gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Надзорног одбора Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 21. седници од 02. априла 2018. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ

''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

  1. Даје се сагласност на Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'', број 195/2018 од 29. марта 2018. године.
  2. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 400-40/2018-04

У Алибунару, 02. априла 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81