gore

  • Baner Optina Alibunar

Lokacije za MSP

  r.b.
slobodna lokacija
namena
površina
komunalna opremljenost

1.

Deo bloka iza kompleksa fabrike farmaceutske plastike i pogona fabrike konfekcije (naslanja se na put R-125 u blizini pruge BGD-Bukurešt)

Radna zona u Alibunaru

oko 10ha (njiva u posedu privatnih lica)*

neopremljeno

2.

Deo bloka oivičen putevima M1.9. put BGD-Vršac i R125 put Pančevo-Alibunar

Radna zona u Alibunaru

oko 7ha (bašte, delom livada)*

neopremljeno

  3.

Blok 6 (naslanja se na prugu BGD-Bukurešt)

Radna zona u Ban. Karlovcu (za silose, magacine, sklad i ostale objekte vezane za železnicu)

3,5ha (državna svojina sa pravom korišćenja MZ i opštine)

 

  4.

Zona preko puta pruge BGD-Bukurešt

Stambeno-radna za malu privredu

oko 10ha (bašta)*

neopremljeno

5.

Blok 11 oivičen putevima M1.9 i lokalnim putem Alibunar - Banatski Karlovac

Radna zona

2,5ha

 

6.

Deo blokova 43-47 koji se naslanja na put M 1.9 preko puta bloka 11

Radna zona (izgrađen jedan objekat za proizvodnju fasadnih pločica)

oko 7ha (ostalo zemljište je privatno - njive, delom izvršena eksproprijacija)

 

7.

Blok 15a u Vladimirovcu, naslanja se na put M1.9 BGD-Vršac-Rumunija na ulazu u Vladimirovac iz pravca Pančeva

 

Zona za rekreaciju (izgradnja motela, sportskih terene, na delu bloka je benzinska pumpa sa servisom za vozila)

5ha (ostalo se koristi za poljoprivrednu proizvodnju)

 

8.

Blok 52, naslanja se na put M1.9 BGD-Vršac-Rumunija na izlazu iz Vladimirovca prema Vršcu

Zanatska zona (koristi se za poljoprivrednu proizvodnju)

 

 

9.

Na ulazu u Lokvama iz pravca Alibunara, na putu R123 sa obe strane puta

Radna zona u Lokvama

oko 4ha (pašnjak livada, pravo korišćenja MZ, - opštine)

neopremljeno

10.

Deo koji se naslanja na kanal DTD i na putu R123, granični deo sa opštinom Plandište

Turističko rekreativno banjsko lečilište. Izgradnja kompleksa banjskih hotela. Mogućnost fazne izgradnje.

38ha (koristi se za poljoprivrednu proizvodnju)

neopremljeno

* Navedene zone nalaze se u okviru granica naseljenih mesta, tako da se infrastruktura nalazi  neposredno uz parcele - vodovodna mreža, NN mreža, plinska mreža, a u mestima Alibunar i Banatski Karlovac i kanalizaciona mreža.

 

 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81