gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о престанку функције Лончар Данијели члану Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 50. став 4. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. Закон), члана 66. став 3. и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/2009, 13/2011,  15/2014 и 3/2015), на лични захтев Лончар Данијеле, Скупштина општине Алибунар, на 6. седници одржаној 10. октобра 2016. године, констатује престанак функције Лончар Данијеле и доноси

Р   Е   Ш  Е   Њ  Е

О ПРЕСТАНАКУ ФУНКЦИЈЕ

ЛОНЧАР ДАНИЈЕЛИ, ЧЛАНУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. ДАНИЈЕЛИ ЛОНЧАР, члану Општинског већа општине Алибунар, престаје функција члана Општинског већа општине Алибунар, на лични захтев – подношењем писмене оставке.
  2. Функција члана Општинског већа општине Алибунар Лончар Данијели престаје дана 10. октобра 2016. године.
  3. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-114/16-03-02

Алибунар, 10. октобар 2016. године

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81