gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о усвајању Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуаицје општине Алибунар за 2016. годину

На основу члана 15. Закона о ванредним ситацијама („Службени гласник РС“ број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар и Општинског штаба за ванредне ситације општине Алибунар, на 11. седници од 30. јануара 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА 2016. ГОДИНУ

  1. Усваја се Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситације општине Алибунар за 2016. годину.

  2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-8/2017-04

Алибунар, 30. јануара 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81