gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању заменика председника Савета за привреду и пољопривреду Скупштине општине Алибунар

На основу члана 41. став 1. и члана 44. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 13/2016 и 18/2016), Скупштина оптшине Алибунар на 11. седници од 30. јануара 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА

САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. Именује се Петар Мохан, одборник Скупштине општине Алибунар на функцију заменика председника Савета за привреду и пољопривреду Скупштине општине Алибунар.

  2. Мандат новоизабраног заменика председника почиње да тече од дана именовања.

  3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-26/2017-04

Алибунар, 30. јануара 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић , с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81