gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној свјоини у општини Алибунар

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017)  члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени лист општине Алибунар”, број 5/2006), председник општине Алибунар је дана 29. новембра 2017. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

и расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

I

-Предмет јавног надметања -

 1. Расписује се оглас за јавну  лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини  Алибунар у следећим катастарским општинама:    
КО Број јавног надметања Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена

(дин/ ха)

Депозит

(дин)20%

Период закупа

(год)

Степен заштите
Алибунар 1 10,0925 7.280,48 14.695,66 1.  
Алибунар 3 3,3239 2.328,68 1.548,06 1.  
Алибунар 5 31,5606 6.761,56 42.679,79 1.  
Алибунар 6 25,9683 2.365,49 12.285,55 1.  
Алибунар 7 52,7765 2.318,25 24.469,82 1.  
Алибунар 8 52,7765 2.318,25 24.469,82 1.  
Алибунар 9 52,7762 2.028,47 21.410,97 1.  
Алибунар 10 52,7762 1.642,09 17.332,69 1.  
Алибунар 11 8,2630 3.496,55 5.778,41 1.  
Алибунар 12 3,1960 10.142,34 6.482,99 1.  
Алибунар 13 2,7306 10.142,34 5.538,94 1.  
Алибунар 14 18,2966 7.247,93 26.522,51 1.  
Алибунар 15 31,1274 2.331,55 14.515,01 1.  
Алибунар 16 5,5030 2.318,25 2.551,47 1.  
Алибунар 17 8,8957 6.598,08 11.738,91 1.  
Алибунар 18 21,9263 2.318,25 10.166,13 1.  
Алибунар 19 21,9262 2.318,25 10.166,08 1.  
Алибунар 20 21,9259 2.028,47 8.895,20 1.  
Алибунар 21 21,9258 1.642,09 7.200,84 1.  
Алибунар 22 35,8569 2.334,65 16.742,63 1.  
Алибунар 23 13,2551 5.382,48 13.643,12 1.  
Алибунар 24 27,5866 3.600,07 19.862,74 1.  
Алибунар 25 4,4177 7.981,61 7.052,07 1.  
Алибунар 26 11,9080 10.142,34 24.155,01 1.  
Алибунар 27 10,3969 8.901,81 18.510,25 1.  
Алибунар 28 9,7772 10.110,89 19.470,98 1.  
Алибунар 30 35,5783 7.218,22 51.362,37 1.  
Алибунар 31 21,7669 5.955,30 25.925,67 1.  
Алибунар 32 10,5108 6.368,26 13.387,10 1.  
Алибунар 33 24,6472 6.983,79 34.426,19 1.  
Алибунар 34 21,8954 5.192,39 22.737,91 1.  
Алибунар 35 10,7671 3.602,79 7.758,31 1.  
Алибунар 36 29,3316 4.561,81 26.761,05 1.  
Алибунар 37 14,9179 5.533,50 16.509,64 1.  
Алибунар 38 10,5639 3.846,27 8.126,33 1.  
Алибунар 39 29,3140 6.193,48 36.311,15 1.  
Алибунар 40 8,6988 6.698,72 11.654,16 1.  
Алибунар 41 15,1788 2.717,87 8.250,81 1.  
Алибунар 42 22,5735 3.227,11 14.569,42 1.  
Алибунар 44 30,1318 6.789,83 40.917,96 1.  
Алибунар 45 11,3900 10.329,23 23.529,98 1.  
Алибунар 47 30,4304 2.318,25 14.109,05 1.  
Алибунар 48 21,5871 2.318,25 10.008,86 1.  
Алибунар 49 20,1572 2.104,49 8.484,12 1.  
Алибунар 50 12,0156 8.210,47 19.730,74 1.  
Алибунар 52 23,6197 8.210,47 38.785,76 1.  
Алибунар 53 5,3140 8.210,47 8.726,09 1.  
Алибунар 54 2,0869 10.142,34 4.233,21 1.  
Алибунар 55 21,7987 9.173,43 39.993,78 1.  
Алибунар 56 12,0644 9.966,45 24.047,85 1.  
Алибунар 57 4,9265 11.591,25 11.420,86 1.  
Алибунар 60 21,1018 11.591,25 48.919,25 1.  
Алибунар 62 48,6984 10.142,34 98.783,18 1.  
Алибунар 63 32,7306 2.608,03 17.072,49 1.  
Алибунар 64 2,4246 10.142,34 4.918,23 1.  
Алибунар 65 20,0000 10.142,34 40.569,38 1.  
Алибунар 66 63,1730 10.142,34 128.144,46 1.  
Алибунар 67 15,4583 9.981,75 30.860,17 1.  
Алибунар 68 67,1085 10.142,34 136.127,50 1.  
Алибунар 69 46,6388 10.142,34 94.605,35 1.  
Алибунар 70 15,3339 10.142,34 31.104,34 1.  
Алибунар 71 47,0284 11.591,25 109.023,59 1.  
Алибунар 72 10,6640 11.591,25 24.721,82 1.  
Алибунар 73 6,5135 11.591,25 15.099,92 1.  
Алибунар 74 45,7289 13.040,16 119.262,40 1.  
Алибунар 75 12,4179 13.040,16 32.386,27 1.  
Алибунар 76 11,4626 13.040,16 29.894,82 1.  
Алибунар 77 4,0351 13.040,16 10.523,67 1.  
Алибунар 78 7,3924 13.040,16 19.279,61 1.  
Алибунар 79 11,1493 9.068,99 20.222,57 1.  
Алибунар 80 1,3746 6.761,56 1.858,89 1.  
Алибунар 81 31,9131 3.164,39 20.197,10 1.  
Алибунар 82 228,3164 11.591,25 529.294,49 1.  
Алибунар 83 389,8301 2.608,03 203.337,82 1.  
Банатски Карловац 86 12,6659 15.510,72 39.291,45 1.  
Банатски Карловац 92 3,5466 12.394,75 8.791,84 1.  
Банатски Карловац 93 8,8881 10.448,11 18.572,78 1.  
Банатски Карловац 94 7,9329 12.781,37 20.278,66 1.  
Банатски Карловац 96 18,5694 12.099,78 44.937,13 1.  
Банатски Карловац 99 20,3152 9.563,02 38.854,91 1.  
Банатски Карловац 100 7,1993 8.732,60 12.573,72 1.  
Банатски Карловац 101 18,0823 9.144,91 33.072,20 1.  
Банатски Карловац 102 12,9785 11.566,35 30.022,79 1.  
Банатски Карловац 103 34,8197 8.210,47 57.177,21 1.  
Банатски Карловац 104 9,5257 8.210,47 15.642,09 1.  
Банатски Карловац 105 27,8227 6.480,17 36.059,14 1.  
Банатски Карловац 108 4,9784 8.690,57 8.653,02 1.  
Банатски Карловац 109 32,1620 11.591,25 74.559,56 1.  
Банатски Карловац 110 13,6439 11.591,25 31.629,97 1.  
Банатски Карловац 111 14,6025 11.591,25 33.852,25 1.  
Банатски Карловац 115 6,1499 9.794,53 12.047,08 1.  
Банатски Карловац 116 36,9906 8.210,47 60.742,03 1.  
Банатски Карловац 117 25,0940 8.210,47 41.206,70 1.  
Банатски Карловац 118 17,3657 8.210,47 28.516,11 1.  
Банатски Карловац 119 24,1389 8.210,47 39.638,34 1.  
Банатски Карловац 120 35,6940 8.210,47 58.612,89 1.  
Банатски Карловац 121 30,7144 8.210,47 50.435,92 1.  
Банатски Карловац 122 34,8175 8.657,90 60.289,29 1.  
Банатски Карловац 123 32,2279 8.548,83 55.102,15 1.  
Банатски Карловац 124 44,0895 9.524,98 83.990,34 1.  
Банатски Карловац 125 39,0611 8.210,47 64.141,99 1.  
Банатски Карловац 126 36,9860 8.210,47 60.734,48 1.  
Банатски Карловац 127 31,2725 8.647,79 54.087,63 1.  
Банатски Карловац 128 33,4187 11.591,25 77.472,90 1.  
Банатски Карловац 129 22,6420 8.210,47 37.180,29 1.  
Банатски Карловац 130 37,2424 9.529,93 70.983,46 1.  
Банатски Карловац 131 32,1408 9.778,70 62.859,06 1.  
Банатски Карловац 132 25,2460 8.210,47 41.456,30 1.  
Банатски Карловац 133 21,7552 8.210,47 35.724,08 1.  
Банатски Карловац 134 24,4353 8.210,47 40.125,05 1.  
Банатски Карловац 135 615,5839 1.802,28 221.890,97 1.  
Банатски Карловац 136 13,0523 7.403,32 19.326,08 1.  
Банатски Карловац 137 4,6168 11.591,25 10.702,90 1.  
Добрица 138 29,0407 11.591,25 67.323,60 1.  
Добрица 139 29,0406 11.591,25 67.323,37 1.  
Добрица 140 29,0407 11.591,25 67.323,60 1.  
Добрица 141 29,0406 11.591,25 67.323,37 1.  
Добрица 142 33,2784 10.488,29 69.806,73 1.  
Добрица 145 26,3894 2.930,01 15.464,24 1.  
Добрица 146 26,3895 2.930,01 15.464,30 1.  
Добрица 147 40,2061 2.930,01 23.560,86 1.  
Добрица 148 37,8204 2.930,01 22.162,83 1.  
Добрица 149 25,3155 2.608,03 13.204,72 1.  
Добрица 150 25,3156 2.608,03 13.204,78 1.  
Добрица 151 27,5476 2.608,03 14.369,00 1.  
Добрица 152 27,5475 2.608,03 14.368,95 1.  
Добрица 153 29,2760 2.608,03 15.270,54 1.  
Добрица 154 29,2759 2.608,03 15.270,49 1.  
Добрица 155 36,6435 2.608,03 19.113,48 1.  
Добрица 156 47,0170 2.930,01 27.552,06 1.  
Добрица 157 8,4548 9.058,35 15.317,31 1.  
Добрица 158 20,7400 3.849,10 15.966,09 1.  
Добрица 159 22,7716 4.195,01 19.105,41 1.  
Добрица 161 6,3623 4.905,40 6.241,93 1.  
Добрица 162 37,0964 10.301,15 76.427,14 1.  
Добрица 163 9,9128 12.160,19 24.108,30 1.  
Добрица 166 23,1200 11.305,72 52.277,67 1.  
Добрица 167 5,8424 12.221,44 14.280,51 1.  
Добрица 168 8,1227 12.314,06 20.004,68 1.  
Добрица 170 18,8669 8.488,10 32.028,84 1  
Добрица 171 14,9365 8.810,81 26.320,54 1  
Добрица 173 3,2595 8.498,41 5.540,11 1.  
Добрица 174 10,0175 3.811,75 7.636,84 1.  
Добрица 175 31,5182 2.937,19 18.515,02 1.  
Добрица 176 12,4446 4.370,05 10.876,70 1.  
Добрица 177 37,1075 11.591,25 86.024,46 1.  
Добрица 178 37,1075 11.591,25 86.024,46 1.  
Добрица 182 14,6013 8.280,42 24.180,98 1.  
Иланџа 184 13,0442 3.219,79 8.399,92 1.  
Иланџа 186 20,2806 3.976,81 16.130,43 1.  
Иланџа 188 7,8505 10.142,34 15.924,49 1.  
Иланџа 190 2,4547 10.142,34 4.979,28 1.  
Иланџа 192 4,0515 4.672,55 3.786,17 1.  
Иланџа 194 18,8029 3.901,38 14.671,46 1.  
Иланџа 204 6,3474 8.210,47 10.423,03 1.  
Иланџа 205 10,6857 3.559,77 7.607,73 1.  
Иланџа 206 0,5098 7.743,23 789,50 1.  
Иланџа 209 17,7348 9.318,30 33.051,64 1.  
Иланџа 214 11,4105 7.868,04 17.955,66 1.  
Иланџа 215 18,7178 5.793,81 21.689,48 1.  
Иланџа 216 1,9475 8.210,47 3.197,98 1.  
Иланџа 217 38,2495 7.266,10 55.584,91 1.  
Иланџа 218 12,6257 8.195,34 20.694,39 1.  
Иланџа 220 10,4870 7.582,99 15.904,55 1.  
Иланџа 221 21,3583 8.058,34 34.422,48 1.  
Иланџа 224 6,5687 8.046,36 10.570,83 1.  
Иланџа 225 6,6326 7.826,98 10.382,65 1.  
Иланџа 226 1,2702 9.470,55 2.405,90 1.  
Иланџа 227 9,1627 7.143,12 13.090,05 1.  
Иланџа 228 6,1215 10.142,34 12.417,27 1.  
Иланџа 229 10,0533 10.142,34 20.392,80 1.  
Иланџа 230 8,4682 9.324,75 15.792,77 1.  
Иланџа 231 12,3949 4.735,18 11.738,41 1.  
Иланџа 232 14,8426 6.703,25 19.898,73 1.  
Иланџа 233 1,6080 10.744,16 3.455,32 1.  
Иланџа 234 2,2650 8.476,03 3.839,64 1.  
Иланџа 235 6,5432 5.514,71 7.216,77 1.  
Иланџа 236 185,7548 2.597,91 96.514,91 1.  
Јаношик 237 7,8498 10.446,31 16.400,30 1.  
Јаношик 238 27,2374 2.556,61 13.927,07 1.  
Локве 240 13,6231 8.210,47 22.370,41 1.  
Локве 259 3,8356 8.210,47 6.298,41 1.  
Локве 260 37,3801 10.142,34 75.824,36 1.  
Локве 261 35,4219 10.142,34 71.852,22 1.  
Локве 263 44,0673 10.142,34 89.389,14 1.  
Локве 265 20,1617 8.930,08 36.009,12 1.  
Локве 266 29,5019 7.483,72 44.156,82 1.  
Локве 267 5,2041 8.403,53 8.746,56 1.  
Локве 268 3,8291 6.887,57 5.274,64 1.  
Локве 269 4,0524 9.576,22 7.761,33 1.  
Локве 270 9,8891 9.235,96 18.267,07 1.  
Локве 271 15,4704 9.524,17 29.468,55 1.  
Локве 272 10,9133 9.685,91 21.141,05 1.  
Локве 273 9,2682 8.355,83 15.488,70 1.  
Локве 274 6,8939 6.761,56 9.322,71 1.  
Локве 275 9,0848 9.369,32 17.023,67 1.  
Локве 276 3,6851 9.833,95 7.247,82 1.  
Локве 277 2,3726 8.210,47 3.896,03 1.  
Локве 279 9,4029 10.048,33 18.896,68 1.  
Локве 280 2,0770 7.798,96 3.239,69 1.  
Локве 281 278,0450 2.374,87 132.064,37 1.  
Локве 282 2,7602 7.317,16 4.039,37 1.  
Николинци 285 1,1183 16.098,96 3.600,69 1.  
Николинци 287 30,4468 14.650,05 89.209,44 1.  
Николинци 288 37,5538 13.692,87 102.843,84 1.  
Николинци 291 29,7979 14.650,05 87.308,16 1.  
Николинци 292 4,2545 13.789,54 11.733,52 1.  
Николинци 293 19,4115 3.769,61 14.634,76 1.  
Николинци 294 2,6173 9.495,25 4.970,38 1.  
Николинци 295 5,2129 6.562,45 6.841,88 1.  
Николинци 296 18,3801 14.650,05 53.853,88 1.  
Николинци 300 2,8447 11.591,25 6.594,73 1.  
Николинци 301 14,7069 11.591,25 34.094,27 1.  
Николинци 302 14,9981 11.591,25 34.769,35 1.  
Николинци 303 14,9206 11.591,25 34.589,68 1.  
Николинци 304 16,6922 11.591,25 38.696,69 1.  
Николинци 305 14,9922 11.591,25 34.755,67 1.  
Николинци 307 15,3814 11.591,25 35.657,93 1.  
Николинци 308 5,1748 10.775,91 11.152,64 1.  
Николинци 309 14,9999 11.591,25 34.773,52 1.  
Николинци 310 15,0004 11.591,25 34.774,68 1.  
Николинци 312 18,3911 11.591,25 42.635,17 1.  
Николинци 313 6,7407 5.620,28 7.576,92 1.  
Николинци 317 5,8348 8.549,91 9.977,40 1.  
Николинци 318 26,3334 11.528,64 60.717,66 1.  
Николинци 327 25,7247 9.378,09 48.249,69 1.  
Николинци 328 27,4952 11.020,50 60.602,18 1.  
Николинци 329 30,4456 11.139,14 67.827,59 1.  
Николинци 330 30,0755 11.157,67 67.114,50 1.  
Николинци 331 30,5000 11.139,95 67.953,70 1.  
Николинци 332 26,5492 11.565,37 61.410,27 1.  
Николинци 333 30,3940 11.591,25 70.460,89 1.  
Николинци 334 29,4450 12.302,05 72.446,76 1.  
Николинци 339 28,6084 7.959,18 45.539,90 1.  
Николинци 341 28,1316 7.155,97 40.261,80 1.  
Николинци 342 22,4258 10.574,95 47.430,32 1.  
Николинци 343 18,4805 10.311,50 38.112,35 1  
Николинци 344 18,2232 8.812,72 32.119,18 1.  
Николинци 345 18,1415 8.130,71 29.500,66 1.  
Николинци 346 17,5129 8.532,62 29.886,20 1.  
Николинци 347 13,1714 8.796,39 23.172,15 1.  
Николинци 348 11,5026 6.761,56 15.555,11 1.  
Николинци 349 38,6000 6.761,56 52.199,26 1.  
Николинци 350 12,7518 11.188,04 28.533,52 1.  
Николинци 351 2,7361 10.275,00 5.622,68 1.  
Николинци 352 19,5849 11.483,57 44.980,92 1.  
Николинци 353 10,7870 8.752,43 18.882,50 1.  
Николинци 354 11,5093 14.411,84 33.174,04 1.  
Николинци 355 298,3330 2.559,90 152.740,55 1.  
Нови Козјак 358 1,3911 11.409,92 3.174,47 1.  
Нови Козјак 359 24,1640 3.288,62 15.893,25 1.  
Нови Козјак 360 12,0164 2.930,01 7.041,64 1.  
Нови Козјак 364 15,4231 9.723,39 29.992,97 1.  
Нови Козјак 366 5,3118 10.142,34 10.774,82 1.  
Нови Козјак 367 12,3727 10.142,34 25.097,64 1.  
Нови Козјак 368 23,1768 9.485,05 43.966,61 1.  
Нови Козјак 369 11,8798 7.617,38 18.098,58 1.  
Нови Козјак 370 21,1995 11.591,25 49.145,74 1.  
Нови Козјак 371 9,3837 11.591,25 21.753,76 1.  
Нови Козјак 372 14,0667 3.534,93 9.944,97 1.  
Нови Козјак 373 6,5757 3.219,79 4.234,48 1.  
Нови Козјак 374 79,4399 3.419,76 54.333,15 1.  
Селеуш 375 19,4529 10.142,34 39.459,60 1.  
Селеуш 376 13,3032 10.142,34 26.985,13 1.  
Селеуш 383 15,1827 10.142,34 30.797,63 1.  
Селеуш 384 15,1298 8.210,47 24.844,55 1.  
Селеуш 385 3,6691 10.142,34 7.442,65 1.  
Селеуш 386 5,4798 10.142,34 11.115,60 1.  
Селеуш 387 2,0249 10.142,34 4.107,45 1.  
Селеуш 388 9,2825 10.142,34 18.829,26 1.  
Селеуш 390 18,7655 10.147,56 37.779,36 1.  
Селеуш 391 4,0362 10.315,80 8.327,33 1.  
Селеуш 392 9,0838 8.210,47 14.916,45 1.  
Селеуш 393 7,4612 8.210,47 12.251,99 1.  
Селеуш 394 15,2962 8.210,47 25.117,79 1.  
Селеуш 395 8,0355 6.397,95 10.282,14 1.  
Селеуш 396 26,6591 5.938,13 31.661,03 1.  
Селеуш 397 18,1961 7.554,55 27.492,68 1.  
Селеуш 398 17,6443 8.552,95 30.182,18 1.  
Селеуш 399 15,7983 7.096,44 22.422,34 1.  
Селеуш 400 12,3487 7.497,28 18.516,34 1.  
Селеуш 401 1,6944 5.097,95 1.727,59 1.  
Селеуш 402 9,7099 7.536,06 14.634,87 1.  
Селеуш 406 13,4972 8.210,47 22.163,67 1.  
Селеуш 408 18,8558 8.210,47 30.962,99 1.  
Селеуш 410 5,4172 9.230,08 10.000,24 1.  
Селеуш 411 1,3195 7.815,38 2.062,48 1.  
Селеуш 413 9,4015 8.210,47 15.438,14 1.  
Селеуш 414 385,4557 2.521,13 194.357,03 1.  
Владимировац 417 14,5775 10.130,10 29.534,30 1.  
Владимировац 421 13,3730 10.142,34 27.126,71 1.  
Владимировац 422 10,7450 10.142,34 21.795,90 1.  
Владимировац 423 3,9549 10.142,34 8.022,39 1.  
Владимировац 424 3,2428 10.142,34 6.577,92 1.  
Владимировац 425 28,7732 10.142,34 58.365,54 1.  
Владимировац 426 19,6215 10.142,34 39.801,60 1.  
Владимировац 427 5,4903 10.142,34 11.136,90 1.  
Владимировац 428 6,8343 8.511,83 11.634,49 1.  
Владимировац 429 1,9112 10.613,44 4.056,88 1.  
Владимировац 430 6,9261 10.142,34 14.049,38 1.  
Владимировац 432 1,7503 10.142,34 3.550,43 1.  
Владимировац 433 1,6569 11.265,69 3.733,22 1.  
Владимировац 435 18,6082 10.142,34 37.746,15 1.  
Владимировац 436 58,5536 10.142,34 118.774,15 1.  
Владимировац 437 18,1664 11.591,25 42.114,26 1.  
Владимировац 438 283,9711 2.608,03 148.121,10 1.  
  Укупно 8109,6253  

                  

Лицитациони корак износи 1.000,00динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Скупштине општине Алибунар, у канцеларији бр. 3, сваког радног дана од 09,00 до 13,00 часова.

Контакт особе: Ивица Росић, телефон: 060/845 00 22 и Биљана Враговић, телефон: 060/845 00 19.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:              

-        за КО Алибунар,  Владимировац,  Банатски Карловац и Николинци дана 06.12.2017. година од 10,00 часова

-        за КО Селеуш, Иланџа, Нови Козјак, Добрица  Локве и Јаношик  дана 07.12.2017. година од 10,00 часова

5.Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена *и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                           

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

-        физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и којеје  власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

-        физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

-        правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

-        физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу; 

-        физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

-        доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;

-        извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;

-        потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;

-        извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);

-        извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);

-        извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).

          4.Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњуза бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

-        фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

-        потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

          5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

-        потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

-        за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;

-    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласностнадлежног органа;

          6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5 . овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

          7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

         8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања.Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

         9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Алибунар број: 840-2237740-84, модел: 97, позив на број: 74-202.

        10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа нипонуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.

12. Јавнoнадметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

 1. су у пасивном статусу;
 2. нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
 3. су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
 4. су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
 5. су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
 6. су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање

           

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Алибунар.

Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Алибунар, Трг слободе број 4, Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 •  име и презиме/назив и адреса понуђача

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

 – Рок за подношење пријаве -

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14,00 сати, дана  11.12.2017.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Алибунар до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене инепотпунепријавенећесеразматрати.

V

– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради Општине Алибунар, Трг слободе бр 15., и то:

 1. К.О. Банатски Карловац, Владимировац, Николинци и  Јаношик дана 14.12.2017.године са почетком у 9,00  часова.
 2. К.О. Алибунар, Селеуш, Иланџа, Нови Козјак, Добрица и Локве 15.12.2017.године са почетком у  9,00  часова.

VI

- Плаћање закупнине –

            Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Oпштинске управе општине Алибунар.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“,  на огласној табли Општинске управе Алибунар и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 320-361/2017-04                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Дана: 29. новембра 2017. године                                                       Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81