gore

  • Baner Optina Alibunar

III 01. Regionalna dimenzija Ruralnog razvoja

Na osnovu studije koju je 2006. sproveo tim za izradu Nacrta Strategije ruralnog razvoja Srbije 2008 – 2013, 130 ruralnih opština u Srbiji je klasifikovano u odgovarajuće homogene tipove ruralnih oblasti. Četiri glavna tipa ruralnih oblasti, za koje se smatra da su dovoljno homogene da predstavljaju specifičnosti i osobenosti određenog tipa “ruralne oblasti”, su sledeći:

Region 1 – Visoko produktivna poljoprivreda i integrisana privreda – ovaj region ima povoljne zemljišne i klimatske uslove i prilično odgovarajuću strukturu poljoprivredne proizvodnje kojom dominiraju delatnosti sa intenzivnijim korišćenjem kapitala u odnosu na druge ruralne oblasti Srbije. U poređenju sa ostalim delovima Srbije, ovaj region poseduje adekvatno razvijen ljudski potencijal, izraženo preduzetništvo, dovoljno diversifikovan sektor industrije i dobro razvijenu fizičku i ekonomsku infrastrukturu. Kao posledica toga, ovaj region ima povoljnije društveno-ekonomske pokazatelje ukupnog ekonomskog razvoja i integrisaniju i naprednu privredu.

Region 2 – Sektori privrede tipični za manja urbana područja sa poljoprivredom u kojoj se intenzivno koristi radna snaga – ovaj region obuhvata okolinu urbanih centara i većih gradova i njihovu okolinu. Opšta ekonomska struktura i stopa produktivnosti određenih sektora su povoljniji u ovom regionu u poređenju sa drugim delovima centralne Srbije. Uzimajući u obzir blizinu ovog regiona tržištu sa velikim brojem potrošača, struktura poljoprivredne proizvodnje u ovom regionu je usmerena ka intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji voća, povrća i proizvoda životinjskog porekla.

Region 3 – Privredne grane usmerene ka korišćenju prirodnih resursa, uglavnom planinske oblasti – prema svojim geografskim karakteristikama ovaj region je veoma heterogen. NJegova ekonomska struktura se zasniva na eksploataciji bogatih prirodnih resursa – rudarstvu i poljoprivredi. Nepovoljni demografski trendovi su posebna karakteristika ove oblasti. Ovaj region obuhvata teritoriju Srbije koja ima najvišu stopu ruralnog siromaštva i ukupne nezaposlenosti.

Region 4 – Veliki turistički kapaciteti i loše poljoprivredne strukture – ovaj region predstavlja onaj deo Srbije koji ima najveći turistički potencijal i najveću stopu učešća tercijarnog sektora u ekonomskoj strukturi. Struktura poljoprivrede je prilično nerazvijena i uglavnom je zasnovana na korišćenju prirodnih resursa stočne hrane.

Mapa III 01.01. Teritorija Srbije prema identifikovanim tipovima ruralnih oblasti

alt

Opština Alibunar, prema ovoj tipologiji, pripada Regionu 1- Visoko produktivna poljoprivreda i integrisana privreda. 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81