gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на програм пословања ДЈКП „Услуга“ Банатски Карловац

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/08) и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08), Скупштина општине Алибунар на Деветој седници од 20. фебруара 2009. године, доноси

 

 

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ДЈКП „УСЛУГА“ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

 

            Даје се сагласност на Програм пословања ДЈКП „Услуга“ Банатски Карловац број 1/09 од 12. 02. 2009. године који је усвојио Управни одбор ДЈКП „Услуга“ Банатски Карловац.

            Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-23/09-04
Датум: 20. фебруар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Павел Стањо с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81