gore

 • Baner Optina Alibunar

IV 01. Opšte karakteristike opštine Alibunar

IV 01.01. Geografske karakteristike opštine Alibunar

Opština Alibunar zauzima jugoistočni deo Vojvodine. Nalazi se u južnom i  jugoistočnom delu Banata. Geografski položaj određen je koordinatama:

 • 20º45´ - 21º10´ istočne geografske dužine,
 • 39º50´ - 40º15´ severne geografske širine.

Osnovna karakteristika je njen periferni položaj u odnosu na teritoriju Vojvodine. Prostor čine značajni prirodni elementi kao što su: Alibunarsko-Vršačka ravan, Ilandžanski rit, SZ Deliblatske Peščare i deonica kanala DTD.

Teritorija opštine Alibunar  obuhvata površinu od 602 km². Nepravilnog je oblika i izdužena je od SZ ka JI. Duža osa ima dužinu od 30km, a kraća 20km. Najviša tačka dostiže 168m nadmorske visine. Predstavlja tzv. Gornji teren sa nešto izraženijom konfiguracijom u vidu blagih talasa, greda i depresija koje se pružaju pravcem S-J, dok je najniža tačka na 76m.n.v., na tzv. Donjem terenu koji je nekada predstavljao veliku vodenu površinu, a danas teren bogat florom i faunom.

Na teritoriji opštine Alibunar formirano je deset naselja od kojih je Alibunar središte opštine. Sam geografski položaj diktirao je i formiranje naselja koja zbog toga odstupaju od klasičnog Panonskog tipa. U njima živi stanovništvo heterogenog etničkog sastava.

151px-serbia_alibunar.pngTuristickaMapaAlibunarm.jpg

Turistički položaj

mapalibunarsmcir(2).png

Međunarodnim putem E-94, kao i prugom međunarodnog karaktera  na relaciji Beograd - Alibunar - Vršac - Temišvar, omogućena je dobra komunikacija između naše zemlje i susedne Rumunije, što podrazumeva mogućnost prometa domaćih i stranih turista.

Kao deo međunarodnog puta, opština Alibunar je povezana sa Beogradom 56km, Pančevom 35km, i Vršcem 33km. Put je detaljno rekonstruisan 2007. godine i u odličnom je stanju.

Ovakav  položaj i blizina aeredroma (60km), Dunava (40km) i gradskih centara daje mogućnost različite ponude, kao što su rekreativni, izletnički i wellness turizam na lokalitetu Devojački bunar, kao i lovni i ribolovni turizam na celokupnoj teritoriji opštine. Ovakva ponuda  pruža mogućnost povratka prirodi i odmoru, van zagađenih i bučnih gradskih centara.

IV 01.02. Stanovništvo i administrativna struktura

Opština Alibunar se sastoji od 10 naselja. Po podacima iz 2002. godine u opštini je živelo 22.954 stanovnika.

Naselja u opštini Alibunar

 • Alibunar
 • Banatski Karlovac
 • Vladimirovac
 • Dobrica
 • Ilandža
 • Janošik (slov. Janošík)
 • Lokve
 • Nikolinci (rumunski: Nicolinţ)
 • Novi Kozjak
 • Seleuš (rumunski: Seleuş)

i vikend naselje

 • Devojački Bunar

Alibunar, Banatski Karlovac, Vladimirovac, Dobrica, Ilandža i Novi Kozjak imaju većinsko srpsko stanovništvo, Janošik ima većinsko slovačko, Lokve i Nikolinci imaju rumunsko, a Seleuš ima relativnu rumunsku većinu.

Etnički sastav prema popisu iz 2002. godine
Srbi
2.052
59,80%
Rumuni
960
27,98%
Romi
87
2,53%
Mađari
61
1,77%
Slovaci
46
1,34%
Makedonci
43
1,25%
Jugosloveni
42
1,22%
Crnogorci
11
0,32%
Hrvati
11
0,32%
Muslimani
11
0,32%
Nemci
7
0,20%
Albanci
3
0,08%
Slovenci
2
0,05%
Bugari
2
0,05%
nepoznato
11
0,32%

IV 01.03. Glavne karakteristike Alibunara kao ruralne oblasti

Opština Alibunar po svojim karakteristikama spada u grupu nerazvijenih, retko naseljenih, razuđenih i nacionalno heterogenih Opština. Prema kriterijumima OESR, spada u opštine koje imaju gustinu naseljenosti ispod 150 stanovnika po km², tj. u ruralne opštine. Naime, gustina naseljenosti opštine Alibunar, prema poslednjim podacima, iznosi 21.608 stanovnika / 602 km2 = 36 stanovnika po km².

IV 01.04.01. Glavne karakteristike i trendovi u Alibunaru

Demografski trendovi: Broj stanovnika opštine Alibunar je u stalnom opadanju, tako da je broj stanovnika prema popisu iz 2002. godine (22.954 stanovnika) manji za oko 14% u odnosu na broj stanovnika registrovanih 1991. godine (26.550 stanovnika), a prema statistici čak 22% manje nego prema popisu iz 1981. godine. Poslednja procena Republičkog zavoda za statistiku je da je u 2007. godini broj stanovnika 21.608.

Mehanički priliv stanovništva ostvaren je dolaskom izbeglih i prognanih lica u periodu od 1991. do 1995. godine, kada je registrovano 1.100 lica, dok je u tom statusu u 2004. godini registrovano 400 izbeglih i 100 raseljenih lica. Izgradnjom stanova u naselju Seleuš (iz opštinskog budžeta) i stanova u Vladimirovcu i Banatskom Karlovcu kroz samoizgradnju (materijal za izgradnju dobijen od UNHCR-a) 80 porodica je trajno integrisano u lokalnu zajednicu.

Prema podacima iz popisne dokumentacije, veoma mali broj lica, sa mestom boravka na teritoriji opštine Alibunar, se nalazi na privremenom radu (boravku) u inostranstvu, što je jedan od resursa u drugim nerazvijenim sredinama.

Tabela IV 1.1. Opadanje broja stanovnika u periodu 1991-2002, po naseljima u opštini

Naselja
1991
2002
- %
Alibunar
3740
3431
- 8,3%
Banatski Karlovac
6291
5820
- 7.5%
Vladimirovac
4539
4111
- 9,5%
Dobrica
1622
1344
- 17,2%
Ilandža
2034
1727
- 15,1%
Janošik
1222
1171
- 4.2%
Lokve
2973
2002
- 32,7%
Nikolinci
1630
1240
- 24,0%
Novi Kozjak
998
768
- 23.9%
Seleuš
1501
1340
- 10.8
 (izvor: Republički zavod za statistiku, Opštine u Srbiji, 2006.)

Izuzetno negativna stopa prirodnog priraštaja, uz dugogodišnji trend odliva mlađeg stanovništva ka okolnim gradovima, dovela je do drastičnog smanjenja seoskog stanovništva, tako da u nekim selima (Dobrica, Novi Kozjak) po poslednjem popisu ima za polovinu manje stanovnika u odnosu na 1981. godinu. Ukupno, stanovništvo u opštini Alibunar smanjilo se za oko 35% za poslednje dve decenije.

Prirodni priraštaj na teritoriji opštine Alibunar je negativan i iznosi -206 (rodilo se 207 novorođenčadi, a umrlo 413 lica), dok je natalitet u skladu sa podacima takođe veoma nizak. Prvi pozitivni pomaci su zabeleženi u 2004. godini kada je rođeno najviše dece u odnosu na prethodni desetogodišnji period.

U ukupnom udelu stanovništva deca i omladina su zastupljeni sa sa oko 26 % stanovništva, ali zbog loših ekonomskih uslova i neprestanog iseljavanja radno sposobnih lica, u opštini je povećan broj starih, tako da on trenutno iznosi oko 1/3 ukupnog broja stanovništva. Odraslih lica (radno sposobnih) ima oko 46%.

Tabela IV 1.2. Starosna struktura i broj dece

Podaci/popis 2002
Broj dece predškolskog uzrasta 1563
Udeo dece predškolskog uzrasta % 6,96%
Broj dece školskog uzrasta 2170
Udeo dece školskog uzrasta % 9,66%
Radni kontigent (15 – 64) 14 367
Udeo starijih od 65 i više godina % 19,35
(izvor: Republički zavod za statistiku, Opštine u Srbiji, 2006.)

Tabela IV 1.3.Starosna struktura prema polnoj strukturi

 

Starost/pol
0-14g.
15-24g.
25-49g.
50-64g.
65-79.g.
80-94g.
95-
Muško
1899
1405
3923
2116
1611
202
4
Žensko
1839
1318
3611
2288
2270
347
7

(izvor: Republički zavod za statistiku, Opštine u Srbiji, 2006.)

 

Udeo sektora poljoprivrede u zaposlenosti: U opštini Alibunar poljoprivreda je osnovna privredna grana. Strukturu privrede čini poljoprivreda 70%, a ostatak industrija, preduzetništvo i ostalo. Individualnim poljoprivrednim proizvođačima jedini je izvor prihoda poljoprivreda, a ima ih oko 5.200.

Poništenjem privatizacije koja je u opštini Alibunar sprovedena većinski od strane sistema „Agroživ“ (njegovih zavisnih preduzeća i fizičkih lica), ionako ruiniran dugogodišnjim izostankom ulaganja u osnovna sredstva, sistem nekadašnjih PD-ova sada je u potpunosti uništen.

Trenutno firma posluje kao „Agroživ u rekonstrukciji“, a poverioci vrlo lako mogu da odvedu firmu u stečaj i da se promeni vlasnička struktura.U državnom delu trenutno privatnici rade zasade, uz odobrenje Ministarstva poljoprivrede, tako da zemljište nije zapušteno ove godine.

Od svih privatizovanih bivših PD-ova najbolje posluje AD Nikolinci.

Tabela IV 1.4. Zaposleni po sektorima delatnosti

Ukupno
2.630
Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda
687
Vađenja ruda i kamena
125
Prerađivačka industrija
686
Proizvodnja el. energije, gasa i vode
79
Građevinarstvo
36
Trgovina na veliko i malo, opravka
162
Hoteli i restorani
14
Saobraćaj, skladištenje i veze
80
Finansijsko posredovanje
25
Poslovi s nekretninama, iznajmljivanje
10
Državna uprava i socijalno osiguranje
168
Obrazovanje
373
Zdravstveni i socijalni rad
185
Druge komunalne, društvene i lične usluge
3
(izvor: Republički zavod za statistiku, OpštineuSrbiji, 2006.)

Tabela IV 1.5. Stanovništvo prema aktivnosti, po popisu 2002.

Podaci/popis
2002
Aktivno: obavlja zanimanje
8.132
Aktivno: ne obavlja zanimanje
6.541
Radni kontigent
14.673
Lica s ličnim prihodom
4.124
Izdržavano stanovništvo
8.463
(izvor: Republički zavod za statistiku, Opštine u Srbiji, 2008.)

Tabela IV 1.6. Zaposleni, 2007. godišnji prosek

 

Zaposleni
Zaposleni u privrednim društvima, ustanovama, zadrugama i organizacijama
Preduzetnici, lica koja samostalno obavljaju delatnost i zaposleni kod njih
Broj zaposlenih na 1000 stanovnika
ukupno
od toga žene %
ukupno
zaposleni u pd, ustanovama...
3.129
40,4
2.630
499
145
122

(izvor: Republički zavod za statistiku, Opštine u Srbiji, 2008.)

 

Tabela IV 1.7. Nezaposlena lica, Stanje 31.12.2007.

Ukupno
Prvi put traže zaposlenje
Bez kvalifikacija
Žene
Na 1000 stanovnika
svega
%
svega
%
svega
%
2.992
1.732
57,9
1.523
50,9
1.599
53,4
138
(izvor: Republički zavod za statistiku, Opštine u Srbiji, 2008.)

Kapacitet poljoprivredno-prehrambenog sektora povezanog sa poljoprivredom (grane industrije koje se bave proizvodnjom proizvodnih sredstava, preradom i plasiranjem robe na tržište, kao što su proizvodnja đubriva, pesticida i mehanizacije kao i prehrambena industrija):  

Ovaj sektor je u odnosu na potencijale primarne proizvodnje skromno razvijen i obuhvata sledeće:

 • Meso: AD Banat industrija mesa i konzervi
 • Mleko: mlekara manjeg kapaciteta u Lokvama
 • Žitarice: mlinovi Banatski Karlovac, Alibunar i Vladimirovac, Soja - Lokve
 • Testenina: pogon manjeg kapaciteta u Lokvama
 • Hleb i peciva: veći broj pekara u Banatskom Karlovcu i Alibunaru, pogoni biskvita u Seleušu i Lokvama
 • Stočna hrana: proizvodnja lucerkine smeše: Banatski Karlovac

Infrastruktura u opštini Alibunar

Putevi: u 2007. godini, Opština je imala 82 km savremenih puteva, od čega 24 km magistralnog kolovoza, 48 km regionalnog i 10 km lokalnog kolovoza.

Javni vodovod i kanalizacija: prema podacima iz 2007. godine, na vodovodnu mrežu priključeno je 10.924 domaćinstava, a sa kanalizacionom mrežom najbolje stanje je u Banatskom Karlovcu i Alibunaru (preko 95% domaćinstava), dok se u Janošiku situacija popravila u protekloj godini.

Ipak, potrebna je rekonstrukcija vodovodne mreže u svim naseljima. Vodovodne mreže su negde stare preko 30-40 godina, i sačinjene od azbestnih cevi, malih prečnika. U letnjim danima, zbog zalivanja bašti, vodosnadbevanje je loše, pa je potrebno izgraditi više bunara. Banatski Karlovac ima vodotoranj i Agrokop-farma u Vladimirovcu ima vodotoranj za svoje potrebe.

Komunikacija: Ukupno 11 pošta opsluživalo je u 2007. potrebe stanovništva za telefonskom komunikacijom i pošiljkama. Broj telefonskih pretplatnika je 8.168 i sva nasilja imaju telefonsku komunikaciju. Celokupna teritorije opštine Alibunar kvalitetno je pokrivena signalom mobilne telefonije sva tri operatera. Sva naselja su pokrivena wireless Internetom velike brzine. Postoji i mogućnost povezivanja Mesnih kancelarija.

Telekom je omogućio ADSL Internet pristup, prvo u najvećim naseljenim mestima, a zatim će to obezbediti i u ostalim. U Banatskom Karlovcu, Vladimirovcu i Alibunaru funkcioniše i Kablovski distributivni sistem, kroz koji je za sada pušten samo analogni TV signal, ali su obezbeđena sredstva za puštanje i Internet signala. Nakon dovođenja kvalitetnog linka do naselja, Internet signal biće pušten i kroz KDS.

Stambena izgradnja: Na 1.000 stanovnika opštine Alibunar, do 2007. godine izgrađeno je 0,6 stanova. U privatnoj svojini ima 12 završenih (što je i ukupan broj završenih stanova) i 17 nezavršenih stanova, dok je ukupan broj nezavršenih stanova 30.

Školstvo i obrazovanje: Na teritoriji opštine Alibunar postoji 11 osnovnih škola sa 2.041 učenikom i jedna srednja (ekonomska) škola, sa 666 učenika. Ukupan broj odeljenja 2007. godine u osnovnim školama bio je 127, a srednja škola imala je 21 odeljenje. Za decu predškolskog uzrasta postoji predškolska ustanova “Poletarac”. Opština nema nijednu specijalnu školu, ni školu za odrasle.

Studenti iz opštine Alibunar pohađaju studije (više i visoke) u Beogradu, Novom Sadu, Vršcu i Pančevu.

Tabela IV 1.8. Stanovništvo staro 15 i više godina, prema polu i školskoj spremi, po popisu 2002.

Pol
Ukupno
Bez školske spreme
1-3 razreda OŠ
4-7 razreda OŠ
Osnovno
Srednje
Više
Visoko
Nepoznato
Svi
19.210
1.237
616
4.268
5.623
6.035
577
642
392
Ženski
9.900
932
412
2.411
2.854
2.625
291
188
187
(izvor: Republički zavod za statistiku, Opštine u Srbiji, 2008.)
 
Zdravstvene usluge: prema podacima Instituta za javno zdravlje, na jednog lekara u Opštini ima 745 stanovnika. Ukupan broj lekara koji pomažu građanima Alibunara je 29, 7 specijalista, 7 stomatologa i 5 farmaceuta. Zdravstveni centar ima i jednog pravnika, 1 biohemičara i 70 medicinskih sestara.

U svakom naseljenom mestu opštine radi zdravstvena ambulanta. U Alibunaru postoji služba hitne pomoći i noćna dežurna služba, koja radi od 20č do 6č, pa je građanima dostupna pomoć 24č.

Socijalna zaštita: U toku 2005. godine, ukupan broj građana koji su se obratili CSR, radi pružanja različitih oblika socijalne zaštite, povećan je u odnosu na predhodnu 2004. godinu za oko 22%.

Povećanje se odnosi na oblike i mere socijalne zaštite, naročito ostvarenih prava na TPN i materijalno obezbeđenje porodice (MOP), kao i porodični smeštaj dece, jednokratne pomoći i savetodavnog rada sa članovima disfunkcionalnih porodica.

Najveći procenat povećanja pruženih oblika zaštite u odnosu na predhodne godine, odnosi se na materijalnu pomoć građanima, koji su se našli u teškoj materijalnoj situaciji (MOP i jednokratne pomoći). Kada je u pitanju jednokratna pomoć, prosečno po jednom korisniku (porodici) jednokratna pomoć iznosila je 4.262,00 dinara. Broj korisnika DPN-a je povećan za oko 25%, u odnosu na prethodnu godinu.

Na drugom mestu je zbrinjavanje dece i mladih bez roditeljskog staranja, pomoć u rešavanju pravno-porodičnih problema i smeštaj u ustanove socijalne zaštite i posredovanje kod drugih organa.

Tabela IV 1.9. Korisnici socijalne zaštite: novi podaci

 
Oblik zaštite
BROJ KORISNIKA
2006
2007
2008
2009
Usvajanje
-
-
1
-
Starateljstvo ukupno
45
52
68
70
Smeštaj u ustanovama
69
60
68
53
Porodica
18
25
36
37
D.P.N.
189
170
220
260
MOP
1023
1023
1158
1250
Isxrana klub
-
25
25
25
Natura pomoć
10
11
19
18
Jednokratna novčana pomoć
403
452
543
458
Pomoć u kući
-
-
-
-
Dnevni boravak
-
-
-
-
Rehablitacija
-
-
3
3
 
UKUPNO:
1.757
1.818
2.138
2.174

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prema Akcionom planu, uspostavljene su usluge narodne kuhinje, sistemsko-plansko bavljenje socijalnom politikom na međuopštinskom nivou za opštine Plandište, Vršac, Bela Crkva i Alibunar.

Realizovan je projekat Hitne intervencije - Centar za psihosocijalnu podršku žrtvama nasilja u porodici opštine Alibunar. Realizovan je projekat narodne kuhinje i trajno nastavljen za 50 obroka sa tendencijom porasta.

U okviru ovog projekta postoji više usluga koje se realizuju: savetovalište za brak i porodicu, SOS telefon, prihvatilište za žene i decu žrtve nasilja u Beloj Crkvi, prihvatilište za stara lica u Starom Lecu opština Plandište, Mobilni tim klastera, obučene gerontodomaćice.

Formirano je JATP preduzeće za besplatni i subvencioniran prevoz dece u škole na teritoriji opštine, Vršca i Pančeva.

U toku 2009. godine, 7% ukupnog broja stanovnika opštine obratili su se CSR, radi pružanja različitih oblika socijalne zaštite. Za 2009. godinu, podaci su prikazani zaključno sa mesecom septembrom, tako da će do kraja godine broj biti nešto veći. Savetodavno, zbog porodičnih problema, CSR se obratilo preko 70 porodica.

Povećanje se odnosi na oblike i mere socijalne zaštite, naročito ostvarenih prava na TPN i materijalno obezbeđenje porodice (MOP), kao i porodični smeštaj dece, jednokratne pomoći i savetodavnog rada sa članovima disfunkcionalnih porodica.

Najveći procenat povećanja pruženih oblika zaštite u odnosu na predhodne godine, odnosi se na materijalnu pomoć građanima, koji su se našli u teškoj materijalnoj situaciji (MOP i jednokratne pomoći). Kada je u pitanju jednokratna pomoć, prosečno po jednom korisniku (porodici) jednokratna pomoć iznosila je 4.262,00 dinara. Broj korisnika DPN-a je povećan za oko 18%, u odnosu na prethodnu godinu.

Na drugom mestu je zbrinjavanje dece i mladih bez roditeljskog staranja, pomoć u rešavanju pravno-porodičnih problema i smeštaj u ustanove socijalne zaštite i posredovanje kod drugih organa.
 
Grafik: Pregled ukupnog broja korisnika CSR po godinama

IV 01.04.02 Razlike između ruralnih oblasti u Srbiji i EU i Alibunaru

 Oblast
Ruralne oblasti EU-25
Srbija
Alibunar
1. Osnovne karakteristike
 
Društveno-ekonomska struktura
 • 17% ukupnog stanovništva EU živi u prevashodno ruralnim oblastima
 • 13% stanovništva je zaposleno u primarnom sektoru
 • Oko 55% stanovništva u Srbiji živi u ruralnim oblastima
 • Oko 33% zaposlenih radi u primarnom sektoru
 • Sva naselja opštine Alibunar su ruralnog tipa
Stanje u poljoprivredi
 • Visoka stopa produktivnosti
 • Dobro opremljena gazdinstva prosečne veličine od 20ha
 • Podrška poljoprivredi od 60-ih godina prošlog veka
 • Niska stopa produktivnosti, mala gazdinstva (3,5 ha), slabo opremljena sa niskom stopom korišćenja inputa
 • Slaba i neizvesna podrška vlasti
 • Niska stopa produktivnosti, mala gazdinstva
 • Izvesna podrška lokalnih, pokrajinskih i republičkih vlasti
Infrastruktura ruralnih oblasti
 • Dobro razvijena
 • Loša infrastruktura (ekonomska i socijalna)
 • Dobra tvrda infrastruktura
 • Nedovoljno dobra socijalna infrastruktura
Ekonomska struktura
 • Raznovrsne privredne delatnosti
 • Stvoreni novi ruralni poslovi
 • Slabo diversifikovane privredne delatnosti
 • Nedovoljno razvijeno ruralno preduzetništvo,
 • Nizak nivo socijalnih usluga
 • Slabo diversifikovane privredne delatnosti
 • Nedovoljno razvijeno ruralno preduzetništvo
 • Socijalne usluge na zadovoljavajućem nivou: Centar za socijalni rad i Crveni krst
2. Razvojni potencijal
 
LJudski resursi
 • Stepen lokalnih resursa visok
 • Stepen lokalnih kapaciteta, obrazovanja i inicijative je nizak
 • Stepen kapaciteta i inicijative veoma nizak uprkos činjenici da nivo formalnog obrazovanja zadovoljava
Obrazovanje, profesionalna obuka
 • Od početka 70-ih godina podržavani iz ZPP (CAP)
 • Dobro razvijene savetodavne usluge
 • Fokusirano na tehničke sposobnosti poljoprivrednika
 • Nedostatak materijala za treninge u menadžmentu i marketingu
 • Od nedavno nova forma edukacije (specifične teme)
 • Najvećim delom usmereno na tehničke sposobnosti poljoprivrednika
 • Slab pristup treninzima u menadžmentu i marketingu
 • Nizak procenat ulaže u dalju edukaciju i praćenje savremenih trendova
Udruženja, saradnja
 • Formiranje partnerstava
 • Mreža projekata
 • Nema partnerstava, samo individualni projekti
 • Mali napredak u formiranju grupa proizvođača i udruživanju
 • Dva lokalna udruženja poljoprivrednika
 • Dva udruženja preduzetnika
 • Desetina loklanih NVO i društava
 • Lokalna Akciona Grupa u višoj fazi formiranja i edukacije
Lokalna zajednica
 • Razvijene profitne organizacije i Lokalne akcione grupe
 • Inovativni i efikasni lokalni preduzetnici i lokalne vlasti
 • Mali uticaj i nadležnosti lokalne zajednice i neformalnih grupa
 • Neefikasan proces donošenja odluka (odozgo na dole), slab kapacitet preduzetništva
 • Lokalna Akciona Grupa u višoj fazi formiranja i edukacije
 • Nerazvijen preduzetnički duh
 • Nepoverenje u mali biznis, težnja ka zaposlenju u velikim preduzećima
3. Programi i finansijska podrška
 
Fondovi, izvori finansiranja
 • Strukturalni fondovi i LEADER I, II, LEADER+
 • Nacionalni programi
 • Donacije, pilot projekti
 • Mali iznosi novca iz budžeta zajednice (opštine) (uglavnom za infrastrukturu zajednice)
 • Simbolična finansijska podrška Opštine
 • Pomoć Opštine u vidu organizovanih službi za pomoć građanima i preduzećima u pribavljanju finanasijskih sredstava (krediti, bespovratna sredstva)
 • Direktan pristup pokrajinskim i republičkim izvorima finansiranja
Akteri
 • Vladine institucije
 • Nauka/istraživanje
 • Snažan nevladin sektor
 • Lokalne akcione grupe
 • U MPŠV je od 2008. godine formiran Sektor za ruralni razvoj
 • Nevladine organizacije (mali uticaj i malo sredstava)
 • Lokalni preduzetnici i lokalne vlasti (samo u zajednicama koje imaju inovativne lokalne vlasti)
 • Fond za razvoj opštine Alibunar
 • Sekretarijat za privredu, javne službe i razvoj
 • Fond za razvoj poljoprivrede (osnovan 2009.)
 • Lokalni preduzetnici
 • Udruženja građana
 • Područna kancelarija mreže za ruralni razvoj
4. Prioriteti u razvoju
 
Glavni ciljevi ruralnog razvoja
 • Konkurentnost poljoprivrede
 • Zaštita životne sredine putem reforme poljoprivrednih mera
 • Multifunkcionalnost
 • Produktivnost u porastu
 • Trgovina, prerada, mala i srednja preduzeća
 • Konkurentnost poljoprivrede i MSP
 • Očuvanje i optimalno korišćenje prirodnih i kulutrnih resursa
 • Kvalitet života loklanog stanovništva
Srednjoročni ciljevi
 • Diversifikacija privrednih delatnosti
 • Razvoj infrastrukture
 • Jačanje institucija i organizacija svih aktera
 • Optimalno korišćenje prirodnih i kulturnih resursa, njihovo očuvanje i povećanje vrednosti
 • Poboljšanje kvaliteta života u ruralnim oblastima
 • Dodavanje vrednosti lokalnim proizvodima i uslugama, posebno kroz olakšan pristup tržištima putem kolektivnih akcija
 • Primena novih znanja, veština i tehnologija u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga ruralnih područja
Sastavni delovi strategija i njihovi pojedinačni činioci
 • Fokus na održivosti lokalne zajednice, putem mobilizacije lokalnih potencijala
 • Razvoj lokalnog sektora usluga, privatno-javnih parterstava i mreže
 • Fokus na MSP i seoskom turizmu
 • Malo sredstava i finansijske podrške
 • Niska stopa zaposlenosti i mogućnosti za nove poslovne prilike
 • Lokalni akteri bez inicijative
 • Fokus na održivosti lokalne zajednice, putem mobilizacije lokalnih potencijala
 • Razvoj MSP i ruralnog turizma
 • Razvoj lokalnog sektora usluga, privatno-javnih partnerstava i mreže, zasnovano na novim veštinama i znanjima

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81