gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Нацрт Уговора о статусној промени припајање

На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Надзорног одбора Јавног аутотранспортног предузећа „Алибунар“ Алибунар и Надзорног одбора Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 21. седници одржаној дана 02. априла 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ УГОВОРА

О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊЕ

  1. Даје се сагласност на нацрт Уговора о статусној промени припајање Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар.
  2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 023-7/2018-04

У Алибунару, 02. април 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИK СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81