gore

  • slika 3

Opšti cilj projekta

Opšti cilj projekta jeste da doprinese postizanju potpunog, produktivnog i slobodno izabranog zaposlenja mladih opštine Alibunar, kroz izdvajanje od kokurencije isticanjem kvaliteta a posebno talenata koje već poseduju.

Ovaj cilj za efekat ima povećanje zapošljavanja mladih kroz jačanje zapošljivosti mladih. Međutim, ovim projektom se neće učiti zeka da pliva ili da leti, već se sve zeke biti podržavane da što bolje, brže i dalje skaču. Naime, projektom se neće adresirati mane i nedostaci kandidata za zapošljavanje, već se im se treninzima pomoći da prepoznaju svoje talente, da ih naplate i iskoriste tako da od toga imaju korist i oni i poslodavci.

Pomoć mladima koja će ih motivisati da ostanu u Alibunaru, deo je mera pozitivne lokalne omladinske politike. Poboljšanje sveukupne ekonomske situacije bi imalo značajnih pozitivnih efekata, na zaustavljanje trenda odliva stanovništva, zatim i na određeno povećanje nataliteta, odnosno u opštem smislu, na poboljšanje demografske slike opštine Alibunar.

Projektom se postiže da mladi učesnici treninga spoznaju šta rade bolje od ostalih, u čemu su dobri, i kako to da predstave poslodavcu na takav način da ga on/ona ne može zaboraviti, i tako se „zakači“ za posao koji će uspeti i da zadrži. Program treninga će biti osmišljen u skladu sa najboljim svetskim trendovima pri zapošljavanju, i koristiće principe komunikacije koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, a u svrhu dobijanja zaposlenja.

Baner Pecat 211x81