gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Исправка Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар

Приликом израде предлога Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 25/2018), дошло је до техничке грешке у навођењу имена и функција, која је уочена и по службеној дужности исправљена, те се даје

ИСПРАВКА РЕШЕЊА

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Исправља се Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар, тако да гласи:

''На основу члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 24. седници одржаној дана 31. јула 2018. године, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА

УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Разрешавају се функције у Управном одбору Туристичке организације општине Алибунар:

 1. Немања Цигановић са функције председника,
 2. Мирослав Јокић са функције члана,
 3. Ненад Станковић са функције члана,
 4. Милица Дошлић са функције члана,
 5. Милена Братић са функције члана.

II

            У Управни одбор Туристичке организације општине Алиубнар именују се:

 1. Миле Чолић  на функцију председника,
 2. Вукоман Стојановић на функцију заменика председника,
 3. Душан Крсмановић на функцију члана,
 4. Мирчеа Даља на функцију  члана,
 5. Катарина Опанчина на функцију члана.

III

Мандат новоименованог председника и чланова Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар трајаће најдуже до истека мандата Управног одбора Туристичке организације општине Алибунар, а почиње да тече од дана именовања.

IV

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-77/2018-04

У Алибунару, дана 31. јула 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Неђељко Коњокрад''

Исправка Решења биће спроведена у изворнику и свим отправцима Одлуке.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Биљана Враговић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81