gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на План рада Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар за школску 2016/2017. годину

На основу члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 6. седници одржаној 10. октобра 2016. године доноси

Р   Е   Ш   Е   Њ  Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА

ПРЕДШКОЛКСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ АЛИБУНАР

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ

  1. Даје се сагласност на План рада Предшколке установе „Полетарац“ Алибунар за школку 2016/2017 годину.
  2. Решење објавити у „Службеном листу опшине Алибунар“.

Број: 022-35/16-03-02

У Алибунару, 10. октобра 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81