gore

  • Baner Optina Alibunar

Turizam

Prostor Južnog Banata odlikuje se raznolikom strukturom prirodnih objekata i pojava. Svi oni raspolažu određenim individualnostima i različitim turističkim atraktivnostima, koje predstavljaju složen kompleks prirodnih turističkih resursa. Ne manje atraktivni i raznovrsni su i umetnički, istorijski , kulturni i antropološki resursi koji su utkani u entitet ovog regiona.

Specijalni rezervat prirode "Deliblatska peščara"

Obuhvata 350 km kvadratnih. Predstavlja najočuvaniji kompaktan predeo u Vojvodini.  U bogatoj flori prisutan je veliki broj retkih, posebno reliktnih i endemičnih stepskih i peščarskih vrsta, očuvanih i složenih ekosistema. Zbog specifičnih prirodnih i klimatskih uslova, iako je na nadmorskoj visini od samo 200 m, Deliblatska peščara ima klimu sličnu planinskoj. Na jugoistočnoj strani Peščara doseže do same obale Dunava, gde su zaštitom obuhvaćene i dve ade (Žilava  i Čibuklija). 

Peščara je slabo naseljena, sa retkim selima uglavnom na samoj periferiji rezervata. Među potencijalnim turističko prostornim celinama i lokalitetima identifikovani su atar sela Šumarak, sa lovnim terenima ovog sela i Dubovca, kao i periferni prostori sela Šušara, Zagajačkih brda i Dumače, kao i neke druge manje površine. Neki od prostora su turistički  već delimično aktivirani- Devojački bunar i Čardak, a nalaze se na graničnoj zoni zaštićenog prirodnog dobra.

Mogući vidovi razvoja turizma na ovom prostoru su: lovno-ribolovni, eko turizam, izletnički, seoski, boravišno rekreativni.

ŠG «BANAT» gazduje sa tri lovišta ukupne površine 46000ha. To su «Deliblatska peščara», «Donje podunavlje» i Vršačke planine. Lovišta se prostiru na teritoriji opština Vršac , Bela  Crkva, Kovin i Alibunar   i Pančevo. Sva tri lovišta se bitno razlikuju. Po svojoj veličini , lepoti , bogatstvu i raznovrsnosti flore i faune ističe se Deliblatska peščara.To je šumsko lovište na blago zatalasanom peščanom reljefu sa karakteristikama stepskog lovišta. U svom jugoistočnom delu prelazi u lovište vodeno –močvarnog tipa. Taj deo je posebna celina, pod nazivom «Labudovo okno» gde divljač vodenih staništa boravi, razmnožava se, a u jednom delu godine i lovi.

Termomineralne vode: Hidrogeološkim istraživanjima , otkriveno je više nalazišta geotermalnih voda. Vode pripadaju grupi radijumskih voda , te se mogu koristitiu terapijske i druge turističke svrhe.
U dosadašnjem razvoju turizama ovaj  prirodni resurs nije značajnije valorizovan i korišćen uprkos činjenici da postoje  pretpostavke na osnovu kojih se može razmišljati o formiranju zdravstveno-lečilišnog i zdravstveno –rekreativnog centra

Prirodni resursi za razvoj turizma na rekama i jezerima

Na području Južnog Banata dominiraju reke Dunav, Tamiš, Nera, Karaš,Brzava i Moravica, veliki kanal DTD kod Banatske Palanke i veliki broj jezere sa najpoznatijim u Beloj Crkvi. Trideset i treća po veličini reka u svetu Dunav, kroz Južni Banat protiče u dužini od 80 km te svojim tokom obuhvata  mnoge ade, niski priobalni pojas Pančeva, Kovina i Bele Crkve, rukavce i ritove i predstavlja prirodnu vezu ovog područja sa Nemačkom, Austrijom, Mađarskom, Rumunijom i Bugarskom. Ovu zonu  kao celinu, čija je osnova Dunav, treba  turistički jedinstvenu posmatrati. Međutim , ova reka , za sada predstavlja neiskorišćen turistički potencijal. Pored nautičke i kupališne funkcije, njegovi rukavci imrtvaje imaju predispozicije za razvoj sportskog ribolova. Rečane ade pogodne su za ribolov, kombinovane sportsko-rekreativne aktivnosti na kopnu i vodi, a ritski  obalni prostori na Dunavu, pružaju pogodne uslove za opstanak brojnih vrsta lovne divljači i razvoj lovnog turizma. Brojni su lokaliteti pogodni za razvoj nautičkog turizma i sportskog ribolova , koji bi uz organizaciju i mala ulaganja bili isplativi u najkraćem roku.

Belocrkvanska jezera

Svojom turističkom atraktivnošću i izraženom sportsko-rekreativnom funkcijom ističu se Belocrkvanska jezera i Vršačko jezero. «Biseri Banata» Belocrkvanska jezera, sedam većih jezera sa kristalo čistom vodom, nalaze se u neposrednoj blizini grada Bele Crkve. Izuzetno su bogata ribom/amur , smuđ, štuka, šaran, som/ i pravi su izazov za sportske ribolovce. Najstarje i rekreativnim potrebama prilagođeno jezero je Glavno jezero. Ostalih šest jezera, za  sada se i pored značajnih turističkih potencijala, koji omogućavaju razvoj rekreativnog turizma na vodi , kao i ribolovnog turizma,  nedovoljno koriste .

Ekološko –turističke vrednosti Vršačkih  planina

Vršačke planine –geološki relikt Panonske nizije. Najviši vrh Vršačkih planina dostiže 641m nadmorske visine i predstavlja najvišu tačku u Vojvodini. Viši planinski predeli obrasli su listopadnim drvećem i četinarima što značajno doprinosi ekološkoj i rekreativnoj vrednosti prostora. Na planinama je pronađeno preko 1000 biljnih vrsta , pa su zbog ukupnih ekosistemskih, florističkih i pejzažnih vrednosti zaštićene kao park prirode.  Nižim delovima dominiraju vinogradi sa belim vinskim sortama te ceo kraj predstavlja jedan od najznačajnijih vinogradarskih reona u Srbiji, sa brojnim podrumima vina. Na vrhu istoimenog brda postoje ostaci nekadašnjeg vojnostrategijskog utvrđenja, stari grad «Kula» zidanog najverovatnije polovinom XIV veka. Od nekadašnje tvrđave ostala je samo branič kula. Na nebu iznad Brega često se mogu videti šarene kupole paraglajdera.

Turističke vrednosti antropogenih potencijala

Južni Banat nije tradicionalna turistička destinacija, ali razvoj turizma se može osloniti na vrlo zanimljive , napred navedene resurse. Ipak može se reći da su najkonkurentniji resursi sačinjeni od specifičnih socio-kulturnih osobina, jer je Banat prostor gde različite nacije, religije, kulture, vere, životni stilovi već vekovima koegzistiraju, kao i izuzetni prirodni potencijali sa dobrim delom zaštićenom prirodnom sredinom. Treba naglasiti da se ovaj region nalazi na raskrsnici puteva EU, te da je generalno gledano njegov turističko-geografski položaj veoma dobar. Gostoljubivost lokalnog stanovništva je snaga na koju turizam ovog regiona može da računa. 

Bez obzira na mnoge slabosti koje su evidentne i koje koče razvoj turizma na regionu (nedovoljne promotivne aktivnosti,  neizgrađen imidž regiona i opština na turističkom tržištu, nedovoljna izdiferenciranost proizvoda u odnosu na konkurenciju, nepostojanje planova za razvoj turizma, zastarelost smeštajnih kapaciteta, nepostojanje turističke signalizacije, nedovoljno uključivanje komplementarne privrede u razvoj turizma), ovaj region vidi perspektivu u razvoju turizma. U tom smislu izrađen je Prostorni plan Deliblatske peščare, koji će u mnogome definisati pravce razvoja kako turizma, tako i drugih grana privrede opština čija područja zahvata ova regulacija. U izradi su i mnoge strategije razvoja opština, kao i regiona u okviru kojih se posebna pažnja poklanja mogućnostima razvoja turizma kako na već sada atraktivnim prostorima tako i na prostorima koje tek treba aktivirati.  

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81