gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Финансијског плана за 2017. годину Месне заједнице Јаношик

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Јаношик, на 13. седнци од 15. јуна 2017. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК

  1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни финансијског плана Месне заједице Јаношик за 2017. годину, који је донео Савет Месне заједнице Јаношик.
  2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 400-75/2017-04

Алибунар, 15. јуна 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81