Rezultati skeniranja stanja disbalansa u držanju tela dece sa teritorije opština Alibunar

DSCN8255 1600x1200U okviru programa zaštite i brige o stanovništvu, a naročito o njegovoj najranjivijoj populaciji najmlađih, rukovodstvo opštine Alibunar, na čelu sa predsednikom opštine Predragom Belićem donelo je odluku o realizaciji programa Skeniranja stanja disbalansa u držanju tela dece mlađeg školskog uzrasta, jer činjenica da su negativni uticaji novog životnog stila primećeni u značajnoj meri kod pripadnika mlađe populacije, predstavlja alarm za čitavu zajednicu. 
Monitoring stanja koji je obavila ekipa stručnjaka sa fakulteta Sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, a na uzorku od 210 dečaka i devojčica različitog uzrasta, od 7 do 10 godina, prilikom čega je utvrđivan disbalans u snazi i tonusu mišića, koji su odgovorni za dobro držanje svih pojedinih delova tela, stanja kičme i senzo-motornog stanja, kao i njihove navike u držanju tela.
Prema dobijenim rezultatima kifotično loše držanje tela ima 31,9% ispitanika, lordotično loše držanje tela 35,3% ispitanik, dok značajne rotacije i asimetrije ramena i karlice, u manjem ili većem obliku, ima 52,1% ispitanika. Kombinovano kifo-lordotično loše držanje tela ima 13.8% uzorkovanih ispitanika.
 
DSCN8253 1600x1200
 
Kada se govori o držanju nogu, na osnovu istraživanja, može se zaključiti da 62,4% ispitanika poseduje korektno držanju nogu, dok ostatak ima pojedina loša držanja nogu kao što su „X“ loše držanje nogu, „O“ loše držanje noge. 
Konstantovana je velika učestalost loših držanja tela koja ukazuju na mišićne slabosti i mišićni disbalans u snazi koja su direktna posledica nedovoljne fizičke aktivnosti i nepravilnih navika u kretanju i držanju tela i pojedinih delova tela.
Sagledavanjem polne strukture uzorkovanih isptanika, dečaci poseduju veći procenat kifotično lošeg držanja tela, asimetrije i rotacije ramena i karlice i lošije držanje nogu u odnosu na devojčice. Ipak, kod devojčica je evidentiran veći procenat lordotično lošeg držanja tela i kifo-lordotičnog držanja tela u odnosu na dečake.
Kada bismo upoređivali posturalni status u odnosu na uzrast, najveći procenti posturalnih poremećaja primetni u periodu od 7 do 8 godine kako onih vezanih za loše držanje tela, tako i onih za držanje nogu. 
Navedeni rezultati u poređenju sa drugim regionima, koji su bili uključeni u istraživanje, ne odstupaju suviše i mogli bismo reći da je ovaka status prisutan u više opština u Srbiji. Ipak, ne ohrabruje činjenica da je ovo istraživanje ukazalo na lošije rezultate u posturalnom stautsu dece u odnosu na istraživanja pre 10-tak godina kada je 30% dece posedovalo neki od loših držanja.
Shodno navedenim rezultatima, uviđa se neophonost sistematskog praćenja posturalnog statusa dece i generalno rasta i razvoja. Uporedo sa time potrebno je korektivno i preventivno delovati vežbanjem kako bi se predupredili eventualni poremećaji, odnosno smanjili njihovi negativni uticaji. Ključan period za usmereno delovanje na posturalni status je upravo u predškolskom i mlađem školskom uzrastu koji se označava i kao senzitivni period u rastu i razvoju deteta.
Rezultati monitoringa su prosleđeni roditeljima, a u rešavanje utvrđenih problema uključiće se i opština, kao i šira zajednica kroz sistem obrazovanja i zdravstva jer je stanje najosetljivije grupe građana i briga o njima jedan od prioriteta svih ljudi u rukovodstvu opštine Alibunar.
 
DSCN8263 1600x1200
 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81