gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 2. седници одржаној дана 25. маја 2016. године доноси следеће

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним конкурсом за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 4/2016) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар за суфинансирање следећих пројеката:

 1. за пројекат: ''Културна (ре)активација'', подносиоца Пројекта: ''Центар народне уметности'' из Николинаца, ул. Главна бр. 74, укупан износ од 80.000 динара;
 2. за пројекат: ''Уредимо природу око нас'', подносиоца Пројекта: Удружење спортских риболоваца Пешчара из Банатског Карловца, ул. Ж. Зрењанина бб, укупан износ од 250.000 динара;
 3. за пројекат: ''Активан живот 2016'', подносиоца Пројекта: Општинска организација инвалида рада Алибунар, Трг слободе 15, укупан износ од 100.000 динара;
 4. за пројекат: ''Дани рома'', подносиоца Пројекта: Удружење Ромска снага Иланџа – Роменђи зор, ул. Ослобођења бр. 13 Иланџа., укупан износ од 100.000 динара;
 5. за пројекат: ''44. позоришни дани Румуна 2016'', подносиоца пројекта: Савез аматерских позоришта румуна из АП Војводине, Република Србија, из Алибунара, Трг слободе бр.5., укупан износ од 100.000 динара;
 6. за пројекат: ''Годишњи програм рада за 2016.'' подносиоца пројекта: Удружење жена ''Вредне руке Баната'' из Владимировца, ул. М. Георгице бр.2, укупан износ од 120.000 динара;
 7. за пројекат: ''Редовне програмске активности МОСС Панчево за 2016.г.'' подносиоца пројекта: Међуопштинска организација Савеза слепих Србије – Панчево из Панчева, ул. Ж. Зрењанина бр.5, укупан износ од 100.000 динара;
 8. за пројекат: ''Реновирање и обнова објекта у склопу Дома културе у Јаношику'' подносиоца пројекта: СКУД ''Јаношик'' из Јаношика, ул. М. Тита бр. 5-7, укупан износ од 150.000 динара;
 9. за пројекат: ''Програмске активности 2016'', подносиоца пројекта: Удружење избеглица и колониста општине Алибунар из Владимировца, ул. Личка бр. 65, укупан износ од 250.000 динара;
 10. за пројекат: ''Општинско такмичење у кувању зечијег паприкаша у оквиру Летњих дана Алибунара и организација 14. Међународне изложбе голубова, живине, кунића и птица'', подносиоца пројекта: Удружење узгајивача голубова, живине, кунића и птица ''ГОЛУБ 1985'' из Алибунара, ул. Ж. Зрењанина бр. 83, укупан износ од 100.000 динара;
 11. за пројекат: ''Програмске активности 2016'', подносиоца пројекта: Црквено-градски хор ''Света три јерарха'' из Алибунара, Трг слободе бр. 7/2, укупан износ од 100.000 динара;
 12. за пројекат: ''Будимо равноправни'', подносиоца пројекта: Удружење грађана ''Деца Баната'' из Алибунара, ул. Ж. Зрењанина бр. 51, укупан износ од 80.000 динара;
 13. за пројекат: ''Сачувајмо традицију'', подносиоца пројекта: КУД ''Свети Никола'' из Иланџе, Трг светог Саве бб, укупан износ од 150.000 динара;
 14. за пројекат: ''Активности удружења за 2016'', подносиоца пројекта: Удружење повртара и прерађивача ''Владимировац'' из Владимировца, ул. Ц. Лазара бр. 1 з., укупан износ од 100.000 динара;
 15. за пројекат: ''60 година постојања'', подносиоца пројекта: Међуопштинска организација глувих и наглувих Панчево из Панчева, ул. Ц. Лазара бр. 23, укупан износ од 100.000 динара;
 16. за пројекат: ''План годишњих активности'', подносиоца пројекта: Удружење жена ''Добричанке'' из Добрице, ул. Ж. Зрењанина бр. 47, укупан износ од 120.000 динара.

II

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2016. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015).

III

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-37/2016-06

Датум: 25. мај 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81