gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2017/36
  • Одлука о давању сагласности на одлуке о статусној промени припајања Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Одлука о давању сагласности на одлуке о статусној промени припајања Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 18. седници од 11. децембра 2017. године доноси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ

''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР

I

Даје се сагласност:

  1. на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар о статусној промени припајања Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, ПИБ: 101086618, МБ: 08060975, под бројем: 3434/17 од 07. децембра 2017. године, којом Јавно предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар престаје да постоји припајањем другом привредном друштву – Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар, Улица Немањина број 14, ПИБ: 101086600, МБ: 08137838.
  2. на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, ПИБ: 101086618, МБ: 08060975, под бројем: 590/2017 од 07. децембра 2017. године, којом Јавно предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар престаје да постоји припајањем другом привредном друштву – Јавном комуналном предузећу ''Универзал'' Алибунар, Улица Немањина број 14, ПИБ: 101086600, МБ: 08137838.

II

Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 023-16/2017-04

Алибунар, 11. децембра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81