gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2006), председник општине Алибунар је дана 15. марта 2017. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

и расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

I

-Предмет јавног надметања -

 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини АЛИБУНАР у следећим катастарским општинама:

КО

Број јавног надметања

Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена

( дин / ха)

Депозит

(дин) 20%

Период закупа

(год)

Степен заштите

Aлибунар

1

9,4412

7.852,89

14.828,14

1

 

Aлибунар

4

31,5606

7.257,49

45.810,15

1

 

Aлибунар

5

28,9800

2.566,04

14.872,77

1

 

Aлибунар

6

52,7765

2.488,28

26.264,54

1

 

Aлибунар

7

52,7765

2.488,28

26.264,54

1

 

Aлибунар

8

52,7762

2.177,24

22.981,29

1

 

Aлибунар

9

52,7762

1.762,53

18.603,93

1

 

Aлибунар

10

8,2630

3.753,01

6.202,22

1

 

Aлибунар

11

3,1960

10.886,23

6.958,48

1

 

Aлибунар

12

2,7306

10.886,23

5.945,19

1

 

Aлибунар

13

18,2966

7.779,53

28.467,79

1

 

Aлибунар

14

31,1274

2.502,56

15.579,64

1

 

Aлибунар

17

21,9263

2.488,28

10.911,75

1

 

Aлибунар

18

21,9262

2.488,28

10.911,70

1

 

Aлибунар

19

21,9259

2.177,24

9.547,59

1

 

Aлибунар

20

21,9258

1.762,53

7.728,98

1

 

Aлибунар

21

35,8569

2.505,88

17.970,62

1

 

Aлибунар

22

13,2551

5.777,26

15.315,63

1

 

Aлибунар

23

24,5749

3.994,61

19.633,43

1

 

Aлибунар

24

4,4177

8.567,01

7.569,30

1

 

Aлибунар

27

9,7772

10.412,95

20.361,90

1

 

Aлибунар

31

10,5108

6.556,12

13.782,01

1

 

Aлибунар

32

24,6472

5.302,65

26.139,10

1

 

Aлибунар

33

20,8916

4.730,52

19.765,63

1

 

Aлибунар

34

13,7620

3.949,83

10.871,51

1

 

Aлибунар

35

29,5014

4.882,54

28.808,35

1

 

Aлибунар

36

14,9179

5.939,35

17.720,53

1

 

Aлибунар

37

10,5639

4.128,38

8.722,36

1

 

Aлибунар

38

29,3140

6.647,75

38.974,43

1

 

Aлибунар

39

8,6988

7.190,03

12.508,93

1

 

Aлибунар

40

15,8328

2.775,72

8.789,48

1

 

Aлибунар

41

23,1189

3.116,54

14.410,20

1

 

Aлибунар

43

30,1318

7.287,83

43.919,09

1

 

Aлибунар

44

10,3434

11.107,11

22.977,06

1

 

Aлибунар

48

21,2038

2.684,68

11.385,08

1

 

Aлибунар

49

15,5332

8.812,66

27.377,76

1

 

Aлибунар

51

5,3140

8.812,66

9.366,10

1

 

Aлибунар

52

2,0232

10.886,23

4.405,00

1

 

Aлибунар

76

7,6863

8.514,41

13.088,86

1

 

Aлибунар

78

31,5822

3.318,01

20.958,01

1

 

Банатски Карловац

81

1,6139

17.279,72

5.577,55

1

 

Банатски Карловац

94

7,1993

9.373,09

13.495,94

1

 

Банатски Карловац

95

18,0823

9.815,64

35.497,87

1

 

Банатски Карловац

99

27,8227

6.955,45

38.703,88

1

 

Банатски Карловац

100

1,8369

15.724,55

5.776,89

1

 

Банатски Карловац

106

6,1499

10.512,91

12.930,67

1

 

Банатски Карловац

126

615,5839

1.934,47

238.165,72

1

 

Банатски Карловац

127

14,1831

8.705,36

24.693,80

1

 

Банатски Карловац

128

35,5443

9.614,54

68.348,42

1

 

Добрица

129

29,0407

12.441,41

72.261,45

1

 

Добрица

130

29,0406

12.441,41

72.261,20

1

 

Добрица

131

29,0407

12.441,41

72.261,45

1

 

Добрица

132

29,0406

12.441,41

72.261,20

1

 

Добрица

133

33,2784

11.257,55

74.926,65

1

 

Добрица

134

1,1772

13.034,47

3.068,84

1

 

Добрица

136

26,3894

3.144,91

16.598,46

1

 

Добрица

137

26,3895

3.144,91

16.598,52

1

 

Добрица

138

40,2061

3.144,91

25.288,91

1

 

Добрица

139

37,8204

3.144,91

23.788,35

1

 

Добрица

140

25,3155

2.799,32

14.173,24

1

 

Добрица

141

25,3156

2.799,32

14.173,29

1

 

Добрица

142

27,5476

2.799,32

15.422,91

1

 

Добрица

143

27,5475

2.799,32

15.422,85

1

 

Добрица

144

29,2760

2.799,32

16.390,58

1

 

Добрица

145

29,2759

2.799,32

16.390,52

1

 

Добрица

146

36,6435

2.799,32

20.515,38

1

 

Добрица

147

47,0170

3.144,91

29.572,85

1

 

Добрица

148

8,4548

9.017,20

15.247,72

1

 

Добрица

149

20,7400

3.045,81

12.634,02

1

 

Добрица

150

22,7716

4.198,97

19.123,45

1

 

Добрица

152

36,9275

8.155,10

60.229,49

1

 

Добрица

153

9,9128

13.052,07

25.876,51

1

 

Добрица

157

5,8424

13.117,82

15.327,91

1

 

Добрица

158

8,1227

13.541,57

21.998,82

1

 

Добрица

159

16,7793

9.489,47

31.845,33

1

 

Добрица

160

5,3047

12.518,57

13.281,45

1

 

Добрица

161

16,3168

9.598,36

31.322,90

1

 

Добрица

163

31,5182

3.152,63

19.873,04

1

 

Добрица

164

12,4446

2.729,96

6.794,65

1

 

Добрица

165

37,1075

12.441,41

92.333,92

1

 

Добрица

166

37,1075

12.441,41

92.333,92

1

 

Добрица

170

4,0465

8.812,66

7.132,09

1

 

Добрица

171

18,7241

8.887,91

33.283,62

1

 

Иланџа

173

13,0442

3.455,95

9.016,02

1

 

Иланџа

175

20,2806

3.455,95

14.017,75

1

 

Иланџа

177

7,8505

3.455,95

5.426,19

1

 

Иланџа

179

2,4547

3.455,95

1.696,66

1

 

Иланџа

182

18,8029

4.187,52

15.747,50

1

 

Иланџа

193

12,3432

3.723,06

9.190,89

1

 

Иланџа

194

0,5098

8.311,15

847,40

1

 

Иланџа

201

11,4105

8.445,11

19.272,59

1

 

Иланџа

210

6,1191

8.165,60

9.993,22

1

 

Иланџа

211

6,6326

8.401,05

11.144,16

1

 

Иланџа

216

9,7961

10.001,42

19.594,98

1

 

Иланџа

217

12,5894

5.027,54

12.658,74

1

 

Иланџа

218

15,2462

7.228,27

22.040,73

1

 

Иланџа

219

1,6080

11.532,19

3.708,75

1

 

Иланџа

221

6,5432

5.919,19

7.746,09

1

 

Иланџа

222

185,5074

2.788,46

103.455,99

1

 

Јаношик

223

7,8498

11.212,49

17.603,16

1

 

Јаношик

224

27,2374

2.744,12

14.948,54

1

 

Локве

226

13,6231

8.812,66

24.011,15

1

 

Локве

245

3,8356

8.812,66

6.760,37

1

 

Локве

251

20,1617

9.585,05

38.650,18

1

 

Локве

252

29,5019

8.032,61

47.395,45

1

 

Локве

253

5,2041

9.019,88

9.388,07

1

 

Локве

254

3,8291

7.392,74

5.661,51

1

 

Локве

255

4,0524

10.278,58

8.330,58

1

 

Локве

256

9,8891

9.913,37

19.606,86

1

 

Локве

257

15,4704

10.222,72

31.629,91

1

 

Локве

258

10,9133

10.396,32

22.691,63

1

 

Локве

259

9,2682

8.968,70

16.624,74

1

 

Локве

260

6,8939

7.257,49

10.006,48

1

 

Локве

261

9,0848

10.056,50

18.272,26

1

 

Локве

262

4,8302

10.142,11

9.797,68

1

 

Локве

263

1,2275

8.812,66

2.163,51

1

 

Локве

264

12,1148

11.078,91

26.843,76

1

 

Локве

265

2,0770

8.370,97

3.477,30

1

 

Локве

266

278,0450

2.549,06

141.750,68

1

 

Локве

267

2,7602

7.853,84

4.335,63

1

 

Николинци

274

6,9813

3.387,60

4.729,97

1

 

Николинци

278

4,2545

14.800,92

12.594,10

1

 

Николинци

279

19,4115

4.046,09

15.708,14

1

 

Николинци

280

2,6173

10.191,68

5.334,94

1

 

Николинци

282

5,2129

7.043,78

7.343,70

1

 

Николинци

287

2,6695

12.441,41

6.642,47

1

 

Николинци

295

5,1748

11.566,27

11.970,63

1

 

Николинци

301

3,0187

12.159,04

7.340,90

1

 

Николинци

306

11,9547

5.080,52

12.147,22

1

 

Николинци

330

18,9916

12.441,41

47.256,46

1

 

Николинци

331

17,5521

12.441,41

43.674,57

1

 

Николинци

332

17,9403

12.369,35

44.381,97

1

 

Николинци

333

14,5807

12.441,41

36.280,89

1

 

Николинци

334

9,5479

12.441,41

23.757,87

1

 

Николинци

335

298,33300

2.747,66

163.943,53

1

 

Николинци

336

18,4313

11.458,34

42.238,42

1

 

Николинци

339

9,5086

12.441,41

23.660,08

1

 

Николинци

341

10,7870

9.394,37

20.267,41

1

 

Нови Козјак

347

24,1640

3.529,82

17.058,91

1

 

Нови Козјак

357

5,6315

12.441,41

14.012,76

1

 

Нови Козјак

359

14,0667

3.794,20

10.674,37

1

 

Нови Козјак

360

6,5757

3.455,95

4.545,06

1

 

Селеуш

370

15,1298

8.812,66

26.666,76

1

 

Селеуш

371

3,6691

10.886,23

7.988,53

1

 

Селеуш

378

4,1081

11.069,15

9.094,64

1

 

Селеуш

388

1,6944

5.471,86

1.854,30

1

 

Селеуш

399

385,4557

2.706,05

208.612,48

1

 

Владимировац

401

9,5121

10.866,08

20.671,85

1

 

Владимировац

403

4,5577

10.886,23

9.923,23

1

 

Владимировац

410

5,4903

10.886,23

11.953,73

1

 

Владимировац

411

6,8343

9.136,13

12.487,81

1

 

Владимировац

412

1,9112

11.391,87

4.354,43

1

 

Владимировац

416

18,6082

10.886,23

40.514,63

1

 

Владимировац

418

305,6462

2.799,32

171.120,30

1

 

УКУПНО:

 

4.493,9941

       

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Алибунар, зграда Скупштине општине Алибунар, сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова.

Контакт особа Биљана Враговић, тел. 013/641-038, 641-068.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

- за КО Алибунар, Банатски Карловац, Николинци , Локве и Јаношик дана 03. априла 2017. године од 10,00 часова

- за КО Селеуш, Иланџу, Нови Козјак, Добрицу и Владимировац дана 04. априла 2017. године од 10,00 часова

5.Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена *и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II

Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

 • правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године.

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;

 • физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

 • лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица,

 • извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године;

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

 • фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

 • за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;

 • за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 1. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

 2. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

 3. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

 4. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Алибунар број: 840-2237740-84, модел: 97, позив на број: 74-202.

 5. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

 6. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.

 7. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

 8. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

Документација за пријављивање на јавно надметање

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);

 2. доказ о уплати депозита;

 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;

 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;

 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Алибунар. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Алибунар, Трг слободе број 4., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14,00 сати, дана 06. априла 2017.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Алибунар до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпунепријавенећесеразматрати.

V

Јавно надметање –

Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради Скупштине општине Алибунар – велика сала, Трг слободе број 15 за све КО дана 07. априла 2017. године са почетком у 9.00 часова.

VI

- Плаћање закупнине -

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко Oпштинске управе општине Алибунар.

Уколико је преиод закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или

 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или

 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“, на огласној табли Општинске управе Алибунар и месним канцеларијама, и на веб страни,с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 320-131/2017-04

Дана: 15. марта 2017. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81