласи „сарадник“.

Услови:мењају се услови, тако да сада гласе: стечено високо образовање из научне области грађевинарства или архитектуре на основним академским студијама у обиму од најмање 180ESPB, односно на основним студијама у трајању до три године, односно шести степен школске спреме грађевинарства или архитектуре, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит за рад у органима државне управе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Члан 4.

 Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:010-2/2017-03

Датум:30.06.2017.године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р

500 NAJMLAĐIH KARLOVČANA ČEKA I TOPLA ZIMA

DSC 1069 1600x1200 1600x1200I mada smo na samom početku leta, u opštini Alibunar se vredno radi na pripremi i sanaciji objekata i infrastrukture za zimski period. Najosetljivijoj grupi najmlađih je u ovom slučaju data prednost, te je tokom raspusta, uz podršku opštine Alibunar, na čelu sa predsednikom Predragom Belićem, od dodeljenih sredstava izvršena sanacija toplovodnih cevi u predškolskoj ustanovi “Poletarac”. 

Nastavi sa čitanjem

IZVEŠTAJ SA 14. SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE ALIBUNAR

DSCN8515 1600x1200Dana 03.07.2017. godine održana je 14. sednica Skupštine opštine Alibunar, kojoj je predsedavao predsednik Skupštine Siniša Gavrančić. Na dnevnom redu ove sednice našla su se sledeća akta:
1. Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2017. godine – svakako najvažnija odluka koja je usvojena na današnjoj sednici predložena je od strane Opštinskog veća.

Nastavi sa čitanjem

DAN VIŠNJE U JANOŠIKU 2017

DSCN8484 1600x1200Tradicionalno, u periodu kada se višnja bere i kada se prave razni domaći specijaliteti, već petu godinu za redom, u Janošiku je obeležen  Dan višnje.
 

Nastavi sa čitanjem

Sabor pčelara na Devojačkom Bunaru

IMG 8427 1600x1200Turistička organizacija opštine Alibunar je u okviru svoje promocije Deliblatske peščare, kao zdrave prirodne oaze, u subotu, 1. jula 2017. godine, na izletištu Devojački bunar organizovala tradicionalnu manifestaciju „Sabor pčelara 2017“. 

Nastavi sa čitanjem

Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти умрлих на територији општине Алибунар

На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 28. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), решавајући по захтеву директора Дома здравља Алибунар, број 02-819 од 24.07.2018. године, дана 25.07.2018. године, председник Општине Алибунар доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ УМРЛИХ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Сагласно захтеву директора Дома здравља Алибунар, број 02-819 од 24.07.2018. године, утврђује се право за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти умрлих на територији општине Алибунар, доктору медицине: др Саманта Береш.

Члан 2.

Доктор медицине наведен у члану 1. овог Решења има права и обавезе и вршиће послове у складу са Законом о здравственој заштити и другим законима, прописима и подзаконским актима којима се уређује ова област.

Члан 3.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 50-7/2018-04

Алибунар, 25. јула 2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Душан Дакић, с.р.

Решење о престанку мандата одборника Скупштине општине Алибунар (Милан Ћурувија)

На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 54. став 1. и члана 117. Статута општне Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на 23. седници, одржаној 13. јула 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ да је Ћурувија Милану, одборнику Скупштине општине Алибунар, изабраном на изборној листи ''Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије'' престао мандат одборника Скупштине општине Алибунар избором на функцију заменика председника Општине Алибунар, дана 13. јула 2018. године.
 2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог Решења произилази из одредаба члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011), члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 54. став 1. и члана 117. Статута општне Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015).

Чланом 46. став 1. тачка 5. Закона о локланим изборима прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран прихватањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве са функцијом одброника.

Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи прописано је да председнику општине и заменику председника општине, избором на ове функције, престаје мандат одборника у скупштини јединице локалне самоуправе.

Чланом 54. став 1. Статута општине Алибунар прописано је да председнику општине и заменику председника општине, избором на ове функције престаје мандат одборника Скупштине општине.

Чланом 117. Статута општине Алибунар прописна су акта која доноси Скупштина општине Алибунар.

Ћурувија Милан, одборник Скупштине општине Алибунар, изабран на изборној листи ''Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије'' је на 23. седници одржаној дана 13. 07. 2018. године изабран за заменика председника општине Алибунар, на начин и по поступку који је Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и Пословником Скупштине општине Алибунар, прописан за избор председника оптине.

Избором на функцију заменика председника општине Алибунар, стекли су се законски услови за престанак мандата одобрника у Скупштии општине Алибунар.

Из ових разлога, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48. часова од доношења Ре

Број: 013-33/2018-04

У Алибунару, дана 13. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад, с.р.

Решење о образовању Жалбене комисије општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 173. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016 и 113/2017) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на својој 63. седници одржаној дана 04. јула 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Жалбена комисија општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
 1. Сања Жебељан, дипломирани правник,
 2. Цветана Радуловић Кожокари, дипломирани правник,
 3. Илија Пенца, мастер социјални радник.
 1. Комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и жалбама учесника интерног и јавног конкурса.
 2. Комисија у свом раду примењује закон којим се уређује општи управни поступак.
 3. Комисија је у свом раду самостална.
 4. Комисија одлучује већином од укупног броја чланова и доноси Пословник о раду Жалбене комисије општине Алибунар.
 5. Жалбена комисија има свој печат, према закону којим се уређује печат државних органа.
 6. Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Општинском већу општине Алибунар.
 7. Комисија има право на накнаду за рад чију висину одређује Општинско веће општине Алибунар.
 8. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број:020-60/2018-04

Датум: 04. јул 2018. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Поновљени јавни позив складиштарима пољопривредних производа

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'',бр. 62/06. 65/08-др закон, 41/09 и 112/15), Одлуке о скидању  усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар, на предлог Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар,  расписује

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ

СКЛАДИШТАРИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДИМА

I

Позивају се заинтересовани складиштари за пољопривредних производа, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима складиштења.

II

Заинтересовани складиштари морају испуњавати следеће услове:

1.да поседују Решење о упису у Регистар привредних субјеката  за делатност складиштења пољопривредних  производа.

2.да испуњавају техничке карактеристике које обезбеђују извршење следећих обавеза:

-  да пољопривредне производе које за рачун општина Алибунар,  приме, кондиционирају, складиште и чувају у складишту, у складу са техничко – технолошким условима за адекватно чување којим се обезбеђује очувања квалитета и количине.

- да у сваком тренутку мора на стању да има количину пољопривредних производа производа која одговара књиговодственој евидинцији општине Алибунар;

- да у процесу складиштења, од пријема до испоруке пољопривредног производа о свом трошку предузме све техничко  технолошке и организационе мере,  као и мере заштите рада сузбијања складишњих штеточина дезинсекција-фумугација, дезинфекције и дератизације, како би се очувао квалитет и здравствена исправност зрна, а уз што мање губитка, као и да у потпуности одговара за све промене у количини и квалитету пољопривредних производа као и губитак, мањак, квар и друге штете;

- да о извршеном складиштењу сачињава записник који потписују представник испоручиоца и овлашћено лице складиштара. Квантитативни пријем се врши мерењем на баждареној колској ваги складиштара, а квалитативни пријем се врши по основу сертификата о извршеној анализи пољопривредних производа издат од стране акредитоване контролне куће који обезбеђује складиштар. По извршеном пријему робе  складиштар је дужан да у року од три дана достави општини Алибунар потврду о складиштењу, магацински улаз  и сертификат о квантитету и кавлитету, овлашћене контролне куће;

- да врши изскладиштење и отпрему пољопривредних производа по писменом налогу  општине Алибунар, најкасније у року од три дана од дана пријема налога. Складиштар мора да заврши испоруку роба у року који је прописала општина Алибунар, уз достављање потребне документације (потврда о изскладиштењу робе,  потписана и оверена, магацински излаз).

 Приликом складиштења и отпреме робе складиштар је дужан да позове примаоца робе и са њим сачини записник о отпреми и преузимању и да примерак достави општини Алибунар;

Складиштар ускладиштене пољопривредне производе у својим пословним књигама води на ванбиланској евиденцији као власништво општина Алибунар.

У случају настанка евентуалне штете на ускладиштеним пољопривредним производима складиштар је обавезан да у име општине Алибунар пријави и доказује околности и чињенице при  којима је штета настала.

3. Складиштар мора да располаже складиштем које испуњава следеће минималне услове:

-         складишни простор за чување пољопривредних производа;

-         складишни простор капацитета од најмање 300 тона зрнасте робе;

-         да има одговарајућу опрему којом се обзебеђује пријем и ускладиштење зрнастих пољопривредних производа;

-         да поседује одговарајућу опрему којом се обезбеђује искладиштење пољопривредних производа;

-         опрема за мерење количине и утврђивање квалитета пољопривредних производа мора да има:

а.  колску вагу за важећим уверењем којом се верификује њена техничка исправност и исправност мерења;

б.  опрему за узорковање зрнастих из транспортних средстава-ручне сонде које омогућују узорковање у складу са прописима којима се уређује начин узимања;

в. акредитовану лабораторију или закључен уговора са акредитованом лабораторијом или контролном кућом за контролу квалитета и кантитета пољопривредних производа;

III

Право учешћа по овом јавном позиву имају привредни субјкети који су:

 1. уписани у регистар привредних субјекта за делатност  складиштења пољопривредних производа;
 2. доставили понуду у складу са овим јавним позивом.

IV

Општина Алибунар задржава право одабира складиштара за складиштење пољопривредних производа са којим ће закључити уговор о пословно  техничкој сарадњи, по критеријуму понуђених финансијских и техничких услова складиштења и удаљености складишног простора.

V

Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде се поднесе искључиво у  згради Општинске управе општине Алибунар, Трг Слободе бр.4 у услужном центру, у затвореним ковертима са назнаком: “ОПШТИНА АЛИБУНАР-ПОНУДА ЗА ЈАВНА СКЛАДИШТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ“.

Рок за достављање понуда је  6.07.2018. године до 14,00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама Месних канцеларија и Месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број: 320-265/18-04

Алибунар, 29.06.2018. године

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

NA TERITORIJI OPŠTINE ALIBUNAR MLADI SU POKAZALI HUMANOST NA DELU

dobrovoljno davanje krvi Vladimirovac 2017U cilju održavanja stabilnih zaliha najdragocenije tečnosti, naročito tokom letnjih meseci koji su gotovo uvek kritični, organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi i na teritoriji opštine Alibunar. 

Nastavi sa čitanjem

ИНИЦИЈАТИВА МЛАДИХ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР ЗА СВАКУ ПОХВАЛУ!

IMG 4596 1600x1200Košarkaški turnir „3x3 Alibunar“ koji je nedavno održan na Šicarnici, ne bi bio toliko poseban da se mladi pre samog turnira nisu sami organizovali i samoinicijativno uredili terene i tribine za gledaoce.

Nastavi sa čitanjem

Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног аутотранспоргног предузећа ''Алибунар'' Алибунар за период 2017-2021. године

ЈАВНО АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ

''АЛИБУНАР''

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

Број: 184/17

Датум: 27. фебруар 2017. године

А Л И Б У Н А Р

На основу члана 45. став 1. тачка1.)Пречишћеног текст  одлуке о промени оснивачког акта Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунарради усклађивања са Законом о јавним предузећимаброј023-21/16-02-03 од 31. августа 2016. године,члана19. став 1.тачка1.)Пречишћеног текстаСтатута Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар број876/16 од 29. новембра 2016. године,Исправке решења о именовању Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар број 023-13-1/2016-06 од27.децембра 2016. године, а на основу Записника са седнице Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар одржане дана27. фебруара 2017. године, Надзорни одбор Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар доноси следећу

О Д Л У К У

Члан 1.

Надзорни одбор Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар, у својству одговорног лица наручиоца, доноси Одлуку о усвајању средњерочног плана пословне стратегије и развоја Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар за период 2017. -2021. годинa.

Члан 2.

План се доставља оснивачу – општини Алибунар ради давања коначне сагласности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ивица Росић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА

ЈАВНО АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

ТРГ СЛОБОДЕ БРОЈ 15

26310 АЛИБУНАР

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

ЗАПЕРИОД2017. - 2021. ГОДИНЕ

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПОСЛОВНА БАНКА: SOCIETE GENERALE BEOGRAD

ДЕЛАТНОСТ: 4931- Градски и приградски копнени превоз путника

МАТИЧНИ БРОЈ: 20567252

ПИБ: 106270260

Алибунар,фебруар 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
 2. ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР
 3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
 4. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
 5. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА
 6. СТАЊЕ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
 7. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ
 8. СЛОБОДНА И УПРАЖЊЕНА РАДНА МЕСТА
 9. ОСНОВ, ДИНАМИКА И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 10. РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ
 11. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ  И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
 12. СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, СПОНЗОРСТВА, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И РЕКЛАМЕ
 13. ТРОШКОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ ЋЕ СЕ УПЛАТИТИ У БУЏЕТ РС
 14. НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
 15. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар са седиштем у Алибунару у улици Трг слободе број 15, основано је Одлуком о оснивању Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 11/2009) 03. септембра 2009. године.

СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАТП „Алибунар“

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

МАТИЧНИ БРОЈ: 20567252

ПИБ: 106270260

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 49.31 - Градски и приградски копнени превоз путника

       Осим наведене претежне делатности, Јавно аутотранспортно предузеће „Алибунар“ Алибунар ће се бавити и другим делатностима утврђене Оснивачки актом и то:

4932– Такси превоз

4939– Остали превоз путника у копненом саобраћају

5210 – Складиштење

5221– Услужне делатности у копненом саобраћају

5229 - Остале пратеће делатности у саобраћају

46.70 – Трговина на велика и мало осталим полупроизводима

4520 – Одржавање и поправка моторних возила

70.10 – Управљање економским субјектима

      

ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА: Звонко Завишић, именован на функцију решењем Скупштине општине Алибунар број 023-023-64/13-06-01 од 12. новембра 2013. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА: Ивица Росић, именованиРешењем о именовању Надзорног одбора ЈАТП – а , број 023-13/2016-16 од 15. јуна 2016. године.

 1. ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР

Закони који се примењују у Јавном аутотранспортном предузећу „Алибунар“ Алибунар су:

 1. Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06);
 2. Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16);
 3. Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011 и 68/2015 – др. закони);
 4. Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/11, 99/2011 и 83/2014 – др.закон и 5/2015);
 5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
 6. Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014);
 7. Закон о облигационим односима („Службени лист  СФРЈ“, број 29/78, 39/85,45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, број 31/93 и „Службени лист СЦГ“, број 1/2003 – Уставна повеља);
 8. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, 36/2010),
 9. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/2005 и 91/2015);
 10. Закон о заштити узбуњивача („Службени гласник РС“, број 128/2014);
 11. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13);
 12. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
 13. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, број 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн. , 68/2014 – др.закон,  142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 – усклађени дин. изн.);
 14. Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/09, 92/11, 93/12);
 15. Одлука о промени Оснивачког актаЈавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“изАлибунара ради усклађивања са Законом о јавним предузећима („Службени лист Општине Алибунар“, број22/16);
 16. Статут Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број38/2016);
 17. Правилник о организацији и систематизацији радних местаброј 52/16 од 25. јануара 2016.године;
 18. Правилнико о рачуноводству број 349/16 од 11. маја 2016. године;
 19. Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања  са стварним стањем број 401/16 од 31. маја 2016. године;
 20. Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки („Службени глансик РС“, број 83/2015);
 21. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца број 771/15 од 01. септембра 2015. године;
 22. Уредба о начину и контроли обрачунаи исплатезарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број27/2014).
 1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организациону структуру предузећа чине следеће организационе јединице:

 1. Руководилац предузећа
 2. Одсек за заједничке послове
 3. Радна јединица за возаче

Делокруг Руководиоца предузећа је:

-         Директор представља и заступа Предузеће, организује и руководи процесом рада одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, доноси Правилник о организацији и систематизацији послова.

Делокруг Одсека за заједничке послове је:

-         врши послове радних односа, стручне и административно – техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки,

-         организује и координира поступак израде финансијског плана и прати његово извршење, прати реализацију уговора по јавним набавкама, као и послове архиве и доставне послове,

-         обавља и послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта и запослених,

-         врши и друге послове по налогу Директора.

Делокруг Радне јединице за возаче је:

-         врши управљање и одржавање возила за потребе Предузећа, води евиденцију о пређеним километрима, утрошку горива, мазива, аутогума и резервних делова,

-         обавља и послове које се односе на исправност возног парка, примања позива и организовања возача, као и изради редова вожње,

-         врше и друге послове по налогу Директора.

Унутрашња организација ЈАТП – а „Алибунар“ Алибунар сачињена је на основу Одлуке о оснивању Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 11/2009, 8/13 и 4/14 и 22/16), Статута Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 26/2013) и Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном аутотранспортном предузећу „Алибунар“ Алибунар број 52/16 од 25. јануара 2016. године на који је дата сагласност Општинског већа Решењем број 023-5/16-06 од 04. фебруара 2016. године.  

Систематизацијом радних места систематизују се укупно 7 радних места са предвиђених 16 извршиоца и то:

 1. Директор.......................................................................................................................ссс
 2. Послови радних односа и послови јавних набавки..................................................всс
 3. Шеф рачуноводства....................................................................................................всс
 4. Административни радник............................................................................................ссс
 5. Портир............................................................................................................................нк
 6. Возач (D и Bкатегорије)..........................................................................................ссс/нк
 7. Диспечер......................................................................................................................ссс
Редни број Опис Број запослених
 

По организационим јединицама:

-         Руководилац предузећа

-         Одсек за заједничке послове

-         Радна јединица за возаче

1

3

9

2. Број систематизованих радних места 7
3. Број запослених по кадровској евиденцији 13
4.

По школској спреми и занимању:

-         НК

-         ССС

-         ВСС

 
5.

По броју попуњених/ упражњених радних места:

-         Руководилац предузећа

-         Одсек за заједничке послове

-         Радна јединица за возаче

1/0

3/1

9/0

 1. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Основ за израду плана пословне стратегије и развоја у предстојећем периоду полази од постојећег стања, искуства и планова развоја предузећа, од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, као и анализе пословања за 2016. годину, како би пословање било планирано на реалним основама.

Програм пословања израђујемо на бази тренутног броја запослених уз очекивања да ће у наредном периоду, а најкасније током 2018. године доћи до престанка дејства прописа о забрани запошљавања, а уз примену прописа о максималном броју запослених у јавном сектору.

Нацртом општинског буџета за 2017. годину предвиђено је потпуно укидање субвенција од стране локалне самоуправе, што ће довести до смањења прихода предузећа, а самим тим и проналаску додатних извора финансирања.

 1. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

Свој рад у наредном периоду предузеће ће заснивати на Одлуци о промени оснивачког акта Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар ради усклађивања са Законом о јавним предузећима („Службени лист општине Алибунар“, број 22/16) и Одлуке оповеравању послова превоза ученика основних и средњих школа са територије општине Алибунари превоза одређених категорија становништва сатериторије општине Алибунар Јавном аутотранспортном предузећу „Алибунару“ Алибунар, број020-124/2013-06-01 од 12. септембра 2013. године.

У погледу техничке опремљености располажемо возним парком просечне старости 15 година, што захтева повећане трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања.

Располажемо следећим возним парком:

Ред. број Регистарски број Назив произвођач возила Тип возила Фабрички број мотора/шасија
1.

PA 059-FA

FIAT

370 12 25

Аутобус ZCF702L1001007740
2. PA 067-ĐC

NEOPLAN

N 216 SH

Аутобус 8915673
3. PA 071-SJ

NEOPLAN

N 216 SH

Аутобус 8915672
4. PA 071-ŠČ

NEOPLAN

N 216 SH

Аутобус 8915671

5.

PA 088-ZJ

MERCEDES BENZ INTEGO

Аутобус

WEB62700013500126

6. PA 081-HG SETRA S 215 H Аутобус LO/1791339

7.

PA 087-OA

SETRA S 215 UL

Аутобус

WKK17900001018443

8. PA 090-WA SETRA S 315 NF Аутобус WKK35300001000642

9.

PA 075-ŽS

FIAT DUCATO MAXI L4H2 2.3 JTD

Аутобус

ZFA25000002122661

10. PA 070-OH FIAT DUCATO Путничко ZFA24400007217569
11. PA 073-CH VOLKSWAGEN CADDY Теретно возило WV1ZZZ2KZ5X016486

Планиране инвестиције предузећа у периоду 2017. – 2021. године

 1. Набавка 2 (два) аутобуса;
 2. Набавка 1 (један) минибуса.
 1. СТАЊЕ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Смерницама Владе за израду годишњих и трогодишњих програма пословања, тачком 7. Предвиђено је да се у програме пословања унесу активности везане за унапређење корпоративног управљања и опише тренутно стање.

Возни парк ЈАТП – а чини 8 (осам) аутобуса и  1 (један) минибус, циљ оснивача је побољшање ученичког стандарда у циљу ефикаснијег превоза ученика, нижим ценама месечних карата, чиме се растерећује буџет становништва недовољно развијене општине.

Пословном етиком и друштвеном одговорношћу корпоративног односа према заједници сматра се и испуњавање захтева појединих органа и организација чији је оснивач локална самоуправа, као и захтева грађанских удружења за пружањем услуга у виду економски најповољнијих услова, а све у циљу развоја друштвене одговорности. Посебна пажња посветиће се побољшању пословне етике са циљем да наше услуге буду доступне свима како би се на тај начин обезбедио део профита и економска оправданост оснивања ЈАТП – а.

У наредном периоду потребно је да се пронађе начин за обезбеђењем адекватног простора за рад помоћних служби ЈАТП – а, првенствено се мисли на обезбеђење гаражног простора са помоћном радионицом.

 1. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ

Средства за зараде биће планирана у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, 116/14).

 1. СЛОБОДНА И УПРАЖЊЕНА РАДНА МЕСТА

Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање биће попуњавања у склaду са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15 и 814/16 – одлука УС), Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон и 103/15) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).

Радна јединица за возаче тренутно запошљава 7 (седам) возача аутобуса. Постоји потреба за још 1 (једним) због повећаног обима и проширења возног парка који ће уследити у предстојећем периоду.       

Предузеће ће у 2017. години настојати да издејствује сагласност за нова запошљавања и додатно радно ангажовање на поменутом радном месту.

 1. ОСНОВ, ДИНАМИКА И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

У 2017. години очекује се потпуно укидање средства из буџета општине Алибунар - субвенције за гориво.

 1. РАСПОДЕЛА ПРОЦЕЊЕНЕ ДОБИТИ

Уколико предузеће на крају пословне године оствари добит, дужно је да део остварене добити уплати у буџет општине по завршном рачуну за претходну годину.

Висина и рок за уплату утврђује се у складу са законом и одлуком о буџету за наредну годину.

 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Уколико будемо у могућности (није предвиђено Финансијским планом за 2017. годину) да издвојимо средства за помоћ спортских активности, иста ће бити додељена у ту сврху.

Средства за пропаганду и репрезентацију планирана су Финансијским планом за 2017. годину.

 1. СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, СПОНЗОРСТВА, РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И РЕКЛАМЕ

Службена путовања, као ни спозорство нисмо предвидели Финансијским планом, док  су средства за репрезентације и рекламе предвиђена Финансијким планом.

 1. ТРОШКОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ ЋЕ СЕ УПЛАТИТИ У БУЏЕТ РС

Накнада члановима Надзорног одбора износи 396.000,00 динара на годишњем нивоу. Накнаде примају чланови Надзорног одбора из редова оснивача.

Износ средстава који ће се уплатиту у буџет РС у 2017. години износи 981.060,00 динара, док за период до 2021. године исти износ биће промењен у складу са законом.

 1. НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

Предузеће планирана да у периоду од 2017. - 2021. године обогати возни парк следећим возилима:

Редни број Основне карактеристике возила 2019. година 2021. година Образложење
1. Аутобус 1 1 Замена старих возила
2. Минибус / 1 Замена старих возила
 1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Као релативно младо предузеће са поприлично старим и дотрајалим возним парком успели смо да обновимо и обогатимо возни парк који служи за превоз најпре ученика са територије општине, а потом и свих њених грађана. Како бисмо унапредили квалитет живота наших грађана основни предуслов за то је побољшање и модернизација возног парка. Свакодневно се превозе ученици са територије наше општине до њихових образовних установа, основних школа у нашим насељеним местима и средњих школа у Панчеву и Вршцу. Такође, излазимо у сусрет када је потребан превоз спортским и културно - уметничким друштвима. Ту су и сви наши остали грађани, као и осетљиве категорије, међу којима су пензионери и социјално угрожена лица. Сви се превозе бесплатно, трошкове сноси општина Алибунар, као оснивач.

План нам је да у предстојећем периоду прибавимо још 2 (два) аутобуса и 1 (један) минибус путем донације из иностранства чиме бисмо проширили и подмладили возни парк и уједно обезбедили квалитетнији и безбеднији превоз корисницима наших услуга.

Д И Р Е К Т О Р

Звонко Завишић, с.р.

Решење о ресорном задужењу чланова Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 61. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 12. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012, 18/2012 и 3/2013), а на предлог председника општине, Општинско веће општине Алибунар на својој 75. седници одржаној дана 24. јуна 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РЕСОРНОМ ЗАДУЖЕЊУ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         Задужују се чланови Општинског већа општине Алибунар за поједине области и послове из надлежности рада Општинског већа општине Алибунар, и то:
1.    за област привреде и туризма – Бошко Тијанић,
2.    за комуналну област, урбанизам и заштиту животне средине – Данијела Лончар,
3.    за област пољопривреде и руралног развоја – Синиша Гавранчић,
4.    за област социјалне заштите и здравство – Војислав Диклић,
5.    за област образовања, културе и информисања – Адријана Сфера,
6.    за област спорта и омладине – Тамара Радојичић,
7.    за област месних заједница, цивилног сектора и управа – Гордана Савић и Радован Дидановић,
8.    за област буџета и финансија – Оливер Филиповић.
 
Члан 2.
         Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-110/15-06
Датум: 24. јун 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Мандатно-имунитетске комисије

На основу члана44. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 51. и 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 34. седници одржаној дана 18. јуна 2015. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ
 
I
           Именују се на функције председника, заменика председника и чланова Мандатно-имунитетске комисије:
1.    Зузана Ђукић,
2.    Мирјана Дидановић,
3.    Ђорђе Стојан,
4.    Владимир Вујовић,
5.    Дејан Васиљевић.
 
II
            Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-109/2015-06
Датум: 18. јун 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Зузана Ђукић, с.р.

Решење о образовању Радне групе за израду Стратегије развоја социјалне заштите у Општини Алибунар за период 2014-2020. године

На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007) и чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 17.  седници одржаној дана 19. 07. 2013. године, доноси следеће

Р Е Ш Е ЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
ЗА ПЕРИОД 2014-2020. ГОДИНЕ

I

ОБРАЗУЈЕ СЕ Радна група за израду Стратегије развоја социјалне заштите у Општини Алибунар за период 2014-2020. године (у даљем тексту: Радна група) у саставу:

 1. Душан Јовановић, председник Општине Алибунар – председник Радне групе,
 2. Александар Ристин, директор Фонда за развој Општине Алибунар – члан,
 3. Даница Чанчаревић, секретар ОО Црвени крст Општине Алибунар- члан,
 4. Зоран Пребирачевић, в.д.директора Центра за социјални рад ''Први март'' Алибунар – члан,
 5. Ивица Росић, начелник Одељења за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар – члан,
 6. Грујица Илић, директор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар-члан.

II

Задатак Радне групе је да изради нацрт Стратегије развоја социјалне заштите у Општини Алибунар за период 2014-2020. године и достави га Општинском већу општине Алибунар као овлашћеном предлагачу.

Рок за извршење задатка из става 1. овог члана је ____________године.

III

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-13-06-01
Датум: 19. 07. 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2013. годину

Одлуку можете преузети овде

Одлука о доношењу Просторног плана општине Алибунар

Одлуку можете преузети овде

Листу кандидата за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у изборној јединици 2 Алибунар

На основу лана 33. став 1. Покрајинске скупштинске Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 13/12), Изборна комисија изборне јединице 2 Алибунар на седници одржаној 22. априла 2012. године утврђује
Pe baza articuolului 33. alineatul 1. al Hotărârii Аdunării Provinciale pentru alegerile deputatului al Adunării Provinciei Autonome Voivodina (“Buletinul official al PAV” numărul 13/12), Comisia elektorală unitatea electorală 2 Alibunar la şedinţa ţinută la data de 22. aprilie 2012. stabileşte
            Podľa článku 33. odstavec 1. Rozhodnutia Pokrajinského zhromaždenia o voľbách poslancov do Zhromaždenia Autonómnej Pokrajine Vojvodine ( ,,Úradnný vestník APV‘‘ číslo 13/12) , Volebná komisia volebnej jednotky 2  Alibunár na zasadnutí održanom 22. apríla 2012. roku určuje
 
 
ЛИСТУ КАНДИДАТА
ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 2 АЛИБУНАР
 
LISTA CANDIDAŢIILOR
PENTRU ALEGEREA DEPUTATULUI ÎN ADUNAREA PROVINCIEI
AUTONOME VOIVODINA ÎN UNITATEA ELECTORALĂ 2 ALIBUNAR
 
LISTINU KANDIDÁTOV
PRE VOĽBU POSLANCOV DO ZHROMAŽDENIA AUTONOMNEJ POKRAJINE
VOJVODINE VO VOLEBNEJ JEDNOTKY 2 ALIBUNÁR
 
 
I
За кандидате за избор посланика у изборној јединици 2 Алибунар утврђени су:
Pentru candidaţi alegerea deputatului în unitatea electorală 2 Alibunar sunt stabiliţi următorii:
      Pre kandidátov pre voľbu poslancov vo volebnej jednotky 2 Alibunár určený su:
 
ДАКИЋ ДУШАН, 42 године, предузетник из Иланџе, којег је предложила СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА,  
DAKIĆ DUŠAN , 42 ani, întreprinzîător din Ilangea, pe care l-a propus PARTIDUL RADICAL SRBESC,
DAKIĆ DUŠAN, 42 rokov, podnikateľ z Ilandži, ktorého navrhla SRBSKÁ RADIKÁLNA STRANA.
 
ЖУРА ВИОРЕЛ, 62 године, правник из Алибунара, којег су предложили УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – Млађан Динкић,
ŽURA VIOREL, 62 ani, iurist din Alibunar, pe care l-a propus REGIUNILE UNITE ALE SERBIEI – Mladjan Dinkić,
ŽURA VIOREL, 62 rokov, pravnik z Alibunaru, ktorého navrhli  ZJEDNOTENIE REGIONY SRBSKA – Mladjan Dinkić.
 
КОЊОКРАД НЕДЕЉКО – МЕДА, 48 годинa, предузетник из Иланџе, којег је предложила ИЗБОР ЗА БОЉУ ВОЈВОДИНУ – Бојан Пајтић,
KONJOKRAD NEDELJKO – MEDA, 48 ani, intreprinzător din Ilangea, pe care l-a propus ALEERI PENTRU O VOIVODINA MAI BUNA – Bojan Pajtić,
KONJOKRAD NEDELJKO – MEDA, 48 rokov, podnikateľ z Ilandži, ktorého navrhla VOĽBA PRE LEPŠIU VOJVODINU – Bojan Pajtić.
 
МАКСИМОВИЋ ЗОРАН - ШУЦА, 52 године, наставник из Владимировца, којег је предложила ПОКРЕНИМО ВОЈВОДИНУ – ТОМИСЛА ВНИКОЛИЋ (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет социјалиста, Покрет Снага Србије – БК),
MAKSIMOVIĆ ZORAN - ŠUCA, 52 arni, propunător din Vladimirovac, pe care l-a propus STIMULĂM VOIVODINA – TOMISLAV NIKOLIĆ (Partidul progresist sârbesc, O Serbie nouă, Mişcarea socialistă, Mişcarea puter – BK i Serbiei),
MAKSIMOVIĆ ZORAN - ŠUCA, 52 rokov, učiteľ z Vladimirovca, ktorého navrhla POHNIME VOJVODINU – TOMISLAV NIKOLIĆ (Srbská pokroková strana, Nova Srbia, Hnutie socialistov, Hnutie sila Srbska – BK).
 
МУРГУ АУРЕЛ, 56 година, пољопривредник из Алибунара, којег је предложила ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак,
MURGU AUREL, 56 ani, agricultor din Alibunar, pe care l-a propus LIGA SOCIJAL DEMOCRATĂ A VOIVODINEI – Nenad Čanak,
MURGU AUREL, 56 rokov, poľnohospodár z Alibunáru, ktorého navrhla LIGA SOCIALNÝCH DEMOKRATOV VOJVODINE – Nenad Čanak.
 
СИМОНОВИЋ СЕРГИЈЕ, 53 године, професор из Банатског Карловца, којег је предложила ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ,
SIMONOVIĆ SERGIJE, 53 ani, profesor din Banatski Karlovac, pe care l-a propus PARTODUL DEMOCRAT AL SERBIEI,
SIMONOVIĆ SERGIJE, 53 profesor din Banatského Karlovca, ktorého navrhla DEMOKRATICKÁ STRANA SRBSKA.
 
ЋУРУВИЈА МИЛАН, 58 година, економиста из Алибунара, кога је предложила ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС),
ĆURUVIJA MILAN, 58 ani, economist din Alibunar, pe care l-a propus IVICA DAČIĆ – PARTIDUL SOCIALIST AL SERBIEI (PSS),
ĆURUVIJA MILAN, 58 rokov, ekonóm z Alibunáru, ktorého navrhla IVICA DAČIĆ – SOCIALISTICKÁ STRANA SRBSKA (SPS).
 
II
Ову листу објавити на огласним местима у изборној јединици, „Службеном листу општине Алибунар'', средствима информисања и на сајту Општине Алибунар.
Această listă se va publica în locuri publice, în unitatea electorală, în „Buletinul oficial al comunei Alibunar”, în miloacele de informare şi la SAIT-ul comunei Alibunar.
Túto listinu uverejniť na nástenkách vo volebnej jednotky,  ,,Úradnom vestníku obce Alibunár‘‘, mediach a na sajte Obce Alibunar.
 
 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ 2 АЛИБУНАР
COMISIA PENTRU ALEGERI A UNITATII ELECTORALE 2 ALIBUNAR
VOLEBNA KOMISIA VOLEBNEHO MISETA 2 ALIBUNAR
 
 
Број: 013-1-22/12-04
Număru: 013-1-22/12-04
Číslo: 013-1-22/12-04
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић
PREŞEDINTELE COMISIEI
Biljana Vragović
                                   PREDSEDA KOMISIE
Biljana Vragović
У Алибунару, 22. априла 2012. године у 10.00 часова
La Alibunar, 22. aprilie 2012 a/c/ la ora 10.00
V Alibunáre, 22. apríla 2012. roku o 10.00 hodin
 
 
 

 

Решење о утврђивању збирне изборне листе за изборе за одборнике у скупштину општине Алибунар расписаним за 06. мај 2012. године

На основу члана 26. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“ број 129/2007, 34/10 – Одлука УС и 54/11), Општинска изборна комисија, на седници од 21. априла 2012. године у 00.30 часова доноси
Pe baza articolului 26. alineatul 1. al Legii privind Alegerile locale (Monitorul oficial al Republici Serbia numărul 129/2007, 34/10 – al Hotărâri Tribunalului Constitțional și 54/11), Comisia comunală pentru alegeri, la şedinţa care a avut loc la data de 21 aprilie 2012 a.c. la ora 00,30 promulghează   
Podľa článku 26. odsek 1. Zákona o lokálnych voľbách ( vestník  "Службени гласник Републике Србије " číslo 129/2007, 34/10 - Rozhodnutie US a 54/11), Obecná volebná komisia, na zasadnutí 21. apríla 2012. roku o 00.30 hodine prináša
 
           
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
РАСПИСАНИМ ЗА 06. МАЈ 2012. ГОДИНЕ
 
D E C I Z I A
PRIVIND STABILIREA LISTEI DE ALEGERI GENERALE PENTRU ALEGERILE DEPUTAȚILOR ÎN ADUNAREA COMUNEI ALIBUNAR
CU DEGRETAREA LA 06 MAI 2012 A.C.
 
ROZHODNUTIE
O USTANOVENIU SÚHRNNEJ  VOLEBNEJ LISTINE
PRE VOĽBY NA VÝBORNÍKOV DO ZHROMAŽDENIA OBCE
ALIBUNAR
VYPÍSANÝCH NA 06.MÁJ 2012. ROKU
 
                   
I
Утврђује се Збирна изборна листа за избор за одборнике у Скупштину општине Алибунар и то:
Se stabileşte lista generală pentru alegerea deputaţilor în Adunarea comunei Alibunar şi anume:
      Ustanovuje sa súhrnná volebná listina pre voľby na odborníkov do Zhromaždenia obce Alibunar a to:
 
 

 

1.
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА – Борис Тадић
PARTIDUL DEMOCRAT – BORIS TADIĆ                                             
DEMOKRATICKÁ STRANA- Boris Tadić
 
 
Неђељко Коњокрад, 1964. године, предузетник из Иланџе,
Nedeljko Konjokrad născut în anul 1964, întreprinzător  din Ilandža
Neđeljko Konjokrad, narodený 1964. roku, podnikateľ z Ilandže
 
 
Душан Јовановић, рођен 1975. године, инжењер машиснтва из Банатског Карловца,
Dušan Jovanović născut în anul 1975, inginer mecanic din Banatski karlovac
Dušan Jovanović, narodený 1975. roku, strojný inžinier Banátskeho Karlovca
 
 
Драгана Коматина, рођена. 1975. године, дипломирани правник из Владимировца
Dragana Komatina, născută la anul 1975, jurist licentiate din Vladimirovac
Dragana Komatina, narodená 1975. roku, diplomovaný právnik z Vladimirovca
 
 
Ђорђе Цветковић, рођен 1982. године, виши физиотерапеут из Алибунара,
Đorđe cvetković, născut în  anul 1982, fizioterapeut înalt din Alibunar
Đorđe Cvetković, narodený 1982. roku, vyšší fyzioterapeut z Alibunára
 
 
Димитрије Пинку, рођен 1942. године, земљорадник из Николинаца
Dimitrije Pinku, născut în anul 1942, agricultor din Nicolinţ
Dimitrije pinku, narodený 1942. roku, poľnohospodár z Nikolincov
 
 
Мариана Ардељан, рођена 1973. године, економски техничар из Локава
Mariana Ardeljan, născută în anul 1973, technician economic, din Lokve      
Mariana Ardeljan, narodená 1973. roku, ekonomický technik z Lokve
 
 
Ђорђе Стојан, рођен 1973. године, пољопривредни техничар из Владимировца
Đorđe Stojan, născut în anul 1973, tehnician agricol din Vladimirovac
Đorđe Stojan, narodený 1973. roku, poľnohospodársky technik z Vladimirovca
 
 
Александар Плакаловић, рођен 1973. године, аутомеханичар из Банатског Карловца
Aleksandar Plakalović, născut în anul 1973, automehanic, din Banatski Karlovac
Aleksandar Plakalović, narodený 1973.roku automechanik z Banátskeho Karlovca
 
 
Драгана Томић, рођена 1979. године, економски техничар из Алибунара
Dragana Tomić, născută în anul 1979, tehnician economic din Alibunar
Dragana Tomić, narodená 1979. roku,ekonomický technik z Alibunára
 
 
Октавијан Отонога, рођен 1974. године, доктор медицине из Селеуша
Oktavijan Otonoga, născut în anul 1974, medic-doctor medicinist din Seleuş
Oktavijan Otonoga, narodený 1974. roku, doktor medicíny z Seleuša
 
 
Ненад Обрадовић, рођен 1986. године, пољопривредни техничар из Владимировца,
Nenad Obradović, născut în anul 1986, tehnician agricol din Vladimirovac
Nenad Obradović, narodený 1986 roku, poľnohospodársky technik z Vladimirovca
 
 
Родика Алмажан, рођена 1965. године, професор историје из Алибунара,
Rodika Almažan, născută în anul 1965, profesoară de istorie din Alibunar
Rodika Almažan, narodená 1965. roku, profesor histórie z Alibunára
 
 
Георге Рошу, рођен 1964. године, пољопривредник из Владимирвца,
George Rošu, nšscut în anul 1964, agricultor din Vladimirovac
George Rošu, narodený 1964. roku. poľnohospodár z Vladimirovca
 
 
Пуниша Џелебџић, рођен 1958. године, економиста из Банатског Карловца,
Puniša Dželebdžić,născut în anul 1958, economist din Banatski Karlovac   
Puniša Dželebdžić, narodený 1958. roku, ekonóm z Banátskeho Karlovca
 
 
Надежда Ружојчић, рођена 1973. године, економски техничар из Банатског Карловца
Nadežda Ružojčić, născută în anul 1973, tehnician economic din Banatski Karlovac
Nadežda Ružojčić, narodená 1973. roku, ekonomický technik Z Banátskeho Karlovca
 
 
Ђурица Глигоријев, рођен 1955. године, дипломирани економиста из Алибунара,
Đurica Gligorijev, năacut în anul 1955, economoist licenţiat din Alibunar
Đurica Gligorijev, narodený 1955. roku, diplomovaný ekonóm z Alibunára
 
 
Сава Голубов, рођен 1959. године, пољопривредник из Иланџе,
Sava Golubov, născut în anul 1959, agricultor din Ilangea
Sava Golubov, narodený 1959. roku, poľnohospodár z Ilandži
 
 
Емануела Под, рођена 1979. године, кројач из Владимировца,
Emanuela Pod, născută în anul 1979, croitoare din Vladimirovac
Emanuela Pod, narodená 1979. roku, krajčír z Vladimirovca
 
 
Дарко Чекеревац, рођен 1974. године, професор из Банатског Карловца,
Darko Čekerevac, născut în anul 1974. profesor din Banatski Karlovac
Darko Čekerevac, narodený 1974. roku, profesor z Banátskeho Karlovca
 
 
Милан Котруц, рођен 1964. године, електричар из Јаношика,
Milan Kotruc, născut în anul 1964, electrician din Janoşik
Milan Kotruc, narodený 1964. roku, elektrikár z Jánošíka
 
 
Динка Даждеа Кожокар, рођена 1957. године, доктор медицине из Локава,
Dinka Daždea Kožokar, născută în anul 1957, medic, doctor medicinist din Lokve
Dinka Daždea Kožokar, narodená 1957. roku, doktor medicíny z Lokve
 
 
Милован Марилов, рођен 1953. године, пољопривредни техничар из Добрице
Milovanan Marilov, născut în anul 1953, technician agricol din Dobrica
Milovan Marilov, narodený 1953. roku, poľnohospodársky technik z Dobrici
 
 
Пера Мохан, рођен 1972. године, доктор ветерине из Локава
Pera Mohan, născut în anul 1972, medic veterinary din Lokve
Pera Mohan, narodený 1972, roku, doktor veteriny z Lokve
 
2.
„ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА“ – Златан Вујновић
PARTIDUL DEMOCRAT AL SERBIEI  VOJISLAV KOĂTUNICA – ZLATAN VUJNOVIĆ
 ˝ DEMOKRATICKÁ STRANA SRBSKA VOJISLAV KOŠTUNICA ˝- Zlatan Vujinović
 
 
 
Златан Вујновић, рођен 1960. године, економски техничар из Алибунара
Zlatan Vujnović, născut în anul 1960, tehnician economic din Alibuanar
Zlatan Vujnović, narodený 1960. roku, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Војислав Диклић, рођен 1960, године, службеник из Новог Козјака
Vojslav Diklić, născut în anul 1960, funcţionar din Novi Kozjak
Vojislav Diklić, narodený 1960. roku, úradník z Nového Kozjaku
 
 
Кристина Керчобан, рођена 1981. године, студент из Иланџе,
Kristina Kerčoban, născută în anul 1981, studentă din Ilangea
Kristina Kerčoban, narodená 1981. roku, študent z Ilandži
 
 
Сергије Симоновић, рођен 1959. године, радник из Банатског Карловца
Sergije Simonović, născut în anul 1959, muncitor din Banatski Karlovac
Sergije Simonović, narodený 1959. roku, robotník Banátskeho Karlovca
 
 
Павел Стањо, рођен 1962. године, инжењер електронике из Јаношика
Pavel Stanjo, născut în anul 1962, inginer electrotehnic din Janoşik
Pavel Stanjo, narodený 1962. roku, inžinier elektroniky z Jánošíka
 
 
 
Албина Вукаиловић, рођена 1962. године, наставник разредне натаве из Банатског Карловца
Albina Vukajlović, născută în anul 1962, propunător pe clase din Banatski Karlovac
Albina Vukajlović, narodená 1962. roku, učiteľ triednej výučbe z Banátskeho Karlovca
 
 
Саша Поштин, рођен 1967. године, радник из Добрице,
Saša Poštin, născut în anul 1967, muncitor din Dobrica
Saša Poštin, narodený 1967. roku, robotník z Dobrici
 
 
Миодраг Братић, рођен 1954. године, радник из Селеуша,
Miodrag Bratić, nšscut đn anul 1954, muncitor din Seleuş
Miodrag Bratić, narodený 1954. roku, robotník z Seleuša
 
 
Виореауа Обрадовић, рођена 1969. године, домаћица из Алибунара,
Vioreaua Obradović, născută în anul 1969, gospodină din Alibunar
Vioreaua Obradović, narodená 1969. roku, domáca z Alibunára
 
 
Симо Почуча, рођен 1953. године, аутолимар из Владимировца,
Simo Počuča, născut în anul 1953, tinichigiu din Vladimirovac
Simo Počuča, narodený 1953. roku, autoplechár z Vladimirovca
 
 
Дејан Грујић, рођен 1971. године, инжењер телекомуникација из Алибунара,
Dejan Grujić, născut în anul 1971, inginer telecomunicaţie din Alibunar
Dejan Grujić, narodený 1971. roku, inžinier telekomunikáciou z Alibunára
 
 
Милијана Младеновић, рођена 1992. године, техничар за индустријску фармацетску технологију из Банатског Карловца
Milijana Mladenović născut în anul 1992, tehnician pentru industria farmaceutică  tehnologică din Banatski Karlovac,
Milijana Mladenović, narodená 1992. roku, technik pre priemyselnú farmaceutickú  technológiu z Banátskeho Karlovca
 
 
Јон Ивашку, рођен 1968. године, професор разредне наставе из Владимировца,
Jon Ivašku, născut în anul 1968, profesor în învăţământul pe clase din Vladimirovac
Jon Ivašku, narodený 1992. roku, profesor triednej výučby z Vladimirovca
 
 
Драгиша Чанчаревић, рођен 1961. године, економиста из Банатског Карловца,
Dragiša Čančarević, născut în anul 1961, economist din Banatski Karlovac
Dragiša Čančarević, narodený 1961. roku, ekonóm z Banátskeho Karlovca
 
 
Мирјана Петровић, рођена 1959. године, економсита из Банатског Карловца
Mirjana Petrović născută în anul 1959, economistă din Banatski Karlovac,
Mirjana Petrović , narodená 1959. roku, ekonóm z Banátskeho Karlovca
 
 
Слободан Глумац, рођен 1982. године, возач из Владимировца,
Slobodan Glumac, născut în anul 1982, şofer din Vladimirovac
Slobodan Glumac, narodený 1982. roku, šofér z Vladimirovca
 
 
Грујица Илић, рођен 1956. године, професор из Алибунара,
Grujica Ilić, născut în anul 1956, profesor din Alibunar
Grujica Ilić, narodený 1956. roku, profesor z Alibunára
 
 
Горица Трифон, рођена 1956. године, домаћица из Николинаца,
Gorica Trifon, născută în anul 1956, gospodină din Nicolinţ
Gorica Trifon, narodená 1956. roku, domáca z Nikolincov
 
 
Радиша Томић, рођен 1971. године, машинбравар из Банатског Карловца
Radiša Tomić, născut ăn anul 1971, lăcătuş din Banatski Karlovac,
Radiša Tomić, narodený 1971. roku, zámočník z Banátskeho Karlovca
 
 
Ненад Леро, рођен 1987. године, техничар друмског саобраћаја из Алибунара,
Nenad Lero, născut în anul 1987, tehnician în circulaţie din Alibunar
Nenad Lero, narodený 1987. roku, technik cestnej dopravy z Alibunára
 
 
Милица Дука, рођена 1987. године, студент из Владимировца,
Milan Duka născut în anul 1987, student din Vladimirovac
Milica Duka, narodená 1987. roku, študent z Vladimirovca
 
 
Светозар Крачунов, рођен 1969. године, механичар из Иланџе,
Svetozar Kračunov născut în anul 1969, mecanic din Ilangea
Svetozar Kračunov, narodený 1969. roku, mechanik z Ilandži
 
 
Људмила Устић, рођена 1976. године, студент из Владимировца
Ljudmila Ustić, născutî în anul 1976, studentă din Vladimirovac
Ljudmila Ustić, narodená 1976, študent z Vladimirovca
 
 
 

 

3.
ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ – Ненад Чанак
LIGA SOCIALDEMOCRATILOR VOIVODINEI –NENAD ČANAK
LIGA SOCIALNÝCH DEMOKRATOV VOJVODINE-Nenad Čanak
 
 
 
Аурел Мургу, рођен 1956. године, пољопривредник из Алибунара
Aurel Murgu, născut în anul 1956, agricultor din Alibunar
Aurel Murgu, narodený 1956. roku, poľnohospodár z Alibunára
 
 
Петар Сфера, рођен 1968, године, земљорадник из Локава
Petar Sfera născut în anul 1968, agricultor din Lokve
Petar Sfera, narodený 1968. roku, poľnohospodár z Lokve
 
 
Дорина Олар, рођена 1958. године, економски техничар из Алибунара
Dorina  Olar, născută în anul 1958, technician economic din Alibunar
Dorina Olar, narodená 1958. ekonomický technik z Alibunára
 
 
Жељко Додик, рођен 1968. године, радник из Иланџе
Željko Dodik, născut în anul 1968, muncitor din Ilangea
Željko Dodik, narodený 1968. roku, robotník z Ilandži
 
 
Георге Ерина, рођен 1969. године, пољоривредник из Владимировца
George Erina născut ăn anul 1969, agricultor din Vladimirovac
George Erina, narodená 1969. roku, poľnohospodár z Vladimirovca
 
 
Биљана Приврацки, рођена 1977. године, трговац из Јаношика
Biljana Privracki născută în anul 1977, comerciantă din Janošik
Biljana Privracki, narodená 1977. roku,  obchodník z Jánošíka
 
 
Дорел Баба, рођен 1963. године, наставник из Селеуша,
Dorel Baba, născut în anul 1963, propunător din Seleuş
Dorel Baba, narodený 1963. roku, učiteľ z Seleuša
 
 
Лориан Љуба, рођен 1989. године, пољопривредник из Николинаца,
Lorian Ljuba născut în anul 1989, agricultor din Nicolinţ
Lorian Ljuba, narodený 1989. roku,  študent z Banátského Karlovca
 
 
Марија Марковић, рођена 1989. године, студент из Банатског Карловца,
Marija Marković, născutî în anul 1989, studentă din Banatski Karlovac
Marija Marković, narodená 1989. roku, študent z Banátskeho Karlovc
 
 
Жељко Стајић, рођен 1981. године, радник из Добрице,
Željko Stajić, născut în anul 1981, muncitor din Dobrica
Željko Stajić, narodený 1981. roku, robotník z Dobrici
 
 
Моника Лацку, рођена 1977. године, трговац из Алибунара
Monika Lacku născută în anul 1977, comerciant din Alibunar
Monika Lacku, narodená 1977. roku, obchodník z Alibunára
 
 
Јон Сфера, рођен 1959. године, радник из Локава
Jon Sfera, nîscut în anul 1959, muncitor din Lokve,
Jon Sfera, narodený 1959. roku, robotník z Lokve
 
 
Алекандар Цинцар, рођен 1978. године, радник из Новог Козјака,
Aleksandar Cincar născut în 1978, muncitor din Novi Kozijak
Aleksandar Cincar, narodený 1978. roku, robotník z Nového Kozjaka
 
 
Вирџил Пенца, рођен 1969. године, радник из Владимировца,
Virdžil Penca, născut în anul 1969, muncitor din Vladimirovac
Virdžil Penca, narodený 1969. roku, robotník z Vladimirovca
 
 
Дијана Станчу, рођена 1986. године, домаћица из Локава,
Dijana Stanču născută în anul 1986, gospodină din Lokve
Dijana Stanču, narodená 1986. roku, domáca z Lokve
 
 
Маријус Попа, рођен 1968. године, наставник из Селеуша
Marius Popa  născut în 1968, propunător din Seleuš,
Marijus Popa, narodený 1968. roku, učiteľ z Seleuša
 
 
Кристина Абаџија, рођена 1988. године, радник из Локава,
Kristina Abadžija născută în anul 1988, muncitoare din Lokve
Kristina Abadžija, narodená 1988. roku, robotník z Lokve
 
 
Виорел Жарков, рођен 1951. године, пензионер из Николинаца
Viorel Žarkov, născut în anul 1951, pensioner din Nicolinţ,
Viorel Žarkov, narodený 1951. roku, penzista z Nikolincov
 
 
Данијел Суса, рођен 1976. године, пољоприврдник из Владимировца
Danijel Susa născut în anul 1976, agricultor din Vladimirovac,
Danijel Susa, narodený 1976. roku, poľnohospodár z Vladimirovca
 
 
Дину Лотреан, рођен 1988. године, студент из Локава
Dinu Lotrean, născut în anul 1988, student din Lokve,
Dinu Lotrean, narodený 1988. roku, študent z Lokve
 
 
Сандра Ракић, рођена 1988. године, радник из Банатског Карловца
Sandra Rakić născută în anul 1988, muncitoare din Banatski Karlovac,
Sandra Rakić, narodená 1988. roku, robotník z Banátskeho Karlovca
 
 
Милорад Јованов, рођен 1973. године, радник из Иланџе
Milorad Jovanov născut în anul 1973, muncitor din Ilangea,
Milorad Jovanov, narodený 1973. roku, robotník z Ilandži
 
 
Љубинко Попов, рођен 1977. године, руководилац пољопривредних машина из Јаношика
Ljubinko Popov născut în anul 1977, mânuitor al maăinilor agricole din Janoşik
Ljubinko Popov, narodený 1977. roku, vedúci poľnohospodárskej techniky z Jánošíka
 
 

 

4.
УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – МЛАЂАН ДИНКИЋ
REGIUNILE UNITE ALE SERBIEI –MLADŽAN DINKIĆ
ZJEDNOTENÉ REGIÓNY SRBSKA-MLAĐAN DINKIĆ
 
 
Богдан Павловић, рођен 1957. године, професор из Банатског Карловца
Bogdan Pavlović, născut în anul 1957, profesor din Banatski Karlovac
Bogdan Pavlović, narodený 1957. roku, profesor z Banátskeho Karlovca
 
 
Горан Сератлић, рођен 1979. године, инжењер прехрамбене технологије из Локава
Goran Seratlić născut în anul 1979, inginer în tehnologia alimentarădin Lokve
Goran Seratlić, narodený 1979. roku, inžinier pre potravinárske technológie z Lokve
 
 
Сања Жебељан, рођена 1982. године, дипломирани правник из Добрице,
Sanja Žebeljan, născută în anul 1982, jurist licenţiat din Dobrica
Sanja Žebeljan, narodená 1979. roku, diplomovaný právnik z Dobrici
 
 
Адријана Сфера, рођена 1975. године, дипломирани економиста из Локава
Adrijana Sfera născută în anul 1975, economist licentiate din Lokve,
Adrijana Sfera, narodený 1975. roku, diplomovaný ekonóm z Lokve
 
 
Драгомир Ивковић, рођен 1971. године, пољопривредни техничар из Банатског Карловца
Dragomir Ivkovic născut în anul 1971, technician agricol din Banatski Karlovac,
Dragomir Ivković, narodený 1971.roku,poľnohospodársky technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Жарко Петров, рођен 1948. године, возач из Алибунара,
Žarko Petrov născut în anul 1948, şofer din Alibunar
Žarko Petrov, narodený 1948. roku, šofér z Alibunára
 
 
Златко Коларик, рођен 1978. године, правник из Јаношика,
Zlatko Kolarik născut în anul 1978, jurist din Janoşik
Zlatko Kolarik, narodený 1978. roku, právnik z Jánošíka
 
 
Драган Живков, рођен 1987. године, студент из Иланџе,
Dragan Živkov născut în anul 1987, student din Ilangea
Dragan Živkov, narodený 1987. roku, študent z Ilandži
 
 
Слађана Бошчић, рођена 1978. године, дипломирани економсита из Владимировца,
Sladžana Boščić născută în anul 1978, economist licenţiat din Vladimirovac
Slađana Bošćić, narodená 1978. roku, diplomovaný ekonóm z Vladimirovca
 
 
Јон Баба, рођен 1955. године, доктор стоматологије из Селеуша
Jon Baba născut în anul 1955, medic stomatolog din Seleuş
Jon Baba, narodený 1955. roku, doktor stomatológie z Seleuša
 
 
Весна Петровић, рођена 1959. године, медицинска сестра из Банатског Карловца,
Vesna Petrović  născută în anul 1959, soră de calitate din Banatski Karlovac
Vesna Petrović, narodená 1959. roku, zdravotná sestra z Banátskeho Karlovca
 
 
Кристијан Ђуђа, рођен 1982. године, професор разредне наставе из Владимировца,
Kristian Djudja născut în anul 1982, profesor în învăţămîntul pe clase din Vladimiroavac
Kristijan Đuđa, narodený 1982. roku, profesor triednej výučby z Vladimirovca
 
 
Вероника Зајка, рођена 1961. године, доктор медицине из Владимировца,
Veronika Zajka născută în anul 1961, medic doctor medicinist din Vladimiroavac
Veronika Zajka, narodená 1961, roku, doktor medicíny z Vladimirovca
 
 
Ремус Берлован, рођен 1961. године, правни техничар из Алибунара,
Remus Berlovan născut în anul 1961, technician jurist din Alibunar
Remus Berlovan, narodený 1961.roku,  právny technik z Alibunára
 
Јосип Царан, рођен 1960. године, адвокат из Банатског Карловца,
Josip Caran născut în anul 1960, avocat din Banatski Karlovac
Josip Caran, narodený 1960. roku, advokát z Banátskeho Karlovca
 
 
Јелена Павловић, рођена 1989. године, техничар друмског саобраћаја из Банатског Карловца,
Jelena Pavlović născută în anul 1989, tehnician de circulaţie  din Banatski Karlovac
Jelena Pavlović, narodená 1989. roku, technik cestovej dopravy z Banátskeho Karlovca
 
 
Виорел Жура, рођен 1950. године, дипломирани правник из Алибунара,
Viorel Zura născut în anul 1950, jurist licentiate din Alibunar
Viorel Žura, narodený 1950. roku, diplomovaný právnik z Alibunára
 
 
Драгана Линдо, рођена 1980. године, доктор медицине из Владимировца,
Dragana Lindo născută în anul 1980, medic doctor medicinist din Vladimiroavac
Dragana Lindo, narodená 1980. roku, doktor medicíny z Vladimirovca
 
 
Александар Олтеан, рођен 1992. године, медицински техничар из Новог Козјака
Aleksandar Oltean născut în anul 1992, tehnician medicinist din Novi Kozjak
Aleksandar Oltean, narodený 1992. roku, zdravotný technik z Nového kozjaku
 
 

 

5.
„ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА''
“STIMULĂM COMUNA ALIBUNAR –TOMISLAV NIKOLIĆ''
PARTIDUL PROGRESIST SRBESC
˝POHNIME OBEC ALIBUNAR - TOMISLAV NIKOLIĆ''
SRBSKA POKROKOVÁ STRANA˝
 
 
 
Предраг Белић, рођен 1968. године, приватни предузетник из Владимировца,
Predrag Belić născut în anul 1968, întreprinzător particular din Vladimirovac
Predrag Belić, narodený 1968. roku, súkromný podnikateľ z Vladimirovca
 
 
Бошко Тијанић, рођен 1966. године, радник из Владимировца,
Boško Tijanić născut în anul 1966, muncitor din Vladimirovac
Boško Tijanić, narodený 1966. roku, robotník z Vladimirovca
 
 
Зузана Ђукић. рођена 1967. године, педагог из Јаношика
Zuzana Đukić născută în anul 1967, pedagog din Janoşik,
Zuzana Đukić, narodená 1966. roku, pedagóg z Jánošíka
 
 
Новица Радојчин, рођен 1961. године, приватни предузетник – новинар из Банатског Карловца,
Novica Radojčin născut în anul 1961, întreprinzător particular din Banatski Karlovac
Novica Radojčin, narodený 1961. roku, súkromný podnikateľ-novinár z Banátskeho Karlovca
 
 
Владимир Вујовић, рођен 1986. године, студнет из Селеуша,
Vladimir Vujović, născut în anul 1986, student din Seleuş
Vladimir Vujović, narodený 1986. roku, študent z Seleuša
 
 
Милка Милошевић, рођена 1963. године, приватни предузетник из Алибунара,
Milka Milošević, născută în anul 1963, întreprinzător particulardin Alibunar
Milka Milošević, narodená 1963.roku, súkromný podnikateľ z Alibunára
 
 
Илије Мндреа, рођен 1969. године, земљорадник из Владимировца,
Ilije Mndrea născut înn anul 1969, agricultor din Vladimiroavac
Ilije Mndrea, narodený 1969. roku, poľnohospodár z Vladimirovca
 
 
Зоран Јокић, рођен 1960. године, електроинсталатер из Банатског Карловца
Zoran Jokić, născut în anul 1960, instalater electrician din Banatski Karlovac
Zoran Jokić, narodený 1960. roku, elektroinštalatér z Banátskeho Karlovca
 
 
Весна Пурић, рођена 1986. године, економски техничар из Банатског Карловца,
Vesna Purić, născută în 1986, tehnician economic din Banatski Karlovac
Vesna Purić, narodená 1986. roku, ekonomický technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Корнел Србу, рођен 1961. године, земљорадник из Владимировца,
Kornel Srbu, născut în 1961, agricultor din Vladimirovac
Kornel Srbu, narodený 1961. roku, poľnohospodár z Vladimirovca
 
 
Миодраг Митровић, рођен 1955. године, угоститељ из Банатског Карловца
Miodrag Mitrović, născut în anul 1955, activitate ospătărească din Banatski Karlovac
Miodrag Mitrović, narodený 1955. roku, hostinský z Banátskeho Karlovca
 
 
Смиљана Вујадиновић, рођена 1953. године, васпитач из Банатског Карловца
Smiljana Vujadinović, născută în anul 1953, educatoare, din Banatski Karlovac,
Smiljana Vujadinović, narodená 1953. roku, vychovávateľka z Banátskeho Karlovca
 
 
Сава Хорват, рођен 1962. године, земљорадник из Добрице,
Sava Horvat născut în anul 1962, agricuiltor din Dobrica
Sava Horvat, narodený 1962. roku, poľnohospodár z Dobrici
 
 
Иван Марковић, рођен 1980. године, аутомеханичар из Владимировца,
Ivan Marković născut în anul 1980, automecanic din Vladimiroavac
Ivan Marković, narodený 1980.roku, automechanik Vladimirovca
 
 
Виореауа Абрахам, рођена 1973. године, педагог из Николинаца,
Vioreaua Abraham născută în anul 1973, pedagog din Nicolinţ
Vioreaua Abraham, narodená 1973. roku, pedagóg z Nikolincov
 
 
Владимир Станков, рођен 1972. године, техничар продаје из Иланџе,
Vladimir Stаnkov născut în anul 1972, tehnician commercialist din Ilandža
Vladimir Stankov, narodený 1972. roku, technik predaju z Ilandža
 
 
Власто Марић, рођен 1970. године, дипломирани инжењер пољопривреде из Владимировца,
Vlasto Marić născut în anul 1970, inginer  agricol  licenţiat din Vladimiroavac
Vlasto Marić, narodený 1970. roku, diplomovaný inžinier poľnohospodárstva z Vladimirovca
 
 
Милојка Голубовић, рођена 1973. године, васпитач из Банатског Карловца,
Milojka Golubović, născută în anul 1973, educatoare din Banatski Karlovac
Milojka Golubović, narodená 1973. roku, vychovávateľka z Banátskeho Karlovca
 
 
Јован Гајић, рођен 1950. године, пензионер из Владимировца,
Jovan Gajić, născut în anul 1950, pensioner din Vladimirovac
Jovan Gajić, narodený 1950. roku, penzista z Vladimirovca
 
 
Станко Крнетић, рођен 1973. године, приватни предузетник из Новог Козјака,
Stanko Krnetić, născut în anul 1973, întreprinzător particular din Novi Kozjak
Stanko Krnetić, narodený 1973. roku, súkromný podnikateľ Nového Kozjaku
 
 
Душица Џелетовић, рођена 1957. године, трговац из Алибунара,
Dušica Dželetović născută în anul 1957, comerciant din Alibunar
Dušica Dželetović, narodená 1957 roku, obchodník z Alibunára
 
 
Синиша Гавранчић, рођен 1953. године, економски техничар из Алибунара,
Siniša Gavrančić născut în anul 1953, tehnician economic din Alibunar
Siniša Gavrančić, narodený 1953. roku, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Мирјана Враговић, рођена 1972. године, конфекционар из Алибунара
Mirjana Vragović, născută în anul 1972, confecţionar din Alibunar
Mirjana Vragović, narodená 1972. roku, konfekčný robotník z Alibunára
 

 

6.
СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – Др Александар Мартиновић
PARTIDUL RADICAL SRB –DR Аleksandar Martinović
SRBSKÁ RADIKÁLNA STRANA- Dr Aleksandar Martinović
 
 
 
 
Звонко Владић, рођен 1976. године, бравар из Банатског Карловца
Zvonko Vladić, născut în anul 1976, lăcătuş din Banatski Karlovac
Zvonko Vladić, narodený 1976. roku, zámočník z Banátskeho Karlovca
 
 
Предраг Мајсторовић, рођен 1979. године, елетротехничар из Владимировца
Predrag Majstorović, născut în anul 1979, tehnician electrotehnic din Vladimirovac
Predrag Majstorović, narodený 1979. roku, elektrotechnik z Vladimirovca
 
 
Горанка Миловановић, рођена 1956. године, економски техничар из Алибунара
Goranka Milovanović, născută în 1956, tehnician economic din Alibunar
Goranka Milovanović, narodená 1979, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Михајло Гајић, рођен 1953. године, водоинсталатер из Владимировца
Mihajlo Gajić, născut în anul 1953, instalater al apei din Vladimirovac
Mihajlo Gajić, narodený 1953. roku, vodoinštalatér z Vladimirovca
 
 
Душан Дакић, рођен 1971. године, пољ.техничар из Иланџе
Dušan Dakić,nîscut în anul 1971, tehnician agricol din Ilangea
Dušan Dakić, narodený 1971. roku, poľnohospodársky technik z Ilandži
 
 
Драгица Ракић, рођена 1961. године, економски техничар из Банатског Карловца
Dragica Rakić, nîscută în anul 1961, tehnician economic din Banatski Karlovac
Dragica Rakić, narodená 1961. roku, ekonomický technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Драган Линдо, рођен 1952. године, угоститељ из Банатског Карловца
Dragan Lindo născut în anul 1952, activitate ospătărească din Banatski Karlovac
Dragan Lindo, narodený 1952. roku, hostinský z Banátskeho Karlovca
 
 
Бојан Урбан, рођен 1987. године, аутомехнаичар из Селеуша
Bojan Urban  născut în anul 1987, tehnician mecanic din Seleuş
Bojan Urban, narodený 1987. roku, automechanik z Seleuša
 
 
Драгица Блажевска Васић, рођена 1952. године, дипломирани правник из Банатског Карловца
Dragica Blaževska Vasić, născută în anul 1952, jurist licenţiat din Banatski Karlovac
Dragica Blaževska Vasić, narodená 1952. roku, diplomovaný právnik z Banátskeho Karlovca
 
 
Милан Јовановић, рођен 1954. године, трговац из Девојачког бунара
Milan Jovanović, născut în anul 1954, comerciant de la Fântâna Fetei-Devojaşki Bunar
Milan Jovanović, narodený 1954. roku, obchodník z Devojačkog bunara
 
 
Дијана Николић, рођена 1987. године. године, филозофски факултет из Владимировца
Dijana Nikolić, născută în anul 1987, facultatea de filozorie din Vladimirovac
Dijana Nikolić, narodená 1987.roku, filozofická fakulta z Vladimirovca
 
 
Боривоје Станишић, рођен 1944. године, радник из Банатског Карловца
Borivoje Stanišić, născut în anul 1944, muncitor din Banatski Karlovac
Borivoje Stanišić, narodený 1944. roku, robotník z Banátskeho Karlovca
 
 
Драгана Стојаков, рођена 1984. године, медицински техничар из Иланџе
Dragana Stojakov născută în anul 1984, tehnician medicinist din Ilandža
Dragana Stojakov, narodená 1984. roku, medicínsky technik z Ilandži
 
 
Даница Писаров, рођена 1952. године, економски техничар из Алибунара
Danica Pisarov născută în anul 1952, tehnician econoimic din Alibunar
Danica Pisarov, narodená 1952. roku, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Ђокица Бајкановић, рођен 1987. године, конобар из Селеуша
Đokica Bajkanović, născut în anul 1987, chelner din Seleuş
Đokica Bajkanović, narodený 1987. roku, čašník z Seleuša
 
 
Драгана Ђукић, рођена 1970. године, библиотекар из Владимировца
Dragana Đukić, născută în anul 1970, bibliotecară din Vladimirovac
Đokica Bajkanović, narodený 1987. roku, čašník z Seleuša
 

 

7.
''Ивица Дачић – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС)''
''IVICA DAČIĆ –PARTIDUL SOCIALIST AL SEBIEI   PSS''
''Ivica Dačić - SOCIALISTICKÁ STRANA SRBSKA (SPS)''
 
 
 
Милан Ћурувија, рођен 1954. године, економиста из Алибунара
Milan Čuruvija născut în anul 1954, economist din Alibunar
Milan Ćuruvija, narodený 1954. roku, ekonóm z Alibunára
 
 
Дејан Васиљевић, рођен 1971. године, машински техничар из Банатског Карловца
Dejan Vasiljević născut în anul 1971, tehnician mecanic din Banatski Karlovac
Dejan Vasiljević, narodený 1971. roku, technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Мирјана Дидановић, рођена 1973. године, фармацеутски техничар из Владимировца
Marjana Didanović născută în anul 1973, tehnician farmaceutic din Vladimirovac
Mirjana Didanović , narodená1973. roku, farmaceut z Vladimirovca
 
 
Милан Видеканић, рођен 1962. године, економски техничар из Алибунара
Milan Videkanić născut la anul 1962, tehnicican economic din Alibunar
Milan Videkanić, narodený 1962. roku, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Живанко Гојков, рођен 1941. године, пензионер из Добрице
Živanko Gojkov născut în anul 1941, pensioner din Dobrica
Živanko Gojkov, narodený 1941. roku, penzista z Dobrici
 
 
Јелена Ивановић, рођена 1971. године, хемијски техничар из Банатског Карловца
Jelena Ivanović născută în anul 1971, tehnician chimist din Banatski Karlovac
Jelena Ivanović, narodená 1971. roku, chemický technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Радивоје Циврић, рођен 1964. године, електротехничар из Банатског Карловца
Radivoje Civrić născut în anul 1964,  tehniican electrotehnic din Banatski Karlovac
Radivoje Civrić, narodený 1964. roku, elektrotechnik z Banátskeho Karlovca
 
 
Вељко Кркобабић, рођен 1973. године, механичар из Владимировца
Veljko Krkobabić născut în anul 1973 mehanic din Vladimirovac
Veljko Krkobabić, narodený 1973. roku, mechanik z Vladimirovca
 
 
Љубица Обрадовић, рођена 1984. године, професор румунског језика из Владимировца
Ljubica Obradović născută în 1984, profesoară de limba română din Vladimirovac
Ljubica Obradović, narodená 1984. roku, profesor rumunského jazyka z Vladimirovca
 
 
Милован Терзић, рођен 1938. године, земљорадник из Банатског Карловца
Milovan Terzić născut în anul 1938, agricultor din Banatski Karlovac
Milovan Terzić, narodený 1938. roku, poľnohospodár z Banátskeho Karlovca
 
 
Младен Ћурувија, рођен 1984. године. године, васпитач из Селеуша
Milan Čuruvija născut în anul 1984, educator din Seleuš
Mladen Ćuruvija, narodený 1984. roku, vychovávateľ z Seleuša
 
 
Весна Варагић, рођена 1979. године, правник из Николинаца
Vesna Varagić născută în anul 1979, jurist din Nicolinţ
Vesna Varagić, narodená 1979. roku, právnik z Nikolincov
 
 
Предраг Лукић, рођен 1968. године, машински техничар из Владимировца
Predrag Lukić, născut în anul 1968, tehnician mecanic din Vladimirovac
Predrag Lukić, narodený 1968. roku, technik z Vladimirovca
 
 
Мирко Враговић, рођен 1963. године, економски техничар из Алибунара
Mirko Vragović, născut în anul 1963, tehnician economic din Alibunar
Mirko Vragović, narodený 1963. roku, ekonomický techniky z Alibunára
 
 
Сања Клабец, рођена 1965. године, економски техничар из Алибунара
Sanja Klabec născută în anul 1965, tehnician economic din Alibunar
Sanja Klabec, narodená 1965. roku, ekonomický technik z Alibunára
 
 
Данијел Марган, рођен 1970. године, пољопривреднни техничар из Владимировца
Danijel Margan născut în anul 1970, tehnician agricol din Vladimirovac
Danijel Margan, narodený 1970. roku, poľnohospodársky technik z Vladimirovca
 
 
Војислав Поповић, рођен 1990. године, студент из Селеуша
Vojislav Popović născut în anul 1990, student din Seleuş
Vojislav Popović, narodený 1990. roku, študent z Seleuša
 
 
Богољуб Петровић, рођен 1940. године, земљорадник из Банатског Карловца
Bogoljub Petrović născut în anul 1940, agricultor din Banatski Karlovac
Bogoljub Petrović, narodený 1940. roku, poľnohospodár z Banatského Karlovca
 
 
Снежана Вукашиновић, рођена 1962. године, ветеринарски техничар из Банатског Карловца
Snežana Vukašinović născujtă în anul 1962, tehnican veterinar din Banatski Karlovac
Snežana Vukašinović, narodená 1962. roku, veterinársky technik  z Banátskeho Karlovca
 
 
Сава Бреу, рођен 1953. године, инжењер технологије из Иланџе
Sava Breu născut în anul 1953, inginer în tehnologie din Ilangea
Sava Breu, narodený 1953. roku, inžinier technológie z Ilandži
 
 
Богдан Станков, рођен 1988. године. године, пољопривредни техничар из Новог Козјака
Bogdan Stankov născut în anul 1988, tehniican agriocl din Novi Kozjak
Bogdan Stankov, narodený 1988. roku, poľnohospodársky technik z Nového Kozjaku
 
 
Ана Криж, рођена 1969. године, виши радиолошки техничар из Јаношика
Ana Križ născută în anul 1969, tehnican radiolog din Janoşik
Ana Križ, narodená 1969. roku, vyšší rádiologický technik z Jánošíka
 
 
Лавинел Мургу, рођен 1967. године, дипломирани инжењер пољопривреде из Николинаца
Lavinel Murgu născut în anul 1967 inginer agricol  licenţiat din Nicolinţ
Lavinel Murgu, narodený 1967. roku, diplomovaný inžinier poľnohospodárstva z Nikolincov
 
 
 

 

8.
„СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ“ – Расим Љајић
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT AL SERBIEI – RASIM LJAJIĆ ˝SOCIÁLNODEMOKRATICKÁ PARTIA SRBSKA˝ - Rasim Ljajić
 
 
 
 
Арпад Коршош, рођен 1943. године, дипломирани математичар – професор из Алибунара
Arpad Koršoš,născut în anul 1943, matematiciar licenţiat profesor din Alibunar
Arpad Koršoš, narodený 1943. roku, diplomovaný matematik-profesor z Alibunára
 
 
Ђурица Белић, рођен 1968. године, хемијски техничар из Алибунара
Đurica Belić născut în anul 1968, tehnician chimic din Alibunar
Đurica Bjelić, narodený 1968. roku, chemický technik z Alibunára
 
 
Јелена Којић, рођена 1953. године, дипломирани биохемичари из Алибунара
Jelena Kojić  născută în anul 1953, biohemiciar licenţiat  din Alibunar
Jelena Kojić, narodená 1953.roku, diplomovaný biochemik z Alibunára
 
 
Др Николаје Јакоб, рођен 1945. године, лекар из Алибунара
Dr Nikolaje Jakob născut în anul 1945, medic din Alibunar
Dr Nikolaje jakob, narodený 1945.roku, lekár z Alibunára
 
 
Трајан Романовић – Беби, рођен 1949. године, дипломирани правник – адвокат из Алибунара
Trajan Romanović – Bebi născut în anul 1949, jurist licenţiat avocat din Alibunar
Trajan Romanović - Bebi, narodený 1949. roku, diplomovaný právnik-advokát z Alibunára
 
 
Беба Шуљагић, рођена 1961. године, дипломирани економиста из Банатског Карловца
Beba Šuljagićnăscută în 1961, economist licenţiat din Banatski Karlovac
Beba Šuljagić, narodená 1962. roku, diplomovaný ekonóm z Banátskeho Karlovca
 
 
Саша Секешан, рођен 1971. године, инструктор вожње из Владимировца
Saša Sekešan născut în anul 1971, instructor în circulaţie din Vladimirovac
Saša Sekešan, narodený 1971. roku, inštruktor riadenia z Vladimirovca
 
 
Др Паун Марина, рођен 1957. године, лекар специјалиста из Селеуша
Dr Paun Marina născut în anul 1957, medic specialist din Seleuş
Dr Paun Marina, narodený 1957. roku, lekár špecialista z Seleuša
 
 
Даринка Николић, рођена 1957. године, економски техничар из Банатског Карловца
Darinka Nikolić născută în 1957, tehnician economic din Banatski Karlovac
Darinka Nikolić, narodená 1957. roku, ekonomický technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Владимир Хућка, рођен 1961. године, медицински техничар из Јаношика
Vladimir Hućka născut în anul 1961, tehnician medicinist din Janoşik
Vladimir Hućka, narodený 1961. roku, medicínsky technik z Jánošíka
 
 
Драган Ђурађевић, рођен 1967. године, ветеринарски техничар из Банатског Карловца
Dragan Đurađević născută în anul 1967, tehnician veterinar din Banatski Karlovac
Dragan Đurađević, narodený 1967. roku, veterinársky technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Бранкица Буљубашић, рођена 1970. године, трговац из Селеуша
Brankica Buljubašić născută îm anul 1970, comerciant din Seleuş
Brankica Buljubašić, narodená 1970. roku, obchodník z Seleuša
 
 
Петар Давидовић, рођен 1961. године, наставник из Владимриовца
Petar Davidović năsut în anul 1961, propunător din Vladimirovac
Petar Davidović narodený 1961. roku, učiteľ z Vladimirovca
 
 
Михај Пинтор, рођен 1945. године, виша стручна спрема из Локава
Mihaj  Pintor născut în anul 1945, şcoală superioară înaltă din Lokve
Mihaj Pintor, narodený 1945. roku, vysokoškolské vzdelanie z Lokve
 
 
Оливера Цицовић, рођена 1981. године, виша економска из Банатског Карловца
Olivera Cicović născută în 1981, şcoala economică superioară din Banatski Karlovac
Olivera Cicović, narodená 1981. roku, vyššia ekonomická z Banátskeho Karlovca
 
 
Јон Чолока, рођен 1951. године, пољопривредни техничар из Николинаца
Jon Čoloka născut în anul 1951, tehnican agricol din Nicolinţ
Jon Čoloka, narodený 1951. roku, poľnohospodársky technik z Nikolicov
 
 
Милош Цукавац – Цуле, рођен 1951. године, електромеханичар из Банатског Карловца
Miloš Cukavac – Cule născut în anul 1951, tehnician electrotehnic din Banatski Karlovac
Miloš Cukavac-Cule, narodený 1951. roku, elektrotechnik z Banátskeho Karlovca
 
 
Мирјана Гагес, рођена 1985. године, радник из Добрице
Mirjana Gagec născută în anul 1985, muncitoare din Dobrica
Mirjana Gagec, narodená 1985. roku, robotník z Dobrici
 
 
Светислав Богојев, рођен 1964. године, вш.тех.служба из Алибунара
Svetislav Bogojev născut în anul 1964, serviciul tehnicînalt din Alibunar
Svetislav Bogojev, narodený 1964. roku, vš. teh. služba z Alibunára
 
 
Данијел Берлован, рођен 1986. године, инжење менаџмента из Банатског Карловца
Danijel Berlovan născut în 1986, inginer menagement din Banatski Karlovac
Danijel Berlovan, narodený 1986. roku, inžinier riaditeľstva z Banátskeho Karlovca
 
 
Лидија Станимировић, рођена 1971. године, апсолвент права из Албинара
Lidija Stanimirović născută în anul 1971, jurist apsolvent din Alibunar
Lidija Stanimirović, narodená 1971. roku, absolvent práv z Alibunára
 
 
Иван Ружић, рођен 1984. године, металостругар из Банатског Карловца
Ivan Ružić născut în anul 1984, strungar din Banatski Karlovac
Ivan Ružić, narodený 1984. roku, sústružník z Banátskeho Karlovca
 
 
Лазар Томаш, рођен 1981. године, радник из Добрице
Lazar Tomaš născut în anul 1981, muncitor din Dobrica
Lazar Tomaš, narodený 1981.roku, robotník z Dobrici
 
 
 

 

9.
„Чедомир Јовановић – ПРЕОКРЕТ (ЛДП-СПО)“ – Др Николаје Марина
ČEDOMIR JOVANOVIĆ –MIŞCAREA  (LDP   SPO)  - DR NIKOLAJE MARINA
˝Čedomir Jovanović - OBRAD (LDP-SPO)˝ - Dr Nikolaje Marina
 
 
 
Др Николаје Марина, рођен 1963. године, доктор медицине из Селеуша
Dr Nikolaje Marina născut în anul 1963, medic doctor medicinist din Seleuş
Dr Nikolaje Marina, narodený 1963. roku, doktor medicíny z Seleuša
 
 
Зоран Лазић, рођен 1972. године, предузетник из Владимировца
Zoran Lazić născut în anul 1972, întreprinyător  din Vladimirovac
Zoran Laziíc. narodený 1972. roku, podnikateľ z Vladimirovca
 
 
Маријана Радуловић, рођена 1967. године, хемијски аналитичар из Банатског Карловца
Marijana Radulović născută în 1967, analiticiar chimic din Banatski Karlovac
Marijana Radulović, narodená 1967. roku, chemický analytik z Banátskeho Karlovca
 
 
Милан Поповић, рођен 1981.  године, угоститељ из Банатског Карловца
Milan Popović născut îm 1981, activitate ospătărească din Banatski Karlovac
Milan Popović, narodený 1981. roku, hostinský z Banátskeho Karlovca
 
 
Кристиан Мунћан, рођен 1979. године, професор из Локава
Kristian Munćan născut în 1979 profesor din Lokve
Kristian Munćan, narodený 1979. roku, profesor z Lokve
 
 
Кристина Божин, рођена 1953.године, дипломирани инжењер хортикултуре из Алибунара
Kristina Božin  născută în 1953, inginer licenţiat hortiocultură  din Alibunar
Kristina Božin, narodená 1953. roku, diplomovaný inžinier hortikultúry z Alibunára
 
 
Живко Ђурковић, рођен 1956. године, грађевински техничар из Банатског Карловца
Živko Đurković născut în 1956, tehnician în constructii din Banatski Karlovac
Živko Đurković, narodený 1956. roku, stavebný technik z Banátskeho Karlovca
 
 
Зоран Бугарин, рођен 1947. године, инжињер електротехнике из Иланџе
Zoran Bugarin  născut în 1947, inginer electritehnic din Ilangea
Zoran Bugarin, narodený 1947. roku, inžinier elektrotechniky z Ilandži
 
 
Јасмина Петровић, рођена 1965. године, дипломирани инжењер електротехнике из Владимировца
Jasmina Petrović născută în 1965, inginer  electrotenice  licenţiar din Vladimirovac
Jasmina Petrović, narodená 1965. roku, diplomovaný inžinier elektrotechniky z Vladimirovca
 
 
Трајан Барбу, рођен 1951. године, економиста из Владимировца
Trajan Barbu născut în anul 1951, economist din Vladimiroavac
Trajan Barbu, narodený 1951. roku, ekonóm z Vladimirovca
 
 
Александар Албрехт, рођен 1966. године, грађевински столар из Алибунара
Aleksandar Albreht născut in 1966 tîmplar în construcţii din Alibunar
Aleksandar Albreht, narodený 1966. roku, stavebný stolár z Alibunára
 
 
Љиљана Лазаревић, рођена 1963. године, геодетски техничар из Владимировца
Ljiljana Lazarević născută în 1963, tehnician geodezic din Vladimirovac
Ljiljana Lazarević, narodená 1963. roku, geodetický technik z Vladimirovca
 
 
Љубиша Маринковић, рођен 1943. године, дипломирани инжењер пољопривреде из Владимировца
Ljubiša Marinković născut în anul 1943, inginer agricol licenţiat din Vladimirovac
Ljubiša Marinković, narodený 1943. roku, diplomovaný inžinier poľnohospodárstva z Vladimirovca
 
 
Владе Јоловић, рођен 1958. године, економиста из Алибунара
Vlade Jolović născut în anul 1958, economist din Alibunar
Vlade Jolović, narodený 1958. roku, ekonóm z Alibunára
 
 
Андреа Барбу, рођена 1990. године, економски техничар из Владимировца
Andrea Barbu  născută în 1990, tehnician economic din Vladimiroavac
Andrea Barbu, narodená 1990. roku, ekonomický technik z Vladimirovca
 
 
Павел Павловиц, рођен 1977. године, бравар из Јаношика
Pavel Pavlovic  născut în anul 1977, lăcătuş din Janoşik
Pavel Pavlovic, narodený 1977. roku, zámočník z Jánošíka
 
 
Милорад Лалић, рођен 1950. године, пољопривредни техничар из Новог Козјака
Milorad Lalić născut în 1950, tehnician agricol din Novi Kozjak
Milorad Lalić, narodený 1950. roku, poľnohospodársky technik z Nového Kozjaku
 
 
Милка Милутиновић, рођена 1951. године, пензионер из Банатског Карловца
Milka Milutinović născută în 1951, pensioner din Banatski Karlovac
Milka Milutinović, narodená 1951. roku penzista z Banátskeho Karlovca
 
 
Зоран Василић, рођен 1954. године, пензионер из Банатског Карловца
Zoran Vasilić născut în 1954, pensioner din Banatski Karlovac
Zoran Vasilić, narodený 1954. roku, penzista z Banátskeho Karlovca
 
 
Драгана Спасић, рођена 1987. године, економски техничар из Иланџе
Dragana Spasić născută în 1987, tehnician economist din Ilangea
Dragana Spasić, narodená 1987. roku, ekonomický technik,z Ilandži
 
 
Мирослав Танкосић, рођен 1975. године, пољопривредник из Владимировца
Miroslav Tankosić născut în 1975, agricultor din Vladimirovac
Miroslav Tankosić, narodený 1975. roku, poľnohospodár z Vladimirovca
 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар”.
Această Decizie va fi publicată în Buletinul oficial al comunei Alibunar.
Toto rozhodnutie uverejniť v ˝Службеном листу општине Алибунар".
 
 
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
COMISIA COMUNALĂ PENTRU ALEGERI
A COMUNEI ALIBUNAR
OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA
OBCE ALIBUNÁR
 
                       
Број: 013-2-70/12-04
Numărul: 013-2-70/12-04
Číslo: 013-2-70/12-04
 
У Алибунару, 21. априла 2012. године
La Alibunar, 21 aprilie 2012 a.c.
V Alibunáre, 21. apríla 2012. roku
 
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић
 
                                                                                  PRȘEDINTELE COMISIEI
                                                                                                             Biljana Vragović
 
PREDSEDA KOMISIE
                                                                                               Biljana Vragović
 
 
 

 

Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Алибунар

На основу члана 15.  Закона о ванредним ситуацијама (”Сл.гласник РС”, број 111/09 и 92/11) и члана 40. Статута Општине Алибунар (”Сл.лист Општине Алибунар”, број 12/08, 13/09 и 13/011) Скупштина општине Алибунар, на 42. седници одржаној дана 20. априла 2012. године донела је
 
О  Д  Л  У  К  У
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 1.
         Овом Одлуком одређују се субјекти заштите и спасавања на тeриторији  Општине Алибунар (у даљем тексту: Општина), уређују се надлежности органа Општине, организација и функционисање цивилне заштите, образовање јединица цивилне заштите опште намене, уређује финансирање  заштите и спасавања и друга питања од значаја за организацију и функционисање цивилне заштите, односно заштите и спасавања, прописана Законом о ванредним ситуацијама (”Сл. гласник Р.Србије”, бр. 111/09 и 92/11) и другим подзаконским прописима који ближе уређују област ванредних ситуација и заштите и спасавања.
 
Члан 2.
         Субјекти заштите и спасавања на територији Општине Алибунар су:
 1. Скупштина Општине,
 2. Председник Општине,
 3. Општинско веће,
 4. Општинска управа и службе,
 5. Привредна друштва, предузетници и друга правна лица  од значаја за заштиту и спасавање на територији Општине,
 6. Грађани, удружења грађана и друге организације од значаја за заштиту и спасавање.
 
 
II   НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
 
Члан 3.
         У остваривању улоге у систему заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине на територији Општине, а у складу са одредбама Закона о ванредним ситуацијама (у даљем тексту: Закон), Скупштина општине врши следеће послове:
 • доноси Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Општине и обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и спасавања у Републици Србији,
 • доноси план и програам развоја заштите и спасавања на триторији Општине у складу са Дугорочним  планом развоја заштите и спасавања Републике Србије,
 • планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији Општине,
 • образује Општински Штаб за ванредне ситуације и именује чланове Штаба,
 • одређује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији Општине,
 • доноси Програам рада Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • разматра Извештаје о раду Општинског Штаба за ванредне ситуације и одлучује о битним питањима од значаја за рад Штаба,
 • разматра висину насталих штета од елементарних и других непогода и несрећа и  упућује захтеве за помоћ Влади Републике Србије,
 • извршава и друге задатке у складу са законом и другим прописима који утврђују обавезе јединица локалне самоуправе у области заштите и спасавања.
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
 
Члан 4.
         У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине на територији Општине, Општинско веће врши следеће послове:
 • доноси Процену угрожености за територију Општине,
 • доноси План заштите и спасавања   Општине у ванредним ситуацијама,
 • образује Комисију заа процену настале штете у елементарним непогодама и другим несрећама већих размера, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • доноси Одлуку о накнади штете настале од последица елементарних и других несрећа и непогода,
 • прати реализацију спровођења превентивних мера заштите,
 • разматра предлоге аката које доноси Скупштина Општине из области заштите и спасавања,
 • обавља и друге послове и задатке у складу са Законом и другим прописима.
 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 
Члан 5.
         Председник Општине је по положају командант Општинског штаба за ванредне ситуације и обавља следеће послове :
 • стара се о спровођењу Закона и других прописа из области заштите и спасавања,
 • предлаже постављање чланова Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • доноси  одлуку о проглашавању ванредне ситуације у Општини, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • руководи заштитом и спасавањем на територији Општине и наређује организовање и спровођење мера заштите и спасавања у складу са Законом и другим прописима,
 • усмерава, усклађује и координира радом органа општинске управе, служби и правних лица у спровођењу мера  и задатака заштите и спасавања на територији Општине,
 • предлаже Општинском већу на усвајање, План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Општине,
 • наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене,
 • наређује евакуацију грађана, правних лица и материјалних добара са угроженог подручја на мање угрожено подручје и стара се о њиховом збрињавању,
 • стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица, материјаалних и других добара у циљу укључивања истих у активности заштите и спасавања,
 • одлучује о организацији превоза, смештаја и  исхране припадника јединица опште намене и грађана који добровољно учествују у заштити и спасавању становништва, материјаалних, културних и других добара и животне средине Општине,
 • одлучује о увођењу дежурства у општинским органима и службама, правним лицима и другим организацијама и удружењима од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама,
 • одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним ситуацијама,
 • остварује сарадњу са суседним општинама, надлежним управним округом, Већем АП Војводине, Владом Републике Србије, Министарством унутрашњих послова, Војском Србије и другим органима и организацијама у циљу усклађивања  организације и спровођења мера и задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
 • стара се о реализацији наређених мера и задатака надлежног Штаба за ванредне ситуације управног округа,  Покрајинског и Републичког штаба за ванредне ситуације у ванредној ситуацији,
 • извештава Скупштину општине  о стању на терену и о предузетим мерама, задацима и активностима  и утрошеним материјално-финансијским средствима у ванредној ситуацији,
 • стара се о обезбеђењу средстава у Буџету Општине за рад Општинског штаба за ванредне ситуације и заа организовање и спровођење мера и задатака заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
 • обавља и друге послове и задатке у складу са Законом и другим прописима.
 
 
ОРГАНИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И СЛУЖБЕ
 
Члан 6.
         Органи општинске управе у оквиру својих надлежности у систему заштите и спасавања обављају следеће послове и задатке:
 • прате стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и предузимају  и спроводе мере и задатке заштите и спасавања,
 • планирају, организују и спроводе преве-нтивне и оперативне мере и задатке заштите и спасавања  запослених, објеката и средстава органа Општинске управе,
 • набављају  прописану опрему и средства за личну, узајамну и колективну заштиту запослених и објеката  које користе и држе их у исправном стању,
 • учествују у изради Процене угрожености Општине у складу са својим надлежностима и делокругом рада,
 • учествују у планирању, припреми и организовању и спровођењу  евакуације становништва, материјалних, културних и других добара од значаја за живот и рад становништва,
 • планирају, организују и спроводе мере и задатке цивилне заштите за потребе Општинске управе у складу са Законом и другим прописима,
 • учествују у припреми, организацији спро-вођењу збрињавања настрадалог или угроженог становништва у елементарним непогодома и другим несрећама на територији Општине у ванредним ситуацијама,
 • старају се о обезбеђењу неопходних средстава за рад Општинског штаба за ванредне ситуације,  организовање и спровођење  мера и задатака заштите и спасавања, набавку опреме и средстава за потребе запослених, као и друге потребе у ванредним ситуацијама и предлажу председнику начин обезбеђења средстава,
 • планирају, организују и спроводе урбанистичке мере заштите за подручје Општине,
 • набављају, инсталирају и одржавају опре-му и средства у исправном стању за узбу-њивање у оквиру система јавног узбу-њивања у Републици Србији и учествују у изради Студије покривености  система за јавно узбуњивање за територију општине,
 • старају се о обезбеђењу телекомуника-ционе и информационе подршке за потребе заштите и спасавања,
 • организују, развијају и спроводе личну, узајамну и колективну заштиту,
 • учествују у организацији, формирању и опремању јединица цивилне заштите опште намене,
 • учествују у припреми и изради материјала за седнице Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • остварују сарадњу са надлежном органи-зационом јединицом Сектора за ванредне ситуације у припреми, организовању и спровођењу мера и задатака цивилне заштите,
 • обављају и друге послове и задатке за-штите и спасавања прописане Законом о ванредним ситуацијама и другим прописима.
 
 
СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
 
Члан 7.
         Стручни, оперативни, плански и организациони послови заштите и спасавања за потребе Општине и Општинске управе Алибунар (у даљем тексту: Општинске управе), обављју се у организационој јединици Општинске управе коју својим решењем одреди  начелник Општинске управе у складу са надлежностима и делокругом рада исте.
         Организациона јединица Општинске управе  одређена за вођење послова заштите и спасавања обавља следеће послове:
 • израђује предлог Процене угрожености територије Општине  од елементарних и других непогода и несрећа у сарадњи са општинским штабом за ванредне ситу-ације и другим стручним органима и службама Општине и предлаже Општи-нском већу  њено доношење,
 • израђујепредлог План заштите и спаса-вања у ванредним ситуацијама за Општи-ну у сарадњи са Општинским штабом за ванредне ситуације и предлаже Општи-нском већу њено доношење,
 • израђује предлог  План заштите од удеса за Општину, као прилог Плана заштите у ванредним ситуацијама и предлаже Општинском већу његово доношење,
 • обавља послове попуне, опремања и обу-чавања јединица цивилне заштите опште намене које формира Општинска управа,
 • именује поверенике и заменике повере-ника цивилне заштите за потребе Општи-нске управе,
 • учествује у припреми предлога за имено-вања повереника и заменика повереника за подручје Општине у насељеним ме-стима и предлаже општинском штабу за ванредне ситуације   усвајање предлога,
 • планира, организује и спроводи преве-нтивне и оперативне мере заштите љу-дства и објеката Општинске управе и Општине,
 • планира, организује и учествује у спро-вођењу угрожених, пострадалих, избеглих и евакуисаних лица у ванредним ситу-ацијама у сарадњи са Општинским шта-бом за ванредне ситуације и у складу са Законом и другим прописима и Планом заштите и спасавања Општине у ванредним ситуацијама,
 • предлаже набавку средстава и опреме  за личну, узајамну и колективну зађштиту запослених и објеката општинске управе, органа Општине и друге стручне службе,
 • води евиденцију о припадницима јединица цивилне заштите опште намене и средствима и опреми у цивилној заштити,
 • обавља послове набавке, одржавања и инсталирања средстава и опреме за  узбуњивање у оквиру јединственог система за јавно узбуњивање у Репу-блици Србији и учествује у изради Сту-дије покривености система јавног узбу-њивања на територији Општине,
 • прати опасности, обавештава становни-штво о опасностима и предузетим мера-ма за смањење ризика од последица еле-ментарних непогода и других несрећа,
 • организује, развија и спровооди личну, узајамну и колективну заштиту на територији Општине,
 • усклађује План заштите и спасавања Општине са Планом заштите и спасавања суседних јединицам локалне самоуправе, АП Војводином и  Националним планом заштите и спасавања Р. Србије,
 • обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације,
 • израђују и достављају Изводе из Плана заштите и спасавања Општине  субјекти-ма од значаја за заштиту и спасавање Општине,
 • планира, организује и спроводи мобили-зацију јединица цивилне заштите опште намене,
 • на захтев Надлежне службе израђују и достављају акта, прилоге и податке од значаја за израду Процене угрожености територије Републике Србије и Национа-лни план заштите у складу са  утврђеним надлежностиома и делокругом рада,
 • у извршавању послова и задатака зашти-те и спасавања остварује непосредну са-радњу са организационом јединицом МУП-а – Сектором за ванредне ситуације надлежнмом  за подручје  Општине,
 • врши и друге послове и задатке из области заштите и спасавања  прописане Законом и другим прописима и по наређењу начелника Општинске управе и Општинског штаба за ванредне ситуације.
 
 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 
Члан 8.
         За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама, Скупштина општине образује Општински штаб за ванредне ситуације, као стручно-оперативно тело.  
         Општински Штаб за ванредне ситуације чине командант штаба, заменик команданта штаба, начелник штаба и чланови штаба.
         Командаант Општинског штаба је председник општине, по положају, а заменик команданта је заменик председника општине, односно члан Општинског већа или друго лице које именује решењем Скупштина општине.
         Начелник Општинског штаба је радник МУП-а, запослен у Сектору за ванредне ситуације у Одељењу за ванредне ситуације у Панчеву, кога за постављење предлаже начелник Одељења.
         Чланове Општинског штаба за ванредне ситуације , по правилу предлаже командант Штаба.
         Чланови Општинског штаба бирају се из редова:
 1. чланова Општинског већа, у чијем де-локругу су послови из области: здравља, пољопривреде, водопривреде и шума-рства, рада и социјалне политике, за-штите животне средине,
 2. представника органа општинске управе у чијем делокругу су послови из области: саобраћаја, грађевинарства, енергетике, информисања, трговине и услуга;
 3. руководиоца јавних предузећа, привре-дних друштава, руководиоца организаци-оних јединица одбране, полиције, хумани-тарних организација, удружења грађана, других правних лица и установа у чијем делокругу су послови од значаја за за-штиту и спасавање у ванредним ситуацијама.
         Општински штаб за ванредне ситуације по потреби, образује посебним актом помоћне стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака заштите и спасавања.
 
Члан 9.
         У складу са надлежностима дефинисаним Зако-ном, Уредбама и другим прописима, Општински штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове и задатке:
 1. руководи и координира рад субјеката за-штите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака,
 2. руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите,
 3. разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама,
 4. прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово спровођење,
 5. наређује употребу снага заштите и спаса-вања, средства помоћи и других сре-дстава која се користе у ванредним ситуацијама,
 6. стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама,
 7. разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите опште намене и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање,
 8. сарађује, по потреби, са надлежним органима заштите и спасавања суседних  држава у ванредним ситуацијама,
 9. процењује угроженост од ванредне си-туације и предлаже председнику Општине Одлуку о проглашавању ванредне ситу-ације на делу или целој територији Општине,
 10. сарађује са Окружним штабом за ванре-дне ситуације Јужно-банатског управног округа и штабовима суседних Општина,
 11. именује поверенике и заменике повере-ника цивилне заштите у насељеним ме-стима и седишту Општине и сеоским ме-сним заједницама,
 12. разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији Општине,
 13. наређује евакуацију становништва и до-носи одлуку о обиму евакуације и крите-ријумима за евакуацију становништва,
 14. ангажује оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на територији Општине у извршавању задатака цивилне заштите,
 15. доноси наредбе, закључке и препоруке,
 16. обавља и друге послове и задатке у складу са Законом и другим прописима.
         Општински штаб за ванредне ситуације, поред осталих, спроводи активности на разматрању стања спремности за организовани одговор на ризике и претње и упознаје се са достигнутим степеном развоја и изградње система заштите и спасавања.
         За остваривање функција Општинског штаба за ванредне ситуације организује се и спроводи обуча-вање, оспособљавање и стручно усавршавање чланова штаба у Националном и Регионалним тренинг центрима, на предлог и у сарадњи са Надлежном службом.
 
 
III  ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА, УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  И ГРАЂАНА
 
Члан 10.
         Привредна друштва и друга правна лица од значаја за заштиту и спасавање Општине планирају и обезбеђују средства за организовање, опремање, оспособљавање и обучавање јединица цивилне заштите које оне образују, организовање и припре-мање личне, узајамне и колективне заштите и спро-вођење мера и задатака цивилне заштите запо-слених, материјалних и других добара.
         Привредна друштва и друга правна лица из области здравства, васпитно-образовне делатности, социјалне заштите и других делатности која у оквиру свог делокруга имају заштиту већег броја људи, дужна су да планирају, организују и спроводе мере и задатке цивилне заштите и за лица која су корисници њихових услуга у складу са Законом и другим прописима који уређују ову област.
         Привредна друштва и друга правна лица из става 1. и 2. овог члана своје Планове заштите и спасавања доносе у складу са Планом заштите и спасавања Општине.
         За припрему привредних друштава и других правних лица за заштиту и спасавање од елементарних непогода и других несрећа одговоран је руководилац привредног друштва, односно руководилац другог правног лица.
 
Члан 11.
         У припреми и спровођењу задатака из области заштите и спасавања у оквиру своје редовне дела-тности, учествују хуманитарне организације и удру-жења у складу са Законом и правилима међу-народног права.
         Организација Црвеног крста обавља послове из става 1. овог члана у складу са јавним овлашћењима и програмским активностима Црвеног крста Србије.
 
Члан 12.
         Удружења грађана и друге организације од значаја за заштиту и спасавање извршавају задатке заштите и спасавања на основу Одлуке Општинског штаба за ванредне ситуације.
         Обим и начин извршавања задатака из става 1. овог члана утврђује Општински штаб за ванредне ситуације.
         У извршавању превентивних задатака заштите и спасавања могу добровоњно да учествују појединци и удружења, према својим могућностима, а уз сагласнот Надлежне службе.
 
 
Члан 13.
         Грађани учествују у заштити и спасавању, испуњавању материјалне обавезе за потребе заштите и спасавања у складу са посебним Законом, обучавају се за личну, узајамну и колективну заштиту, спроводе прописане  и наређене мере и извршавају задатке цивилне заштите.
         У извршавању задатака заштите и спасавања учествују сви способни грађани у складу са општим и посебним Законом и другим прописима који уређују ову област.
 
Члан 14.
         Привредна друштва и друга правна лица, удру-жења грађана, хуманитарне и друге организације и грађани, власници и корисници опреме, материјално-техничких средстава неопходних за заштиту и спа-савање, ставњају опрему и средства, заједно са љу-дством, на располагање надлежној служби, уз на-кнаду у складу са прописима Владе Републике Србије.
         Субјекти из става 1. овог члана, власници и корисници непокретних ствари, омогућавају да се на њиховим непокретностима спроводе радови не-опходни за заштиту и спасавање од елементарних непогода и других несрећа и опасности,  које нареди надлежна служба, у складу са Законом и другим прописима који ову област ближе регулишу.
                       
 
IV  ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
 
Члан 15.
         Цивилну заштиту чине лична, узајамна и колективна заштита, повереници цивилне заштите, заменици повереника цивилне заштите и јединице цивилне заштите опште намене, систем осматрања, обавештавања и узбуњивања, оспособљена правна лица, хуманитарне и друге организације опремљене и оспособљене за заштиту и спасавање, и с тим у ве-зи, скуп активности, које се односе на попуну, моби-лизацију, материјално опремање, обучавање и оспо-собљавање и активирање цивилне заштите.
 
 
ЛИЧНА, УЗАЈАМНА И КОЛЕКТИВНА ЗАШТИТА
 
Члан 16.
         Ради остваривања личне, узајамне и колекти-вне заштите, органи Општине, привредна друштва и друга правна лица, обезбеђују и држе у исправном стању потребна средства и опрему за личну, уза-јамну и колективну заштиту и врше обуку запослених из области цивилне заштите.
         Грађани и власници стамбених зграда, односно кућа, дужни су да набаве и држе у исправном стању потребна средства и опрему за личну, узајамну и ко-лективну заштиту, у складу са Законом и другим прописима.
         Надлежна организациона јединица Општинске управе одређена за обављање послова заштите и спасавања у сарадњи са организационом јединицом Сектора за ванредне ситуације – Одељења за ва-нредне ситуације у панчеву, припрема упутства и друге публикације, којима ће се вршити едукација становништва о поступцима у случају ванредних ситуација.
         У реализацији нааведених активности, укључују се и повереници и заменици повереника цивилне заштите Општинске управе и  насељених места на подручју Општине.
 
           
МЕРЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
Члан 17.
         У остваривању законом утврђених задатака цивилне заштите, субјекти заштите и спасавања на територији Општине, у складу са Законом и другим прописима припремају и спроводе мере цивилне зааштите, а нарочито:
 1. превентивне мере,
 2. мере заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и других несрећа,
 3. мере заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће,
 4. мере ублажавања и отклањања непосредних последица од елементарних непогода и других несрећа.
 
 
ЗАДАЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
Члан 18.
         У циљу заштите и спасавања људи, мате-ријалних и културних добара од опасности изазваних елементарним непогодама и другим несрећама, на територији Општине, спроводе се следећи задаци цивилне заштите и то:         
 1. узбуњивање,
 2. евакуација,
 3. склањање и урбанистичке мере заштите,
 4. збрињавање угрожених и настрадалих,
 5. радиолошка, хемијска и биолошка заштита,
 6. заштита од техничко-технолошких несрећа,
 7. заштита од рушења и спасавање из рушевина,
 8. заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом,
 9. заштита и спасавање на неприступачним теренима,
 10. заштита и спасавање од пожара и експлозија,
 11. заштита од НУС,
 12. прва и медицинска помоћ,
 13. асанација терена,
 14. очување добара битних за опстанак,
 15. хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса.
         Наведени задаци се спроводе у складу са Законом о ванредним ситуацијама и прописима који ближе уређују област, које доносе надлежни органи, а односе се на поједине задатке цивилне заштите.
         Поред наведених задатака, Општина може планирати, припремати и спроводити и друге задатке и активности заштите и спасавања у складу са својим специфичностима и потребама.
         У планирању, организовању и спровођењу  за-датака заштите и спасавања  учествују сви субјекти заштите и спасавања Општине прдвиђени овом Одлуком, у окквиру својих надлежности, укључујући и одговарајућу сарадњу са надлежним органима државне управе и другим надлежним органима и организацијама.
 
 
            4. ПОВЕРЕНИЦИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
Члан 19.
         Повереници цивилне заштите и заменици по-вереника цивилне заштите постављају се ради оба-вљања послова заштите и спасавања у Општини (месним заједницама и седишту Општине) и насеље-ним местима (селима) и то: у стамбеним зградама, блоковима зграда, деловима насеља, селима и по улицама.
         Основни критеријуми за одређивање броја повереника и њихових заменика је да се повереник и заменик повереника цивилне заштите поставља, начелно, најмање на 1000 становника.
         Поверенике и заменике повереника, у месним заједницама и седишту Општине и насељеним местима (селима) поставља Општински штаб за ванредне ситуације, на предлог Општинске управе, надлежне организационе јединице за послове заштите и спасавања.
         Поверенике и заменике повереника у Општинској управи поставља решењем начелник Општинске управе.
         Повереници и заменици повереника, предузи-мају непосредне мере за учеешће грађана у спрово-ђењу мера и задатака цивилне заштите, личне, узаја-мне и колективне заштите и руководе јединицама ци-вилне заштите опште намене, које образује Општина.
         Грађани на угроженим и настрадалим подру-чјима, на територији Општине, дужни су да поступају по упутствима повереника, односно заменика повереника.
         Повереници и заменици повереника у насељу  постављају се по основу распореда у цивилној заштити.
 
 
            5. ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
 
 
Члан 20.
         За извршавање задатака цивилне заштите, као оперативне снаге, образују се, опремају и оспособљавају јединице опште намене.
         Јединице опште намене образују се као привремени састави опд добровољаца и радно способног становништва, као и запослених за извршавање једноставнијих послова заштите и спасавања.
         Јединице цивилне заштите опште намене оспо-собљавају  се за извршавање мање обимних и мање сложених задатака, а нарочито: локализиовање и гашење мањих  и шумских пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, одржавање реда, учешће у збрињавању угроженог становни-штва, помоћ у асанацији терена и обављање  других активности по процени Општинског штаба за ванредне ситуације.
         На територији Општине образују се јединице цивилне заштите опште намене, ранга вода у свим насељеним местима (месним заједницама), насељу Девојачки бунар и  седишту Општине.
         Основни критеријум за одређиовање врсте, ве-личине и броја јединица опште намене је степен угрожености територије Општине од елементарних непогода и других несрећа, укључујући и последице ратних и других дејстава .
         На триторији Општине образовати  јединице цивилне заштите  опште намене у:
 • месним заједницама које имају преко 5.000 становника, образовати најмање 3 јединице ЦЗ опште намене, ранга вода,
 • месним заједницама од 3.000 – 5.000 ста-новника, образовати  3 јединице цивилне заштите опште намене, ранга вода,
 • месним заједницама од 1.000 до 3.000 становника образовати најмање 2 једи-нице цивилне заштите опште намене, ранга вода,
 • у месним заједницама до 1.000 стано-вника обраазовати најмање 1 јединицу цивилне заштите опште намене, ранга вода.
         Јединице цивилне заштите опште намене, у складу са Проценом угрожености од елементарних непогода и других несрећа и утврђеним критери-јумима, образоваће у складу са Законом Општинско веће на прдлог Општинског Штаба за ванредне ситуације и надлежне организационе јединице Општинске управе за послове заштите и спасавања.
 
 
СИСТЕМ ОСМАТРАЊА, РАНОГ УПОЗОРАВАЊА, ОБАВЕШТАВАЊА И УЗБУЊИВАЊА
 
Члан 21.
         Основни задатак Општине у јединственом си-стему осматрања, раног упозоравања, обавешта-вања и узбуњивања је откривање, праћење и при-купљање података о врстама опасности, које могу угрозити људе, животну средину, материјална и културна добра.
 
Члан 22.
         У оквиру јединственог система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања, у Општини се извршавају прописане обавезе прдвиђене Законом о ванредним ситуацијама и другим прописима који ближе уређују ову област.
         Општина у оквиру Законом предвиђених права и дужности, извршава и следеће послове:
 • обезбеђује телекомуникациону и инфо-рмациону подршку за потребе заштите и спасавања, као и укључивање у телеко-муникациони и информациони систем јединствене службе осматрања, обаве-штавања и узбуњивања и повезује се са њим,
 • прати опасности, обавештава становни-штво о опасностима и предузима друге превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа,
 • наабавља и одржава средства за узбу-њивање за територију Општине, у оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији,
 • израђује студију покривености система јавног узбуњивања за територију Општине,
 • доноси Решење о  постављењу сирена, уређаја и средстава за јавно узбуњивање на триторији општине,
 • по потреби формира Ситуациони центар за праћење стања и управљање у ванредним ситуацијама и исти увезује са Оперативним центром 112 који формира надлежни орган,
 • извршава и друге задатке, у складу  са прописима и техничким нормативима за планирење, изградњу и одржавање система за јавно узбуњивање,
 • обезбеђује средства у Буџету Општине и финансира изградњу и одржавање систе-ма за узбуњивање за подручје Општине  у складу са Проценом угрожености, Зако-ном о ванредним ситуацијама, акустичком студијом и другим прописима и општим актима који уређују ову област.
 
 
ОСПОСОБЉЕНА ПРАВНА ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ
 
Члан 23.
         Оспособљљена правна лица од значаја за за-штиту и спасавање Општине врше заштиту и спаса-вање грађана, материјалних и других добара у слу-чају опасностио и несрећа изазваних елементарним непогодама и другим несрећама у складу са својом делатношћу, као и задацима које им нареди Општински Штаб за ванредне ситуације.
         Оспособљена правна лица  од значаја за за-штиту и спасавање на територији Општине, одређује посебним актом Скупштина општине, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.
         Оспособљена правна лица дужна су да плански прилагоде своје капацитете и да се организују за извршавање задатака заштите и спасавања.
         Оспособљеним правним лицима од значаја за заштиту и спасавање Општинско веће уговором обе-збеђује накнаду ставрних трошкова за спровођење припрема и ангажовање у извршавању мера и задатака цивилне заштите.
         Уговор закључује председник Општине, или лице које он овласти.
         Опремљена и оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање  су привредна дру-штва, предузетници и друга правна лица на те-риторији Општине која су оспособљена и опремљена за заштиту и спасавање, као што су: комунална, гра-ђевинска, водопривредна, предузећа која газдују шу-мама, угоститељска и транспортна привредна дру-штва, као и друга правна лица, привредни субјекти из области приватног обезбеђења, удружења, савези, друштва и клубови из области ватрогаства, кино-логије, наутике, радио аматерства, извиђачи и други субјекти од значаја за заштиту и спасавање.
         Активирање оспособљених правних лица нала-же председник Општине, на предлог  Општинског штаба за ванредне ситуације.
 
 
ОБУЧАВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ
 
Члан 24.
         У складу са Законом и другим прописима који уређују област ванредних ситуација, Општина врши оспособљавање и обучавање повереника цивилне заштите, заменика повереника цивилне заштите, припадника јединица опште намене, становништва за организовање и спровођење мера личне, узајамне и колективне заштите.
         Обучавање и оспособљавање се врши у складу са утврђеним наставним плановима и програмима и другим критеријумима, које доносе надлежни органи.
         Општина организује обуку Општинског штаба за ванредне ситуације и субјеката заштите и спасавања Општине у надлежним тренинг центрима овлашће-ним за спровођење обуке.
 
 
ПОПУНА И МАТЕРИЈАЛНО ОПРЕМАЊЕ
 
Члан 25.
         Попуна органа и јединица цивилне заштите врши се у складу са Законом и другим прописима који ближе уређују ову област.
         На дужности у јединицама цивилне заштите у привредним друштвима и другим правним лицима, распоређују се запослени у тим привредним друштвима и правним лицима.
         Грађани распоређени у јединице цивилне за-штите, обавезни су да  на позив надлежне службе учествују у акцијама и операцијама заштите и спасавања.
         Јединице Црвеног крста Србије, добровољних ватрогасних друштава, у погледу попуне обвезницима имају статус јединица цивилне заштите.
 
Члан 26.
         Органи и јединице цивилне заштите образовани на територији Општине опремају се одговарајућом опремом и материјално-техничким средствима коаја су неопходна за њихову  личну заштиту и за спро-вођење мера и извршавање задатака цивилне заштите.
         Средства и опрему из става 1. овог члана обезбеђују се у Буџету Општине у складу са предвиђеним бројем припадника и материјалних средстава јединица цивилне заштите.
 
Члан 27.
         Приликом извршавања задатака заштите и спа-савања припадници Општинског штаба за ванредне ситуације, повереници, заменици повереника и при-падници јединица цивилне заштите носе униформу са ознаком цивилне заштите, ознаком функција и специјалности.
         Објекти цивилне заштите обележавају се знаком цивилне заштите.
 
Члан 28.
         О припадницима органа, јединица цивилне за-штите које образује Општина, као и средствима и опреми у цивилној заштити, надлежни орган Општи-нске управе за заштиту и спасавање води прописану евиденцију у складу са Законом и другим прописима који ближе уређују ову област.
 
 
            10. МОБИЛИЗАЦИЈА И АКТИВИРАЊЕ
 
Члан 29.
         Мобилизацијом цивилне заштите из редовне организације и стања се прелази на организацију и стање оперативне готовости за извршавање задатака заштите и спасавања.
         Мобилизација се спроводи по Плану мобилизације Општине.
         Мобилизацију снага и средстава су дужна да сспроводе оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање Општине, у складу са Законом и другим прописима.
 
Члан 30.
         Активирање обухвата поступке, задатке и акти-вности којима се редовни капацитети оспособљених правних лица, из рдовне организације и стања преводе  на организацију и стање спремности за извршавање задатака заштите и спасавања.
         За израду плана активирања оспособљених правних лица одговорни су руководиоци у складу са Законом и Планом заштите и спасавања Општине.
         Активирање правних лица од значаја за зашти-ту и спасавање Општине  наређује председник општине на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације.
 
 
V  ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
 
Члан  31.
         Планирање и програмирање система заштите и спасавања, на територији Општине, врши се у складу са Законом о ванредним ситуацијама и ближим прописима, који регулишу планирање и програмирање система заштите и спасавања.
         Планирање и програмирање, у Општини реализује се израдом:
 • дугорочног плана развоја заштите и спасавања за период од од десет и више година,
 • средњорочног плана развоја заштите и спасавања, за период од пет година,
 • краткорочног плана развоја заштите и спасавања, за период од једне године.
         Дугорочни план развоја заштите и спасавања  израђује и доноси Општина и привредна друштва и друга правна лица од значаја за заштиту и  спасавање Ошптине.
         Дугорочни план развоја  заштите и спасавања Општине мора бити усаглашен са Дугорочним планом развоја система заштите и спасавања Републике Србије.
         На основу Дугорочног плана развоја заштите и спасавања Општине израђује се Средњорочни план.
         Средњорочни план развоја заштите и спасавања Општине реализује се кроз процес програмирања.
 
 
VI  ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
 
Члан 32.
         Систем заштите и спасавања финансира се из Буџета Општине и других извора, у складу са законом и другим прописима.
         Из Буџета Општине финансира се:
 1. припремање, опремање и обука Општи-нског штаба за ванредне ситуације, је-диница цивилне заштите, повереника и заменика повереника и трошкови спро-вођења мера заштите и спасавања, као и спровођење мера и задатака цивилне заштите,
 2. трошкови ангажовања правних лица, у складу са уговором за извршавање задатака заштите и спасавања,
 3. изградња и одржавање система за узбуњивање на територији Општине,
 4. прилагођавање подземних објеката (пролази, тунели и др.) за склањање и њихово одржавање, као и одржавање других заштитних објеката у складу са Законом и другим прописима,
 5. обуку становништва из области заштите и спасавања,
 6. санирање штета насталих природним и другим незгодама, у складу са материја-лним могућностима,
 7. друге потребе заштите и спасавања, у складу са Законом и другим прописима.
 
 
VII  ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
 
Члан  33.
         За нарочите успехе у организовању и спро-вођењу задатака цивилне заштите и других послова у области заштите и спасавања, у привредним дру-штвима и другим правним лицима, органима општи-нске управе, у раду општинског штаба за ванредне ситуације и стручно-оперативним тимовима Штаба, јединицама цивилне заштите опште намене, пове-реницима и заменицима повереника, као и другим припадницима и заслужним појединцима, на тери-торији Општине, додељују се признања и награде.
         Признања и награде се уручују поводом Све-тског Дана цивилне заштите Првог марта, или на не-ки други дан, који одреди председник Општине, по положају, командант опшптинског штаба за ванредне ситуације.
         Предлоге за признања и награде доставља Општинском већу Општински штаб за ванредне ситуације, а признања и награде уручује председник Општине, по положају командант Општинског штаба за ванредне ситуације.
         Општинско веће посебним актом ближе ће уредити врсту награда и признања и критеријуме за доделу истих.
 
 
VIII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШHЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан  34.
         Постављање повереника и заменика повреника цивилне заштите на територији Општине извршиће Општински Штаб за ванредне ситуације, у року од  30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
         У складу са Законом и другим прописима обра-зовати јединице опште намене Општине у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
         Процена угрожености и План заштите и спа-савања у ванредним ситуацијама Општине, израдиће се према утврђеним роковима, одређеним Уредбом о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (“Сл. гласник Р. Србије”, бр. 8/11)
         Општинско веће ће посебним правним актом утврдити врсту награда и признања, као и крите-ријуме за њихову доделу, у року од 60 дана од дана доношења одговарајућег прописа, од стране на-длежног органа у Републици Србији.
         Финансирање система заштите и спасавања уградити у Буџет Општине за 2012. годину.
 
Члан 35.
         Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Општине Алибунар”.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-16/12-04
Датум: 20. април 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.

 

Решење о разрешењу директора дома здравља Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007), члана 135. став 2. тачка 10. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“,  број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, a на предлог Управног одбора Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар, на својој Четрдесетпрвој седници одржаној 28. марта 2012. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
 
Виорел Жура, дипломирани правник из Алибунара, разрешава се функције директора Дома здравља Алибунар на предлог Управног одбора Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-2/12-04
Датум: 28. март 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 
 

Одлуку о подршци општине Алибунар пројекту производње енергије из биогаса добијеног из биомасе који спроводи инвеститор ''Бiogas Еnergy'' ДОО. Београд

На основу члана  15. став 1. и члана 58. став 1. Статута Општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар “ бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на 51. седници одржаној дана 20. марта 2012. године,  донело је
 
 
ОДЛУКУ
О ПОДРШЦИ ОПШТИНЕ  АЛИБУНАР ПРОЈЕКТУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ БИОГАСА ДОБИЈЕНОГ ИЗ БИОМАСЕ КОЈИ СПРОВОДИ ИНВЕСТИТОР  ''BIOGAS ENERGY'' ДOO. БЕОГРАД
 
 
Члан 1.
 
         Инвеститор ''BIOGAS ENERGY'' DOO. Београд отпочео је улагање у обновљиве изворе енергије на територији општине Алибунар и реализује изградњу погона за производњу биогаса и три засебне мини електране капацитета од пo 990 KW, са пратећим објектима (у даљем тексту: Пројекат).
 
Члан 2.
 
Општинско веће општине Алибунар констатује да је Пројекат од стратешког значаја за локални економски развој Општине, и да позиционира општину као лидера у производњи енергије из обновљивих извора што ће битнo допринети унапређењу локалног социјално економског миљеа.
 
Члан 3.
 
Општинско веће општине Алибунар препознаје потребу Пројекта за несметаним снабдевањем  кукурузном силажом, која је репроматеријал у производњи биогаса. Уредно снабдевање репроматеријалом важно је за техничко функционисање и комерцијалну одрживост Пројекта.
Општинско веће општине Алибунар констатује да ометање и прекиди у снабдевању Пројекта кукурузном силажом могу узроковати финансијске губитке инвеститора и кредитора пројекта, а последично и угрозити интересе општине у погледу развоја обновљивих извора енергије и социо економског развоја.
 
Члан 4.
 
Општинско веће општине Алибунар констатује да Општина Алибунар, према грубом увиду у евиденцију непокретности,  располаже земљиштем у површини од цца 300 ха у сопственом власништву, а које се може користити за производњу кукурузне суилаже.
У случају да Инвеститор искаже потребу за допунским снабдевањем кукурузном силажом, Општина Алибунар ће на захтев Инвеститора спровести одговарајући поступак у складу са законом, ради доделе земљишта из става 1. овог члана Инвеститору на временски рок од најмање годину дана, а у циљу подмирења потреба Пројекта.
 
Општина Алибунар ће настојати да поступак  из става 2. овог члана по захтеву реши најдуже у року од 30 дана од поднетог захтева.
 
Члан 5.
 
         Општинско веће општине Алибунар констатује да Општина Алибунар у складу са чланом 64. Закона о пољоприврердном  земљишту („Службени гласник РС“ бр.62/2006 и 41/2009) спроводи поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у површини од цца 7.000 ха.
         Приликом спровођења поступка из става 1. овог члана, Општина Алибунар ће у оквиру својих надлежности, а у складу са Законом о пољопривредном зељмишту, узети у обзир потребе Инвеститора за дугорочним закупом пољопривредног земљишта у државној својини.
 
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Алибунар”.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-47/12-04
Датум: 20. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.
 
 

Измене и допуне Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Алибунар за 2011. годину

Измене можете погледати овде

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2012. годину

Одлуку можете преузети овде

Решење о постављењу помоћника председника општине

На основу члана 75. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), председник Општине Алибунар, дана 30.01.2012. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
ПОСТАВЉА СЕ Милован Ановић, дипломирани правник из Алибунара, за помоћника председника Општине Алибунар, за правна питања и примену законских прописа за питања из надлежности председника Општине.
Помоћник председника Општине даје предлоге председнику Општине за решавање питања из надлежности председника Општине, везана за примену закона, других прописа и општих аката републичких, покрајинских и општинског органа и стара се о законитости аката из надлежности председника Општине.
Помоћник председника Општине за свој рад одговоран је председнику Општине.
Помоћник председника Општине није на сталном раду у Општини Алибунар.
Помоћник председника Општине има право на накнаду за свој рад, коју утврђује Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, до висине коефицијената утврђених законом за изабрана лица. Председник Општине предлаже Комисији за кадровска, административна питања и радне односе коефицијент за утврђивање висине накнаде. Накнада се може исплаћивати у месечном износу.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
П Р Е Д С Е Д Н И К
Број: 020-15/12-04
Датум: 30.01.2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Душан Јовановић
 

Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања у општини Алибунар за 2012. годину

Одлуку можете преузети овде

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2010. године

Овде можете преузети Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2010. године

Одлука о Lокалном акционом плану запошљавања у општини Aлибунар за 2011. годину

На основу члана 55. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на 26. седници одржаној дана 17. децембра 2010. године усваја

О Д Л У К У
О ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗАПОШЉАВАЊА
У ОПШТИНИ АЛИБУНАР ЗА 2011. ГОДИНУ

Усваја се Локални акциони план запошљавања у општини Алибунар за 2011. годину.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-99/10-04
Датум: 17. децембар 2010. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.
 

Одлука о буџету општине Алибунар за 2011. годину

Овде можете преузети Одлуку о буџету општине Алибунар за 2011. годину

Решење о разрешењу начелника Општинске управе

На основу члана 74. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Општинско веће општине Алибунар на седници од 07. децембра 2010. године, на образложени предлог председника Општине, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

I

Разрешава се Наташа Стефановић са функције начелника Општинске управе општине Алибунар

Мандат именоване престаје даном разрешења, тј. од 07. децембра 2010. године.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 112-22/10-04
Датум: 07. децембар 2010. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Данијел Кишмартон, с.р.

Одлука о постављању привремених објеката на јавној површини

Овде можете преузети Одлуку о постављању привремених објеката на јавној површини

Одлука о буџету општине Алибунар за 2010. годину

Овде можете преузети Одлуку о буџету општине Алибунар за 2010. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2009. годину

На основу члана 43. и 47. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', бр. 54/09), члана 20. тачка 3. и члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07) и члана 15. тачка 3. и члана 40. тачка 2. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 12/08 и 13/09), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на XVI седници одржаној 30. новембра 2009. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2009. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Алибунар за 2009. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 17/08, 6/09 и 14/09), врше се следеће измене и допуне и то:

У члану 3. у делу Пореза на доходак, добит и капиталне добитке, збир конта 711 износ од ''148.100.000 динара'' замењује се износом од ''121.100.000 динара, а у окриву истог – Порез на зараде, Економска класификација 711110, износ од ''87.000.000 динара'' замењује се износом од ''70.000.000 динара'', а код Пореза на земљиште, Економска класификација 711147, износ од ''15.000.000 динара'' замењује се износом ''5.000.000 динара''.

У делу Прихода од имовине, збир конта 741, износ од ''17.720.000 динара'' замењује се износом ''44.720.000 динара'', а у оквиру истог – Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта односно пољопривредног објекта, Економска класификација 741522, износ од ''11.000.000 динара'' замењује се износом ''38.000.000 динара''.

Члан 2.

После члана 5. Одлуке, додаје се нови члан 5а, који гласи:

''Средства од накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, која неће бити коришћена у 2009. години у износу од 27.000.000 динара, искористиће се за покриће недостатка дела средстава насталог као последица умањења ненаменских трансфера бусета Републике Србије.

У буџету општине Алибунар за 2010. годину предвидеће се повраћај ових средстава и њихово усмеравање на намене предвиђене Законом о пољопривредном земљишту.''

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-46/09-04
Датум: 30. новембар 2009. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић с.р.

Решење о одређивању гласачких места у насељеном месту Алибунар као делу територије општине Алибунар за спровођење референдума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Алибунар

На основу тачке II Решења о именовању Ко-мисије за спровођење Општинског референдума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о само-доприносу за насељено место Алибунар у насе-љеном месту Алибунар као делу територије општине Алибунар број 020-106/09-04 од 02. новембра 2009. године, Комисија за спровођење Општинског рефе-рендума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Алибунар у насељеном месту Алибунар као делу територије општине Алибунар на седници од 09.11.2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАСАЧКИХ МЕСТА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ АЛИБУНАР КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АЛИБУНАР У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ АЛИБУНАР КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У насељеном месту Алибунар, као делу тери-торије општине Алибунар, овим Решењем одређују се гласачка места за спровођења референдума ради изјашњвања граађана о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Алибунар расписаном за 05. и 06. децембар 2009. године.

Члан 2.

На територији насељеног места Алибунар, као делу територије општине Алибунар, одређује се 4 (словима: четири) гласачка места и то:

1. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 1. АЛИБУНАР 1. са седиштем у згради Скупштине општине (мала сала), улица Трг Слободе 15 обухвата следеће улице: Банатска, Бранка Радичевића, Ђуре Јакшића, Липовачка, Михајла Пупина, Радничка, Трговчка, Учитeљска, Виноградарска, Војвођанска, Змај Јовина, Млинска, Железничка, Васка Попе и Трг Слободе од броја 6 до краја.

2. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 2. АЛИБУНАР 2. са седиштем у згради Месне заједнице, улица Жарка Зрењанина 3, обухвата следеће улице: Жарка Зрењанина, Златиборска, Летња, Пионирска, Рибарска, Зимска и Мала.

3. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 3. АЛИБУНАР 3. са седиштем у згради Основне школе, улица Вука Караџића 4, обухвата следеће улице: Вашарска и Вашариште, Вука Караџића, Ратарска, Гундулићева, Изворска и Немањина.

4. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 4. АЛИБУНАР 4. са седиштем у згради Економске школе, улица Вука Караџића 2, обухвата следеће улице: Првомајска, Братства Јединства, 27. Марта, Саве Мунћана, Бригадирска и Трг Слободе од броја 1 до броја 5.

Члан 3.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
Скупштина општине
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ
РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О
ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АЛИБУНАР У
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ АЛИБУНАР КАО ДЕЛУ
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 013-36/09-04
Датум: 09. новембар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Милан Ћурувија с.р.

Стратегија развоја општине Алибунар 2010-2014. године

Овде можете преузети Стратегију развоја општине Алибунар 2010-2014. године

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 46. став 4. и члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07) и Извештаја Мандатно-имунитетске комисије, на  XV седници Скупштинe општине Алибунар, одржаној дана 02. новембра 2009. године, донета је

О Д Л У К А
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТНЕ АЛИБУНАР

I

Утврђује се престанак одборничког мандата у Скупштини општине Алибунар Стањо Павелу из Јаношика, Чмеликова 137, изабраног са изборне листе „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА“.

II

Мандат одобрника из тачке I ове Одлуке престаје даном доношења ове Одлуке, односно од 02. новембра 2009. године.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Окружном суду у Панчеву у року од 48. часова од дана доношења Одлуке.

IV

По утврђивању правноснажности, Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-34/09-04
Датум: 02. новембар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић с.р.

Одлука о промени Статута општине Алибунар

На основу члана 121. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општне Алибунар, на Четрнаестој седници одржаној 28. 09. 2009. године донета је

ОДЛУКА
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Статуту општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), члан 18. мења се и гласи:

„Ако законом или оснивачким актом није другачије уређен поступак избора директора јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач или већински власник Општина, Скупштина општине именује директоре на прдлог надлежне скупштинске комисије.

Ако је законом или оснивачким актом предвиђен да се избор директора врши на основу јавног конкруса, извештај о резултатима конкурса подноси се Скупштини општине најмање 15 дана пре доношење одлуке о именовању, осим ако законом није другачије уређено.“

Члан 2.

У члану 55. тачка 6. брише се, а наредне тачке померају се за један број уназад.

Члан 3.

У члану 56. став 1. број „11“ замењује се бројем „7“.

Члан 4.

У члану 58. после тачке 10. додаје се тачка 11. која гласи:

„даје сагласност на одлуке о утврђивању цена производа и услуга предузећа и установа чији је оснивач општина;“

Тачка 11. постаје тачка 12.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 010-14/09-04
Датум: 28. 09. 2009. године
А   Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић с.р.

Одлука о изменама Одлуке о објављивању ''Билтена општине Алибунар''

На основу члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општине Алибунар на XIII седници одржаној 28. 08. 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБЈАВЉИВАЊУ
''БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“

Члан 1.

У Одлуци о објављивању „Билтена општине Алибунар“ („Службени лист општине Алибунар“ број 4/2006 и 1/2009), у члану 4. речи: „секретар скупштине“ замењују се речима: „лице које именује Скупштина општине, на предлог председника Скупштине“.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-81/09-04
Датум: 28. 08. 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић с.р.

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Алибунар

 На основу члана 46. став 4. и члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07) и Извештаја Мандатно-имунитетске комисије, Скупштина општине Алибунар, на  XII седници, одржаној дана 07. августа 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Утврђује се престанак одборничког мандата у Скупштини општине Алибунар Ћебзан Дорелу из Локава, Маршала Тита 56, изабраног са изборне листе „ЗА ЕВРОПСКУ СРБИЈУ – БОРИС ТАДИЋ“

II

Мандат одобрника из тачке I ове Одлуке престаје даном доношења ове Одлуке, односно од 07. августа 2009. године.

III

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Окружном суду у Панчеву у року од 48. часова од дана доношења Одлуке.

IV

По утврђивању правноснажности, Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-16/09-04
Датум: 07. август 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Павел Стањо с.р.

Извештај Комисије за спровођење Општинског референдума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Иланџа

И З В Е Ш Т А Ј
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О ПРЕДОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ИЛАНЏА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ИЛАНЏА КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ОДРЖАНОГ ДАНА 18. И 19. ЈУЛА 2009. ГОДИНЕ

Комисија у саставу:

 1. Биљана Враговић - председник Комисије;                                                                                                                                             
 2. Саша Клопоћан – члан;                                                                       
 3. Ђорђе Цветковић – члан;                                                               

Утврдила је:

 • да је од укупно два гласачка места у Иланџи примљен гласачки материјал са два гласачка места,
 • да је за гласање предато укупно 1371 гласачки листић,
 • да је остало неупотребљено 1128 гласачких листића,
 • да према изводима из бирачких спискова има укупно уписаних бирача 1371,
 • да је, према изводима из бирачких спискова на гласање изашло 243 гласача, што износи 17,72%,                                            
 • да је, према укупном броју гласачких листића у гласачким кутијама гласало 242 бирача што износи 17,72%,
 • да је било неважећих 9 гласачких листића,
 • да је било важећих 233 гласачкa листића,
 • да је „ЗА“ гласало 143 гласача,
 • да је „ПРОТИВ“ гласао 91 гласач.

Обзиром да је на гласало 243. гласача, што чини 17,72% гласача у месној заједници Иланџа, према резлтатима гласања, комисија констатује ДА НИЈЕ ДОНЕТА ОДЛУКА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ИЛАНЏА.

У Алибунару, 19. јула 2009. године

Број: 013-14/08-04

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:

Биљана Враговић с.р.

Решење о закључењу бирачког списка за насељено место Иланџа

На основу члана 20. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“ број 35/2000, 57/03, 72/03, 18/04, 85/05 и 101/05), Упутства о начину ажурирања бирачких спискова („Службени гласник РС“ број 42/00) и Решења начелника Општинске управе општине Алибунар број 1-1-77/08-04 од 28. 01. 2008. године, Секретаријат за општу управу и имовинско – правне послове општине Алибунар доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАКЉУЧЕЊУ БИРАЧКОГ СПИСКА

I

Закључује се бирачи списак Општине Алибунар за Месну заједницу Иланџа са укупно 1371 (једнахиљадатристотинеседамдесетједан) бирач.

II

Број бирача по бирачким местима је:

1. Бирачко место Иланџа 1, зграда Месне заједнице – 704 бирача

2. Бирачко место број 2 Зграда Светосавског дома – 667 бирача

III

Бирачки списак закључен је дана 03. 07. 2009. године у 24.00 часова и служи ради изјашњаваса грађана на референдуму за самодопринос у Месној заједници Иланџа и у друге сврхе се не може користити.

IV

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
Општинска управа
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 208-25/09-04
Датум: 03. 07. 2009. године
А Л И Б У Н А Р
СЕКРЕТАР
Скумпија Јон с.р.

Одлука о просечној тржишној цени квадратног метра објеката на територији општине Алибунар за трврђивање основице пореза на имовину за права на непокретностима

На основу члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' бр. 62/06) и члана 40. алинеја 3. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' бр. 12/08), Скупштина општине Алибунар на XI седници одржаној дана 12. јуна 2009. године доноси

О Д Л У К У
О ПРОСЕЧНОЈ ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОБЈЕКАТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се просечна тржишна цена квадратног метра објеката на територији општине Алибунар за утврђивање основице пореза на имовину за права на непокретностима.

Начин утврђивања пореске основице пореза на имовину на права на непокретностима из члана 5-7. Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'' бр.26/01, 135/04, 61/07), прописан је Правилником о начину утврђивања основице пореза на имовину за права на непокретностима (''Службени гласник РС'' бр. 38/01, 45/04 – у даљем тексту: Правилник).

Члан 2.

У члану 4. Правилника прописан је начин утврђивања просечне тржишне цене квадратног метра објеката.

Просечна тржишна цена квадратног метра по врстама објеката износи:

- за станове и стамбене зграде 28.197,74 динара

- за пословни простор 40.372,73 динара

- за зграде за одмор и рекреацију 16.917,89 динара

- за гараже и друге објекте 14.099,80 динара.

Цене из става 2. овог члана увећане су за 10% у односу на просечне тржишне цене квадратног метра које су утврђене за 2008. годину због раста цена на мало роба и услуга у односу на ниво цена у марту 2008. године.

Члан 3.

У члану 5. Правилника прописани су коефицијенти за обрачун пореза на имовину по локацијама.

Сходно томе, коефицијенти локација за обрачун пореза на имовину на територији општине Алибунар су:

зона 1. (насељена места Алибунар и Банатски Карловац) коефицијент 1,00

зона 2. (насељена места Локве и Владимировац) коефицијент 0,80

остале зоне (насељена места Иланџа, Селеуш, Добрица, Нови Козјак, Јаношик, Николинци, Девојачки бунар) коефицијент 0,60

Члан 4.

На основу ове Одлуке Општинска управа Алибунар, Секретаријат за финансије – Одсек за локалну пореску администрацију донеће решења о утврђивању пореза на имовину за права на непокретностима за 2009. годину.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Алибунар.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 436-7/09-04
Датум: 12. јун 2009. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Павел Стањо с.р.

Одлука о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2008. годину

Овде можете преузети Одлуку о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2008. годину

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2009. годину

Овде можете преузети Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Алибунар за 2009. годину

Пословник Скупштине општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/07) и члана 46. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 4/2002 и 9/2002), Скупштина општине Алибунар на Другој седници одржаној дана 12. јуна 2008. године, усваја

П   О   С   Л   О   В   Н   И   К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
- пречишћен текст -

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником уређују се организација и рад Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Скупштина) и начин остваривања права и дужности одборника.

Члан 2.

Рад Скупштине и њених радних тела је јаван.

У случајевима предвиђеним законом, Статутом општине Алибунар и овим Пословником, јавност се искључује.

II КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Сазивање и руковиђење конститутивном седницом

Члан 3.

Конститутивну седницу Скупштине сазива председник Скупштине из предходног сазива у року од 15. дана од дана објављивања резултата избора за одборнике у Скупштину опшине Алибунар.

До избора председника Скупштине, конститутивну седницу отвара и њоме руковиди најстарији одборник.

Уколико најстарији одборник није присутан, одбије да председава Конститутивном седницом или се не придржава закона или пословника или на други начин онемогућава рад конститутивне седнице, председавање конститутивном седницом предуеће други одборник који је најстарији.

По отварању седнице, председавајући предлаже и Скупштина бира два оверача записника.

Дневни ред конститутивне седнице

Члан 4.

Конститутивна седница Скупштине има следећи дневни ред:

Извештај Општинске изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике у Скупштини општине Алибунар

Разматрање и доношење Одлуке о верификацији мандата одборника Скупштине општине Алибунар изабраних на изборима од 11. маја 2008. године

Разматрање и усвајање Привременог пословника о раду Скупштине општине Алибунар

Доношење Одлуке о избору председника Скупштине општине Алибунар

Доношење Одлуке о избор заменика председника Скупштине општине Алибунар

Доношење Решења о постављењу Секретара Скупштине општине Алибунар

Доношење Одлуке о избору председника Општине Алибунар, заменика председника Општине Алибунар и Општинског већа општине Алибунар.

3. Верификациона комисија

Члан 5.

Верификациона комисија утврђује сагласност уверења о избору за одборника Скупштине општине и Извештаја Општинске изборне комисије и утврђује да ли постоје сметње за потврђивање мандата сваког појединог одборника.

Члан 6.

У Вирификациону комисију бирају се три одборника, који не могу бити са исте изборне листе,

Кандидати се предлажу појединачно.

Избор чланова Верификационе комисије врши се јавним гласањем.

Члан 7.

Након избора чланова Верификационе комисије, одборници достављају своја уверења о избору Верификационој комисији.

Пошто Верификациона комисија прими материјал, председавајући предлаже, а Скупштина одређује рок за подношење извештаја Верификационе комисије, а председавајући прекида рад конститутивне седнице до доставаља извештаја Верификационе комисије.

 

4. Рад Верификационе комисије

Члан 8.

Након прекида рада конститутивне седнице Скупштине, састаје се Верификациона комисија и бира председника Комисије из редова својих чланова.

На основу уверења о избору, Комисија испитује избор сваког појединог одборника и саставља Извештај Скупштини да се мандат у питању оснажи, да се оснажење одложи или да се избор поништи.

Потврђивање сваког појединог мандата врши се на основу целокупног изборног материјала, па и у случају када поједини одборник није поднео уверење о свом избору.

Закључци се доносе већином гласова.

Члан Верификационе комисије чији је одборнички мандат оспорен не може учествовати у доношењу Закључка о исправности или неисправности свог избора.

Наставак Конститутивне седнице и извештај Верификационе комисије

Члан 9.

Када се Конститутивна седница Скупштине настави, председник Верификационе комисије подноси Скупштини извештај.

На основу извештаја Верификационе комисије, председавајући констатује да је Општинска изборна комисија поднела Извештај о спроведеним изборима и која су уверења о избору за одборника у сагласности са Извештајем Општинске изборне комисије, чиме је потврђен мандат новоизабраним одборницима.

Уколико су поједини мандати оспорени, о њима се појединачно претреса и решава.

Одборник чији је избор оспорен не може учествовати у гласању о потврђивању свог мандата.

Потврђивање мандата

Члан 10.

На основу Извештаја Верификационе комисије и претреса у Скупштини, Скупштина решава да се избор одборника потврди или поништи, односно да се мандат потврди или да се потврда мандата одбије.

Решавање о потврди појединаог мандата може се одложити да би се случај у потпуности испитао, а најдуже до два месеца.

Закључак о одбијању или о одлагању потврде мандата појединог изабраног одборника доноси се у облику образложеног решења које се одборнику доставља писмено.

Ако је потврђивање појединог мандата одложено да би се случај ближе испитао, наложиће се Комисији за потврђивање мандата одборника да, у одређеном року, спорведе потребан увид и поднесе свој извештај и предлог. На првој наредној седници по пријему извештаја, донеће се решење о потврђивању мандата у питању.

Полагање заклетве

Члан 11.

Одборници чији је мандат потврђен полажу заклетву која гласи:

''Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Алибунар придржавати Устава, закона, Статута општине Алибунар и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, руковидећи се интересима грађана.''

По датој заклетви, присутни одборници потписују текст заклетве који се прилаже уз материјал са седнице.

Одборници који нису присуствовали Првој седници Скупштине, одборници чији је мандат био оспорен, па накнадно потврђен и одборници изабрани са листе кандидата подносица предлога уместо одборника чији је мандат престао пре истека времена на које је изабран полажу заклетву појединачно на првој седници Скупштине која се одржава после потврђивања њиховог мандата.

Даном потврђивања мандата нових одборника престаје функција одборника из предхондог сазива Скупштине општине Алибунар.

Избор председника и заменика председника Скупштине општине

Члан 12.

Скупштина општине бира председника Скупштине општине, из редова одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине општине.

Скупштина општине има једног заменика председника Скупштине општине који помаже председнику Скупштине општине у вршењу послова из његовог делокруга и замењује га у његовој одсутности.

Члан 13.

За председника, односно заменика председника Скупштине општине може бити кандидован сваки одборник кога предложи најмање једна трећина од окупног броја одборника.

Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.

Предлог садржи име и презиме кандидата, податак о страначкој припадности или назнаку да не припада ни једној политичкој партији, као и писмену сагласност кандидата.

Седницом у поступку избора председника руководи Гласачки одбор који чине председавајући одборник Конститутивне седнице и по један од одборника из групе одборника који су предложили кандидата за предсеника Скупштине.

Предлози кандидата за председника, односно заменика председника подносе се председавајућем одборнику у писменом облику, са потписима одборника.

Председавајући одборник обавештава Скупштину о свим примљеним предлозима за председника, односно заменика председника Скупштине општине.

Представник групе предлагача има право да образложи предлог.

Члан 14.

Након завршеног поступка представљања, Скупштина, на предлог председавајућег одборника, јавним гласањем, утврђује листу кандидата за за председника, односно заменика председника Скупштине, према азбучном реду почетних слова њихових презимена.

На основу овако утврђене листе кандидата, израђују се гласачки листићи.

Члан 15.

Након завршеног поступка представљања кандидата за председника Скупштине, председавајући одборник објављује почетак гласања.

Члан 16.

Скупштина, јавним гласањем, бира гласачки одбор од три члана, сагласно члану 11. став 3. овог Пословника, који спорводи поступак гласања.

Председавајући одборник позива одборнике, по азбучном реду презимена, да приме гласачки листић, што се евидентира.

Кад одборник прими гласачки листић, обавља гласања и пред гласачким одбором убацује гласачки листић у гласачку кутију.

Док траје поступак гласања, одборници не смеју напуштати просторију у којој се гласа.

Члан 17.

Гласачки одбор закључује поступак гласања након што канстаује да је свим присутним одборницима омогућено да гласају.

Након гласања, јавно на седници, спорводи се поступак утврђивања резултата гласања следећим редом:

утврђује се број израђених гласачких листића;

утврђује се број одборника који присуствују седници;

утврђује се број одборника који су примили гласачки листић ради гласања;

утврђује се број неупотребљених гласачких листића који ће се запечатити у посебан коверат;

отвара се гласачка кутија и пребројавањем се утврђује број гласачких листића у кутији и уколико он буде већи од броја одборника који су примили гласачке листиће, поступак гласања се обуставља, употребљени гласачки материјал се одваја и уништава, те се спроводи пононо гласање.

гласачки одбор утврђује број неважећих и важећих гласачких листића, сходно прописма о избору за одборнике

неважећи гласачки листићи се одвајају и печате у посебан коверат;

са важећих гласачких листића прочитаће се имена кандидата за које је гласано и они ће бити евидентирани на посебном обрасцу;

након обраде свих гласачких листића, утврђује се број гласова које је добио сваки кандидат.

Члан 18.

За председника Скупштине општине изабран је кандидат за којег је гласало више од половине од укупног броја одборника.

Ако после гласања ни један од предложених кандидата није добио потребан број гласова, поступак гласања се понавља.

Ако ни после поновљеног гласања ни један од кандидата није добио потребан број гласова, поступак избора се понавља.

Члан 19.

Председник Скупштине општине ступа на дужност након објављивања резултат гласања за избор председника Скупштине општине.

По ступању на дужност, председник Скупштине даје следећу изјаву:

''Изјављујем да ћу права и дужности председника Скупштине општине Алибунар извршавати у складу са Уставом, законом, Статутом општине Алибунар, а у интересу општине Алибунар''

Члан 20.

Након давања изјаве, председник Скупштине преузима руковођење седницом.

Ако председник Скупштине није изабран на Конститутивној седници, председавајући одборник наставиће са руковођењем седнице до избора председника Скупштине.

Члан 21.

Заменик председника Скупштине бира се из редова одборника, на период од четири године, на начин и по поступку прописаном за избор председника Скупштине.

Члан 22.

Председнику Скупштине, односно заменику председника Скупштине престаје функција пре истека времена на које су изабрани:

оставком;

разрешењем;

престанком мандата одборника

У случају подношења оставке, председнику Скупштине, ондосно заменику председника Скупштине престаје функција даном одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној седници, ако је оставку поднео између две седнице.

О поднетој оставци не отвара се претрес, нити се одлучује, већ се престанак функције председника Скупштине, односно заменика председника Скупштине само констатује.

Члан 23.

Предлог за разрешење председника Скупштине, односно заменика председника Скупштине може поднети најмање једна трећина од укупног броја одборника. Предлог се подноси у писменој форми и мора бити образложен.

Члан 24.

Председник Скупштине, односно заменик председника Скупштине разрешава се на начин и по постпку предвиђеном за њихов избор.

Члан 25.

Председник Скупштине је на сталном раду.

Заменик председника Скупштине није на сталном раду.

Постављање секретара Скупштине општине

Члан 26.

Секретар Скупштине општине поставља Скупштина општине, на предлог председника Скупштине општине, на период од четири године, јавним гласањем, већином гласова присутних одборника и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које је завршило правни факултет, положило стручни испит за рад у органима државне управе и има најмање три године радног искуства.

Скупштина може, на предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.

Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности.

Заменик секретара Скупштине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секратар Скупштине.

10.  Избор председника Општине, заменика пре-дседника општине и чланова општинског већа

Члан 27.

Предсеника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и и спречености да обавља своју дужност.

Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у општини.

Члан 28.

Кандидата за председника општине предлаже председник Скупштине општине, писменим путем. Председник Скупштине може предложити само једног кандидата.

Кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика председника општине, из реда одборника, писменим путем. Заменик председника општине бира се сходно члану 26. овог Пословника.

Члан 29.

Општинско веће има једанаест чланова

Скупштина општине бира девет чланова Општинског већа, на период од четири године.

Председник општине и заменик председника општине су чланови Општинског већа по функцији.

Члан 30.

Предлог за чланове Општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом облику.

Чланови општинског већа које бира Скупштина општине не могу истовремено бити и одборници Скупштине општине.

Члан 31.

На избор председника општине, заменика председника општине и чланове општинског већа сходно се примењују одредбе овог Пословника предвиђене за избор председника Скупштине општине које се односи на поступак тајног гласања.

Члан 32.

Када ослучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника општине и чланова општинског већа.

Члан 33.

Председнику општине и заменику председни-ка општине, избором на ове функције, престаје одбо-рнички мандат.

Одборнику који буде изабаран за члана општинског већа престаје одборнички мандат.

Члан 34.

Председник општине може бити разрешен пре истекан времена на које је биран, на образложен предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран.

О предлогу за разрешење председника општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана достављања предлога предсе-днику Скупштине.

Ако Скупштина не разреши председника општине, одборници који су поднели предлог за разрешење не могу поново предложити разрешење председника општине, пре истека рока од шест месеци од одбијања предхондог предлога.

Члан 35.

Разрешењем председника општине престаје мандат заменика председника општине и општинског већа.

Заменик председника општине, односно члан општинског већа, могу бити разрешени пре истека времена на који су изабрани, на предлог председника општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који су изабрани.

Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника општине или члана општинског већа, председник општине је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор новог заменика председника општине или члана општинског већа.

Скупштина општине истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору.

Председник општине, заменик председника општине или члан општинског већа који су разре-шени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог председника општине, заменика председника општине или члана општиског већа.

Члан 36.

Општинско веће може вршити своју функцију када је извршен избор више од половине чланова Општинског већа.

Чланови Општинског већа нису на сталном раду у општини.

Члан 37.

Члану Општинског већа може престати функција пре истека времена на које је изабран оставком или разрешењем.

Члан Општинског већа може поднети оставку Скупштини општине у писменом облику, а о истој се не одлучује, већ се само констатује да је члану Општинског већа престала функција.

Одборничке групе

Члан 38.

Политичка партија, група грађана која има одборнике у Скупштини општине или више њих могу образовати одборничку групу ако у Скупштини имају најмање три одборника, о чему писмено обавештавају председника Скупштине.

Члан 39.

Одборничка група има шефа који представља и заступа одборничку групу.

Одборничка група писмено обавештава председника Скупштине о томе којег одборника је именовала за шефа одборничке групе.

Члан 40.

Шеф одборничке групе може писмено овластити одборника из одборничке групе да га замењује у случају одсутности, о чему писмено обавештава председника Скупштине.

III РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

1. Образовање радних тела

Члан 41.

Скупштина образује радна тела ради разматрања и претресања питања из надлежности Скупштине, предлгања аката, праћења извршења одлука и других општих аката које доноси Скупштина и ради ефикасности рада у Скупштини.

Радна тела Скупштине су савети, комисије, као и друга радна тела.

Радна тела Скупштине могу се образовати као стална радна тела или као повремена радна тела, ради претресања одређених питања из надлежности Скупштине.

Члан 42.

Састав и број чланова сталних радних тела одређују се овим Пословником, а састав и број повремених радних тела одређују се одлуком о њиховом образовању.

Члан 43.

Председник општине, заменик председника општине и чланови Општинског већа не могу бити чланови радних тела.

Члан 44.

Стална радна тела Скупштине су:

Савет за буџет и финансије

Савет за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине

Комисија за статутарана питања, организацију и нормативна акта Скупштине

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе

Комисија за представке и предлоге

Мандатно-имунитетска комисија

Члан 45.

Савет за буџет и финансије разматра предлоге одлука о буџету општине и одлуке о располагању приходима и расходима буџета општине које доноси Скупштина, председник општине и наредбодавци за извршење предрачуна буџета.  

Члан 46.

Савет за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине разматра предлоге одлука, других општине аката и друга питања из области урганизма, грађевинарства, стамбение и комуналне области, заштите животне средине, уређења и коришћења грађевинског земљишта и пословног простора и других питања везаних за ове области.         

Члан 47.

Комисија за статутарна питања, организацију и наормативна акта Скупштине општине припрема и подноси скупштини предлог одлука о других општих аката, разматра предлоге аката које Скупштини предлаже Општинско веће или други предлагач и предлаже Скупштини доношење општих аката из њене надлежности.

Члан 48.

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе припрема предлоге за именовања и избор чланова органа и представника Скупштине општине у органе одређене прописима општине и законом, за које није предвиђено да их неки други орган предложи; разматра и одлучује о правима и обавезама из радног односа изабраних, именованих и постављених лица; доноси одлуку о остваривању права за лица која по закону могу бити на сталном раду, решава и друга питања која се тичу радног односа и права из радног односа.

Члан 49.

Комисија за представке, жалбе и предлоге разматра представке, жалбе и предлоге који су упућени Скупштини и предлаже скупштини и надлежним органима мере за решавање питања садржаним у њима и о томе обавештава подносиоца.

О својим запажањима поводом предствки, жалби и предлога, Комисија подноси извештај Скупштини једампут годишње.  

Члан 50.

Мандатно-имунитетска комисија разматра уверења о избору одбоника и Извештај општиснке изборне комисије у случају престанка мандата одборника пре рока на који је изабран, ради утврђивања редоследа на листама кандидата и права подносиоца изборних листа о распореду одборничких мандата, врши потврђивање мандата одборницима који су на овај начин стекли мандат, разлоге за престанак мандата појединих одборника. питање примене имунитиета одборника у случајевима предвиђеним законом и Статутом и друга питања везана за мандат одборника.

У поступку потврђивања мандата одборника, ова Комисија радни на начин и по поступку предвиђеним овим Пословником за рад Верификационе комисије .

Члан 51.

Савети и комисије наведни у члановима од 40 до 47 овог Пословника, имају председника, заменика председника и три члана.

Председника, заменика председника и чланове савета и комисија именује Скупштина, на предлог председника Скупштине или одборничке групе, на период од четири године, јавним гласањем.

Председник, заменик председника и најмање један члан Савета морају бити именовани из реда одборника, док се два члана Савета могу именовати из реда стручњака за ову област.

Члан 52.

Стална радна тела Скупштине могу обављати своју функцију ако су именовани председник и бар два члана радних тела.

Члан 53.

Председник, заменик председника или поједини чланови радних тела могу бити разрешени пре истека времена на које су именована.

Разрешење се спроводи на начин и по поступку предвиђеном за њихово именовање.

Седнице радних тела

Члан 54.

Рад савета и комисија одвија се у седницама.

Члан 55.

Седницу савета или комисије сазива председник савета или комисије, а у његовом одсуству његов заменик.

Председник Савета или комисије је дужан да сазове седницу савета или комисије на захтев неког од члана савета или комисије и на захтев председника Скупштине. Ако то не учини у захтеваном року, седницу сазива заменик председника или председник Скупштине.

Савети и комисије раде на седници којој присуствује већина њених чланова, а одлуке доносе већином гласова присутних чланова.           

Обавештење о датуму и дневном реду седнице савета или комисије доставља се свим члановима савета или комисије, шефовима одборничких група и лицима које се по Пословнику позивају на седнице, као и лицима за које се одреди да ће присуствовати седницама савета или комисије, најкасније три дана пре одржавања седнице. У нарочито хитним случајевима, овај рок може бити краћи.

Члан 56.

На седницу савета или комисије позивају се председник и заменик председника Скупштине, као и предлагач одређеног акта или његов овлашћени представник.

Седници савета или комисије може присутвовати сваки одборник.

Лица која нису чланови савета или комисије могу учествовати упретресању појединих питања и давању предлога, без права на одлучивање.

Седницама савета или комисије могу присуствовати и стручна лица за одређену област, без права на одлучивање.

Члан 57.

Седнице савета или комисије припрема њен председник уз помоћ секретара Скупштине.

Секретар Скупштине стара се да комисија благовремено добије од одговарајућег предлагача сву потребну документацију, као и стручну помоћ.

Предлагачи су дужни да доставе савету или комисији елаборате по сваком питању који је савету или комисији упућен на одлучивање.

Предлагачи су дужни да на захтев комисије или секретара Скупштине хитно одговоре на сва питања у вези са предметом који је упућен на разматрање савету или комисији.

Комисија или савет може тражити од предлагача да допуни предлог или пружи потребна објашњења или му предмет вратити на допуну и одредити рок за поступање по примедбама.

Ако предлагач не усвоји примедбе, савет или комисија ће изнети предлог на седници Скупштине са својим мишљењем и предлозима.  

Члан 58.

На рад седнице савета или комисије сходно се примењују одредбе о раду седнице Скупштине.    

Члан 59.

Када савет или комисија проучава нацрте или предлоге одлука који садрже опште прописе, уз обавештење за седницу доставиће се и потпуни текст нацрта или предлога са најважнијим примедбама.

Члан 60.

О предмету који је претресан, савет или комисија подносе извештај Скупштини.

Ако закључак није донет једногласно, чланови који су остали у мањини имају право да издвоје своје мишљење, које се доставља уз извештај Скупштини.

Савет или комисија одређују известиоца који ће пред Скупштином поднети извештај и образложити закључке.

Ако је мањина поднела засебан извештај, може одредити свог известиоца.

Рад савета и комисија на разматрању предлога општих аката

Члан 61.

Савет или комисија претреса примљени предлог одлуке или сама саставља нацрт одлуке према примљеном предлогу.

Када је то потребно, савет или комисија ће израду нацрта одлуке поверити неком другом лицу или органу и одредити рок за израду нацрта, уз исто-времено одређивање смернице за израду нацрта.

Истовремено са нацртом одлуке, израђује се и нацрт образложења одлуке.

Члан 62.

Израђени нацрт одлуке може се ставити на дневни ред седнице савета или комисије ако је чланвима достављен најмање три дана пред седницу.

У хитним случајвенима овај рок може бити краћи уколико је председнику Супштине предлог са потребним образложењем доставњен као хитан, а председник усвоји хитност поступка.

Члан 63.

О предлогу се у савету или комисије претреса прво начелно, а затим у појединстима.

Пре почетка претреса, подносилац предлога или друго стручно лице могу дати образложење предлога.

Члан 64.

Предлог савет или комисија прво претреса начелно, а затим у појединостима.

Пре приступања претресу, подносилац предлога може дати усмено објашњење предложеног нацрта.

Образложење може дати и стурчно лице или секретар Скупштине.

Члан 65.

Приликом начелног претреса, чланови савета и комисија и лице које присуствује седници износе своје начелно мишљење о нацрту као целини, а подносилац предлога или секретар Скупштине даје потребна објашњења.

Кад председник савета или комисије објави да је закључен претрес у начелу, приступа се претресу у појединстима тако што се претреса сваки појединачни члан нацрта.

Ако савет или комисија закључе да је предлог неприхватљив у начелу, не приступа се претресу у појединсотима.

Члан 66.

О амандманима се расправља иза члана на који се односе.

Ако има више одборничких амандмана, о њима се расправља редом којим су поднети. Подносилац предлога дужан је да се изјасни о сваком одборничком амандману.

Амандмани се могу предлагати усмено само док траје претрес у појединостима.

Члан 67.

О амандманима се расправља иза члана на који се односе.

Ако има више одборничких амандмана, о њима ће се расправљати редом којим су поднети. Подносилац предлога дужан је да се изајсни о сваком предложеном амандману.

Амандман који поднесе предлагач или га предлагач усвоји постаје саставни део предлога.

Члан 68.

Након завршетака претреса у појединсотима гласа се о поднетим амандманима, а затим о предлогу у целини.

Члан 69.

Подносилац предлога може одустати од предлога све док се не приступи гласању о предлогу у целини.

Члан 70.

Након усвајања предлога савет или комисија одређују известиоца који подноси извештај Скупштини.

Сваки члан који је издвојио мишљење може своје издвојено мишљење изнети пред Скупштином.

Предлог одлуке са извештајем савета или комисије доставиће се одборницима најкасније три дана пре седнице на којој ће се предлог претресати.

IV СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Припремање и сазивање седнице

Члан 71.

О припремању седнице стара се председник Скупштине уз помоћ секретара Скупштине.

Предлог дневног реда седнице припрема председник Скупштине.

У предлог дневног реда седнице скупштине уврстиће се предлози примљени од Општинског већа, одборничких група, савета, комисија и других тела и лица овлашћених за подношење предлога, као и питањима из надлежности Скупштине о којима је расправљано на зборовима грађана.

Председник скупштине се стара да сва питања која су унета у дневни ред буду предходно разматрана на седницама надлежних савета или комисија.

Члан 72.

Седнице Скупштине одржавају се према потреби, а најмање једном у три месеца.

Члан 73.

Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев председника општине, општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одр-жавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Уколико председник Скупштине не закаже се-дницу у року одређеном у ставу 1. овог члана, седни-цу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева.

Председник Скупштине може одложити се-дницу коју је сазавао само у случају када не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина. 

Члан 74.

Седнице Скупштине сазивају се писменим путем.

Позив за седницу садржи место, дан и час одржавања седнице и предлог дневног реда.

О достављању позива за седницу, као и дру-гог материјала одборницима, води се посебна евиде-нција.

Позив за седницу се мора доставити одбо-рницима најкасније пет дана пре дана одређеног за одржавање седнице.

У хитним случајевима, овај рок може бити краћи.

Члан 75.

Уз позив за седницу одборницима се доста-вља предлог дневног реда, текст и образложење предлога и нацрта, извештај одговарајућег савета или комисије о поједином питању, као и друга документација.

Обавезно се доставља у целини текст предлога општих аката.

Члан 76.

Предлог дневног реда саставља председник Скупштине

У предлог дневног реда председник уноси предлоге и питања који су пристигли најмање десет дана пре дана за који је заказана седница.

У нарочито хитним случајевима, председник може у предлог дневног реда унети и питања и предлоге приспеле после рока из предходног става.

Члан 77.

Председник Скупштине може одбити да у предлог дневног реда унесе она питања и предлоге за које сматра да нису довољно припремљени да би се о њима расправљало.

Председник скупштине ће обавестити предлагача о разлозима због којих је одбио да питање или предлог стави на дневни ред.

Одбијени предлог уврстиће се у дневни ред наредне седнице скупштине, без обзира да ли је довољно припремљен.

Отварање седнице и учешће на седници

Члан 78.

Председник Скупштине отвара седницу Скупштине и на основу евиднеције о присутности одборника утврђује да постоји кворум за рад Скупштине.

Кворум за рад Скупштине постоји ако је на седници присутно више од половине од укупног броја одборника.

Кворум се утврђује на основу евиднеционих листова тако што сваки одборник приликом уласка у салу предаје свој евиденциони лист надлежној служби.

Уколико одборник изрази сумњу у постојање кворума утврђеног на основу евиденицоних листова, председник Скупштине ће одредити пребројавање или прозивање одборника ради утврђивања кворума.

Члан 79.

У раду Скупштине општине учествују одборници, председник општине, заменик председника општине, чланови општинског већа, секретар скупштине, секретар општинског већа, начелник општинске управе, руководиоци организационих јединица у општинској управи и друга лица која на седницу Скупштине позове председник Скупштине.

Лица из става 1. овог члана имају право да затраже и добију реч на седници скупштине, да учествују у дискусијама, постављају питања и дају одговоре, да предлажу акта из надлежности Скупштине општине, као и друга права одређена законом, Статутом и овим Пословником.“

Ток Седнице

Члан 80.

Дневни ред утврђује скупштина већином гласова присутних одборника.

Одборници, савети, комисије и друга радна тела Скупштине, председник Општине, чланови Општинског већа и наченик Општинске управе могу предложити измене и допуне предложеног дневног реда. Предлози се достављају председнику скупштине у писменој форми.

Предлози за проширење дневног реда предлозима аката који испуњавају услове да се уврсте у дневни ред достављју се најкасније три дана пре дана одређеног за одржавање седнице Скупштине, а предлози који се односе на избор, именовање, разрешење и престанак функције повлачење појединих тачака из предложеног дневног реда, спајање расправе и за промену редоследа тачака дневног реда достављају се најкасније један дан пре дана одређеног за седницу Скупштине.

При утврђивању дневног реда, Сккупштина одлучује следећим редоследом о предлозима:

за хитни поступак,

да се поједине тачке повуку из дневног реда,

да се дневни ред прошири,

за спајање расправе

за промену редоследа појединих тачака.

Члан 81.

О предложеним изменама и допунама дневног реда обавља се претрес у коме могу учествовати само предлагач промене денвног реда и предлагач акта ако се захтева да се акт повуче из дневног реда.

Члан 82.

Скупштина одлучује посебно о сваком предлогу за измену и допуну дневног реда.

Нове тачке које су унете у дневни ред, предлог за спајање расправе или предлог за хитан поступак увршћују се у дневни ред по редоследу предлагања, осим ако је предлгагач тражио други редослед разматрања, о чему се Скупштина изјашњава без претреса.

Члан 83.

Скупштина може закључком у току седнице изменити редослед разматрања појединих тачака дневног реда, о чему се одлучујуе без претреса.

Члан 84.

По отварању претреса сваке тачке дневног реда на седници скупштине, право да добију реч имају по следећем редоследу:

предлагач акта

известилац надлежног савета или комисије

одборник који је на седници савета или комисије издвојио мишљење

шеф одборничке групе

одборници по редоследу пријављивања.

Председник општине, заменик председника општине ичланови општинског већа имају право да добију реч када је затраже, без обзира на редослед наведен у у ставу 1. овог члана.

Члан 85.

Време излагања о појединим тачкама дневног реда може се ограничити, о чему се одлучује скупштина без претреса.

Члан 86.

Када утврди да нема више пријављених за реч, председник Скупштине закључује претрес.

Члан 87.

Председник скупштине, односно председава-јући прекида рад Скупштине кад утврди недостатак кворума на седници, док се кворум не обезбеди.

Председник Скупштине, односно председавајући може одредити паузу у раду скупштине да би се извршиле потребне консултације или прибавило мишљење.

Председник скупштине, односно председава-јући прекида рад Скупштине и у другим случајевима, на сопствену иницијативу или на предлог најмање једне трећине одборника, уколико се за то изјасни више од половине присутних одборника.

Председник Скупштине, односно председава-јући обавестиће одборнике о наставку седнице. Наставак седнице одредиће се у року који не може бити дужи од седам дана.

Члан 88.

Када се обави разматрање свих тачака дневног реда и одлучивање по њима, председник Скупштине закључује седницу Скупштине.

Члан 89.

Одборнику који жели да говори о повреди овог Пословника председник скупштине даје реч одмах по завршетку излагања предходног говорника.

Одборник је дужан да наведе која је одредба Пословника по његовом мишљењу повређена, да је цитира и образложи у чему се повреда састоји.

Председник Скупштине је дужан да након тога да објашњење.

Ако и после објашњења председника скупштине одборник остаје при томе да је поврђен Пословник, председник Скупштине позива одборнике да се, без претреса, изјасне о том питању.

Члан 90.

Уколико се одборник у свом излагању на се-дници Скупштине увредљиво изрази о лица наве-дена у члану 79. став 1. овог Пословника из друге одборничке групе, наводећи његово име и презиме или функцију, односно погрешно протумачи његово излагање, лица наведена у члану 79. став 1. овог Пословника на којег се излагање односи има право на реплику.

Колико се увредљиви изрази односе на одборничку групу, право на реплику има шеф те одборничке групе.

Одлуку о праву на реплику доноси председник Скупштине.

Уколико председник Скупштине не дозволи тражену реплику, лица наведена у члану 79. став 1. овог Пословника има право да захтева да се о томе изјасни Скупштина, без претреса.

Скупштина може, већином гласова присутних одборника, ограничити време трајања реплике.

На редплику није дозвољена реплика.

Члан 91.

Нико не може да говори на седници скупштине уколико не затражи и добије реч од председника Скупштине.

Члан 92.

Говорник може да говори само о питању које је надневном реду.

Нико не може прекидати говорника нити га опомињати, осим председника скупштине у случајевима предвиђеним овим Пословником.

За време говора одборника или других учесника у претресу није дозвољено добацивање, односно ометање говорника на други начин нити било која друга радња која угрожава слободу говора.

Члан 93.

Одборници су дужни да поштују достојанство Скупштине општине.

Одборници су дужни да се једни другима обраћају са уважавањем.

Није дозвољено коришћење увредљивих израза, као ни изношење чињеница и оцена које се односе на приватни живот неког лица.

Одржавање реда на седници

Члан 94.

О реду на седници скупштине стара се председник Скупштине.

Због повреде реда на седници, председник Скупштине може да изрекне следеће мере:

опомену или

одузимање речи.

Скупштина, на предлог председника Скупштине може да изрекне меру удаљења са седнице.

Члан 95.

Опомена се изриче говорнику:

који говори пре него што је затражио и добио реч;

који, поред упозорења председника Скупштине, говори о питању које није на дневном реду;

ако прекида говорника у излагању или добацује, односно на други начин угрожава слободу говора;

ако износи чињенице и оцене које се односе на приватни живот других лица;

ако употребљава псовке и увредљиве изразе;

ако другим поступцима нарушава ред на седници.

Члан 96.

Мера одузимања речи изриче се одборнику коме су предходно изречене две мере опомене, а који и после тога чини прекршаје из члана 88. овог Пословника.

Одборнки коме је изречена мера одузимања речи дужан је да, без одлагања прекине са излагањем, у противном, председник Скупштине одређује паузу.

Мера одузимања речи не односи се на право на реплику у даљем току седнице.

Члан 97.

Мера удаљења са седнице изриче се одборнику који и после одузимања речи омета или спречава рад на седници, не поштује одлуку председника скупштине о изрицању мере одузимања речи или настави да чини друге прекршаје из члана 88. овог Пословника.

Мера удаљења са седнице може се изрећи одборнику и без предходно изречених мера опомене и одузимања речи у случају физичког напада или другог сличног поступка којим се угрожава физички или морални интегритет одборника или другог учесника седнице.

Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се одмах удаљи из сале у којој се одржава седница. Уколико то не учини, председник скупштине одредиће паузу.

Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице сматра се неоправдано одсутним.

Члан 98.

Мере које је изрекао председник Скупштине примењују се док траје претрес по тачки дневног реда у току које је мера изречена, а мера коју је изрекла Скупштиа примењујуе се за седницу Скупштине на којој је изречена.

Записник

Члан 99.

Записник на седницама Скупштине води секретар Скупштине или лице које он одреди.

Председник Скупштине може сам формули-сати поједине закључке који се уносе у записник.

Одборник може захтевати да сам формулише свој предлог или своје мишљење ради уношења у записник.

Ако се председник Скупштине са тим не сложи, о томе одлучује Скупштина без претреса.

Члан 100.

У записник се обавезно уносе:

време и место одржавања седнице,

имена председавајућег и записничара

имена одсутних одборника и других лица која по овом Пословнику присуствују седници,

број одборника који присуствују седници,

имена лица која су била позвана да узму учешћа у седници,

питања одборника

кратак ток седнице са битним садржајем предмета о којима се расправља,

имена говорника са ознаком да ли су говорили за предлог или против предлога

мере које су изрекли председник Скупштине или Скупштина,

резултати гласања о појединим питањима

доношење одлука или других аката по свакој тачки дневног реда.

Члан 101.

Коначна редакција записника извршиће се најдаље у року од седам дана од дана одржавања седнице.

Члан 102.

Записник потписују председник Скупштине и секретар Скупштине.

На седници Скупштине општине може се вршити тонско снимање.

Говорник има право да, у року од три дана од дана одржавања седнице, затражи да се издвоји његово излагање и да му се достави.

Члан 103.

Скупштина одлучује јавним гласањем уколико Законом, Стаутом, Пословником, општим актом или посебном одлуком Скупштине није одређено тајно гласање.

Одборник се може уздржати од гласања и може се изјаснити зашто се уздржао од гласање.

Члан 104.

Јавно гласање се врши дизањем руку или на други начин који одреди председник Скупштине.

Члан 105.

Када се гласа дизањем руку, председавајући прво позива да подигуну руку одборници који гласају ЗА и изброји тако дате гласове, затим позива да по-дигну руку одборници који гласају ПРОТИВ и изброји тако дате гласове, а затим позива да подигну руку одборници који су се уздржали од гласања и њих изброји. Посебно се констатује колико одборника није гласало.

Када се гласа о процедуралним или другим питањима за чије решавање није прописана квали-фикована већина, не мора се вршити посебно пре-бројавање када је очигледно за које решење је већи-на, већ се само преброје гласови ПРОТИВ, односно ЗА.

Члан 106.

Поименично се гласа пошто одборници по прозивци изјављују да ли гласају ЗА, ПРОТИВ или се уздржавају од гласања.

По завршетку прозивке, још једанпут ће се прозвати одборници који се први пут нису одазвали.

Записничар уписује име одборника и како је гласао. Потом председавајући заједно са записнича-ром утврђује резултат гласања и број одборника који су се уздржали.

Члан 107.

Тајно гласање врши се на истоветним листићима, овереним печатом скупштине.

Када се гласа о предлогу који треба да се прихвати или одбије, одборници гласају заокружи-вањем речи ЗА или ПРОТИВ и спуштају гласачки листић у гласачку кутију по прозивци.

Члан 108.

Пре него што се приступи тајном гласању, председавајући ће прочитати одредбе Пословника који се односе на тајно гласање, а потом ће се иза-брати комисија од три члана за утврђивање резулта-та гласања.

Утврђивање резултата гласања врши се тако што сваки од члана комисије изврши увид у гласачки листић, а један члан бележи у списак садржину листића.

Садржину листића бележи записничар који води записник.

Неважећим се сматра листић који није заокружен или је истовремено заокуржено и ЗА и ПРОТИВ, као и листић на коме је дописивано.

Члан 109.

Приликом избора гласање се врши за појединачне кандидате или за кандидатске листе.

Код јавног поименичног избора одборник јасно изговара име кандидата за кога гласа, односно име првог кандидата са листе за коју гласа.

Код избора путем гласачких листића сваки одборник добија листић на коме су исписана имена кандидата, а испред сваког имена означен је редни број.

Одборник гласа тако што заокружује редни број испред имена кандидата за кога гласа.

Листићи на којим је заокружен редни број испред имена више кандидатат сматрају се неваже-ћим. Неважећи су и листићи на којима је заокружен редни број испред имена два или више кандидата.

Члан 110.

Ако је број одборника који су се уздржали од гласања већи од укупног броја одборника који су гла-сали, сматра се да је предлог о коме се гласа одби-јен, а ако се реди о гласању за избор, врши се поно-вни избор.

Ако предложена кандидатска листа односно предложени кандидати нису добили већину гласова или ако су сви или више кандидата, односно две или више кандидатксих листа добиле једнак број гласова, врши се поновни избор.

Члан 111.

По извршеном гласању, председавајући утврђује резултате гласања и на основу тих резулта-та објављује да ли је предлог прихваћен или одбијен, односно који су канидати изабрани.

Ако је гласање било поименично или тајно, председавајући ће објавити колико је одборника гласало, колико гласова је добио сваки канидат, односно кандидациона листа и колико је било неважећих листића.

Ако је био предложен само један кандидат, односно само једна кандидатска листа, објављује се колико је гласова било против.

Резултати гласања уносе се у записник.

У записник се уноси и борј оних који су гласали ПРОТИВ или су се уздржали од гласања.

Одборник који је гласао против или се уздржао од гласања може тражити да се у записник унесе његово име, као и објашњење зашто је тако гласао.

Члан 112.

Ако другачије није прописано, Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних одборника (проста већина).

Већина гласова од укупног број одборника (квалификована већина) у случајевима предвиђеним законом, Статутом и овим Пословником.

Акти Скупштине општине

Члан 113.

Скупштина доноси одлуке, решења, закључке и препоруке.

О облику акта одлучује Скупштина, обзиром на природу предлога, без обзира у ком је облику акт предложен.

Акта Скупштине израђују се на основу изворника Записника о раду седнице на којој су донети.

Акта скупштине потписује председник Скупштине или секретар Скупштине.

О чувању и објављивању аката Скупштине стара се секретар Скупштине.

Акта Скупштине за која је то одређено, обја-вљују се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Члан 114.

Иницијативу за доношење аката могу дати одборници, одборничке групе, председник Општине, Општинско веће, савети или комисије Скупштине.

Иницијатива се може састојати у усменом предлогу на седници скупштине да се донесе одлука или да се постојећа одлука укине, измени или допуни.

Ако Скупштина усвоји предлог, на истој седници ће одредити којој ће комисији поверити израду предлога одлуке.

Иницијатива се може састојати у подношењу израћеног нацрта одлуке са посебним образложењем.

Скупштина упућује предлог одговарајућој комисији на проучавање, ако се сагласи са предлогом за доношење одлуке.

Члан 115.

Предлог за доношење акта, ако није стављен на дневни ред седнице скупштине, упућује се председнику скупштине уз писмено образложење заједно са материјалом на основу кога је предлог састављен.

Предлози за доношење измене или допуне општих аката који подносе поједини одборници или одборничке група обавезно се достављају на мишљење надлежном савету или комисији.

Скупштина или Општинко веће могу одлучити да се нацрти појединих одлука публикују или претресу на зборовима грађана.

Председник скупштине доставља примљене предлоге одговарајућем савету или комисији на проучавање и подношење извештаја.

Члан 116.

Претрес предлога одлуке у Скупштини почиње извештајем известиоца надлежног савета или комисије, потом се предлог претреса у начелу, а ако се прихвати, онда у појединостима.

Претресом предлога општег акта у начелу распрвљају се питања законитости доношења тог акта и његове целисходности.

У претресу у појединостима расправља се о појединим нормама тог предлога, поднетим амандманима и другим елементима правне природе акта везане за целисходност.

Права и дужности одборника

Члан 117.

Сваки одборник има права и дужности у скупштини одређена Уставом, законом, Статутом и овим Пословником.

Одборник има право да учествују у претресу предлога одлуке и да предлаже амандмане.

У претресу може узети учешће и члан савета или комисије који на позив председавајућег или на предлог одборника даје потребна објашњења, а може и сам затражити реч ради давања објашњења.

Члан 118.

Предлог за измену и допуну предлога општег акта подноси се у облику амандмана.

Амандмане може поднети одборник, одборничка група, савети, комисије, као и други субјекти који по Статуту имају својство предлагача.

Амандман се подноси најкасније три дана пре дана одређеног за одржавање седнице Скупштине.

На предлог Статута, буџета, генералног урба-нистичког плана и програма развоја делатности за које је надлежна општина, амандмани се подносе пи-смено најкасније три дана пре одржавања седнице.

Члан 119.

Амандман се, по правилу подноси у писменом облику и мора бити образложен.

Амандман садржи назив предлога аката на који се амандман односи, пун текст измена, односно допуна предлога, образложење са назаченим разло-зима за подношење амандмана и назив подносиоца амандмана.

Амандман се подноси председнику Скупшти-не који га доставља предлагачу и надлежном радном телу скупштине ради давања мишљења.

Амандман који предлагач прихвати постаје саставни део предлога општег акта.

Члан 120.

Надлежно радно тело Скупштине дужно је да, пре седнице скупштине размотри амандмане на предлог општег акта који су поднели одборници, као и да да своје мишљење са предлогом да се амандман усвоји или одбије.

Амандман који усвоји надлежно радно тело Скупштине постаје саставни део предлога општег акта.

О амандманима које савети или комисије ни-су прихватили у целини или делимично одлучује Ску-пштина приликом гласања о предлогу општег акта.

Члан 121.

У току претреса предлога општег акта, амандман у писменом облику могу поднети надлежна радна тела Скупштине.

Скупштина најпре одлучује о приспелим амандманима одборника по реду чланова, а затим о амандманима надлежних радних тела Скупштине на исте чланове предлога општег акта.

Ако је поднето више амандмана на исти члан предлога, прво се одлучује о амандману којим се прелаже брисање члана.

Члан 122.

Одборници имају право да постављају одборничка питања.

Одборничка питања постављају се у писме-ном облику и достављају председнику Скупштине, са назнаком да ли одборник жели да се одговор на одборничко питање достави само њему или свим одборницима.

Уколико је то могуће, одговор на одборничко питање одборник ће добити на седници на којој је одборничко питање поставио. Уколико није могуће одговорити на самој седници, одговор на одборничко питање одборник ће добити након провере информација које се траже.

Одборник може постављати одборничка питања само из надлежности Скупштине општине, општинског већа, председника општине или општинске управе.

Проглашење и објављивање одлуке

Члан 123.

Текст одлуке коју је усвојила Скупштина доставља се председнику Скупштине који је проглашава и објављује.

Хитан поступак

Члан 124,

По хитном поступку могу се донети само акти којима се регулишу питања за чијим уређивањем постоји неодложна потреба или ако би доношење аката у редовном поступку могло да изазове штетне последице.

Члан 125.

Сваки овлашћени предлагач може поднети образложен предлог за доношење акта по хитном поступку, о чему скупштина одлучује без претреса.

Пре гласања о том питању, Скупштина ће саслушати образложење предлагача.

Ако Скупштина усвоји предлог да се акт донесе по хитном поступку, предлог акта се уноси у дневни ред исте седнице.

Скупштина може у току седнице затражити хитно мишљење одређеног радног тела Скупштине.

Предлог акта који се доноси по хитном поступку мора се доставити одборницима најкасније пре почетка седнице.

VI ЈАВНОСТ СЕДНИЦЕ

Члан 126.

Седнице скупштине су јавне.

Скупштина може одлучити, на предлог председника Скупштине или одборничке групе, да се седница одржи без присуства јавности или да се само о појединим питањима расправља и одлучује без присуства јавности, уколико је то потребно из разлога безбедности, очувања јавног морала или других разлога утврђених законом.

Одлука о искључењу јавности са седнице доноси се без претреса.

Ако Скупштина одлучи да се о појединим питањима расправља без присуства јавности, о тим питањима расправљаће се на исти начин и у надлежним телима Скупштине.

Члан 127.

Рад на седници на којој је искључена јавност сматра се тајном и на сме се објавити ни на који начин.

Скупштина може одлучити да објави кратак извештај о раду на нејавној седници као и одлуку која је на таквој седници донета.

Члан 128.

Јавним седницама скупштине могу присуствовати она лица која су писмено позвана на седницу скупштине.

Лица из става 1. овог члана не смеју реметити рад на седници, о чему ће се старати председник Скупштине.

Члан 129.

Акредитовани новинари могу присуствовати свим јавним седницама Скупштине и њених радних тела.

Секретар Скупштине или лице које он одреди одржава везу између новинара и скупштине.

Када акредитовани новинар злоупотреби своја права или грубо ремети ред на седници или правила пристојности, председник Скупштине удаљиће га са седнице, а може донети и одлуку да то лице не може вршити права која му по овом Пословнику припадају. У том случају, овбавестиће се новинска агенција, радио или телевизија чији је представник то лице и замолиће се да упути друго лице као свог представника у Скупштини.

VII ИЗВЕШТАЈ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ, ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Члан 130.

Скупштина може одлучити, на предлог одборничке групе, да се од председника Скупштине, Општинског већа или председника Општине затражи извештај о њиховом раду и извршавању аката из надлешности Скупштине.

Извештај поднет на основу предходнг става ставља се на дневни ред скупштине.

Члан 131.

Брише се.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 132.

Измене и допуне овог Пословника вршиће се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.

Члан 133.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 010-2/08-04
Датум: 27. 03. 2009.
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Павел Стањо с.р.

 

Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације дела викенд зоне „Девојачки Бунар“

На основу члана 54. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' број 47/03 и 34/06), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' број 129/2007), члана 15. и 40. Ста-тута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибу-нар'' број 12/2008) и члана 113. Пословника Ску-пштине општине Алибунар (''Сл. лист општине Али-бунар'' број 10/2008), Скупштина општине Алибунар, на X седници одржаној 27. 03. 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ВИКЕНД ЗОНЕ
„ДЕВОЈАЧКИ БУНАР“

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације дела викенд зоне ''Девојачки Бунар'' (у даљем тексту: План детаљне регулације), који је израђен од стране ''Кућа Стил'' ДОО Свилајнац, улица Ж.Ј. Шпанца б.б., од децембра 2008. године.

Члан 2.

План детаљне регулације се састоји из текстуалног дела и графичког дела.

Текстуални део садржи:

I УВОД

II ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

 1. Грађевинско земљиште
 2. Целине и зоне одређене планом
 3. Подаци о мрежама саобраћајне и комуналне инфраструктуре
 4. Уређење зелених површина
 5. Урбанистички услови и прописи које је потребно испунити за издавање одобрења за изградњу
 6. Општи и посебни услови за заштиту животне средине, заштиту културних добара и за заштиту од пожара, елементарних непогода и ратних разарања
 7. Средњорочни програм уређивања јавног грађевинског земљишта
 8. Урбанистички услови за јавне површине и јавне објекте
 9. Подаци о објектима који су планирани за изградњу
 10. Подаци о мрежама саобраћајне и комуналне инфраструктуре
 11. Посебни захтеви, услови и прописи које је потребно испунити за издавање одобрења за изградњу
 12. Општи и посебни услови за заштиту животне средине
 13. Локације прописане за израду Урбанистичког пројекта
 14. Биланс планираних површина и програм уређивања јавног грађевинског земљишта

III ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

 1. Подаци о врсти и намени објеката који се могу градити под условима одређеним планом
 2. Услови за образовање грађевинске парцеле
 3. Однос грађевинске према регулационој линији и положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле
 4. Највећи дозвољени степен заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле
 5. Највећа дозвољена спратност и висина објеката
 6. Најмања дозвољена међусобна удаљеност објеката
 7. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели
 8. Услови и начин обезбеђивања приступа парцели и простора за паркирање возила
 9. Услови заштите суседних објеката
 10. Архитектонско и естетско обликовање објеката
 11. Услови прикључења објеката на комуналну и осталу инфраструктуру
 12. Услови за озелењавање простора

Графички део садржи:

IV ГРАФИЧКИ ДЕО

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

 1. Шира диспозиција простора обухваћеног планом
 2. Извод из ППППН СРП ``Делиблатска пешчара``                                     1:50000
 3. Катастарско-топографски план       1:500
 4. Подела на јавно и остало грађевинско земљиште                                                1:500
 5. Подела на функционалне целине и постојећа функционална организација са претежном наменом простора            1:500
 6. План инфраструктуре                                  1:500

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ

 1. План саобраћаја са регулационим и нивелационим решењем                            1:500
 2. План зеленила и слободних површина                                                                               1:500
 3. План препарцелације                                   1:500

VI ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА

Текстуални и графички део Плана детаљне регулације су увезани и заједно чине целину.

Члан 3.

План детаљне регулације се потписује, оверава и архивира у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду (''Службени гласник РС'', број 75/03).

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-33/09-04
Датум: 27. 03. 2009. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Стањо Павел с.р.

Решење о одређивању гласачких места у насељеном месту Алибунар за спровођење референдума у насељеном месту Алибунар

На основу тачке II Решења о именовању Ко-мисије за спровођење Општинског референдума ра-ди изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодопри-носу за насељено место Алибунар у насељеном ме-сту Алибунар као делу територије општине Алибунар број 014-2/09-04 од 20. фебруара 2009. године, Комисија за спровођење Општинског референдума ради изјашњавања о Предлогу Одлуке о самодо-приносу за насељено место Алибунар у насељеном месту Алибунар као делу територије општине Алибу-нар на седници од 04. март 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАСАЧКИХ МЕСТА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ АЛИБУНАР КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АЛИБУНАР У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ АЛИБУНАР КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У насељеном месту Алибунар, као делу територије општине Алибунар, овим Решењем одређују се гласачка места за спровођења референдума ради изјашњвања граађана о Предлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Алибунар расписаном за 28. и 29. март 2009. године.

Члан 2.

На територији насељеног места Алибунар, као делу територије општине Алибунар,  одређује се 4 (словима: четири) гласачка места и то:

1. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 1. АЛИБУНАР 1. са седиштем у згради Скупштине општине (мала сала), улица Трг Слободе 15 обухвата следеће улице: Банатска, Бранка Радичевића, Ђуре Јакшића, Липовачка, Михајла Пупина, Радничка, Трговчка, Учитeљска, Виноградарска, Војвођанска, Змај Јовина, Млинска, Железничка, Васка Попе и Трг Слободе од броја 6 до краја.

2. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 2. АЛИБУНАР 2. са седиштем у згради Месне заједнице, улица Жарка Зрењанина 3, обухвата следеће улице: Жарка Зрењанина, Златиборска, Летња, Пионирска, Рибарска, Зимска и Мала.

3. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 3. АЛИБУНАР 3. са седиштем у згради Основне школе, улица Вука Караџића 4, обухвата следеће улице: Вашарска и Вашариште, Вука Караџића, Ратарска, Гундулићева, Изворска и Немањина.

4. ГЛАСАЧКО МЕСТО БРОЈ 4. АЛИБУНАР 4. са седиштем у згради Економске школе, улица Вука Караџића 2, обухвата следеће улице: Првомајска, Братства Јединства, 27. Марта, Саве Мунћана, Бригадирска и Трг Слободе од броја 1 до броја 5.

Члан 3.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
Скупштина општине
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОГ
РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О
ПРЕДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ
ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО АЛИБУНАР У
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ АЛИБУНАР КАО ДЕЛУ
ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
Број: 013-3/09-04
Датум: 04. март 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Биљана Враговић с.р.

Одлука о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2010.годину

Овде можете преузети Одлука о завршном рачуну буџета општине Алибунар за 2010.годину

Одлуку о допуни Одлуке о буџету општине Алибунар за 2011. годину

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'', бр. 54/09, члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07) и члана 15. тачка 4. и чл. 40. тачка 2. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08 и 13/09), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на Тридесетој седници одржаној 10. јуна 2011. године донела је

О Д Л У К У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Алибунар за 2011. годину (''Службени лист општине Алибунар'', број 15/2001), после члана 19. додаје се члан 19а, који гласи:

''Средства од накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини која неће бити искоришћена у 2011. години, искористиће се за покриће недостајућег дела средстава насталог као последица умањења ненаменских трансфера из буџета Републике Србије.

У буџету Општине Алибунар за 2012. годину предвидеће се повраћај овако искоришћених средстава и њихово усмеравање за намене предвиђене Законом о пољопривредном земљишту.''

Члан 2.

Ову Одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-25/11-04
Датум: 10. јун 2011. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Алибунар за 2011. годину

Овде можете преузети Програмзаштите, уређења и коришћењапољопривредног земљиштаопштине Алибунар за 2011. годину

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду и уређењу

На основу члана 20. алинеја 24. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 40. алинеја 18. Ста-тута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Двадесе-тосмој седници од 18. фебруара 2011. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ И УРЕЂЕЊУ

Члан 1.

У Одлуци о комуналном реду и уређењу (''Службени лист општине Алибунар'', број 3/99, 2/02, 7/02, 10/05 и 6/08), члан 26. мења се и гласи:

''Стајско ђубриво може да се депонује у економском дворишту на удаљености од 50 метара од најближе стамбене зграде и бунара, а најмање 1,50 метара од међе према суседу''.

Члан 2.

У члану 45. став 1. алинеја 2. се мења и гласи:

'' – да се стаје, свињци и живинарници налазе на удаљености која не може бити мања од 50 метара од стамбених просторија као и најмање 60 метара од улице''.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 352-2/11-04
Датум: 18. фебруар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Одлуку о обезбеђивању права на помоћ у кући грађана и нормативима и стандардима за обављање делатности

На основу члана 9. став 3. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана (''Службени гласник РС'' бр. 36/91, 33/93, 67/93, 46/94, 52/96 и 29/01) и члана 55. Статута општине („Службени лист Општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на Двадесетседмој седници одржаној дана 07. фебруара 2011. године, донела је

О   Д   Л   У   К   У
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПРАВА
НА ПОМОЋ У КУЋИ ГРАЂАНА
И НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Опште одредбе

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се право на помоћ у кући као посебан облик ванинституционалне социјалне заштите грађана општине Алибунар и нормативи и стандарди за обављање послова и делатности пружања услуга помоћи у кући.

Право на помоћ у кући

Члан 2.

Право на помоћ у кући је посебан ванинституционални облик социјалне заштите на које има право појединац у складу са условима и у обиму прописаном овом Одлуком.

Одлуком Скупштине општине одредиће се, на годишњем нивоу, институција којој ће се поверити организовање услуге пружања помоћи наведеној у овој Одлуци, у којој ће бити смештене просторије и опрема, као и која ће организовати и пратити пружање услуга прописаних овом Одлуком.

Обезбеђивање средстава

Члан 3.

Финансијска средства за остваривање права на помоћ у кући обезбеђују се у буџету општине Алибунар, учешћем корисника, лица која су у складу са законом дужна да учествују у издржавању корисника, донатора, спонзора и других извора у складу са законом.

Корисници права на помоћ у кући

Члан 4.

Право на помоћ у кући утврђено овом Одлуком прописаће се посебним правилником које ће донети Општинско веће општине Алибунар.е стана итд;

Услуге које се обезбеђују у оквиру права на помоћ у кући

Члан 5.

У оквиру права на помоћ у кући, корисницима се обезбеђују услуге:

 1. помоћ у обезбеђивању исхране (набавка намирница, сервирање и помоћ при узимању хране, припрема оброка, припрема напитака, одржавање хигијене посуђа);
 2. помоћ у одржавању личне хигијене (помоћ при умивању, купању, прање и чешљање косе, помоћ при бријању и сечење ноктију);
 3. помоћ у одржавању одевних предмета и постељине (набавка одеће, обуће и постељине);
 4. помоћ у одржавању хигијене стана (одржавање чистоће просторија, одржавање чистоће беле технике, одржавање чистоће подних површина и простирки);
 5. помоћ у загревању просторија (ложење ватре, чишћење пећи, набавка огревног материјала);
 6. посебна помоћ у задовољавању других егзистенцијалних и социјалних потреба (помоћ при кретању у стану и дворишту, помоћ у набавци књига, новина, помоћ у успостављању социјалне комуникације са окружењем и иницирање добросуседске помоћи, помоћ у остваривању контаката са другим хуманитарним организацијама које се баве пружањем социјалне подршке старијим лицима, помоћ у набавци лекова, одвођење на лекарске прегледе, помоћ у плаћању станарине, електричне енергије, грејања и других комуналних услуга);
 7. посебна помоћ у обезбеђивању сервисних услуга (поправка водоводне и канализационе мреже, поправка намештаја и столарије, поправка апарата за домаћинство, поправка брава итд).

Корисницима се у оквиру права на помоћ у кући могу обезбеђивати и друге услуге (у даљем тексту Одлуке: ванстандардне услуге), у складу са њиховим потребама и могућности службе да такве услуге у оквиру своје основне делатности или коришћењем других служби корисницима обезбеде.

Учесталост пружања услуга у оквиру права на помоћ у кући

Члан 6.

Континуитет и учесталост пружања услуга у индивидуалном програму пружања услуга утврђују се на основу процењеног стања и потреба сваког корисника, у складу са правилником који ће донети Општинско веће општине Алибунар.

Приоритет у пружању услуга

Члан 7.

Приоритет реаговања у пружању услуга одређује се у складу са здравственим стањем и породичним приликама корисника, као и могућношћу да се кориснику обезбеди сродничка или суседска подршка.

Приликом одређивања приоритета реаговања у пружању услуга, центар за социјални рад и служба помоћи у кући морају узети у обзир мишљење корисника.

Услови у погледу простора, опреме и запослених радника у обезбеђивању права на помоћ у кући

Услови у погледу простора

Члан 8.

За пружање услуга помоћи у кући потребно је обезбедити пословни простор службе без обзира да ли се пружање услуга организује као посебна установа или се пружање услуга организује у оквиру постојећих установа социјалне и здравствене заштите или као делатност физичких и других правних лица.

Пословни простор службе која организује пружање помоћи у кући, у својој структури мора имати посебну просторију у којој ће се организовати радни и стручни састанци запослених, одлагати евиденција и документација о кориснику и раду са корисником, посебан простор за одлагање радне одеће и неопходних средстава за извршење услуга и тоалетни простор.

Услови у погледу опреме

Члан 9.

Пословни простор службе која организује пружање услуга помоћи у кући мора бити опремљен радним столом, довољним бројем столица, канцеларијским ормаром за одлагање документације о кориснику и раду са корисником и телефоном.

Уколико постоје могућности, служба помоћи у кући може бити опремљена рачунаром и путничким возилом за превоз корисника, геронтодомаћица и потребних средстава за извршење услуга.

Структура непосредних пружалаца услуга

Члан 10.

Услови за руководиоца и пружаоце услуга биће одређени посебним правилником које ће донети Општинско веће општине Алибунар.

Број непосредних пружалаца услуга

Члан 11.

Број и структура непосредних пружалаца услуга – геронтодомаћица из оквира права на помоћ у кући одређује се на основу броја корисника услуга помоћи у кући, врсту и број услуга које геронтодомаћица у оквиру индивидуалног програма пружа кориснику и удаљености и доступности корисника.

Поступак остваривања права на услуге из садржаја помоћи у кући

Надлежност

Члан 12.

Поступак за остваривање права на помоћ у кући води центар за социјални рад према месту пребивалишта односно боравишта лица којем је такво право потребно у складу са Законом о општем управном поступку и овом Одлуком.

Право на подношење захтева

Члан 13.

Право на подношење захтева за признавање права на помоћ у кући има само лице којем је помоћ потребна, његов законски заступник уколико је лице под старатељством, као и сродник са којим исти живи у заједничком домаћинству.

Поступак за признавање права на помоћ у кући може по службеној дужности покренути центар за социјални рад и то на иницијативу других органа, организација, установа и грађана, или ако је до сазнања да је неком лицу потребна таква врста помоћи дошао непосредно у вршењу својих овлашћења.

Поступак у центру за социјални рад

Члан 14.

У поступку по захтеву за остваривање права на помоћ у кући, центар за социјални рад прибавља доказе о месту пребивалишта, јавне исправе којима се доказује идентитет и календарски узраст, доказе о редовним или ванредним приходима, документацију о општем здравственом статусу и специфичним карактеристикама здравља подносиоца захтева и друге доказе за које се у поступку оцени да су неопходни ради доношења одлуке о признавању права, као и процене стручњака центра о општим и специфичним потребама подносиоца захтева.

Решење центра за социјални рад

Члан 15.

Центар за социјални рад о признавању права на помоћ у кући или о одбијању захтева доноси решење.

Центар за социјални рад дужан је да одмах по доношењу решење достави странци и служби помоћи у кући, а служби помоћи у кући дужан је доставити и примерак процене стања и потреба корисника са одређењем степена хитности и индивидуални план заштите.

О жалби на донето решење о признавању или одбијању захтева за признавање права на помоћ у кући одлучује руководилац службе локалне самоуправе у чију надлежност спадају послови социјалне заштите.

Поступак у служби за помоћ у кући

Члан 16.

Служба помоћи у кући дужна је, одмах по пријему решења, у складу са назнаком степена хитности и извршеном проценом центра за социјални рад, организовати пружање помоћи у кући.

Служба помоћи у кући је дужна да прати начин и ток организовања пружања помоћи у кући и врши евалуацију пружених услуга.

Служба помоћи у кући дужна је да писаним путем извештава центар за социјални рад о стању корисника услуга помоћи у кући на начин и динамиком која је одређена у индивидуалном плану заштите који је сачинио центар за конкретног корисника.

Индивидуални програм услуга у оквиру права на помоћ у кући

Члан 17.

Служба која обезбеђује пружање услуга из оквира права на помоћ у кући дужна је одмах, а најдуже у року од 5 дана након што је кориснику признато, да сачини Индивидуални програм пружања услуга.

Индивидуални програм услуга служба помоћи у кући сачињава на основу процене стања и потреба корисника коју је извршио центар за социјални рад, сопствене процене, уколико је у служби запослен стручњак одређене стручне оспособљености и мишљења корисника.

Индивидуални програм услуга нарочито садржи: опште податке о кориснику (име и презиме, година рођења, брачно стање, породично стање, чланови домаћинства, степен образовања, раније обављани послови, адреса; услуге из делатности службе помоћи у кући које се пружају кориснику (врста услуге, садржај услуге, трајање у току дана, учесталост у току недеље, персонално задужен извршилац услуге односно услуга) и мишљење корисника о индивидуалном програму.

Начин пружања услуга

Члан 18.

Услуге помоћи у кући по индивидуалном програму пружања услуга непосредно обезбеђује геронтодомаћица у стану корисника и у обавези је да се стара о њиховим свакодневним потребама, а нарочито да:

 1. врши набавку намирница и роба;
 2. припрема, послужује оброке, напитке или доноси готове оброке у стан корисника из јавних кухиња или кухиња посебних клубова за стара лица;
 3. пружа помоћ кориснику у прибављању документације или је непосредно прибавља по захтеву корисника;
 4. одводи и прати корисника у здравствене институције;
 5. подстиче корисника на комуникацију са социјалним окружењем, помаже му при кретању;
 6. извршава послове редовног одржавања хигијене стана;
 7. извршава послове периодичног генералног спремања и чишћења стана;
 8. помаже кориснику у обезбеђивању сервисних услуга поправке инсталационих уређаја, кућних апарата итд;
 9. води рачуна о редовном намирењу трошкова комуналних услуга;
 10. пружа помоћ кориснику у одржавању личне хигијене;
 11. обезбеђује кориснику одржавање хигијене одеће, обуће, постељине;
 12. обезбеђује и друге услуге из делатности службе помоћи у кући.

Геронтодомаћица је у обавези да са сваким корисником изгради однос поверења и уважавања.

Управљање поступком пружања услуга

Члан 19.

Поступком пружања услуга управља руководилац службе или један од непосредних извршилаца услуга тако што:

 1. организује рад службе и одређује распоред рада геронтодомаћица;
 2. прати рад геронтодомаћица и извршење индивидуалних програма пружања услуга корисницима;
 3. води евиденцију о броју и структури корисника и пруженим услугама;
 4. успоставља контакт са потенцијалним корисником и упознаје га са могућностима коришћења услуга, садржајем услуга и начином коришћења;
 5. одређује геронтодомаћицу која ће пружати услуге конкретном кориснику;
 6. одређује превоз корисника или геронтодомаћица и прави распоред рада возача;
 7. сарађује са другим институцијама друштвено организованих система подршке старим и лицима са инвалидитетом, хуманитарним и невладиним организацијама које у својој делатности имају подршку тим лицима.

Престанак права за помоћ у кући

Члан 20.

Право на помоћ у кући може престати уколико се у поступку праћења и евалуације пружених услуга утврди да су престали разлози због којих је право признато кориснику, по захтеву самог корисника или у случају смрти корисника.

У случају престанка права на помоћ у кући надлежан центар за социјални рад доноси решење, које се доставља кориснику и служби помоћи у кући.

О жалби на донето решење о престанку права на помоћ у кући одлучује руководилац службе локалне самоуправе у чију надлежност спадају послови социјалне заштите.

Цена услуга помоћи у кући

Члан 21.

Цену услуга помоћи у кући и регресну скалу у складу са овом Одлуком утврђује Председник општине.

Цена услуге помоћи у кући одређује се на основу бруто зарада запослених, трошкова превоза, заштитне одеће и обуће, трошкова обавезног осигурања запослених, материјалних и других трошкова.

Учешће корисника у цени услуга помоћи у кући

Члан 22.

Цену услуга помоћи у кући не плаћају:

 1. корисници материјалног обезбеђења породице оствареног по прописима у области социјалне заштите;
 2. корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица оствареног по прописима у области социјалне заштите;
 3. корисници минималне пензије и права на туђу негу и помоћ остварених по прописима из области пензијског и инвалидског осигурања;
 4. корисници који имају приходе до нивоа просечне зараде у општини;
 5. корисници без икаквих прихода.

Уколико корисници из става 1. тачка 3.,4. и 5. овог члана имају сроднике који су по закону дужни и имају могућности да их издржавају, исти учествују у плаћању цене услуга помоћи у кући у складу са својом утврђеног обавезом.

У плаћању цене услуге учествују корисници који имају приходе који су већи од укупне просечне зараде у општини према регресној скали коју утврђује Председник општине.

Завршне одредбе

Члан 23.

Општинско веће општине Алибунар донеће одговарајуће правилнике, прописане у овој одлуци, у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 55-1/11-04
Датум: 07. фебруар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Problem nezaposlenosti

Mladi beže od siromaštva. Nezaposlenost mladih u opštini Alibunar je jedan od najvećih problema sa posledicom da se mladi posle školovanja u gradskim centrima (Vršac, Pančevo, Beograd, Novi Sad) ne vraćaju da žive u Alibunaru. Potrebno je dati im smernice i konkretne alate za to kako da naplate svoj talenat; kako da svoje sposobnosti upregnu u kočije ličnog i profesionalnog razvoja, pa time i zaposlenja.

Zapošljavanje predstavlja poseban problem mladima koji su na gornjoj starosnoj granici (između 25 i 30 godina), a nemaju visoko obrazovanje. Međutim, i takvi postoje. I neće završiti fakultet. A treba im zaposlenje. U Alibunaru postoji jasna potreba da se i toj podkategoriji nezaposlenih mladih ljude pomogne u pronalaženju njihovih talenata i isticanju istih, kako bi bili interesantni za poslodavce.

Mladi opštine Alibunar nemaju dovoljno veština kako da se istaknu među brojnim građanima koji traže posao. Čak i oni koji imaju posebne talente koji mogu biti veoma vredni za buduće poslodavce, ili ih ni sami nisu dovoljno svesni, ili ne umeju da dovoljno dobro da ih predstave. Zbog toga ne uspevaju da se zaposle, i ostaju kod roditelja, ili rade kao sezonski konobari u Beogradu. Većina mladih je dugoročno nezaposlena, s tim da blizu 4/5 mladih čeka na zaposlenje duže od godinu dana.

U generalno nepovoljnoj društvenoj klimi, mladi su često na ivici siromaštva, neinformisani i bez jasne strategije svog ličnog razvoja. Oni ne prepoznaju svoju ulogu u društvu, jer ne postoji sistemska briga za njih, koja između ostalog podrazumeva podršku u ličnom razvoju, prepoznavanju svojih kvaliteta i talenata i korišćenje svojih talenata u produktivne svrhe.

Nezaposlenim mladima iz opštine Alibunar neophodno je dati adekvatne informacije i preneti veštine za to kako da:

 1. se zalepe za poslodavca, i istaknu se među svim ostalim kandidatima na intervjuu za posao,
 2. prvo shvate i definišu, a onda i predstave drugima svoje talente i posebne sposobnosti,
 3. zadrže svoj posao, razvijajući se profesionalno i napredujući u skladu sa svojim talentima i željama.

Nacionalna strategija za mlade ističe naročito nepovoljnu sliku o statusu mladih na tržištu rada, koju  daje stopa zaposlenosti koja je daleko niža od proseka za radno aktivno stanovništvo. Naime, u 2006. godini stopa zaposlenosti mladih (od 15 do 29 godina) iznosila je svega 30,1%, pri čemu je naročito bila niska stopa zaposlenosti mladih žena (23,4%). Stopa zaposlenosti radno sposobnog stanovništva u Republici Srbiji iznosila je 49,9%. Ovakve tendencije prati i zabrinjavajuće visoka stopa nezaposlenosti mladih koja je u 2006. godini iznosila 39,2%, dok je istovremeno 44,4% mladih, radno sposobnih žena bilo nezaposleno. S obzirom na neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, mladima je veoma teško da nađu posao bez obzira na dostignuti nivo obrazovanja. Veoma je visok priliv mladih na tržište rada koji prvi put traže zaposlenje, što u osnovi doprinosi rastu nacionalne stope nezaposlenosti.

Zapošljavanje i samozapošljavanje mladih može da utiče ne samo na povećanje zaposlenosti nego i na socijalnu kartu opštine, i donese uštedu u novčanim izdavanjima za socijalno ugrožene a radno sposobne mlade.

Poslodavce takođe treba upoznati sa mogućnostima saradnje sa najtalentovanijim mladim ljudima koji su nosioci društvenog i ekonomskog prosperiteta Opštine i države ukupno. 

Informator opštine Alibunar za 2010. godinu

Republika Srbija – AP Vojvodina
Opština Alibunar
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj:
Datum: 2010.godine
MB: 08060975
PIB: 101084202
Ž.R 840-23640-18
Tel. 013/642-105, Faks:013/641-544
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Predsednik opštine:
Danijel Kišmarton

Na osnovu člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (''Službni glasnik RS broj 57705), i informaicjama koje su dali nadležni opštinski organi opštine alibunar, predsednik opštine alibnar objavljuje

I N F O R M A T O R
O RADU ORGANA OPŠTINE ALIBUNAR I
OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE ALIBUNAR

Informator je izrađen na osnovu podataka dostavljenih od strane ovlašćenih lica oragnaizacionih jedinica opštinske uprave kao i opštih akata organa opštine Alibunar.

Informacija od javnog značaja je informacija kojom raspolaže organ javne vlasti je nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu a odnosi se na sve o ono o čemu javnost ima opravdani interes da zna.

Svako zainteresovano lice koje zatraži ima pravo na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja da sazna svaku informaciju koja se nalazi u posedu vlasti osim u slučajevima u kojima je zakon drugačije propisao.

Ako vlast tražiocu neosnovano uskrati informaciju tražilac može da se obrati Povereniku za informacije od javnog značaja. Takođe tražilac može ostvariti svoje pravo i na drugi način predviđen zakonom.

Lica odgovorna za tačnost potpunost podataka koje sadrži informator su:

 • za podatke koje se odnose na organe vlasti opštine Alibuanr - Predsednik opštine
 • za podatke koje se odnose na opštinsku upravu opštine alibuanr - načelnik opštinske uprave
 • lice ovlašćeno za postupanje po zahtevu o slobodnom pristupu infromacijama od javnog značaja - Seketar opštinskog Veća.

NADLEŽNOSTI OPŠTINSKIH ORGANA

OPŠTINA - NADLEŽNOST:

Opština, u vršenju svoje nadležnosti, preko svojih organa, u skladu sa Ustavom i zakonom:

 1. donosi programe razvoja Opštine i pojedinih delatnosti;
 2. donosi prostorni plan Opštine;
 3. donosi urbanističke planove;
 4. donosi budžet i usvaja završni račun;
 5. utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada;
 6. uređuje i obezbeđuje obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti (prečišćavanje i distribucija vode, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, proizvodnja i snabdevanje parom i toplom vodom, linijski gradski i prigradski prevoz putnika u drumskom saobraćaju, održavanje čistoće u gradovima i naseljima, održavanje deponija, uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca, parkova, zelenih, rekreacionih i drugih javnih površina, javnih parkirališta, javne rasvete, uređivanje i održavanje grobalja i sahranjivanje i dr.), kao i organizacione, materijalne i druge uslove za njihovo obavljanje; osniva javna preduzeća radi obavljanja komunalnih delatnosti na svojoj teritoriji;
 7. stara se o održavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja i utvrđuje visinu naknade za održavanje stambenih zgrada;
 8. sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u stambenim zgradama;
 9. donosi programe uređenja građevinskog zemljišta, uređuje i obezbeđuje vršenje poslova uređenja i korišćenja građevinskog zemljišta i utvrđuje visinu naknade za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
 10. donosi planove i programe i sprovodi projekte lokalnog ekonomskog razvoja, stara se o unapređenju opšteg okvira za privređivanje u Opštini, promoviše ekonomske potencijale Opštine, inicira usklađivanje obrazovnih profila u školama sa potrebama privrede, olakšava poslovanje postojećih privrednih subjekata i podstiče osnivanje novih privrednih subjekata i otvaranje novih radnih mesta;
 11. uređuje i obezbeđuje korišćenje poslovnog prostora kojim upravlja, utvrđuje visinu naknade za korišćenje poslovnog prostora i vrši nadzor nad korišćenjem poslovnog prostora;
 12. stara se o zaštiti životne sredine, donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa strateškim dokumentima i svojim interesima i specifičnostima i utvrđuje posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine;
 13. uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima, kao i ulicama u naselju;
 14. uređuje i obezbeđuje posebne uslove i organizaciju auto-taksi prevoza putnika;
 15. uređuje i obezbeđuje organizaciju prevoza u linijskoj plovidbi, koji se vrši na teritoriji Opštine, i određuje delove obale i vodenog prostora na kojima se mogu graditi hidrograđevinski objekti i postavljati plovni objekti;
 16. osniva robne rezerve i utvrđuje njihov obim i strukturu, uz saglasnost nadležnog ministarstva, radi zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva;
 17. osniva ustanove i organizacije u oblasti osnovnog obrazovanja, kulture od značaja za opštinu i za pripadnike svih nacionalnih zajednica, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, sporta, dečje zaštite i turizma, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje;
 18. osniva ustanove u oblasti socijalne zaštite, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje, daje dozvole za početak rada ustanova socijalne zaštite koje osnivaju druga pravna i fizička lica, utvrđuje ispunjenost uslova za pružanje usluga socijalne zaštite, utvrđuje normative i standarde za obavljanje delatnosti ustanova čiji je osnivač, donosi propise o pravima u socijalnoj zaštiti i obavlja poslove državnog staratelja;
 19. organizuje vršenje poslova u vezi sa zaštitom kulturnih dobara od značaja za Opštinu i za nacionalne zajednice čiji pripadnici žive na teritoriji Opštine, podstiče razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva pripadnika svih nacionalnih zajednica na teritoriji Opštine, obezbeđuje sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture od značaja za Opštinu i za nacionalne zajednice čiji pripadnici žive na teritoriji Opštine i stvara uslove za rad muzeja i biblioteka i drugih ustanova kulture čiji je osnivač;
 20. organizuje zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštitu od požara i stvara uslove za njihovo otklanjanje, odnosno ublažavanje njihovih posledica;
 21. donosi osnove zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i stara se o njihovom sprovođenju, određuje erozivna područja, stara se o korišćenju pašnjaka i odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;
 22. uređuje i utvrđuje način korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i česmama, utvrđuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte lokalnog značaja;
 23. stara se i obezbeđuje uslove za očuvanje, korišćenje i unapređenje područja sa prirodnim lekovitim svojstvima;
 24. podstiče i stara se o razvoju turizma na svojoj teritoriji i utvrđuje visinu boravišne takse;
 25. stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, uređuje radno vreme, mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti i druge uslove za njihov rad;
 26. upravlja imovinom Opštine i koristi sredstva u državnoj svojini i stara se o njihovom očuvanju i uvećanju;
 27. uređuje i organizuje vršenje poslova u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih životinja;
 28. organizuje vršenje poslova pravne zaštite svojih prava i interesa;
 29. obrazuje organe, organizacije i službe za potrebe Opštine i uređuje njihovu organizaciju i rad;
 30. stvara uslove za unapređivanje, ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava;
 31. donosi strategije i usvaja posebne mere u cilju otklanjanja nejednakosti i stvaranja jednakih mogućnosti ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava, pomaže razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnosti i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svojoj teritoriji;
 32. podstiče i pomaže razvoj zadrugarstva;
 33. organizuje službu pravne pomoći građanima;
 34. stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ljudskih prava i individualnih i kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa; stara se o ostvarivanju, zaštiti i unapređenju ravnopravnosti žena i muškaraca, usvaja strategije i posebne mere usmerene na stvaranje jednakih mogućnosti ostvarivanja prava i otklanjanje neravnopravnosti;
 35. utvrđuje jezike i pisma nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Opštine i obezbeđuje njihovo ravnopravno korišćenje u postupcima pred organima Opštine, javnim preduzećima, ustanovama i organizacijama i službama čiji je osnivač Opština; obezbeđuje ispisivanje naziva mesta, reka, jezera i drugih geografskih naziva, naziva ulica i trgova, naziva organa Opštine, saobraćajnih znakova, obaveštenja i upozorenja za javnost, i drugih javnih natpisa na jeziku i pismu nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Opštini prema njenoj tradiciji;
 36.  stara se o javnom informisanju od lokalnog značaja i obezbeđuje uslove za javno informisanje na srpskom jeziku i jeziku nacionalnih manjina koji se koriste na teritoriji Opštine, osniva televizijske i radio-stanice radi izveštavanja na jeziku nacionalnih manjina koji je u Opštini u službenoj upotrebi, kao i radi izveštavanja na jeziku nacionalnih manjina koji nije u službenoj upotrebi, kada tako izveštavanje predstavlja dostignuti nivo manjinskih prava;
 37. propisuje prekršaje za povrede opštinskih propisa;
 38. obrazuje inspekcijske službe i vrši inspekcijski nadzor nad izvršenjem propisa i drugih opštih akata iz nadležnosti Opštine;
 39. uređuje organizaciju i rad mirovnih veća;
 40. uređuje i obezbeđuje upotrebu imena, grba i drugog obeležja Opštine;
 41. pomaže rad organizacija i udruženja građana;
 42. uređuje i stvara uslove za brigu o mladima, donosi i realizuje strategiju i akcioni plan politike za mlade i stvara uslove za omladinsko organizovanje i
 43. obavlja i druge poslove od neposrednog interesa za građane, u skladu s Ustavom, zakonom i ovim statutom.

SKUPŠTINA OPŠTINE - NADLEŽNOSTI

 1. donosi Statut opštine i poslovnik Skupštine opštine;
 2. donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
 3. utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada;
 4. podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije Opštine;
 5. donosi program razvoja Opštine i pojedinih delatnosti;
 6. donosi prostorni plan i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;
 7. donosi propise i druge opšte akte;
 8. raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije Opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
 9. osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;
 10. imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
 11. bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
 12. postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine;
 13. bira i razrešava predsednika Opštine i, na predlog predsednika Opštine, bira zamenika predsednika Opštine i članove Opštinskog veća;
 14. utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji Opštini pripadaju po zakonu;
 15. utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;
 16. donosi akt o javnom zaduživanju Opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
 17. donosi godišnji program pribavljanja nepokretnosti za potrebe organa Opštine, uz saglasnost Vlade Republike Srbije i pokreće postupak otuđenja nepokretnosti pred nadležnim organima, u skladu sa zakonom;
 18. propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
 19. daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
 20. osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti;
 21. daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
 22. razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta;
 23. odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, nevladinim organizacijama;
 24. informiše javnost o svom radu;
 25. pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije ili autonomne pokrajine kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu;
 26. daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Opštine;
 27. razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik opština;
 28. razmatra godišnji izveštaj zaštitnika građana o ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava u Opštini;
 29. razmatra izveštaje Saveta za međunacionalne odnose;
 30. usvaja etički kodeks ponašanja funkcionera (u daljem tekstu: etički kodeks);
 31. donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih prava;
 32. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

R. br.

Ime i prezime odbornika

Odbornička grupa

1.

Dušan Jovanović

Za evropsku Srbiju – B. Tadić - Predsednik

2.

Nedeljko Konjokrad

Za evropsku Srbiju – B. Tadić - Zamenik

3.

Dimitrije Pinku

Za evropsku Srbiju – B. Tadić

4.

Gordana Pajević

Za evropsku Srbiju – B. Tadić

5.

Đorđe Susa

Za evropsku Srbiju – B. Tadić

6.

Srđan Prvanov

Za evropsku Srbiju – B. Tadić

7.

Miroslav Rebić

Za evropsku Srbiju – B. Tadić

8.

Ivan Petraš

Za evropsku Srbiju – B. Tadić

9.

Mariana Ardeljan

Za evropsku Srbiju – B. Tadić

10.

Bogdan Pavlović

Za evropsku Srbiju – B. Tadić

11.

Viktor Jovanović

GG ''Milan Ćuruvija''

12.

Dejan Vasiljević

GG ''Milan Ćuruvija''

13.

Vasa Todoran

GG ''Milan Ćuruvija''

14.

Dr Oktavijan Otonoga

GG ''Milan Ćuruvija''

15.

Nikola Bodrožić

GG ''Milan Ćuruvija''

16.

Željko Tanasković

Srpska radikalna stranka – dr V. Šešelj

17.

Zvonko Vladić

Srpska radikalna stranka – dr V. Šešelj

18.

Dragan Dakić

Srpska radikalna stranka – dr V. Šešelj

19.

Dragomir Čukić

Srpska radikalna stranka – dr V. Šešelj

20.

Rajko Arsić

Srpska radikalna stranka – dr V. Šešelj

21.

Albina Vukailović

Demokratska stranka Srbije – dr V. Koštunica

22.

Saša Poštin

Demokratska stranka Srbije – dr V. Koštunica

23.

Simo Počuča

Demokratska stranka Srbije – dr V. Koštunica

 

Biljana Vragović dipl. Pravnik iz Alibunara

Sekretar Skupštine opštine Alibunar

PREDSEDNIK OPŠTINE - NADLEŽNOST

Predsednik Opštine:

 1. predstavlja i zastupa Opštinu;
 2. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine;
 3. naredbodavac je za izvršenje budžeta;
 4. osniva opštinsku službu za inspekciju i reviziju korišćenja budžetskih sredstava;
 5. daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Opštine i na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Opštine;
 6. daje saglasnost na odluke o utvrđivanju cena proizvoda i usluga preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština
 7. odlučuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup i stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi Opštine, uz saglasnost nadležnog organa.
 8. usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave;
 9. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, ovim statutom ili odlukom Skupštine opštine;
 10. informiše javnost o svom radu;
 11. podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Opštine onemogućava vršenje nadležnosti Opštine;
 12. obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 13. vrši i druge poslove utvrđene ovim statutom i drugim aktima Opštine.

Predsednik Opštine je odgovoran za blagovremeno dostavljanje podataka, spisa i isprava, kada to zahteva nadležni organ Republike, odnosno autonomne pokrajine koji vrši nadzor nad radom i aktima izvršnih organa Opštine i Opštinske uprave.

PREDSEDNIK OPŠTINE - Danijel Kišmarton iz Vladimirovca

ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE- Milan Ćuruvija iz Alibunara

POMOĆNIK PREDSEDNIKA OPŠTINE - Zlatan Vujnović iz Alibunara

OPŠTINSKO VEĆE - NADLEŽNOST

 1. predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
 2. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
 3. donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
 4. vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
 5. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
 6. stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno autonomne pokrajine;
 7. postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave;
 8. obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 9. informiše javnost o svom radu;
 10. donosi poslovnik o radu na predlog predsednika Opštine;
 11. vrši druge poslove koje utvrdi Skupština opštine.

SASTAV OPŠTINSKOG VEĆA

R. br.

Ime i prezime člana Veća

Funkcija/zaduženje

1.

Danijel Kišmarton

Predsednik opštine – predsedavajući OV

2.

Milan Ćuruvija

Zamenik predsednika opštine

3.

Vojislav Diklić

Član – zadužen za razvojne projekte i infrastrukturu

4.

Đorđe Drndarević

Član – zadužen za razvojne projekte i infrastrukturu

5.

Aco Milenković

Član – zadužen za javna preduzeća i mesne zajednice

6.

Dragana Komatina

Član – zadužena za upravu i propise

7.

Zvonko Zavišić

Član – zadužen za privredu i preduzetništvo

8.

Dr Dragan Trajković

Član – zadužen za zdravstvo

9.

Pera Mohan

Član – zadužen za poljoprivredu

 

Ilija Penca – socijolog iz Vladimirovca

Sekretar OV

OPŠTINSKA UPRAVA - NADLEŽNOST

Opštinska uprava:

 1. priprema propise i druge akte koje donosi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;
 2. izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, predsednika Opštine i Opštinskog veća;
 3. rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
 4. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
 5. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;
 6. obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće;
 7. dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova iz nadležnosti Opštine i poverenih poslova, predsedniku Opštine, Opštinskom veću i Skupštini opštine po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

ORGANIZACIJA I DELOKRUG RADA

Opštinska uprava obrazuje se kao jedinstveni organ.

U Opštinskoj upravi obrazuju se organizacione jedinice za vršenje srodnih upravnih, stručnih i drugih poslova, kao sekretarijati.

Sekretarijati obavljaju poslove u skladu sa zakonom, Statutom i ovom Odlukom.

U Opštinskoj upravi obrazuju se sledeći sekretarijati:

 1. Sekretarijat za finansije;
 2. Sekretarijat za privredu, javne službe i razvoj;
 3. Sekretarijat za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine;
 4. Sekretarijat za opštu upravu i imovinsko-pravne poslove;
 5. Sekretarijat za inspekcijske poslove;
 6. Sekretarijat za poslove Skupštine opštine, Opštinskog veća i Predsednika opštine.

Sekretarijat za finansije

Sekretarijat za finansije obavlja poslove koji se odnose na: planiranje, pripremu i donošenje budžeta; utvrđivanje, naplatu i kontrolu poreza na imovinu u statici; utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalne komunalne takse; kontrolu i naplatu lokalne administrativne takse; kontrolu i naplatu boravišne takse; utvrđivanje, naplatu i kontrolu naknade za korišćenje građevinskog zemljišta; kontrolu i naplatu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta; utvrđivanje, naplatu i kontrolu prihoda po osnovu samodoprinosa; transfere i ustupljene prihode; izvršenje budžeta i kontrolu korišćenja budžetskih sredstava.

Sekretarijat obavlja i: budžetsko računovodstvo i izveštavanje; upravljanje likvidnošću; upravljanje finansijskim sredstvima; upravljanje dugom; finansijsko-materijalne i knjigovodstvene poslove budžeta, fondova i računa Opštinske uprave.

Sekretarijat obavlja i: pružanje finansijskih usluga drugim organima i organizacijama na osnovu ugovora; poslove javne nabavke dobara i usluga; kao i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

Sekretar: Rujan Zorel mr. Ekonomije iz Alibunara tel: 062/80-17-149

Sekretarijat za privredu, javne službe i razvoj

Sekretarijat za privredu, javne službe i razvoj obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poljoprivredu, zadrugarstvo, šumarstvo, vodoprivredu, turizam, ugostiteljstvo, opštinske robne rezerve i snabdevanje građana. Sekretarijat obavlja poslove koji se odnose na zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, društvene brige o deci, kulture, fizičke kulture, informisanja, zbrinjavanja izbeglica i boračko-invalidske zaštite.

Sekretarijat obavlja i određene poslove koji se odnose na celokupni razvoj (privrede i javnih službi), obavlja i stručne poslove koji se odnose na pisanje projekata iz svog delokruga rada.

Sekretar: Ivica Rosić dipl. ing. poljoprivrede iz Ban. Karlovca, tel:062/641-006

Sekretarijat za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine

Sekretarijat za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i donošenje prostornih i urbanističkih planova; pribavljanje mišljenja od nadležnog ministarstva o usaglašenosti generalnih urbanističkih planova sa propisima o planiranju; davanje mišljenja na nacrte prostornih i urbanističkih planova iz nadležnosti Republike i opština; sprovođenje urbanističkih planova, izdavanje obaveštenja o nameni urbanističke – građevinske parcele; izdaje odobrenja za građenje; obezbeđuje tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole za objekte komunalne infrastrukture za koje opština ustupa gradsko građevinsko zemljište; izdavanje akata o uslovima za uređenje lokacija, davanje lokacija, davanje potvrda o usklađenosti tehničke dokumentacije sa planskim aktima; uređenje javnih površina na osnovu odgovarajućih planskih dokumenata; evidentiranje bespravno izgrađenih objekata i njihovo usklađivanje sa planskim aktima.

Sekretarijat obavlja poslove koji se odnose na: mere zaštite u planiranju i izgradnji objekata, zaštitu vazduha, zaštitu zemljišta, zaštitu šuma, zaštitu voda, zaštitu biljnog i životinjskog sveta, zaštitu prirodnih dobara i zaštitu od buke, zaštitu od jonizirajućeg zračenja, zaštitu od otpadnih i opasnih materija, držanje i zaštitu životinja, prirodna i lekovita svojstva u određenim područjima.

Sekretarijat vrši i poslove koji se odnose na: uređenje, razvoj i obavljanje komunalnih delatnosti; staranje o obezbeđivanju materijalnih i drugih uslova za trajno obavljanje komunalnih delatnosti; praćenje ostvarivanja osnovnih komunalnih funkcija (snabdevanje vodom i odvođenje otpadnih voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, javne rasvete, saobraćaja i drugo u skladu sa zakonom); prati donošenje planova i programa komunalnih preduzeća na teritoriji opštine i njihovu realizaciju; vodi registar ulica, trgova i zgrada; prati ostvarivanje programa uređenja građevinskog zemljišta, stambenu izgradnju i održavanje stambenih zgrada.

Obavlja i poslove vezane za izgradnju, održavanje i korišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za opštinu, vanlinijski prevoz putnika i taksi prevoz.

Sekretar: Kosa Nikolić dipl.ing. građevinarstva iz Ban. Karlovca tel:062/80-17-143

Sekretarijat za opštu upravu, građanska stanja i imovinsko-pravne poslove

Sekretarijat za opštu upravu i imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: unapređenje organizacije rada i modernizaciju Oštinske uprave; primenu zakona i drugih propisa u opštem upravnom postupku; vođenje registra stanovnika i opšteg biračkog spiska; poslove prijemne kancelarije, pisarnice i arhive; overu potpisa, rukopisa i prepisa; izdavanje radnih knjižica i vođenje registra o radnim knjižicama; nadzor nad radom mesnih kancelarija; matične knjige državljana; rešavanje u upravnim stvarima ako propisima nije određeno koji je organ uprave stvarno nadležan za rešavanje u određenoj upravnoj stvari; stručne poslove za mirovna veća; upotrebu grba i zastave opštine.

Sekretarijat obavlja stručne poslove koji se odnose na: radne odnose; korišćenje birotehničkih i drugih sredstava i opreme; korišćenje i održavanje zgrada i službenih prostorija; obezbeđenje drugih uslova rada Opštinske uprave i drugih organa; obezbeđenje racionalnog korišćenja poslovnog prostora; investiciono i tekuće održavanje i obezbeđenje poslovnih prostorija.

Sekretarijat obavlja i imovinsko-pravne poslove koji se odnose na: zaštitu, očuvanje i evidenciju nepokretnosti nad kojima pravo korišćenja ima Opština; upravljanje i korišćenje nepokretnosti na kojima pravo korišćenja ima Opština; promet zemljišta i zgrada; kao i druge poslove u skladu sa zakonom.

Sekretarijat obavlja stručne i organizacione poslove koji se odnose na: izbor odbornika Skupštine opštine; pripremanje sednica; obradu akata usvojenih na sednicama; sređivanje dokumenata o radu Skupštine, Opštinskog veća i Predsednika i njihovih radnih tela; poslove stručne biblioteke; pružanje stručne pomoći odborničkim grupama u izradi predloga koje podnose Skupštini opštine i njenim radnim telima; pribavljanje odgovora i obaveštenja koje traže odbornici; predstavke i predloge građana; izbor, imenovanja i postavljenja; vođenje odgovarajujćih evidencija; protokolarne poslove za potrebe Skupštine opštine, Opštinskog veća i Predsednika opštine; vrši proveru usaglašenosti normativnih akata, odluka, rešenja i zaključaka koje donose Skupština opštine, Opštinsko veće i Predsednik opštine sa zakonom i drugim propisima i vrši druge poslove za potrebe Skupštine, Opštinskog veća i Predsednika opštine.

Za izvršavanje poverenih poslova i poslova iz izvorne nadležnosti Opštine, kao organizacioni oblik Opštinske uprave na području naseljenih mesta obrazuju se mesne kancelarije.

Mesne kancelarije se obrazuju za područja sledećih naseljenih mesta: Banatski Karlovac, Vladimirovac, Lokve, Ilandža, Nikolinci, Dobrica, Seleuš, Janošik, Novi Kozjak.

Mesne kancelarije obavljaju poslove koji se odnose na: lična stanja građana (vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica, vršenje popisa imovine i dr); vođenje biračkih spiskova; overu rukopisa, prepisa i potpisa; izdavanje uverenja o činjenicama kada je to određeno zakonom; vršenje poslova prijemne kancelarije za Opštinsku upravu; vršenje administrativno-tehničkih i drugih poslova zborova građana; čuvanje nađenih stvari do predaje ekonomatu ili drugom nadležnom organu; vođenje drugih evidencija kada je to predviđeno zakonom i drugim propisima (o deci dorasloj za osnovnu školu, o obveznicima mesnog samodoprinosa i sl.); pružanje stručne pomoći u postupku izjašnjavanja građana za mesni samodoprinos i pružanje stručne pomoći mesnim zajednicama.

Mesne kancelarije mogu da vrše i druge poslove koje im iz svoje nadležnosti poveri Opštinska uprava.

U mesnim kancelarijama se mogu obavljati i drugi poslovi za druge organe, organizacije i ustanove na osnovu ugovora koji zaključuje načelnik Opštinske uprave odnosno lice koje on ovlasti sa predstavnicima organa, organizacije i ustanove za koje obavljaju poslove.

Nadzor nad izvršavanjem poslova u mesnim kancelarijama vrši organ čije poslove ona obavlja ili koji joj je poverio poslove.

Mesne kancelarije su u sastavu Sekretarijata za opštu upravu i imovinsko-pravne poslove.

Sekretar: Jon Skumpija dip. Pravnik iz Vršca tel: 062/80-17-144

Sekretarijat za inspekcijske poslove

Sekretarijat za inspekcijske poslove obavlja inspekcijske poslove u oblasti: građevina, komunalne infrastrukture, održivog razvoja, zaštite životne sredine, korišćenja prirodnih bogatstava, saoraćaja i prosvete.

Sekretar: Saša Cvetković profesor NO iz Ban. Karlovca tel: 062/80-17-124

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Radi objedinjavanja istih ili sličnih poslova koji su međusobno povezani, uspešnijeg izvršavanja poslova iz utvrđenog delokruga sekretarijata, pune zaposlenosti i odgovornosti radnika u njima, mogu se u okviru sekretarijata Opštinske uprave obrazovati i unutrašnje organizacione jedinice.

Unutrašnje organizacione jedinice u okviru sekretarijata utvrđuju se aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, a u skladu sa Odlukom o načelima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Opštinskoj upravi Alibunar.

Načela za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju utvrđuje Opštinsko veće.

Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mesta u Opštinskoj upravi uređuje se aktom (pravilnikom) koji donosi načelnik Opštinske uprave uz saglasnost Opštinskog veća.

RUKOVOĐENJE

Opštinskom upravom rukovodi načelnik.

Načelnik za svoj i rad Opštinske uprave odgovara Skupštini opštine i Opštinskom veću, u skladu sa Statutom i ovom Odlukom.

Načelnika Opštinske uprave postavlja Opštinsko veće na osnovu javnog oglasa na pet godina.

Za načelnika može biti postavljeno lice koje ima završen Pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Načelnik Opštinske uprave može imati zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

Zamenik načelnika Opštinske uprave se postavlja na isti način i pod istim uslovima kao načelnik.

Načelnik Opštinske uprave predstavlja upravu, organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova i odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornosti zaposlenih.

Radom sekretarijata rukovodi sekretar.  

Sekretari sekretarijata organizuju i obezbeđuju zakonit i efikasan rad sekretarijata, staraju se o pravilnom rasporedu poslova na unutrašnje organizacione jedinice u okviru sekretarijata i ispunjavanju radnih dužnosti zaposlenih.

Sekretar sekretarijata je u izvršavanju poslova iz prethodnog stava dužan da se pridržava zakona. Sekretari sekretarijata odgovorni su načelniku Opštinske uprave za svoj rad i za zakonit i blagovremen rad sekretarijata kojim rukovode.

Sekretare sekretarijata raspoređuje načelnik Opštinske uprave.

ODNOSI OPŠTINSKE UPRAVE SA DRUGIM ORGANIMA

Odnos Opštinske uprave prema Skupštini opštine i Predsedniku opštine zasniva se na pravima i dužnostima utvrđenim zakonom i Statutom opštine.

Opštinska uprava je obavezna da Skupštinu i Predsednika opštine obaveštava o vršenju poslova iz svog delokruga, daje obaveštenja, objašnjenja i podatke iz svog delokruga koji su neophodni za rad Skupštine i Predsednika opštine.

Odnos Opštinske uprave prema Opštinskom veću zasniva se na pravima i dužnostima utvrđenim zakonom, Statutom opštine i ovom Odlukom.

Kada se u vršenju nadzora nad radom Opštinske uprave utvrdi da pojedini akti nisu u skladu sa zakonom, Statutom opštine ili odlukom Skupštine, Opštinsko veće može da ih ukine ili poništi, uz nalaganje da se donese novi akt u skladu sa zakonom odnosno odlukom Skupštine.

Ukoliko Opštinska uprava ne postupi po nalogu i ne donese novi akt, može se pokrenuti pitanje odgovornosti rukovodećih radnika ili radnika koji je neposredno radio na izradi akta.

U vršenju prava nadzora nad radom Opštinske uprave, Skupština opštine i Predsednik opštine mogu da preduzmu odgovarajuće organizacione, kadrovske i druge mere utvrđene zakonom, radi obezbeđivanja efikasnog izvršavanja zadataka i poslova Opštinske uprave.

Opštinska uprava je dužna da, na zahtev Skupštine, Predsednika opštine ili nadležnog ministarstva, preduzme odgovarajuće organizacione, kadrovske i druge mere kojima se obezbeđuje efikasno izvršavanje zadataka i poslova iz njenog delokruga.

Odnos prema građanima, preduzećima i ustanovama

Opštinska uprava je dužna da organizuje vršenje odrđenih poslova i zadataka iz svog delokruga na način kojim se građanima omogućava da što lakše i u što kraćem postupku ostvaruju svoja prava i izvršavaju obaveze, kao i da im pruža pomoć u ostvarivanju i zaštiti tih prava i obaveza.

Opštinska uprava je dužna da razmatra predstavke, pritužbe, peticije i predloge građana, da postupa po njima i o tome obaveštava građane.

Odredbe ove Odluke o odnosima Opštinske uprave prema građanima primenjuju se i na odnose prema preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama, kada odlučuje o njihovim pravima i interesima na osnovu zakona i propisa opštine.

Opštinska uprava u obavljanju upravnog nadzora može:

 1. naložiti rešenjem izvršenje mera i radnji u određenom roku;
 2. izreći mandatnu kaznu;
 3. podneti prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup i podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka;
 4. izdati privremeno naređenje odnosno zabranu;
 5. obavestiti drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan i
 6. preduzeti i druge mere za koje je ovlašćena zakonom, propisom ili opštim aktom.

JAVNOST RADA

Opštinska uprava obezbeđuje javnost rada davanjem informacija sredstvima javnog informisanja, izdavanjem službenih informacija i obezbeđivanjem uslova za nesmetano obaveštavanje javnosti o obavljanju poslova iz svog delokruga i o svim promenama koje su u vezi sa organizacijom i delokrugom rada, rasporedom radnog vremena i o drugim činjenicama.

Načelnik Opštinske uprave daje informacije o radu Opštinske uprave sredstvima javnog informisanja, a može ovlastiti i drugo zaposleno lice da to čini u ime Opštinske uprave.

O radu sekretarijata Opštinske uprave informacije daju sekretari sekretarijata, uz saglasnost načelnika Opštinske uprave.

Opštinska uprava može uskratiti davanje informacija ako njihova sadržina predstavlja državnu, vojnu, službenu ili poslovnu tajnu.

O uskraćivanju informacija ili drugih podataka i činjenica odlučuje načelnik Opštinske uprave.

PRAVNI AKTI

Opštinska uprava donosi pravilnike, naredbe, uputstva, rešenja i zaključke.

Opštinska uprava može izdavati instrukcije, stručna uputstva i objašnjenja.

Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe zakona, podzakonskih akata i drugih akata radi njihovog izvršavanja.

Naredbom se radi izvršavanja pojedinih odredaba odluka i drugih propisa naređuje ili zabranjuje postupanje u određenoj situaciji koja ima opšti značaj.

Uputstvom se propisuje način rada i vršenje poslova Opštinske uprave kao i drugih organizacija kada vrše poverene poslove Opštinske uprave u izvršavanju pojedinih odredbi odluka i drugih propisa.

Rešenjem se odlučuje o pojedinim stvarima u skladu sa zakonom, drugim propisima i odlukama.

Obaveznom instrukcijom se uređuju obavezna pravila o načinu rada i postupanja Opštinske uprave kao i drugih organizacija kada vrše poverene poslove Opštinske uprave kojima se obezbeđuje uspešno izvršavanje poslova.

Stručno uputstvo sadrži pravila za stručno organizovanje organizacionih jedinica Opštinske uprave i za stručan rad zaposlenih u Opštinskoj upravi i u drugim organizacijama koje vrše poverene poslove.

Objašnjenjem se daje mišljenje koje se odnosi na primenu pojedinih odredbi odluka i drugih propisa.

Zaključkom se rešavaju određena pitanja u upravnom postupku.

Pravilnike, naredbe, uputstva, rešenja, zaključke donosi načelnik Opštinske uprave, osim ako zakonom i podzakonskim aktom nije drugačije određeno.

SUKOB NADLEŽNOSTI

Opštinsko veće rešava sukob nadležnosti između Opštinske uprave i drugih preduzeća, organizacija i ustanova kad na osnovu odluke Skupštine opštine odlučuju o pojedinim pravima građana, pravnih lica ili drugih stranaka.

Načelnik Opštinske uprave rešava sukob nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica.

ODLUČIVANJE PO ŽALBI

Po žalbi protiv prvostepenog rešenja Opštinske uprave iz okvira prava i dužnosti Opštine rešava Opštinsko veće, ukoliko zakonom i drugim propisima nije drugačije određeno.

Po žalbi protiv prvostepenog rešenja druge organizacije, kada u vršenju upravnih ovlašćenja odlučuje o pojedinim pravima i obavezama iz okvira prava i dužnosti Opštine, rešava Opštinsko veće ukoliko zakonom i drugim propisima nije drugačije određeno.

IZUZEĆE SLUŽBENOG LICA

O izuzeću načelnika Opštinske uprave rešava Opštinsko veće.

O izuzeću službenog lica u Opštinskoj upravi rešava načelnik.

KANCELARIJSKO POSLOVANJE

Kancelarijsko poslovanje organa državne uprave primenjuje se i na Opštinsku upravu kao i na druge organizacije koje vrše javna ovlašćenja.

RADNI ODNOS

U radni odnos u Opštinskoj upravi može biti primljeno lice koje, pored opštih uslova utvrđenih zakonom, ispunjava i posebne uslove u pogledu stručne spreme utvrđene zakonom i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi.

U radni odnos u Opštinskoj upravi lice se prima na osnovu:

 • konačne odluke načelnika Opštinske uprave o izboru između prijavljenih kandidata i
 • sporazuma o preuzimanju zaposlenog iz drugog organa u skladu sa zakonom.

Prijem u radni odnos u Opštinkoj upravi obavlja se u skladu sa zakonom.

Opštinske inspektore raspoređuje načelnik Opštinske uprave.

O pravima, obavezama i odgovornostima raspoređenih lica odlučuje načelnik Opštinske uprave.

O pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih radnika u Opštinskoj upravi o kojima ne odlučuje načelnik Opštinske uprave, odlučuju sekretari sekretarijata po ovlašćenju načelnika Opštinske uprave u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

U Opštinsku upravu mogu se, radi osposobljavanja za vršenje određenih poslova kroz praktičan rad, primati pripravnici pod uslovima utvrđenim zakonom.

Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi utvrđuje se broj pripravnika.

Pripravnici se mogu primati u svojstvu zaposlenih na određeno vreme, a radi stručnog osposobljavanja i u svojstvu volontera.

Raspoređivanje zaposlenih

Zaposleni u Opštinskoj upravi mogu se u toku rada trajno ili privremeno raspoređivati na poslove u istom organu, preuzeti po sporazumu u drugi organ po potrebi, a bez saglasnosti radnika uputiti u drugi organ ili privremo rasporediti van sedišta organa u skladu sa propisima.

Rešenje o raspoređivanju zaposlenog iz prethodnog stava donosi načelnik Opštinske uprave.

Zvanja i plate zaposlenih

Zaposleni u Opštinskoj upravi stiču zvanja pod uslovima utvrđenim zakonom.

Zvanja izražavaju stručna svojstva zaposlenog i njegovu osposobljenost za vršenje poslova određenog stepena složenosti u Opštinskoj upravi.

Utvrđivanje zarada i drugih primanja vrši se u Opštinskoj upravi u skladu sa zakonom.

U skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Opštinske uprave, a na osnovu zakona, načelnik Opštinske uprave odlučuje o zvanjima zaposlenih i koeficijentima za utvrđivanje plate.

Zaposleni u Opštinskoj upravi koji rade na poslovima u vezi sa ostvarivanjem prava i dužnosti građana mogu obavljati poslove iz delokruga Opštinske uprave ako imaju propisanu školsku spremu, položen stručni ispit za rad u organima uprave i odgovarajuće radno iskustvo, kada je to određeno propisom.

Odgovornost zaposlenih

Zaposlena i raspoređena lica u Opštinskoj upravi za svoj rad odgovaraju disciplinski i materijalno na način i po postupku utvrđenim zakonom, kolektivnim ugovorom i drugim propisima.

Prestanak radnog odnosa

Radni odnos zaposlenih i raspoređenih u Opštinskoj upravi prestaje pod uslovima i na način utvrđen zakonom i aktima donetim na osnovu zakona.

SREDSTVA ZA FINANSIRANJE POSLOVA OPŠTINSKE UPRAVE

Sredstva za finansiranje poslova Opštinske uprave obezbeđuju se u budžetu opštine.

Predračun sredstava iz prethodnog stava utvrđuje načelnik Opštinske uprave.

Sredstva za finansiranje poslova Opštinske uprave čine:

 • sredstva za isplatu zarada,
 • sredstva za materijalne troškove,
 • sredstva za posebne namene,
 • sredstva za nabavku i održavanje opreme,
 • sredstva za regresiranje godišnjih odmora i druge posebne naknade solidarne pomoći.

Opštinska uprava može ostvarivati prihode svojom delatnošću, kada to ne utiče na redovnu delatnost iz njenog delokruga.

Prihodi ostvareni obavljanjem poslova iz prethodnog stava unose se u budžet opštine.

Za zakonito korišćenje sredstava Opštinske uprave odgovoran je načelnik Opštinske uprave.

P R A V I L N I K
O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI
RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI ALIBUNAR

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutrašnja organizacija Opštinske uprave opštine Alibunar (u daljem tekstu: Opštinska uprava), utvrđuju se radna mesta, potreban broj zaposlenih za izvršavanje utvrđenih poslova i radnih zadataka, opis radnih mesta i uslovi za prijem u radni odnos, kao i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Član 2.

Poslovi i zadaci utvrđeni ovim Pravilnikom su osnov za prijem u radni odnos, raspoređivanje zaposlenih i rukovodećih radnika kao i za njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje.

II – ORGANIZACIJA OSNOVNIH ORGANIZACIONIH JEDINICA NAZIVI RADNIH MESTA, BROJ IZVRŠILACA I USLOVI ZA NJIHOVO OBAVLJANJE

Član 3.

Osnovne organizacione jedinice u Opštinskoj upravi jesu sekretarijati, koji se obrazuju prema vrsti, međusobnoj povezanosti i obimu poslova.

U okviru osnovnih organizacionih jedinica, obrazuju se uže unutrašnje organizacione jedinice kao što su odsek i grupa.

Član 4.

Radom osnovne organizacione jedinice rukovodi sekretar sekretarijata.

Sekretara sekretarijata raspoređuje načelnik opštinske uprave.

Za svoj rad i rad organizacione jedinice kojom rukovodi, sekretar sekretarijata neposredno je odgovoran načelniku Opštinske uprave.

Član 5.

Sekretar sekretarijata odgovoran je za zakonito, pravilno i blagovremeno vršenje poslova u sekretarijatu kojim rukovodi.

Sekretar sekretarijata dužan je da se pridržava naloga i uputstava načelnika Opštinske uprave.

Član 6.

Rukovodioce užih unutrašnjih organizacionih jedinica raspoređuje načelnik Opštinske uprave.

Za svoj rad i rad uže unutrašnje organizacione jedinice kojom rukovode, rukovodioci užih unutrašnjih organizacionih jedinica neposredno su odgovorni sekretaru sekretarijata u čijem sastavu je uža unutrašnja organizaciona jedinica

Član 7.

U okviru sledećih osnovnih organizacionih jedinica, obrazuju se sledeće uže organizacione jedinice:

1. U sekretarijatu za finansije:

 • Odsek za lokalnu poresku administraciju,
 • Odsek za budžet, trezor i računovodstvo,

2. U sekretarijatu za privredu, javne službe i razvoj:

 • Odsek za privredu i razvoj,
 • Odsek za javne službe.

3. U sekretarijatu za opštu upravu i imovinsko-pravne poslove:

 • Odsek uslužni centar,
 • Odsek za upravu, građanska stanja i imovinsko-pravne poslove,
 • Odsek za opšte poslove.

Član 8.

Pod radnim mestom podrazumeva se skup istih ili srodnih poslova u okviru redovne delatnosti Opštinske uprave, na kojima radi jedan ili više zaposlenih u redovnom radnom vremenu.

Član 9.

Radna mesta imaju svoj naziv.

Nazivi za određena radna mesta određuju se prema delatnosti i potrebama, stručnim i drugim radnim sposobnostima potrebnim za njihovo uspešno izvršavanje, pri čemu se upotrebljava terminologija utvrđena zakonom.

Član 10.

Svako radno mesto ima utvrđene zahteve u pogledu uslova koje mora da ispunjava zaposleni da bi na njemu mogao da radi.

Pored opštih uslova utvrđenih zakonom, za svako radno mesto utvrđuju se posebni uslovi u zavisnosti od vrste radnih mesta. Kao posebni uslovi za određena radna mesta mogu se utvrditi: stručna sprema, položen odgovarajući stručni ispit, radno iskustvo i drugo.

Član 11.

Radna mesta u Opštinskoj upravi grupišu se prema njihovoj vrsti, obimu i stepenu složenosti, odgovornosti i drugim uslovima za njihovo vršenje.

Član 12.

U zavisnosti od složenosti, odgovornosti i drugih uslova za njihovo vršenje za radna mesta predviđena ovim Pravilnikom utvrđuju se sledeća zvanja i zanimanja:

A) Za visoku školsku spremu:

 • sekretar sekretarijata,
 • šef odseka,
 • rukovodilac grupe,
 • samostalni stručni saradnik,
 • viši stručni saradnik,
 • stručni saradnik.

B) Za višu školsku spremu:

 • šef odseka,
 • rukovodilac grupe,
 • viši saradnik,
 • saradnik.

C) Za srednju školsku spremu:

 • viši referent,
 • referent.

D) Zanimanja:

 • prevodilac,
 • daktilograf,
 • VKV radnik,
 • KV radnik,
 • nekvalifikovani radnik.

Član 13.

Prilikom utvrđivanja potrebne stručne spreme, određuje se stručna sprema određenog zvanja i zanimanja.

Član 14.

Radno iskustvo kao uslov priznaje se ukoliko je stečeno na istim ili sličnim radnim mestima posle sticanja propisane stručne spreme.

Član 15.

Pored zahteva predviđenih u čl.10. stav 2. ovog Pravilnika, za pojedina radna mesta može se kao uslov predvideti proveravanje stručnih i drugih radnih sposobnosti zaposlenih.

Član 16.

Za vršenje poslova radnih mesta: prevodioca, daktilografa, VKV i KV radnika i višeg referenta na poslovima grafičke pripreme, prilikom zasnivanja radnog odnosa vrši se prethodna provera radne sposobnosti kandidata.

Član 17.

Provera radne sposobnosti kandidata za obavljanje poslova iz člana 16. ovog Pravilnika vrši se testiranjem.

Proveru radne sposobnosti kandidata vrši komisija.

Načelnik Opštinske uprave imenuje komisiju za proveru radne sposobnosti kandidata, određuje mesto i vreme provere radne sposobnosti.

Član 18.

Kao poseban uslov za prijem u radni odnos u Opštinskoj upravi može se utvrditi probni rad.

Član 19.

Zaposleni na probnom radu obavlja poslove koji spadaju u delokrug rada radnog mesta za koje je primljen na probni rad.

Član 20.

Probni rad može trajati najmanje jedan mesec a najviše tri meseca i to:

 • jedan mesec – spremačica,
 • dva meseca – za zanimanja iz člana 12. ovog Pravilnika,
 • tri meseca – za zaposlene sa visokom, višom i srednjom školskom spremom.

Član 21.

Rezultat probnog rada prati i ocenjuje komisija od tri člana, koju obrazuje načelnik Opštinske uprave.

Članovi komisije moraju da poseduju najmanje onu školsku spremu, koju poseduje radnik na probnom radu.

Komisija ocenjuje postignute rezultate zaposlenog na probnom radu i zapisnik sa mišljenjem dostavlja načelniku Opštinske uprave i zaposlenom na probnom radu.

Član 22.

Na osnovu mišljenja komisije, načelnik donosi odluku o prijemu u radni odnos, odnosno o prestanku radnog odnosa zaposlenog na probnom radu.

Član 23.

Radi stručnog osposobljavanja (pripravnici) u Opštinskoj upravi mogu se primiti lica koja su završila visoku, višu i srednju školsku spremu, kao i pripravnici.

Odluku o prijemu pripravnika donosi i raspoređivanje vrši načelnik Opštinske uprave.

U Opštinskoj upravi može se primiti pripravnik u svojstvu volontera radi stručnog osposobljavanja na radnom mestu stručnog saradnika i saradnika u skladu sa zakonom.

Član 24.

Na radnim mestima u Opštinskoj upravi na kojima se traži visoka školska sprema, viša školska sprema i srednja školska sprema kao poseban uslov za zasnivanje radnog odnosa, propisuje se položen odgovarajući stručni ispit.

Član 25.

U Opštinskoj upravi se sistematizuje ukupno 76 radnih mesta sa 98 izvršilaca i to:

I - SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Radno mesto 1: Sekretar Sekretarijata

Opis poslova:

 • rukovodi radom Sekretarijata;
 • odgovoran je za zakonitost, pravilan i blagovremen rad a naročito za preduzete mere u sprovođenju zakona, odluka i drugih propisa Skupštine i predsednika Opštine;
 • donosi i potpisuje akta iz deloktuga odeljenja;
 • odgovoran je za odnos radnika prema građanima, za pravilnost datih uputstava zaposlenima za vršenje poslova i za blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova;
 • daje stručna uputstva za sprovođenje opštih akata Skupštine opštine i predsednika Opštine;
 • stara se o pravilnom rasporedu poslova u okviru Sekretarijata;
 • stara se o punoj zaposlenosti i stručnom osposobljavanju zaposlenih radnika;
 • stara se o pravilnom korišćenju sredstava za rad;
 • priprema program i podnosi izveštaj o radu Sekretarijata;
 • obavlja i druge poslove u vezi rada Sekretarijata, a po nalogu načelnika Opštinske uprave.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje tri godine radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 2: Samostalni stručni saradnik za internu kontrolu

Opis poslova:

Prati i primenjuje propise i procedure iz oblasti finansija u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, stara se o ekonomičnom, efikasnom i namenskom korišćenju sredstava, kao i o očuvanju sredstava od nepravilnosti ili korupcije, obavlja neposrednu kontrolu utroška sredstava za pojedine namene, kao i kontrolu finansijskog poslovanja korisnika sredstava, vrši internu kontrolu izvršenja budžeta direktnih i indirektnih korisnika, vrši kontrolu naplate javnih prihoda, vrši kontrolu sopstvenih prihoda direktnih i indirektnih korisnika budžeta, kontroliše primenu važećih propisa u cilju uspostavljanja fiskalne discipline, prati tokove poslovnih promena i ispravnosti u materijalno-finansijkom poslovanju, daje smernice i uputstva korisnicima budžeta u cilju efikasnosti upotrebe odobrenih sredstava, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata, načelnika opštinske uprave i predsednika opštine.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje dve godine radnog iskustva položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

A) ODSEK ZA LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU

Radno mesto 3: Šef odseka

Opis poslova:

Organizuje, objedinjava i usmerava rad u odseku, obezbeđuje blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz delokruga odseka, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i pruža potrebnu stručnu pomoć, prati zakonske propise iz delokruga odseka, izrađuje odgovarajuće akte iz oblasti javnih prihoda lokalne samouprave, neposredno učestvuje u postupku prijema i obrade podataka od značaja za lokalne javne prihode, sačinjava nacrte rešenja i druge akte u skladu sa zakonom i lokalnim propisima u postupku razreza lokalnih javnih prihoda, sačinjava nacrte rešenja i drugih akata u postupku rešavanja po zahtevima obveznika lokalnih javnih prihoda, vrši kontrolu naplate lokalnih javnih prihoda, učestvuje i koordinira rad u postupku naplate i prinudne naplate lokalnih javnih prihoda, donosi rešenja o zaduživanju obveznika lokalnih javnih prihoda, vrši i druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje dve godine radnog iskustva , položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca : 1

Radno mesto 4: Poslovi utvrđivanja, kontrole, naplate poreza na imovinu pravnih lica, preduzetnika i taksa na isticanje firme

Opis poslova:

Neposredno učestvuje u postupku obrade podataka od značaja za utvrđiuvanje, kontrolu i naplate poreza na imovinu pravnih lica, preduzetnika i taksa na isticanje firme, sačinjava nacrte rešenja i drugih akata u skladu sa zakonom, lokalnim propisima u potupku razreza, vrši matematičku kontrolu tačnosti, formalnu ispravnost i potpunost podnetih prijava koje služe kod utvrđivanja prihoda, vrši kontrolu plaćanja od strane obveznika o čemu sačinjava izveštaj i informacije, vrši obradu pojedinačnih zahteva za odlaganje plaćanja duga po osnovu javnih prihoda, preduzima mere redovne i prinudne naplate prihoda u skladu sa zakonom, preduzima mere izršenja prema obveznicima (pravnim licima i preduzetnicima) u skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje jedna godine radnog iskustva , položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca : 1

Radno mesto 5 : Poslovi utvrđivanja, kontrole, naplate poreza na imovinu fizičkih lica

Opis poslova:

Neposredno učestvuje u postupku obrade podataka od značaja za utvrđivanje, kontrolu i naplate poreza na imovinu fizičkih lica, sačinjava nacrte rešenja i drugih akata u skladu sa zakonom, lokalnim propisima u potupku razreza, sačinjava nacrte rešenja i drugih akta u posupku rešavanja po zahtevima obveznika poreza na imovinu fizikčih lica, vrši matematičku kontrolu tačnosti, formalnu ispravnost i potpunost podnetih prijava koje služe kod utvrđivanja prihoda, vrši kontrolu plaćanja obveznika (fizičkih lica) o čemu sačinjava izveštaj i informacije, vrši identifikaciju obveznika javnih prihoda i preduzima mere naplate, vrši obradu pojedinačnih zahteva za odlaganje plaćanja duga po osnovu javnih prihoda, preduzima mere redovne i prinudne naplate prihoda u skladu sa zakonom, preduzima mere izvršenja prema obveznicima (fizičkim licima) u skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje jedna godine radnog iskustva položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca : 1

Radno mesto 6: Poslovi utvrđivanja, kontrole i naplate samodoprinosa lokalnih komunalnih taksi i poreza na katastarski prihod

Opis poslova:

Neposredno učestvuje u postupku obrade podataka od značaja za utvrđivanje, kontrolu i naplatu samodoprinosa, lokalnih komunalnih taksi i poreza na katastarski prihod, sačinjava nacrte rešenja i drugih akata u skladu sa zakonom i lokalnim propisima u postupku razreza, vrši kontrolu zakonitosti, blagovremenosti i tačnosti plaćanja prihoda, vrši matematičku kontrolu tačnosti, formalnu ispravnost i potpunost podnetih prijava koje služe kod utvrđivanja prihoda, sačinjava izveštaj i informacije u vezi plaćanja od strane obveznika(samodoprinosa, lokalnih komunalnih taksi i poreza na katastarski prihod), vrši identifikaciju obveznika javnih prihoda koji nisu izmirili samodoprinos i lokalne komunalne takse i preduzima mere naplate, vrši obradu pojedinačnih zahteva za odlaganje plaćanja duga po osnovu javnih prihoda, preduzima mere izvršenja prema obveznicima (samodoprinos, lokalni komunalnih taksi i poreza na katastarski prihod u skladu sa zakonom), obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje jedna godine radnog iskustva , položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca : 2

Radno mesto 7: Pravni i dokumentacioni poslovi

Opis poslova:

Izrađuje odgovarajuće akte iz oblasti javnih prihoda iz nadležnosti lokalne samouprave, sačinjava rešenja i drugih akata u postupku rešavanja po zahtevima obveznika lokalnih javnih prihoda, priprema potrebne analize i statističke izveštaje, pruža stručnu pomoć obveznicima lokalnih javnih prihoda, donosi rešenja o zaduživanju obveznika lokalnih javnih prihoda i obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme pravnog smera, najmanje jedna godine radnog iskustva , položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca : 1

Radno mesto 8: Poreski inspektor terenske kontrole

Opis poslova:

Obavlja poslove, u skladu sa zakonom, kontrole zakonitosti i pravilnosti obračunavanja i blagovremenosti plaćanja lokalnih javnih prihoda; priprema nacrt rešenja kojim se nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u postupku kontrole; podnosi zahtev za pokretanje poresko-prekršajnoj i krivičnog postupka za izvršene prekršaje i krivična dela; kontroliše podnošenje poreskih prijava i utvrđivanje lokalnih javnih prihoda; učestvuje u izradi metodoloških uputstava u vezi poreske kontrole lokalnih javnih prihoda; pruža osnovnu pravnu pomoć i objašnjenje poreskim obveznicima od značaja za ispunjenje poreske obaveze; obavlja i druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata i načelnika Opštinske uprave.

Posebni uslovi: VII stepen stručne spreme, završen ekonomski, pravni ili fakultet za menadžment, 3 godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca : 1

Radno mesto 9: Poslovi poreskog izvršenja

Opis poslova:

Vrši popis pokretnih stvari; utvrđuje početnu vrednost popisanih stvari; vrši zaplenu popisanih stvari; pribavlja podatke o nepokretnostima radi uknjižbe založnog prava na nepokretnostima; izdaje sve vrste uverenja iz nadležnosti odeljenja; izvršava poslove redovne i prinudne naplate, u skladu sa zakonom; obavlja i druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata i načelnika Opštinske uprave.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme pravnog ili ekonomskog smera, 1 godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

B) ODSEK ZA BUDŽET TREZOR I RAČUNOVODSTVO

Radno mesto 10: Šef odseka

Opis poslova:

Organizuje, objedinjava i usmerava rad u odseku, obezbeđuje blagovremeno, zakonito i pravilno o bavljanje poslova iz delokruga odseka, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i pruža potrebnu stručnu pomoć, prati zakonske propise iz delokruga odseka, učestvuje u pripremi nacrta budžeta, koordinira postupak pripreme, razrađuje smernice i priprema uputstvo za izradu budžeta, analizira zahteve za finansiranje korisnika budžeta, prati izvršenje budžeta, prati preduzete obaveze, primanja i izdatke budžeta, dostavlja trezoru planove radi izvršenja budžeta, upravlja gotovinskim sredstvima, izrađuje predračune potrebnih sredstava direktnih korisnika, polugodišnji i godišnji račun, stara se o blagovremenoj likvidaciji novčanih dokumenata i obračunu plata zaposlenih, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje dve godine radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 11: Poslovi budžeta

Opis poslova:

Obavlja poslove pripreme i izrade nacrta budžeta opštine i završnog računa budžeta, izrade tromesečnih planova za izvršenje budžeta na osnovu odluke o budžetu, predlaže dinamiku izvršenja i rasporeda budžetskih rashoda, vrši analizu izvršenja budžetskih rashoda i predlaže potrebne mere, priprema planove i prati izvršenje rashoda, prati fiansifanje investicija budžetskih korisnika, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca : 1

Radno mesto 12: Finansijski poslovi za javne službe

Opis poslova:

Prati i proučava propise u oblasti finansiranja delatnosti osnovnog obrazovanja, srednjeg obrazovanja, kulture, fizičke kulture, društvene brige o deci, socijalne zaštite, redovno prati troškove utroška plina, struje i ostalih materijalnih troškova korisnika budžetskih sredstava, priprema informacije i analize o stanju u društvenim delatnostima, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 13: Poslovi javne nabavke

Opis poslova:

Obavlja poslove na planiranju javnih nabavki, učestvuje u izradi plana realizacije javnih nabavki, obavlja poslove na izradi oglasne dokumentacije, prati propise iz oblasti javnih nabavki, učestvuje u izradi konkursne dokumentacije, kontroliše pravilnost sprovođenja javnih nabavki, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Sastavlja naloge blagajne (za naplate i isplate), sastavlja spiskove za isplate i vrši isplatu, podiže gotovinu kod UJP-a, vrši kupovinu bonova za benzin i poštanskih maraka, zaključuje dnevnik blagajne, vrši odlaganje blagajne i odlaganje dokumentacije, vodi evidenciju utroška motornog goriva i motornih ulja i sastavlja izveštaje o istom, vrši fakturisanje usluga, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekratarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 14: Kancelarijski i daktilografski poslovi

Opis poslova:

Vodi administrativne i druge poslove vezane za rad Sekretarijata, vodi evidenciju o prisutnosti na poslu, prima i šalje poštu iz delokruga Sekretarijata drugim organima, stara se o nabavci i čuvanju službenih glasila i stručne literature za potrebe Sekretarijata, obavlja daktilografske poslove za potrebe Sekretarijata za finansije,

obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme pravnog smera, daktilograf II klase, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 15: Kontista, bilansista i knjigovođa

Opis poslova:

Obavlja poslove kontiranja i knjiženja izvoda UJP-a, ulaznih i izlaznih faktura, isplatnih lista, zarada radnika, raznih naknada i ugovora o delu, blagajne, obračuna, obračuna amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava, organa opštine, obavlja poslove bilansiranja – izrade periodičnih obračuna i završnih računa, izveštaj o izvršenju finansijskih planova, vrši usaglašavanje izvoda otvorenih stavki, prati dnevne podatke ostvarivanja prihodnog i rashodnog dela budžeta, priprema mesečni izveštaj o ostvarenju budžetskih sredstava i o utrošku istih, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme (ekonomskog smera ili gimnazija), najmanje godinu dana radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 16: Likvidator i evidentičar osnovnih sredstava

Opis poslova:

Obavlja materijalno finansijske poslove i to: likvidira celokupnu ulaznu

dokumentaciju, potpisanu dokumentaciju dostavlja ovlašćenom licu na overu, vrši likvidiranje na osnovu zaključenih ugovora, usvojenih normativa, uredno potpisanih trebovanja i otpremnica, likvidiranu i proverenu dokumentaciju dostavlja na plaćanje, obavlja poslove evidencije osnovnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala, sastavlja i ažurira stanje sredstava, neposredno sarađuje sa komisijom za popis i inventarisanje i vrši sravnjenje stanja po knjigovodstvu i nalaza komisije za popis, vodi pomoćne evidencije o sredstvima i imovini, a obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje godinu dana radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 17: Poslovi obračuna plata

Opis poslova:

Vrši obračun plata radnika stručne službe Skupštine opštine i Opštinske uprave, vrši obračun naknada za bolovanja, naknada po ugovoru o delu, naknada za veštačenje, rada dužeg od punog radnog vremena i ostalih ličnih primanja, vrši obračun doprinosa i poreza na lični dohodak uz svaki platni spisak, vrši obračun naknada odbornicima, članovima Opštinskog veća i radnih tela kao i drugih naknada, knjiži sva lična primanja radnika u kartice plata, vodi kartoteku svih obustava radnika, izdaje potvrde radnicima o visini primanja i daje razne izveštaje na zahtev UJP-a, sekretara i načelnika Opštinske uprave, vodi za svakog radnika dosije sa odlaganjem prispele novčane dokumentacije, vodi evidenciju efektivnih časova rada radnika i na osnovu tih podataka sastavlja M-4 Obrazac za svakog radnika pojedinačno, vrši usaglašavanje plata svih radnika sa važećim propisima a o eventualnim istupanjima obaveštava starešinu organa, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 18: Kontista, bilansista, knjigovođa za MZ

Opis poslova:

Vrši kontiranje i knjiženje izvoda banke, blagajne, ulaznih i izlaznih faktura mesnih zajednica Alibunar,Vladimirovac, Lokve, Seleuš, Ilandža, Novi Kozjak, Dobrica, Nikolinci i Janošik i Opštinske biblioteke ''Vuk Karadžić'' Alibunar, Predškolske ustanove ''Poletarac'' Alibunar izrađuje periodične obračune i završne račune, vrši knjiženje, odlaganje bančinih izvoda mesnog samodoprinosa i kontrolu dokumentacije, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme ekonomskog smera ili gimnazija, najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 2

Radno mesto 19: Poslovi obračuna plata i blagajnik za MZ

Opis poslova:

Vrši obračun plata radnika mesnih zajednica, Predškolske ustanove ''Poletarac'' Alibunar i Opštinske biblioteke ''Vuk Karadžić'' Alibunar, sastavlja platne spiskove, knjiži uplate i isplate preko blagajne, vodi kartice plata i evidencije potrošačkih kredita zaposlenih, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

II SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, JAVNE SLUŽBE I RAZVOJ

Radno mesto 1: Sekretar Sekretarijata

Opis poslova:

 • rukovodi i koordinira radom Sekretarijata;
 • odgovoran je za zakonitost, pravilan i blagovremeni rad Sekretarijata, a naročito za preduzete, odnosno nepreduzete mere u sprovođenju zakona, odluka i drugih propisa;
 • odgovoran je za odnose radnika prema građanima, za pravilnost datih uputstava zaposlenima za vršenje poslova i za blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova;
 • daje stručna uputstva za sprovođenje opštih akata;
 • stara se o pravilnom rasporedu poslova na pojedine odseke;
 • stara se o punoj zaposlenosti i stručnom osposobljavanju zaposlenih;
 • stara se o pravilnom korišćenju sredstava za rad;
 • podnosi izveštaj o radu Sekretarijata;
 • donosi i potpisuje akta iz deloktuga sekretarijata;
 • obavlja i druge poslove u vezi rada Sekretarijata, a po nalogu načelnika Opštinske uprave opštine Alibunar.

Posebni uslovi:

 • VII stepen školske spreme, društvenog smera ili poljoprivredni fakultet, najmanje tri godine radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

A) ODSEK ZA PRIVREDU I RAZVOJ

Radno mesto 2: Šef Odseka

Opis poslova:

Organizuje, objedinjava i usmerava rad u odseku, obezbeđuje blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz delokruga odseka, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i pruža potrebnu stručnu pomoć, prati zakonske propise iz delokruga odseka, prati razvoj i daje predloge kojima se podstiče privredni razvoj i rast, obavlja i stručne poslove koji se odnose na izradu projekata iz svog delokruga rada, podnosi izveštaj o radu odseka, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme (Ekonomski, Poljoprivredni fakultet), najmanje dve godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 3: Stručni saradnik za razvoj

Opis poslova:

Prati stanje u strateškim oblastima razvoja Opštine, inicira izradu razvoja projekata koji su u funkciji razvoja, izrađuje projekte u skladu sa odlukama nadležnih organa opštine, sarađuje sa opštinskim, regionalnim, pokrajinskim i republičkim fondovima za razvoj, kontinuirano prati konkurse za dodelu finansijskih sredstava, svih institucija sistema, vodi određenu dokumentaciju iz delokruga rada, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme društvenog smera, najmanje jedna godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje engleskog jezika (najmanje B1 stepena) i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 2

Radno mesto 4: Poslovi poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i zadrugarstva

Opis poslova:

Proučava stanje i podstiče razvoj poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i zadrugarstva, vrši praćenje podataka iz ovih oblasti, prikuplja i analizira dobijene podatke iz ovih oblasti i u vidu izveštaja, analiza i elaborata dostavlja nadležnim organima, prati dejstvo instrumenata privrednog sistema na položaj subjekata privređivanja iz ove oblasti, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme (Ekonomski ili Poljoprivredni fakultet), najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 5: Poslovi prometa, opštinskih robnih rezervi i snabdevanja građana

Opis poslova:

Proučava stanje u oblasti prometa i snabdevanja građana, prati bilanse opštinskih robnih rezervi, prati cene u komunalnim i drugim delatnostima za koje je nadležna opština, predlaže mere za prevazilaženje i poboljšanje stanja u ovim oblastima, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme (Ekonomski ili Poljoprivredni fakultet), najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 6: Poslovi program menadžera

Opis poslova:

upravlja poslovima pripreme i realizacije razvojnih programa, koordinira rad subjekata – učesnika na realizaciji razvojnih programa, upravlja poslovima iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija; i obavlja i ostale poverene poslove i obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, znanje engleskog jezika i da je stručno osposobljen iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.

Broj izvršilaca: 1

B) ODSEK ZA JAVNE SLUŽBE

Radno mesto 7: Šef Odseka

Opis poslova:

Organizuje, objedinjava i usmerava rad u odseku, obezbeđuje blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz delokruga odseka, raspoređuje poslove na neposredne izvršioce i pruža potrebnu stručnu pomoć, prati zakonske propise iz delokruga odseka, prati razvoj i daje predloge za preduzimanje mera u oblasti javnih službi, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi:VI stepen školske spreme (pravnog, ekonomskog ili drugog društvenog smera), najmanje dve godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 8: Poslovi primarne zdravstvene i socijalne zaštite

Opis poslova:

proučava stanje u oblasti primarne zdravstvene i socijalne zaštite;

vrši praćenje podataka u ovoim oblastima, prikuplja i analizira dobijene podatke i u vidu izveštaja ili informacija dostavlja nadležnim organima, sarađuje sa centrom za socijalni rad i obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen (društvenog smera), najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 9: Poslovi dečijeg dodatka i porodiljskih prava

Opis poslova:

Vodi upravni postupak po zahtevima za ostvarenje prava na dodatak za decu i porodiljska prava, usklađuje prava u ovoj oblasti, obračunava naknadu predškolskoj ustanovi, vodi evidenciju potrebnu za statistiku i izdaje uverenja, i obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme društvenog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 2

Radno mesto 10: Poslovi računovodstva dečijeg dodatka i porodiljskih prava

Opis poslova:

Obavlja poslove knjiženja isplata korisnicima dečijih dodataka, obavlja knjiženja i vrši isplatu materijalnog dodatka, porodiljskog bolovanja iz radnog odnosa, bolovanja za majke izbeglice i korisnike boračko-invalidske zaštite, izdaje razna uverenja i potvrde iz službenih evidencija i obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme (ekonomskog smera), najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 11: Poslovi boračko-invalidske zaštite

Opis poslova:

Vodi upravni postupak po zahtevima ili po službenoj dužnosti na ostvarivanju svih prava boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica i obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme (društvenog smera), najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

III SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Radno mesto 1: Sekretar Sekretarijata

Opis poslova:

 • rukovodi i koordinira radom Sekretarijata;
 • odgovoran je za zakonitost, pravilan i blagovremen rad Sekretarijata;
 • odgovoran je za odnose radnika prema građanima i za pravilnost datih uputstava zaposlenima, za vršenje poslova i za blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova;
 • daje stručna uputstva za sprovođenje opštih akata Skupštine opštine i predsednika Opštine;
 • stara se o punoj zaposlenosti i stručnom osposobljavanju zaposlenih;
 • stara se o pravilnom korišćenju sredstava za rad;
 • donosi i potpisuje akta iz deloktuga sekretarijata;
 • podnosi izveštaj o radu Sekretarijata i
 • obavlja i druge poslove u vezi rada Sekretarijata po nalogu načelnika Opštinske uprave.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme građevinskog, arhitektonskog, najmanje 3 godine iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 2: Poslovi građevinarstva

Opis poslova:

Vodi upravni postupak iz oblasti građevinarstva, preduzima potrebne radnje u skladu sa odredbama ZUP-a, zakona i drugih propisa iz oblasti građevinarstva, rešava po zahtevima stranaka u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju, kao i za legalizaciju, pregleda tehničku dokumentaciju u postupku izdavanja odobrenja za izgradnju, organizuje rad komisije za tehnički pregled izgrađenih objekata i priprema – izdaje rešenja o upotrebi izgrađenih objekata, izdaje prijavu za građevinske radove, učestvuje u pripremanju odluka iz oblasti građevinarstva koje donosi Skupština opštine, vodi evidenciju izdatih građevinskih dozvola za građenje i upotrebnih dozvola, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara Sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 3: Građevinsko-komunalni poslovi

Opis poslova:

Vodi upravni postupak i preduzima potrebne radnje iz ovih oblasti, vodi upravni postupak legalizacije, obavlja prikupljanje podataka na terenu (vodi zapisnik), vodi evidneciju izdatih ugovora, kao i obnovu ugovora za privremene objekte na javnoj površini.

Posebni uslovi: VI stepen, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 4: Poslovi zaštite životne sredine i saobraćaja

Opis poslova:

Vrši pripreme i potrebne radnje za donošenje i sprovođenje planske dokumentacije, vodi registar i arhiviranje planova, obavlja rad sa Agencijom za prostorno planiranje, vodi upravni postupak, stara se o ekološkoj edukaciji, sarađuje sa organizacijama – subjektima na zaštiti životne sredine, stara se i obavlja poslove u vezi pošumljavanja, ozelenjavanja i održavanja zelenih površina, stara se i obavlja poslove u vezi zaštite voda, zemljišta i vazduha od štetnih materija, vodi katastar zagađivača, predlaže zaštitu i vodi evidenciju prirodnih i radom stvorenih vrednosti životne sredine, uređuje organizaciju i način obavljanja javnog prevoza putnika na teritoriji opštine i auto taksi prevoza, određuje stajališta koja mogu da se koriste u linijskom prevozu putnika, vrši tešničko regulisanje saobraćaja na lokalnim putevima i ulicama u naseljenim mestima, utvrđuje kriterijume za kategorizaciju opštinskih puteva i ulica, vrši pregled tehničke dokumentacije o postavljanju saobraćajnih znakova, overava tehničku dokumentaciju održavanja i rekonstrukcije opštinskih puteva ili ulica u naselju pre početka izvođenja radova i izdavanje akta o prijemu radova, obavlja i druge poslove u skladu za zakonom i drugim propisima po nalogu sekretara.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme, najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 5: Poslovi prostornog i urbanističkog planiranja

Opis poslova:

Vodi upravni postupak i preduzima potrebne radnje iz oblasti urbanizma, izdaje informaciju o lokaciji, donosi rešenje o lokacijskoj dozvoli, kao i rešenja za koje nije potrebno izdavanje građevinske dozvole, prikuplja podatke na terenu za legalizaciju i redovnu izgradnju, učestvuje u izradi i pripremanju odluka i drugih akata iz oblasti urbanizma koje donosi opštinsko Veće i Skupština opštine, obavlja i druge poslove u skladu za zakonom i drugim propisima po nalogu sekretara.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme građevinske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca:1

Radno mesto 6: Stambeno-komunalni poslovi

Opis poslova:

Vrši pripreme i potrebne radnje za donošenje pojedinih programa i odluka iz komunalnih oblasti, kao i iz urbanizma i stanovanja, vodi evidenciju ulica sa situacijom na terenu, daje potrebna obaveštenja i vrši uvid u evidenciji o izdatim dozvolama, donosi rešenja o zauzeću javne površine za privremeno odlaganje građevinskog materijala, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme, građevinske ili arhitektonske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca:1

Radno mesto 7: Poslovi administracije i daktilografski poslovi

Opis poslova:

Vodi evidenciju izdatih odobrenja za izgradnju upotrebnih dozvola i stalno vrši ažuriranje podataka, obavlja sve daktilografske poslove evidentira poštu za potrebe Sekretarijata, vodi evidenciju o prisutnosti radnika na radu, korišćenju godišnjeg odmora, odsustvovanja i drugo, vodi evidenciju o građeviskom zemljištu, obavlja i druge poslove po nalogu sekretara.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme ekonomskog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen daktilografski kurs i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

IV SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Radno mesto 1: Sekretar Sekretarijata

Opis poslova:

 • rukovodi i koordinira radom Sekretarijata;
 • odgovoran je za zakonitost, pravilan i blagovremen rad Sekretarijata;
 • odgovoran je za odnose radnika prema građanima i za pravilnost datih uputstava zaposlenima, za vršenje poslova i za blagovremeno i kvalitetno obavljanje poslova;
 • daje stručna uputstva za sprovođenje opštih akata Skupštine opštine i predsednika Opštine;
 • stara se o punoj zaposlenosti i stručnom osposobljavanju zaposlenih;
 • donosi i potpisuje akta iz deloktuga sekretarijata;
 • stara se o pravilnom korišćenju sredstava za rad;
 • podnosi izveštaj o radu Sekretarijata i
 • obavlja i druge poslove u vezi rada Sekretarijata po nalogu načelnika Opštinske uprave.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme (Pravni fakultet), najmanje tri godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

A) ODSEK USLUŽNI CENTAR

Radno mesto 2: Šef odseka

Opis poslova:

Organizuje rad u odseku i koordinira rad izvršilaca, pomaže sekretaru u izradi akata iz delokruga sekretarijata, daje uputstva za rad i pruža stručnu pomoć zaposlenima u izvršavanju poslova iz delokruga odseka, obavlja poslove ili vrši poslove u vezi zaštite radnika na radu civilne i protivpožarne zaštite, obavlja poslove u vezi isplata po osnovu prava boračko-invalidske zaštite, daje informacije i uputstva strankama u vezi ostvarivanja prava iz oblasti boračko-invalidke zaštite i obavlja druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme društvenog smera, najmanje dve godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 3: Poslovi pisarnice

Opis poslova:

Vrši prijem, pregled i raspoređivanje pošte kroz internu dostavnu knjigu, u skladu sa uredbom i uputstvom o kancelarijskom poslovanju, vrši prijem podnesaka stranaka, pruža im pomoć prilikom popunjavanja obrazaca ili sastavljanja podnesaka, daje informacije i obaveštenja strankama u vezi ostvarivanja prava, vrši evidentiranja akata elektronskoj formi i karticama, vodi evidenciju kretanja predmeta po ZUP-u u elektronskoj formi, priprema podatke za sastavljanje periodičnih i godišnjih izveštaja o kretanju predmeta po ZUP-u i drugih predmeta evidentiranih u karticama, vodi knjigu pošte koja ne prolazi kroz osnovnu evidenciju, vodi interne dostavne knjige, vodi knjige računa, vrši prijem vraćenih i rešenih predmeta, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme društvenog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 4: Poslovi arhive

Opis poslova:

Vodi rokovnik predmeta i arhivsku knjigu, obavlja poslove evidentiranja, klasifikacije materijala – predmeta Opštinske uprave, vrši zaduživanje predmeta – akata i arhiviranja, čuva arhivske predmete, vrši odabiranje i izlučivanja arhivske građe, sve poslove za koje postoji odgovarajući softver, vodi u elektronskoj formi, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 5: Poslovi biračkog spiska

Opis poslova:

Vodi opštinski birački spisak, vodi duplikate matičnih knjiga, vrši overu potpisa, rukopisa i prepisa, vodi upravni postupak u predmetima građanskih stanja, izdaje uverenja i izvode o podacima iz matičnih knjiga, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme (pravnog ili ekonomskog smera), najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 6: Poslovi javnih službi

Opis poslova:

Prati ostvarivanje programskih aktivnosti u kulturi i fizičkoj kulturi, priprema analize, izveštaje i druge stručne materijale, učestvuje u izradi predloga potrebnih budžetskih sredstava za kultru i sport kao i kriterijume za raspodelu sredstava, prati rezultate aktivnosti u kulturi i fizičkoj kulturi, daje potrebna uputsva i informacije strankama iz ovih oblasti, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme društvenog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 7: Poslovi u vezi obrazovanja i informisanja građana

Opis poslova:

Proučava stanje u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, vodi evidenciju o broju učenika i odeljenja, nastavnog i ostalog osoblja, vodi evidencije o putnim troškovima radnika i učenika, priprema programe, izveštaje i informacije, obavlja poslove vezane za učenički i studentski standard, daje opšte informacije o funkcionisanju i radu opštinske uprave, javnih preduzeća i ustanova, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme pravne ili ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 8: Poslovi informisanja iz oblasti urbanizma, građevinarstva, zaštite životne sredine i stambeno-komunalnih poslova

Opis poslova:

Daje uputstva, informacije strankama iz svog delokruga rada, obezbeđuje i daje strankama tipske obrasce iz ovih oblasti, pomaže strankama u popunjavanju propisanih obrazaca, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme društvenog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 9: Poslovi preduzetništva

Opis poslova:

Vrši prijem dokumentacije za registraciju privrednih subjekata i istu prosleđuje Agenciji za privredne registre, vrši dostavljanje akata Agencije podnosiocima registracionih prijava, obavlja i druge poslove kancelarije za registraciju, vodi potrebne evidencije iz oblasti privatnog preduzetništva i izdaje uerenja na osnovu evidencije koja se vodi, daje strankama objašnjenja i uputstva vezana za postupak registracije privrednih subjekata, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

B) ODSEK ZA UPRAVU, GRAĐANSKA STANJA I IMOVINSKE PRAVNE POSLOVE

Radno mesto 10: Šef odseka

Opis poslova:

Organizuje rad u odseku i koordinira rad izvršilaca, pomaže sekretaru u izradi akata iz delokruga sekretarijata, daje uputstva za rad i pruža stručnu pomoć zaposlenima u izvršavanju poslova iz delokruga odseka, obavlja poslove ili vrši poslove u vezi zaštite radnika, rešava o upravnim stvarima povodom nepokretnosti i drugih(eksproprijacije, promet građevinskog zemljišta i poslovnog prostora) imovinskih odnosa, izrađuje nacrte, predloge opštih akata iz delokruga odseka i obavlja druge poslove po nalogu sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme pravnog smera, najmanje dve godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 11: Poslovi radnih odnosa

Opis poslova:

Obavlja sve poslove iz oblasti radnih odnosa za organe opštine, vodi potrebnu evidenciju iz oblasti radnih odnosa i izrađuje rešenja o prijemu u radni odnos, raspoređivanje radnika, o godišnjem odmoru i platama zaposlenih, izdaje radne knjižice i upisuje podatke o stečenoj stručnoj spremi, odgovaran je za čuvanje personalne dokumentacije radnika i opštih akata, overava ugovore o radu između poslodavca i radnika koji rade van poslovnog prostora, sprovodi postupak oglašavanja slobodnih radnih mesta, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme pravnog, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 12: Poslovi građanskih stanja - Alibunar

Opis poslova:

Vodi upravni postupak u predmetima građanskih stanja, vodi matične knjige i obavlja čin venčanja, izdaje uverenja o podacima iz matičnih knjiga državljana i drugih evidencija koje vodi, izdaje izvode iz matičnih knjiga, vrši overu podataka za izdavanje lične karte, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme pravnog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave, poznavanje rada na računaru.                                                       

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 13: Šef Mesne kancelarije i matičar u Banatskom Karlovcu i Vladimirovcu

Opis poslova:

Vodi upravni postupak u predmetima građanskih stanja, obavlja poslove prijema i zavođenja pošte u skraćeni delovodnik, obavlja čin venčanja, obavlja poslove otpremanja pošte, vrši arhiviranje predmeta i čuvanje arhivskih predmeta, vrši overu potpisa, prepisa i rukopisa, vodi matične knjige i sprovodi promene kroz iste, vodi duplikate matičnih knjiga, vodi knjigu državljana i izdaje uverenja iz iste, vodi birački spisak za naseljeno mesto i izdaje uverenja, vodi evidenciju o utrošku poštanskih maraka, dostavlja podatke iz matičnih knjiga nadležnim organima, izdaje stočne pasoše, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen školske spreme društvenog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 2

Radno mesto 14: Šef MK i matičar (Lokve, Ilandža, Dobrica, Seleuš, Nikolinci, Janošik, Novi Kozjak)

Opis poslova:

Obavlja poslove prijema i zavođenja pošte u skraćeni delovodnik, obavlja čin venčanja, obavlja poslove otpremanja pošte, vrši arhiviranje predmeta i čuvanje arhivskih predmeta, vrši overu potpisa, prepisa i rukopisa, vodi matične knjige i sprovodi promene kroz iste, vodi duplikate matičnih knjiga, vodi knjigu državljana i izdaje uverenja iz iste, vodi birački spisak za naseljeno mesto i izdaje uverenja, vodi evidenciju o utrošku poštanskih maraka, dostavlja podatke iz matičnih knjiga nadležnim organima, izdaje stočne pasoše, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: IV stepen školske spreme društvenog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 7

V) ODSEK ZA OPŠTE POSLOVE

Radno mesto 15: Šef Odseka

Opis poslova:

Organizuje rad u odseku i koordinira rad izvršilaca, pomaže sekretaru u izradi akata iz delokruga sekretarijata, daje uputstva za rad i pruža stručnu pomoć zaposlenima u izvršavanju poslova iz delokruga odseka, izrađuje nacrte odluka i drugih akata koje donosi Skupština opštine, opštinsko veće i predsednik opštine, stara se o primeni zakona i drugih propisa koji se odnose na rad opštinskih organa, učestvuje u radu saveta i komisija i drugih tela skupštine opštine i opštinskog veća, vrši i druge poslove po nalogu sekretara sekratarjata.

Posebni uslovi: VII stepen školske spreme pravnog smera, najmanje dve godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 16: Poslovi pripremanja sednica

Opis poslova:

Stara se o pripremanju sednica Skupštine opštine, opštinskog veća i njihovih radnih tela, stara se o blagovremenom dostavljanju materijala za sednice, vodi zapisnik na sednicama Skupštine opštine, opštinskog veća i njenih radnih tela i stara se o redakciji zapisnika, stara se o blagovremenom dostavljanju odluka i drugih akata Skupštine opštine, opštinskog veća i njenih radnih tela , stara se o čuvanju materijala i dokumentacije vezane za rad Skupštine opštine, opštinskog veća i njenih radnih tela, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka i sekretara sekretarijata.

Posebni uslovi: VI stepen stručne spreme društvenog smera, najmanje jedna godina radnog iskustva i položen stručni ispit za rad u organima državne uprave i poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 17: Prevodilac za rumunski jezik

Opis poslova:

Vrši prevod teksta sa rumunskog jezika na srpski jezik i sa srpskog jezika na rumunski jezik, vrši prevođenje u komunikaciji sa strankama, vrši druge poslove za potrebe prevođenja.

Posebni uslovi: VI stepen stručne spreme i najmanje jedna godina radnog iskustva.

Broj izvršilaca: 1

Radno mesto 18: Prevodilac za slovački jezik

Opis poslova:

Vrši prevod teksta sa slovačkog jezika na srpski jezik i sa srpskog jezika na slovački jezik, vrši prevođenje u komunikaciji sa strankama, vrši druge poslove za potrebe prevođenja.

Posebni uslovi: VI stepen stručne spreme i najmanje jedna godina radnog iskustva.