gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар

На основу члана 41. став 1. и члана 44. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 13/2016 и 18/2016), Скупштина оптшине Алибунар на 11. седници од 30. јануара 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. Разрешава се Душан Богдановић функције члана Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар

  2. Именује се Милојка Голубовић, одборник Скупштине општине Алибунар на функцију члана Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар.

  3. Мандат новоизабраног члана почиње да тече од дана именовања.

  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-23/2017-04

Алибунар, 30. јануара 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81