gore

  • Baner Optina Alibunar

Biogeografske turističke vrednosti

Biljni i životinjski svet  kao deo turističke ponude na domaćem i inostranom tržištu predstavljaju samostalne i komplementarne turističke motive sa više atributa turističke privlačnosti. 

Na teritoriji opštine Alibunar nalazi se zaštitna zona oko specijalnog prirodnog rezervata ˝Deliblatska peščara˝ na lokalitetu Devojački bunar. Deliblatska peščara je specifičan deo prirode koja se po svojim odlikama – poreklu, substratu, ekološkim uslovima, biljnom i životinjskom svetu razlikuje od svoje okoline. Prekrivena je stepsko-šumskom vegetacijom koja vezuje peščane mase od pokretanja vetrom i vodom. Osnovna je karakteristika biotopa Deliblatske peščare da je vrlo kratke geneze i da je  uloga čoveka  u njegovom nastanku i održavanju velika. 

Zahvaljujući botaničaru švajcarskog porekla Franji Bahofenu, šumskom stručnjaku koji je podneo osnovu za vezivanje peska i njegovog pošumljavanja 1815 godine, Deliblatska peščara menja svoj opis. Izvršeno je stabilizovanje pokretnog peska jer su svi pokušaji do tada bili bezuspešni jer se stabilizacija vršila od centralnog dela peščare ka obodu.

Sa ozelenjavanjem se krenulo od oboda peščare ka centru, sejanjem višegodišnjih i jednogodišnjih biljaka koje su vezivale pesak. U početku su to bile trave koje su promenile mikroklimat, a kasnije se vršila sadnja bagremovih šuma.  Seme bagrema raznosila je košava na velike daljine što je pomoglo daljem razvoju šumskog pokrivača. Kada je Deliblatska peščara stabilizovana, travni i šumski pokrivač promenili su mikroklimat jer je do tada topliji vazduh sa usijanog peska onemogućavao ciklonsku aktivnost. Sada ovo područje prima oko 633mm padavina.

U Deliblatskoj peščari danas je biljni svet veoma raznovrstan. Zastupljen je sa 759 utvrđenih vrsta, podvrsta, formi i varijeteta biljaka od čega je preko 100 drvenastih. Poseban značaj za očuvanje genetskog fonda imaju trajne reliktne, endemične i proređene vrste.

Biljni pokrivačje predstavljen sa četiri osnovna tipa vegetacije i to:

  • peščarska,
  • stepska,
  • močvarna i
  • šumska vegetacija.

Šumski kompleksi obuhvataju površinu od 152 ha sa :

  • šumom bagrema sa mešanim vrstama topole i bresta,
  • šumom crnog i belog bora sa primesama topole i bagrema,
  • topolove šume na manjim kompleksima.
Flora Deliblatske peščare je brojna i specifična sa viša endema, pa predstavlja bogatstvo sa botaničkog i privrednog gledišta.Treba istaći: divlji božur, gorocvat, đurđevak, đipovinu, kanfor, borovice-kleke. Zbog optimalnih uslova, gajenje lekovitog bilja ima veliki značaj.

Pčelarstvo je simbol Deliblatske peščare s obzirom na prostranstvo bagremovih šuma i livada.

Brojnost vrsta životinskog sveta takođe je velika i  raznolika. Ptica ima oko 94 vrsta koje se gnezde u peščari, dok broj insekata još uvek nije definitivno utvrđen. Sisari su malobrojni  (oko 22 vrste),ali su neki od njih atraktivni kao visoka lovna divljač. Ima više zaštićenih vrsta ptica a najređa zaštićena vrsta je orao Krstaš poreklom sa Karpata. Od sisara zastupljeni su biljojedi (jelen, srna, zec) mesožderi  (vuk, lisica, lasica, tvor, divlja mačka, kao i divlja svinja).

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81