Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН бр. 48/17-04

Postovani

1. U konkursnoj dokumentaciji poglavlje VI , obrazac ponude(obrazac 1) na strani 16, stavka 5) opis predmeta nabavke –sanacija ulične rasvete faza II ,navedeno je da se unese maksimalan rok izvođenja radova 150 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao ,a u poglavlju VIII upustvo ponuđačima kako da sačine ponudu , na strani 38, broj 9.3 zahtev u pogledu roka(isporuke dobara ,izvršenja usluge ,izvođenja radova ), navedeno je da rok izvođenja radova ne može biti duži od 8 meseci od dana uvođenja u posao.

Pitanje: Molim vas za objašnjenje šta je ispravno od navedenog : da li “rok izvođenja radova 150 kalendarskih dana” ili “rok izvođenja radova ne može biti duži od 8 meseci od dana uvođenja u posao .

2.U konkursnoj dokumentaciji na strani 7, dodatni uslov redni broj 1.finansijski kapacitet .

Pitanje: Pošto je u pitanju dodatni uslov , da li moraju svi članovi grupe ponuđača da ispunjavaju finansiski kapacitet ili je dovoljno jedan član grupe ponuđača.

3.U konkursnoj dokumentaciji na strani 38 I 39 trazi se pismo banke o namerama za izdavanje bankarske garancije za otklanjane grešaka u garatnom roku u ukupnoj visini od 10% ukupno ponuđene cene a na strani 39 I 40 i u modelu ugovora za ovu garanciju se traži 5% od ukupne ponuđene cene .

Pitanje: Molim vas za objašnjenje ,da li je ispravno da se radi bankarska garancija sa 10% ili 5% od ukupne ponuđene cene.

U Novom Sadu , 20.09.2017. godine Podnosilac zahteva

doo Intec Novi Sad,Veljko Jovanović

Štampa

FaLang translation system by Faboba