gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар

На основу члана 4. Одлуке о објављиању Билтена општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 4/2006 и 1/2009) и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општине Алибунар, на предлог председника Скупштине општине, на XIII седници одржаној 28. 08. 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
  1. У Уређивачки колегијум Билтена општине Алибунар именује се Гордана Пајевић из Алибунара, одборник Скупштине општине Алибунар.
  2. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-82/09-04
Датум: 28. 08. 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81