gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар за 2018. годину и Извештај о раду Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар за 2017. годину

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 128/2007, 83/2014 – др. Закон и 101/2016-др.закон), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Центра за социјални рад „1. март“  Алибунар, на 21. седници од 02. априла 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „1. МАРТ“ АЛИБУНАР ЗА 2018. ГОДИНУ

И ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1.МАРТ'' АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

  1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра за социјални рад „1. март“ Алибунар за 2018. годину, који је донео Управни одбор Центра за социјални рад „1. март“ Алибунар.
  2. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар за 2017. годину, који је поднео директор Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар.
  3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 022-6/2018-04

Алибунар, 02. априла 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81