gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2006), председник општине Алибунар је дана 09. децембра 2016. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

и расписује

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

I

-Предмет јавног надметања -

Расписује се оглас за јавну лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар  у следећим катастарским општинама:   

КО Број јавног надметања Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена

( дин / ха)

Депозит

(дин) 20%

Период закупа

(год)

Степен заштите
Aлибунар 1 9,4412 10.470,52 19.770,86 1  
Aлибунар 2 20,7311 10.623,39 44.046,92 1  
Aлибунар 3 8,9614 7.323,57 13.125,89 1  
Aлибунар 4 31,5606 9.676,65 61.080,18 1  
Aлибунар 5 28,9800 3.421,39 19.830,36 1  
Aлибунар 6 52,7765 3.317,71 35.019,42 1  
Aлибунар 7 52,7765 3.317,71 35.019,42 1  
Aлибунар 8 52,7762 2.902,99 30.641,76 1  
Aлибунар 9 52,7762 2.350,04 24.805,24 1  
Aлибунар 10 8,2630 5.004,01 8.269,63 1  
Aлибунар 11 3,1960 14.514,97 9.277,97 1  
Aлибунар 12 2,7306 14.514,97 7.926,92 1  
Aлибунар 13 18,2966 10.372,71 37.957,06 1  
Aлибунар 14 31,1274 3.336,74 20.772,80 1  
Aлибунар 15 5,5030 3.317,71 3.651,47 1  
Aлибунар 16 8,8957 9.442,69 16.799,86 1  
Aлибунар 17 21,9263 3.317,71 14.549,02 1  
Aлибунар 18 21,9262 3.317,71 14.548,95 1  
Aлибунар 19 21,9259 2.902,99 12.730,13 1  
Aлибунар 20 21,9258 2.350,04 10.305,30 1  
Aлибунар 21 35,8569 3.341,17 23.960,81 1  
Aлибунар 22 13,2551 7.703,01 20.420,84 1  
Aлибунар 23 24,5749 5.326,14 26.177,89 1  
Aлибунар 24 4,4177 11.422,68 10.092,39 1  
Aлибунар 25 10,4917 14.514,97 30.457,34 1  
Aлибунар 26 11,8132 12.952,46 30.602,01 1  
Aлибунар 27 9,7772 13.883,93 27.149,19 1  
Aлибунар 28 7,8057 16.588,54 25.897,03 1  
Aлибунар 29 35,5783 10.029,18 71.364,23 1  
Aлибунар 30 21,7669 8.522,78 37.102,89 1  
Aлибунар 31 10,5108 8.741,49 18.376,02 1  
Aлибунар 32 24,6472 7.070,20 34.852,15 1  
Aлибунар 33 20,8916 6.307,36 26.354,17 1  
Aлибунар 34 13,7620 5.266,44 14.495,35 1  
Aлибунар 35 29,5014 6.510,05 38.411,11 1  
Aлибунар 36 14,9179 7.919,13 23.627,37 1  
Aлибунар 37 10,5639 5.504,50 11.629,80 1  
Aлибунар 38 29,3140 8.863,66 51.965,84 1  
Aлибунар 39 8,6988 9.586,71 16.678,58 1  
Aлибунар 40 15,8328 3.700,96 11.719,30 1  
Aлибунар 41 23,1189 4.155,39 19.213,63 1  
Aлибунар 42 5,5531 9.676,65 10.747,08 1  
Aлибунар 43 30,1318 9.717,10 58.558,77 1  
Aлибунар 44 10,3434 14.809,48 30.636,08 1  
Aлибунар 46 30,4304 3.317,71 20.191,85 1  
Aлибунар 47 21,5871 3.317,71 14.323,95 1  
Aлибунар 48 21,2038 3.579,57 15.180,11 1  
Aлибунар 49 15,5332 11.750,21 36.503,67 1  
Aлибунар 50 31,6683 11.750,21 74.421,84 1  
Aлибунар 51 5,3140 11.750,21 12.488,12 1  
Aлибунар 52 2,0232 14.514,97 5.873,34 1  
Aлибунар 53 21,7987 13.128,33 57.236,13 1  
Aлибунар 54 11,9213 14.235,34 33.940,74 1  
Aлибунар 55 14,4159 15.223,59 43.892,36 1  
Aлибунар 56 14,0599 14.783,19 41.570,04 1  
Aлибунар 57 21,1018 16.588,54 70.009,61 1  
Aлибунар 58 22,3656 15.416,73 68.960,88 1  
Aлибунар 59 48,6984 14.514,97 141.371,16 1  
Aлибунар 60 32,7306 3.732,42 24.432,87 1  
Aлибунар 61 2,4246 14.514,97 7.038,60 1  
Aлибунар 62 20,0000 14.514,97 58.059,88 1  
Aлибунар 63 63,1730 14.514,97 183.390,84 1  
Aлибунар 64 15,4583 14.285,14 44.164,78 1  
Aлибунар 65 67,1085 14.514,97 194.815,57 1  
Aлибунар 66 46,9584 14.514,97 136.319,95 1  
Aлибунар 67 15,3339 14.514,97 44.514,22 1  
Aлибунар 68 47,0284 16.588,54 156.026,50 1  
Aлибунар 69 10,6640 16.588,54 35.380,04 1  
Aлибунар 70 6,5135 16.588,54 21.609,89 1  
Aлибунар 71 12,4179 18.662,10 46.348,82 1  
Aлибунар 72 11,4626 18.662,10 42.783,24 1  
Aлибунар 73 45,7289 18.662,10 170.679,46 1  
Aлибунар 74 4,0351 18.662,10 15.060,69 1  
Aлибунар 75 7,0514 18.662,10 26.318,79 1  
Aлибунар 76 7,6863 11.352,55 17.451,82 1  
Aлибунар 77 1,7156 11.462,64 3.933,06 1  
Aлибунар 78 31,5822 4.424,01 27.944,00 1  
Aлибунар 79 618,1465 3.708,71 458.505,26 1  
Банатски Карловац 81 1,6139 23.039,63 7.436,73 1  
Банатски Карловац 94 7,1993 12.497,45 17.994,58 1  
Банатски Карловац 95 18,0823 13.087,52 47.330,48 1  
Банатски Карловац 96 12,9785 16.552,91 42.966,39 1  
Банатски Карловац 97 34,5248 11.750,21 81.134,73 1  
Банатски Карловац 98 9,5257 11.750,21 22.385,80 1  
Банатски Карловац 99 27,8227 9.273,93 51.605,15 1  
Банатски Карловац 100 1,8369 20.966,07 7.702,51 1  
Банатски Карловац 101 20,2525 11.911,11 48.245,95 1  
Банатски Карловац 104 56,9915 16.588,54 189.081,16 1  
Банатски Карловац 106 6,1499 14.017,21 17.240,89 1  
Банатски Карловац 107 40,0964 13.682,85 109.726,58 1  
Банатски Карловац 108 24,9226 11.750,21 58.569,16 1  
Банатски Карловац 109 17,5758 11.750,21 41.303,87 1  
Банатски Карловац 110 24,1389 11.750,21 56.727,43 1  
Банатски Карловац 124 31,3448 11.789,87 73.910,20 1  
Банатски Карловац 126 615,5839 2.579,29 317.553,60 1  
Банатски Карловац 127 14,1831 11.607,15 32.925,07 1  
Банатски Карловац 128 35,5443 12.819,38 91.131,17 1  
Добрица 129 29,0407 16.588,54 96.348,56 1  
Добрица 130 29,0406 16.588,54 96.348,23 1  
Добрица 131 29,0407 16.588,54 96.348,56 1  
Добрица 132 29,0406 16.588,54 96.348,23 1  
Добрица 133 33,2784 15.010,07 99.902,23 1  
Добрица 134 1,1772 17.379,29 4.091,78 1  
Добрица 136 26,3894 4.193,21 22.131,26 1  
Добрица 137 26,3895 4.193,21 22.131,34 1  
Добрица 138 40,2061 4.193,21 33.718,52 1  
Добрица 139 37,8204 4.193,21 31.717,78 1  
Добрица 140 25,3155 3.732,42 18.897,62 1  
Добрица 141 25,3156 3.732,42 18.897,69 1  
Добрица 142 27,5476 3.732,42 20.563,84 1  
Добрица 143 27,5475 3.732,42 20.563,76 1  
Добрица 144 29,2760 3.732,42 21.854,07 1  
Добрица 145 29,2759 3.732,42 21.853,99 1  
Добрица 146 36,6435 3.732,42 27.353,79 1  
Добрица 147 47,0170 4.193,21 39.430,43 1  
Добрица 148 8,4548 12.022,93 20.330,30 1  
Добрица 149 20,7400 4.061,08 16.845,35 1  
Добрица 150 22,7716 5.598,62 25.497,93 1  
Добрица 151 12,1834 6.669,83 16.252,24 1  
Добрица 152 36,9275 10.873,46 80.305,95 1  
Добрица 153 9,9128 17.402,76 34.502,01 1  
Добрица 157 5,8424 17.490,42 20.437,21 1  
Добрица 158 8,1227 18.055,43 29.331,77 1  
Добрица 159 16,7793 12.652,63 42.460,45 1  
Добрица 160 5,3047 16.691,43 17.708,61 1  
Добрица 161 16,3168 12.797,81 41.763,85 1  
Добрица 162 11,0827 5.289,52 11.724,43 1  
Добрица 163 31,5182 4.203,50 26.497,32 1  
Добрица 164 12,4446 3.639,94 9.059,53 1  
Добрица 165 37,1075 16.588,54 123.111,85 1  
Добрица 166 37,1075 16.588,54 123.111,85 1  
Добрица 170 4,0465 11.750,21 9.509,44 1  
Добрица 171 18,7241 11.850,54 44.378,13 1  
Иланџа 173 13,0442 4.607,93 12.021,35 1  
Иланџа 175 20,2806 4.607,93 18.690,32 1  
Иланџа 177 7,8505 4.607,93 7.234,91 1  
Иланџа 179 2,4547 4.607,93 2.262,22 1  
Иланџа 181 11,1641 9.748,73 21.767,17 1  
Иланџа 182 18,8029 5.583,36 20.996,69 1  
Иланџа 188 4,5305 17.412,65 15.777,61 1  
Иланџа 192 6,3474 11.750,21 14.916,66 1  
Иланџа 193 12,3432 4.964,08 12.254,53 1  
Иланџа 194 0,5098 11.081,53 1.129,87 1  
Иланџа 196 27,7287 13.760,70 76.313,28 1  
Иланџа 199 4,3855 14.514,97 12.731,08 1  
Иланџа 201 11,4105 11.260,15 25.696,80 1  
Иланџа 202 21,2469 8.713,11 37.025,34 1  
Иланџа 204 38,2495 10.398,70 79.549,01 1  
Иланџа 205 16,2231 11.389,17 36.953,53 1  
Иланџа 206 10,4870 10.852,21 22.761,42 1  
Иланџа 207 23,9798 11.556,29 55.423,52 1  
Иланџа 209 2,9730 13.497,88 8.025,84 1  
Иланџа 210 6,2214 10.887,47 13.547,06 1  
Иланџа 211 6,6326 11.201,40 14.858,88 1  
Иланџа 212 1,2702 13.553,55 3.443,14 1  
Иланџа 213 9,1627 10.222,70 18.733,51 1  
Иланџа 216 10,0787 13.335,23 26.880,35 1  
Иланџа 217 12,6394 6.703,39 16.945,37 1  
Иланџа 218 15,3285 9.637,69 29.546,28 1  
Иланџа 219 1,6080 15.376,25 4.945,00 1  
Иланџа 220 2,2650 12.130,27 5.495,01 1  
Иланџа 221 6,5432 7.892,25 10.328,11 1  
Иланџа 222 185,7548 3.717,94 138.125,00 1  
Јаношик 223 7,8498 14.949,99 23.470,89 1  
Јаношик 224 27,2374 3.658,83 19.931,40 1  
Локве 226 13,6231 11.750,21 32.014,86 1  
Локве 245 3,8356 11.750,21 9.013,82 1  
Локве 246 37,3801 14.514,97 108.514,21 1  
Локве 247 35,4219 14.514,97 102.829,56 1  
Локве 249 44,0673 14.514,97 127.927,11 1  
Локве 251 20,1617 12.780,06 51.533,57 1  
Локве 252 29,5019 10.710,15 63.193,97 1  
Локве 253 5,2041 12.026,51 12.517,43 1  
Локве 254 3,8291 9.856,98 7548,67 1  
Локве 255 4,0524 13.704,77 11.107,44 1  
Локве 256 9,8891 13.217,82 26.142,47 1  
Локве 257 15,4704 13.630,29 42.173,20 1  
Локве 258 10,9133 13.861,76 30.255,50 1  
Локве 259 9,2682 11.958,26 22.166,28 1  
Локве 260 6,8939 9.676,65 13.341,97 1  
Локве 261 9,0848 13.408,67 24.363,01 1  
Локве 262 4,8302 13.522,81 13.063,57 1  
Локве 263 1,2275 11.750,21 2884,68 1  
Локве 264 12,1148 14.771,88 35.791,67 1  
Локве 265 2,0770 11.161,29 4.636,40 1  
Локве 266 278,0450 3.398,74 189.000,64 1  
Локве 267 2,7602 10.471,78 5780,84 1  
Николинци 274 6,9813 4.516,80 6.306,62 1  
Николинци 278 4,2545 19.734,56 16.792,14 1  
Николинци 279 19,4115 5.394,79 20.944,18 1  
Николинци 280 2,6173 13.588,90 7113,25 1  
Николинци 282 5,2129 9.391,70 9.791,59 1  
Николинци 286 16,8480 23.039,63 77.634,34 1  
Николинци 287 2,6695 16.588,54 8856,62 1  
Николинци 288 14,7069 23.039,63 67.768,31 1  
Николинци 289 14,9981 23.039,63 69.110,13 1  
Николинци 290 14,9206 23.039,63 68.753,02 1  
Николинци 291 16,6922 23.039,63 76.916,42 1  
Николинци 292 14,9922 23.039,63 69.082,94 1  
Николинци 294 15,3814 23.039,63 70.876,35 1  
Николинци 295 5,1748 15.421,69 15.960,83 1  
Николинци 296 14,9999 23.039,63 69.118,43 1  
Николинци 297 15,0004 23.039,63 69.120,73 1  
Николинци 298 16,9221 23.039,63 77.975,78 1  
Николинци 299 6,7407 8.043,33 10.843,53 1  
Николинци 301 3,0187 16.212,05 9.787,86 1  
Николинци 303 5,8348 12.235,99 14.278,91 1  
Николинци 306 11,9547 6.774,03 16.196,30 1  
Николинци 316 30,5532 14.514,97 88.695,76 1  
Николинци 317 31,8896 14.514,97 92.575,32 1  
Николинци 318 30,2690 4.354,49 26.361,21 1  
Николинци 319 30,2623 4.354,49 26.355,38 1  
Николинци 320 26,8672 10.462,08 56.217,34 1  
Николинци 321 29,9921 11.191,74 67.132,77 1  
Николинци 322 25,9213 12.180,97 63.149,32 1  
Николинци 330 18,9916 16.588,54 63.008,58 1  
Николинци 331 17,5521 16.588,54 58.232,74 1  
Николинци 332 17,9403 16.492,46 59.175,92 1  
Николинци 333 14,5807 16.588,54 48.374,51 1  
Николинци 334 9,5479 16.588,54 31.677,14 1  
Николинци 335 298,33300 3.663,54 218.590,93 1  
Николинци 336 18,4313 15.277,78 56.317,89 1  
Николинци 337 9,1463 16.025,03 29.313,94 1  
Николинци 338 18,3911 22.492,00 82.730,54 1  
Николинци 339 9,5086 16.588,54 31.546,76 1  
Николинци 340 52,3928 9.332,55 97.791,70 1  
Николинци 341 10,7870 12.525,83 27.023,23 1  
Нови Козјак 346 3,0814 16.471,38 10.150,98 1  
Нови Козјак 347 24,1640 4.706,43 22.745,22 1  
Нови Козјак 356 12,5495 10.946,72 27.475,17 1  
Нови Козјак 357 5,6315 16.588,54 18.683,57 1  
Нови Козјак 359 14,0667 5.058,93 14.232,50 1  
Нови Козјак 360 6,5757 4.607,93 6.060,07 1  
Селеуш 370 15,1298 11.750,21 35.555,67 1  
Селеуш 371 3,6691 14.514,97 10.651,38 1  
Селеуш 373 2,0249 14.514,97 5.878,27 1  
Селеуш 374 9,4043 14.514,97 27.300,63 1  
Селеуш 375 10,1405 14.514,97 29.437,81 1  
Селеуш 377 18,7655 14.522,44 54.504,16 1  
Селеуш 378 4,1081 14.758,86 12.126,18 1  
Селеуш 379 9,0838 11.750,21 21.347,31 1  
Селеуш 380 7,4611 11.750,21 17.533,90 1  
Селеуш 381 15,2962 11.750,21 35.946,71 1  
Селеуш 382 8,0355 9.156,27 14.715,04 1  
Селеуш 383 26,6591 8.157,78 43.495,81 1  
Селеуш 384 18,1961 10.811,51 39.345,48 1  
Селеуш 385 17,6803 11.719,49 41.440,82 1  
Селеуш 386 15,7623 10.167,72 32.053,34 1  
Селеуш 387 12,3487 10.005,69 24.711,46 1  
Селеуш 388 1,6944 7.295,81 2.472,41 1  
Селеуш 389 9,7099 10.785,04 20.944,34 1  
Селеуш 390 17,5302 11.750,21 41.196,71 1  
Селеуш 396 1,6606 11.300,93 3.753,27 1  
Селеуш 398 9,4015 11.750,21 22.093,92 1  
Селеуш 399 385,4557 3.608,06 278.149,37 1  
Владимировац 401 9,5121 14.488,11 27.562,48 1  
Владимировац 402 43,3479 14.514,97 125.838,69 1  
Владимировац 403 4,5577 14.514,97 13.230,98 1  
Владимировац 406 3,9549 14.514,97 11.481,05 1  
Владимировац 407 3,2428 14.514,97 9.413,83 1  
Владимировац 408 28,7732 14.514,97 83.528,43 1  
Владимировац 409 19,6215 14.514,97 56.961,10 1  
Владимировац 410 5,4903 14.514,97 15.938,31 1  
Владимировац 411 6,8343 12.181,50 16.650,41 1  
Владимировац 412 1,9112 15.189,16 5.805,91 1  
Владимировац 413 6,9261 14.514,97 20.106,43 1  
Владимировац 415 4,5901 15.095,28 13.857,77 1  
Владимировац 416 18,6082 14.514,97 54.019,49 1  
Владимировац 417 58,5536 14.514,97 169.980,75 1  
Владимировац 418 305,6462 3.732,42 228.160,00 1  
УКУПНО:   7337,8814  

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Алибунар, зграда Скупштине општине Алибунар, сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова.

Контакт особа Биљана Враговић, тел. 013/641-038, 641-068.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:              

- за КО Алибунар, Банатски Карловац и Николинци дана 19.12.2016. године од 10,00 часова

- за КО Локве и Јаношик,  Нови Козјак и Добрица дана 20.12.2016. године од 10,00 часова

- за КО Селеуш, Иланџу и Владимировац дана 21.12.2016. године од 10,00 часова

5.Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена *и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                           

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

-          физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

-          физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

-          правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

-          физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу; 

-          физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

-          доказ о месту пребивалишта у последње три године за физичка лица;

-          извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;

-          потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године;

-          извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);

-          извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);

-          извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).

 1. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњуза бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

-          фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

-          потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

-          потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

-          за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;

-          за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласностнадлежног органа;

 1. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
 2. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
 3. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања.Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
 4. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управеАлибунар број: 840-2237740-84.
 5. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
 6. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
 7. Јавнoнадметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.
 8. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање

           

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Алибунар. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Алибунар, Трг слободе број 4., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 •  име и презиме/назив и адреса понуђача

 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

 – Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14,00 сати, дана 22. децембра 2016.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Алибунар до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпунепријавенећесеразматрати.

V

– Јавно надметање -

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради Скупштине општине Алибунар – велика сала, Трг слободе број 15 за све КО дана 23. децембра 2016. године са почетком у 9.00 часова

                                                                                  VI

- Плаћање закупнине -

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине  преко Oпштинске управе општине Алибунар.

Уколико је преиод закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и:

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“  на огласној табли Општинске управе Алибунар и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 320-618/16-03-02

 Дана: 09. децембра 2016.године                                            

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ   

Предраг Белић с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81